اسم شما و تاریخ تولدتان یک عدد رمزی دارد که اگر آن را کشف کنید خوتان وروحیه تان را بهتر خواهید شناخت! 

در جدول زیر شماره اعداد  سی ودو حرف الفبای فارسی را بریتان شرح می دهد تا از روی آن بتوانید اعداد مربوط به اسم خودتان را استخراج کنید.

  1

  2

  3

   4

  5

  6

  7

  8

  9

آ

ب

س

د

ع

ف

ج

ه

ی

خ

ص

ث

ش

غ

گ

پ

ح

ز

ط

ت

ظ

ژ

ض

و

ق

ر

ذ

چ

ک

ل

م

ن

 

 

 

 

 

  مفهوم رمزی عدد<5> زنان:

  • برای آنکه بتوان اعداد لازم را بدست آورد باید نام و نام خانوادگی کامل شخص مورد نظر را و همچنین تاریخ صحیح و کامل تولدش را بدانید.فرض می کنیم فرد مورد نظر ما شادی فاطمی نام دارد.این شخصیت کاملا فرضی است. تاریخ تولد او 29/8/1348 است. برای بدست آوردن عدد رمزی اعداد تاریخ تولد او به شرح زیر عمل می کنیم:

روز تولد 2=1+1=2+9=29

ماه تولد 8

 سال تولد 7=1+6=16=8+4+3+1=1348

حالا عدد رمزی نام ونام فامیل این خانم را استخراج می کنیم.ابتدا از روی جدول نمره هر کدام از حروف نام وفامیل او را تعیین می کنیم:

 ش  ا  د  ی     4  1  4  9                           9 = 1+8 = 18 = 4+1+4+9    

     ف    ا   ط   م   ی     6   1    1    4   9          3=2+1=21=6+1+1+4+9   

اکنون باید تمام ارقام بدست آمده را دوباره با هم جمع بزنیم.به این شکل:

29=3+9+7+8+2  اکنون روی عدد 29 مانند گذشته عمل می کنیم.عدد رمزی زندگی:

2=1+1=11=9+2=29   باید توجه داشت که رقم کل بدست آمده برای هر کس باید بین 1 تا 9 باشد.

نقش اعداد در زندگی زنان و مردان متفاوت است و اگر رقم رمز زندگی یک زن با یک مرد مساوی باشد نمی توان گفت خصوصیات اخلاقی و ذاتی آنهن شبیه یکدیگر است.

مفهوم عدد رمزی <1> زنان:

زن شماره یک عقیده دارد همیشه حق با اوست و تصمیمش بجاست. چون بسیار پر احساس و گرم و پرهیجان است مهمانی های بزرگ ترتیب میدهد و به بزرگان ادب و هنر علاقه فراوان دارد. قدرت خارق العاده ای برای کشف حقایق دارد.ماهر زیرک کاردان وبا سلیقه است. زندگی دز کنار چنین زن مستل و توانایی بسیار مشکل است و فقط مردی با اراده می تواند او را درک کند. در میان زنان از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است چون می تواند دوستیی مشکل گشا و چاره ساز باشد.این رو حیه و رفتار موجب می شود او تا اندازهای رنج بکشد زیرا زندگی او سوای زنان عادی است.این زن علاقه فراوانی به سیاست دارد و می تواند از عهده شغل های تراز اول اجتماعی که نیاز به فعالیت و دانش زیاد دارد برآید.او در سراسر زندگی کوشش می کند مفید واقع شود مفید به حال مردم و جامعه و به حال خود وخانواده اش. 

مفهوم عدد رمزی <1> مردان:

مرد شماره یک حقیقتا می خواهد شماره یک باشد. او می خواهد دیگران به ارزشهایش اوج بگذارند و بزرگش بدارند.در حقیقت او با ایده های روشن تفکر فراوان و زیرکی طبیعی تمام خصوصیت لازم را برای شماره یک بودن دارد.اگر در مقام خود قرار داشته باشد دنیا به کامش شیرین و خوشایند است و در این صورت بهترین افکار وایده ها را پیاده می کند. او شماره یک بودن را به خاطر جاه طلبی نمی خواهد بلکه می خواهد مفید واقع شود راهنما باشد و می خواهد برای تمام کسانی که به نحوی با او بستگی دارند از هر جهت پر سود و مفید باشد.در مقابل این انتظار فداکاری نیز دارد.مرد شماره یک از تاجر بودن و مال اندوزی و خست نفرت دارد با این همه هرگز فقیر هم نخواهد شد.مرد شماره یک انقلابی نیست آزاد منش است و می خواهد با قدرت و هیجان و صمیمیت افکار و ایده های خود را بر زبان آورد.می خواهد در جهان اطراف خود تغییراتی بوجود آورد.ولی در این راه چندان پرطاقت و پردوام گام بر نمی دارد. او ذاتا مرد حسودی نیست زیرا برای او کار همیشه در مقام اول زندگی قرار دارد. به این ترتیب همسر او در خانه هر کاری می تواند انجام دهد تغییرات کوچک در خانه توجه او را به خود جلب نمی کندو به مسائل خانگی کمتر اعتنا دارد.

مفهوم رمزی عدد <2> زنان:

شماره 2 یک شماره کاملا مونث و زنانه است.این در جهان اعداد یک استثناء محسوب می شود. او آنقدر قدرت بدنی دارد که بتواند در یک رشته ورزشی قهرمان شود.از لحاظ روحی نیز قدرت سازماندهی و مدیریت فراوان دارد ولی بسیار حساس استو اگر احساس کند در محیط اطراف زندگی خود به نحوی پذیرفته نشده خود را به سختی می خورد.

زن شماره 2 بسیار احساساتی است. خیلی زود به گریه می افتد. به همین علت است که مانند مرد شماره دو می تواند یک هنر پیشه خوب باشد. اگر ژن های مذکر در وجودش نیرومندتر باشدزوج زندگی او باید بتواند به او ارج فراوانی بگذارد و غرور او را ارضاء نماید.او زنی است که ارزشهای عشق را می شناسد و می خواهد دوست داشته شود.

زن شماره دو مادر مهربانی است که در خانه قدرت فراوانی دارد و از عهده تربیت فرزندانش به خوبی برمی آید. زن شماره دو یک زن کامل و به تمام معنی است.

مفهوم رمزی عدد <2> مردان:

مرد شماره دو یک مرد خارق العاده است. به این علت است که دائم سعی دارد قدرت و توانایی و مردانگی اش را به اثبات برساند. مرد شماره دو ایده های روشن و طرز تفکر مشخص دارد. می تواند همه چیز را به خوبی در ذهن خود مجسم کند.سعی دارد همیشه عاشق باشد.عاشق طبیعت  عاشق زندگی عاشق آلبوم و هر چیز دیگری است کهبرای او سرگرمی آور باشد.او خود را شخصیت مهمی می داند و می خواهد اطرافیان احترام فراوانی به او بگذارند. اگر چنین نباشد غمگین می شود. دوستان او فقط کسانی هستند که او را بخوبی می شناسند.مرد شماره دو کمتر در قضاوت خود اشتباه می کند. استعدادهای هنری و هنر پیشگی در او زیاد است.مرد شماره دو می تواند دو چهره متفاوت داشته باشد و می تواند روی هر کدام از این دو چهره یک ماسک دیگر بگذارد و به این ترتیب دیپلمات خوبی از آب درآید.او در مقام شوهر یک شوهر معمولی است. او به همسری احتیاج دارد که کدبانوی خانه اش باشد و سر گرم بزرگ کردن بچه

مفهوم رمزی عدد<3> زنان:

با اینکه زن شماره سه یک مادر کامل است اگر در کارهای اجتماعی و در شغل خود موفقیت نداشته باشد رنج فراوان می برد و همین رنج موجب می شود این زن همیشه با خودش در جنگ وجدال باشد.او چه در شغل طبابت و چه در شغلهای دیگر موفق است و می تواند در هر شغل و درجه ای که باشد با مردان به شدت رقابت کند.بدون اینکه احساسات آنها را جریحه دار کند و زمانی موفق می شود که مدیریت گروه شغلی خود را بدست گیرد.با این همه هرگز یک مدیر طراز اول نمی شود زیرا کمی حساس و زودرنج است و در روابط اجتماعی خود با زیرکی و سیاست عمل نمی کند.

 

زن شماره (5) همیشه می خواهد در مرکز توجه اطرافیان قرار گیرد.این زن برای دفاع از موجودیت و وضع زندگی خود با چنگ و دندان می جنگد. علاقه فراوانی به کار کردن و سرگرم بودن دارد و میخواهد کار فراوانی در اطرافش باشد تا سرگرمش کند زیرا این سرگرمی به او آرامش می بخشد.این زن خوش قلب دست و دل باز و بخشنده است. عقیده داد باید به کمک بینوایان بشتابد و از آنان دستگیری کند. البته او می خواهد این کار را داوطلبانه انجام دهد و هیچ گونه تجاوزی را به حریم زندگی اش نمی پذیرد. او می تواند یک وکیل خوب و یا یک قاضی عادل باشد با این وجود در کارههای علمی تحقیقی و اجتماعی نیز موفق است.

بهترین شوهر برای او همان مرد شماره (5) است که تا اندازه ای از نظر خصوصیات اخلاقی با هم توافق دارند.

مفهوم رمزی عدد <5> مردان:

مرد شماره (5) قدرت سازمان دهی فوق العاده ای دارد. او در هر شغلی که باشد به خاطر فعالیتش انگشت نما است و می تواند مدیر بسیار خوبی باشد.برای هر شغلی کارایی لازم را دارد. او می خواهد همیشه در مرکز توجه عموم قرار داشته باشد و نظرها را به خود جلب کند.این مرد سخنور خوبی است به این علت می تواند یک وکیل دعاوی خوبی هم باشد.اولیاء یک پسر شماره پنج باید اجازه بدهند او همان طور که می خواهد بزرگ شود باید او را در کارها و انتخابهایش آزاد بگذارند در غیر این صورت نخواهد توانست راه درست زندگی اش را پیداکند.به طور کلی بدن نیرومندی دارد بیماری تنها چیزی است که چنین مردی را از پا می اندازد و از نظر روحی او را به شدت ضعیف می کند.

مفهوم رمزی عدد <6> زنان:

شماره <6> یکی از شماره های مغز و تعقل است. قاعتا این زن باید زنی متفکر محتاط و حسابگر باشد. او براحتی می تواند عقاید روشن و دقیق خود را برای دیگران تشریح کند.او در عین حال زنی بسیار بردبار و صبور است به همین دلیل می تواند معلم خوبی باشد همان طور که در مادری و تربیت فرزند همتا ندارد.او نه تنها در خانه حرفی برای گفتن دارد بلکه در خارج از خانه در زمینه های شغلی مقتدر سخن گو و خوش زبان است.او به خوبی می تئاند در قلب دیگران نفوذ کند.روی هم رفته او را می توان عقل کل دانست که هر کار و رفتارش ولو ازدواج کردنش از روی حساب و کتاب است.

مفهوم رمزی عدد <6> مردان:

مرد شماره (6) مردی بیقرار است ضمنا می تواند اسرار را برای همیشه اسرار نگاه دارد.او برای تجارت و پول سازی خلق شده است. تجارت و اقتصاد در سطح بسیار بالایی برایش مطرح است. او میتواند بدون اینکه تعادل عصبی خود را از دست دهد در مواقع بحرانی مسائل را به خوبی تجزیه و تحلیل کند و بعد عمل کند.او هرگز احساسات خود را بروز نمیدهد و خیلی تودار است. او قانون و نظم را بخوبی میشناسد و با تلفیق این دو موفق به تجارت و دادوستدهای بسیار بزرگی میشود. او قدرت سازندگی هنری ندارد و کاشف خوبی نیست ولی هنرشناس است و به هنرمندان احترام میگذارد.او احتیاج به یک همسر نیرومند دارد این همسر باید شوهر خود را به خوبی بشناسد و بتواند او را در راهی که پیش گرفته یاری دهد.این مرد نسبت به زن خود حساسیت فروان دارد.

 مفهوم رمزی عدد <7> مردان:

او علاقه زیادی به زمین و گیاه و طبیعت دارد. بردبار ،آرام و سخت کوش است.او به زندگ خانوادگی علاقه فراوانی دارد،اغلب شانس می آورد و همسر متناسب و ایده ال خود را پیدا می کند.اگر هماهنگی با همسر خود پیدا کند،یک شوهر عالی و یک پدر خوب خانواده است.در خانواده و در هر جا که کار می کند ریاست آنجا باید به طور کلی از او بیشتر بداند و قابلیت بیشتر داشته باشد تا بتواند او را مهار کند.بدون تردید مرد سیاستمداری نیست ولی راه را از چاه به خوبی تشخیص می دهد.

مفهوم رمزی عدد <7> زنان:

 زنی که بیشتر در آرزوهازندگی می کند تا در واقعیت و آرزوهای او اغلب غیر ممکن و رسیدن به آنها محال است. این زن چنان در رویاهای خود غرق است که حرکت وجنگیدن به خاطر زندگی را فراموش می کند.او روحیه ای مذهبی دارد. در روابط خود با شوهر سخت گیر و کم گذشت است، به این علت احتیاج به شوهری دارد که انعطاف پذیر و نرم باشد. او برای خانواده اش احساس فداکاری مافوق تصوری دارد و وقتی مادر می شود، همه عشق خود را به فرزندانش تقدیم می کند.نمی تواند شغلی را در خارج از خانه قبول کند و خانه او همیشه پاکیزه و مرتب است و هر چیز در آن نظم خود را دارد.این زن به خوبی تحمل می کند که مرد رئیس و تصمیم گیرنده خانواده باشد به شرطی که مرد احترام زن خود را نگه دارد و به حق و حقوق او تجاوز نکند.

مفهوم عدد رمزی <8> زنان:

این زن اتکا به نفس شگفت آوری دارد، به همین علت از مخاطره جویی و ریسک کردن هراس ندارد. او برای موفقیت و پیروزی متولد شده است. هدفی جز منظم کردن خانه و شغل خارج از خانه نارد. با آن که جاه طلب و خواهان اشتغال به کار در خارج از منزل است با این همه یک کدبانوی رقابت ناپذیر است.

با نیروی اراده می تواند از نفوذ پذیرترین موانع عبور کند و خود را به سر حد موفقیت برساند.وقتی موضوع مربوط به پیش برد هدفهای خانواده می شود او فعال تر و آرام نگرفتنی ترمی شود.در مقابل شوهرش فرمانده ودرر مقابل فرزندانش ضعیف وهمیشه بازنده است. او بچه هایش را متوقع بار می آورد.از آن دسته زنانی است که بدون مرد هم می تواند به راحتی زندگی کند.

 

مفهوم رمزی عدد «8» مردان

این عدد نماینده قدرت و اعتبار است. بنابراین این مرد یا بانکدار است یا صاحب شرکت و یا پزشک است که مورد اعتماد همه قرار گیرد ولی چنانچه زندگی او را مجبور کند شغلهای دیگری اختیار کند، در هر صورت مردی است که دیگران برای تبادل نظر و راهنمایی به او مراجعه میکنند. چنین مردی هرگز از طبیعت خود جدا نمی شود و طبیعت او چیزی جز جلب اعتماد دیگران نیست. او مرد دست و دلبازی است.

او به خانه و خانواده علاقه دارد، غذاهای خوشمزه را دوست دارد و زیاد می خورد.او دوستان زیادی دارد، بسیار مودب است، در زندگی شغلی سخت کوش است و دوستان فراوانی دارد که می توانند به موقع به کمکش بشتابند. او احتیاج به همسری دارد که بسیار اجتماعی باشد و بتواند دوستان او را بپذیرد و با شوهرش سیاستمدارانه رفتار کند.

مفهوم رمزی عدد «9» زنان

زن شماره «9» از آن دسته زنانی است که فقط می تواند زن باشد، همسر باشد، مادر باشد و یک خانه دار تمام وقت.این زن سرشار از ابتکار، انرژی و منطق است و علاقه زیادی به ورزش دارد.مردان را بیشتر از زنان درک میکند و با عقاید مردان، در هر زمینه ای، موافقت دارد، حتی پسران خود بهتر از دخترانش سازگاری دارد.اگر مجبور باشد شغلی را دنبال کند این کار را با کمال میل انجام نمی دهد، زیرا زن را متعلق به خانه می داند.با این همه به وقت ضرورت برای چرخاندن چرخ زندگی تا آنجا که بتواند تلاش میکند. او خود را همراه و پشت و پناه شوهرش می داند.شوهرش همیشه می تواند در وجود این زن یک سنگ صبور واقعی پیدا کند.

مفهوم رمزی عدد «9» مردان

مفهوم آن قدرت است، قدرت در هر زمینه ای! به این ترتیب پدر و مادر مرد شماره «9» نباید در زندگی خصوصی او دخالت کنند.او باید راه زندگی خود را به تنهایی پیدا کند، زیرا به طور تعجب آوری مستقل الرای است. او مهربان است اما این مهربانی را وقتی بروز میدهد که مطمئن باشد دردسر و مانعی برایش ایجاد نمی کند.زیرک است و شخصیتی سربلند و قدرتمند دارد. رفتارش طوری است که او را قدرتمندتر از آنچه هست نشان میدهد.

شخصیت او به طور طبیعی انزوا طلب است. ولی او می خواهد به هر قیمت که شده خود را اجتماعی نشان دهد. او با وجود تمام کوشش هایش، آنچه را می خواهد از ثروت گرفته تا مقام، بدست نمی آورد. زنی که می خواهد با او زندگی کند باید نیرومند و زیرک باشد ولی قبل از هر چیز باید بداند شوهر او تا اندازه ای خودرای است و احتیاج به میدان عمل دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم رمزی عدد <2> زنان:

مفهوم رمزی عدد <3> مردان:

مرد شماره سه  مردی سازنده و فعال است. مسائل کوچک و پیش پا افتاده مورد توجه او نیست.می تواند مسئولیتهای سنگین را قبول کند تصمیمات مهم بگیرد و سازمانهای بزرگ را اداره کند.سالم وشاداب است و همه چیز برایش آسان است. ماجرا جویی را دوست دارد. به هر کاری دست می زند موفق می شود. مرد شماره سه مردی است که برای ریاست کردن خلق شده است. اگر نتواند دستور دهد و ریاست کند رنج می کشد و منزوی می شود.می تواند نویسنده و سیاستمدار باشد.او یک شوهرحقیقی و یک پدر خوب است هنگامی که در خانه بسر می برد شادی و خنده همه جا را پر می کندو زن ایده ال او باید فعال و خوش سلیقه باشد.یک اصل کلی در زندگی این مرد حقیقی وجود دارد هر کس با او زندگی می  کند هرگز دچار یکنواختی زندگی نمی شود.

مفهوم رمزی عدد <4> زنان:

زن شماره چهار گرایش شدیدی به ریاست دارد. هر مردی شوهر این زن باشد باید پیه یک تعلیم و تربیت دوباره را به خود بمالد. او خود را همسر و مادر می داند و به سنت و قانون موجود در زندگی احترام می گذارد. تمام این مسائل برای یک زندگی خانوادگی بسیار خوب است در صورتی که زیاده روی نشود.این زن اگر مردی را به شوهری خود انتخاب کند که مناسب با وضع روحی او باشد و مرد بتواند با امر و نهی او سازشگاری کند چنان زندگی برایش فراهم می کند که مایه رشک بسیاری خواهد بود.

مفهوم رمزی عدد <4> مردان:

این مرد اهل عمل و منطق حساب است. به خانه و عادات وسنتها تعلق دارد. او یک مرد واقعا زمینی است. او یک محافظه کار متولد شده و تا آخرر عمر محافظه کارانه زندگی می کند و به زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز دیگری علاقه نشان می دهد. او علاقه فرائانی به غذاهای خوب دارد.او شوهر خوبی است اما به همسری احتیاج دارد که شاد با سلیقه و جوان باشد و قبل از هر چیز باید در آشپزی مهارت فوق معمول داشته باشد.مد شماره 4 پدر خوبی نیز هست.بردبار است و می توان به او اعتماد کرد. او انسان خارق العاده ای نیست ولی راه زندگی کردن و لذت بردن از آن را می داند و این را بها کمال میل به اطرافیان نشان میدهد.

شماره 2 یک شماره کاملا مونث و زنانه است.این در جهان اعداد یک استثناء محسوب می شود. او آنقدر قدرت بدنی دارد که بتواند در یک رشته ورزشی قهرمان شود.از لحاظ روحی نیز قدرت سازماندهی و مدیریت فراوان دارد ولی بسیار حساس استو اگر احساس کند در محیط اطراف زندگی خود به نحوی پذیرفته نشده خود را به سختی می خورد.

زن شماره 2 بسیار احساساتی است. خیلی زود به گریه می افتد. به همین علت است که مانند مرد شماره دو می تواند یک هنر پیشه خوب باشد. اگر ژن های مذکر در وجودش نیرومندتر باشدزوج زندگی او باید بتواند به او ارج فراوانی بگذارد و غرور او را ارضاء نماید.او زنی است که ارزشهای عشق را می شناسد و می خواهد دوست داشته شود.

زن شماره دو مادر مهربانی است که در خانه قدرت فراوانی دارد و از عهده تربیت فرزندانش به خوبی برمی آید. زن شماره دو یک زن کامل و به تمام معنی است.

مفهوم رمزی عدد <2> مردان:

مرد شماره دو یک مرد خارق العاده است. به این علت است که دائم سعی دارد قدرت و توانایی و مردانگی اش را به اثبات برساند. مرد شماره دو ایده های روشن و طرز تفکر مشخص دارد. می تواند همه چیز را به خوبی در ذهن خود مجسم کند.سعی دارد همیشه عاشق باشد.عاشق طبیعت  عاشق زندگی عاشق آلبوم و هر چیز دیگری است کهبرای او سرگرمی آور باشد.او خود را شخصیت مهمی می داند و می خواهد اطرافیان احترام فراوانی به او بگذارند. اگر چنین نباشد غمگین می شود. دوستان او فقط کسانی هستند که او را بخوبی می شناسند.مرد شماره دو کمتر در قضاوت خود اشتباه می کند. استعدادهای هنری و هنر پیشگی در او زیاد است.مرد شماره دو می تواند دو چهره متفاوت داشته باشد و می تواند روی هر کدام از این دو چهره یک ماسک دیگر بگذارد و به این ترتیب دیپلمات خوبی از آب درآید.او در مقام شوهر یک شوهر معمولی است. او به همسری احتیاج دارد که کدبانوی خانه اش باشد و سر گرم بزرگ کردن بچه ها.

مفهوم رمزی عدد<3> زنان:

با اینکه زن شماره سه یک مادر کامل است اگر در کارهای اجتماعی و در شغل خود موفقیت نداشته باشد رنج فراوان می برد و همین رنج موجب می شود این زن همیشه با خودش در جنگ وجدال باشد.او چه در شغل طبابت و چه در شغلهای دیگر موفق است و می تواند در هر شغل و درجه ای که باشد با مردان به شدت رقابت کند.بدون اینکه احساسات آنها را جریحه دار کند و زمانی موفق می شود که مدیریت گروه شغلی خود را بدست گیرد.با این همه هرگز یک مدیر طراز اول نمی شود زیرا کمی حساس و زودرنج است و در روابط اجتماعی خود با زیرکی و سیاست عمل نمی کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳