uدد 5

شخصیت کسانی که چرخه زندگیشان 5 است
کسانی که عدد زندگیشان پنج است، انسانهایی تیز هوش، تند خو و سریع العمل هستند. مهمتر از همه این که افراد، آزادی فردی خود را عزیر می دارند، و این بیقراری روحی آنان را دائماً در جنبش و کار قرار می دهد. اکثر این افرادبا خوشحالی قدرت یا موقعیت خود را برای کسب ماجراجویی با هیجان، فدا می کنند . زمنی که با مسئولیت یا پیشامدی موجب پایبند شدن ایشان شود، احتمالاً بدخلق، تندخو و بی نهایت عصبی می شوند. * اکثر این افراد دلبستگی شدیدی به انجام دادن سریع و آنی امور دارند، و از ترک کردن پیشاپیش این امور شدیداً متنفرند. آنان به زندگی روزمره معتقد بوده و می گذارند زندگیشان به سادگی «بگذرد». شور و شوق و انرژی عظیم از صفات بارز این افراد استف و گرچه اغلب روحیه شان به سرعت تغییر می کند( از وجد و حال به یأس و نامید)، روحیه برگشت پذیر فوق العاده ای دارند. معدود مسئلی می توانند این افراد را مدتی طولانی عمیقاً ناراحت کنند، و خوشبینی ذاتی شان کمک می کند تا آنان مانند توپهای لاستیکی به محل اولیه خود، بجهند. * تنوع طلبی حقیقتاً چانشی زندگی فرد پنج است. هیچ فرد دیگری ماننند آنان مشتاق نیست که مثلاً رستورانی جدید، بازی یی جدید، راهی جدید و خلاصه هر چیز جدید دیگری را مادامی که جدید است، امتحان کند. امنیت و پول معنای عمیق و گسترده ای ندارند. آنان از تمام چیزهای خوب زندگی که با پول بتوان آنها را فراهم نمود، لذت می برند، اما در عین حال ماجراجویی و هیجان برایشان لذتبخش تر است، و چنانچه مجبور به انتخاب باشند، تقریباً همیشه ماجراجویی را بر می گزینند، پرهیز از خوشی و لذت برای فرد گروه پنج امری مطلوب است.
- شخصیت
کسانی که عدد چرخه زندگیشان پنج می باشد، انسانهایی پویا و با ارداده هستند. آنان از اشخاصی که قبل از پاسخ به یک سؤال در تردید قرار می گیرند، یا که قبل از تصمیم به انجام کاری، دربارة ان فکر نمی کنند، مبرا و مجزا هستند. تفکر و کردار این افراد تابع امیال آنی است، و اغلب کسانی که این چنین نیستند موجب بی حوصلگی یا عصبانیت فرد گروه پنج می شوند. * با وجود این، هر چند این افراد در موضوعات زیادی به بی صبری و تندخویی عادت کرده اند، از گرمی و فریبندگی عظیمی برخوردارند. افراد گروه پنج شدیدآ مردم و جشن و پایکوبی، خنده و شادی، آواز خوانی و صحبت راجع به مسائل گوناگون را دوست دارند. آنان کسانی هستند که اغلب موجب حیات و فعالیت افراد کند ذهن، یا که موجبات شادی و سرور بیماران یا افراد مسن را فراهم می آورند تا غم و غصه خود را فراموش کنند. زمانی که فرد از این گروه خوشحال است، روحیه بشاش وی به اطرافیان هم سرایت می کند، و در چنین وقتی خود آنان به اندازه روحیه بشاش مقاومت ناپذیر و دوست داشتنی هستند. * افراد این گروه به طرز تعجب آوری( با در نظر گرفتن عطش سیری ناپذیر به خوشی و هیجان) غالباً بسیار اندیشمند هستند. و ضمناً، بسیاری از افراد این گروه از خلاقیت زیادی بهرمندند، و به کرّات از استعداد خود برای غلبه بر بیقراری آزار دهنده خویش استفاده می کنند. * افارد گروه پنج را آشتایان اغلب دوست دارند و تحسین می کنند، اما معمولاً کسانی که ایشان را بهتر می شناسند، این چنین مورد ستایش و تحسین قرار نمی دهند. چرا؟ چون هیچ کس تندخو تر از این افراد نیست، و هیچکس به هنگام خشم زبانی شریرتر از آنان ندارد. اکثر این افراد دقایقی پس از پایان یک مشاجره آن را فراموش می کنند، اما بسیاری از دوستان ایشان نمی خواهند، یا نمی توانند، به سهولت آن را فراموش کنند. زیرا احساسات این دوستان بیش از حد زیر شلاق غضب فرد گروه پنج در هم کوبیده شده است.


عشق وحرفه کسانی که چرخه زندگیشان 5 است
-کسانی که عدد چرخه زندگیشان پنج است، به همان سادگی که گلی زنبور را به خود جذب می کند، دوستداران خود را به خودشان جذب می کنند. زشتی، زیبایی یا سادگی مردان یا زنان این گروه اصلاً مهم نیست، آنان جاذب جنس مخالف خود هستند. افراد این گره احتمالاً بیش از سایر گروهها طبیعت جنسی و شهوانی دارند و نیز عاشق پیشگانی تند مزاج هستند ـ به عهد و پیمانهای بی پروا عشق ابدی، نامه های پرشور و نامزدی های سریع معتادند. * ازدواج فردی از این گروه ممکن است به بهشتی برین، یا دوزخی معذب بدل شود، اما به ندرت میان این دو قرار می گیرند. چرا؟ چون همسری مناسب می شود. فرد این گروه با محبت، احساساتی و همیشه پر هیجان باشد، و همسری نا مناسب موجب می شود که او عزلت طلب، رنجیده خاطر و بد خلق شود. چه کسی می تواند برای فردی از این گروه همسری مناسب باشد؟ همسری که به همان اندازه تابع ایال آنی است، خواهان آزادی روابط است، یا همسری که با وجود اختلاف زیاد با فرد گروه پنج، تمایلی به تغییر دادن وی نداشته باشد. * تجربه نشان داده که افراد این گروه بعضاً در جستجوی یافتن خوشبختی با فردی از همین گروه هستند. چنین ازدواجی اغلب ممکن اس آشفته و جنجالی باشد، اما نظم و صلح در اینجا اهمیت چندانی ندارد. عشق، خوشی و یک درگیری جدید می تواند نظم و صلح را به ارمغان آورد، و چون این دو همسر دیدگاه مشابهی در زندگی دارند، ازدواج آنان در هم اما جالبتوجه خواهد بود.
چنانچه افراد گروههای دو، سه و شش بخواهند اندکی امنیت مالی را بپذیرند، هر کدام از آنان نیروی بالقوه ای برای شاد کردن فرد گروه پنج دارند، و بالعکس. فرد گروه سه به دلیل شباهت زیادی که با فرد گروه پنج دارند، و افراد گروههای شش و دو به دلیل پاسخگویی به صفت عاشق پیشگی و قدرتمندی این گروه، همسران مناسبی برای آنان خواهند بود. افراد گروههای هفت و هشت گاهی اوقات همسران سازگار و مناسبی برای فرد گروه پنج هستند، اما تنها در صورتی که فرد به طرزی استثنایی با استعداد باشد( که در ازدواج با فرد گروه هفت بسیار مهم است) یا که گهگاه تسلیم فرد گروه پنج باشد( که در ازدواج با فرد گروه هشت مهم است). احتمالاً افراد گروههای یک، چهار ونه نامناسب ترین زوج برای فردی از این گروه به شمار می آیند. فقط یک معجزه، یا تغییر شخصیت دائمی، می تواند اتحاد خوش آیند و مطلوبی را میان گروه پنج با گروههای یک، چهار و نه فراهم کند.
حرفه و پیشه
-کسانی که عدد چرخه زندگیشان پنج است، چهار صفت بسیار مهم دارند که اغلب منجر به موفقیت آنان می شود: استعداد ، هوش، نیرو و شخصیت. با وجود این موفقیت آن چنانکه مردم جهان تلقی می کنند( کسب قدرت یا ثروت) جذبه کمی برای افراد این گروه دارد.
-موفقیت نزد این گروه عبارت از پربارترین و غنی ترین زندگی، مواجه با چالش های تازه و چیره شدن بر آنها و اجتناب از ملالت و دلتنگی به هر قیمت. بنابراین، افراد این گروه باید شغل و حرف خود را با دقت زیادی انتخاب کنند، چون اگر رشتة غلطی را برگزینند نه فقط صفات مثبت آنان از بین می رود، بلکه ناراضی و بیقرار خواهند شد. * فرد گروه پنج در رشته حرفه ای مناسب مستقیناً به قلعه صعود می کند، مثلاً بسیاری از این افراد در مشاغلی مانند رونامه نگاری، نویسندگی، خبرنگاران اقتصادی، عکای، بازیگری، و کبل جنایی، بازیکنان رشته های ورزشی، هوانوردی، و دلالی سهام، موفقیت و رضایت خاطر خود را باز می یابند. اگر این افراد در رشته های ارتباطات ( مانند تبلیغات، انتشارات، روابط عمومی و غیره) مشغول به کار شوند، در هر کدام از آنها به طرز استثنایی پیشرفت می کنند.
حقیقت آن است که افراد گروه پنج در هر رشته کاری از نیروی خام و بالقوه ای برخوردارند که باعث پیشرفت ایشان می گردد، البته در صورتی که کار مزبور انگیزه و تغییر لازمه را برای آنان ایجاد کند، و نیازی به پیروی از یک سلسله امور عادی نداشته باشد. موفقیت افراد این گروه در مقام کارمند یا کارفرما یا به طور کلی در هر مقام دیگر بستگی تامی به یک عامل دارد: ارضاء عطش وی به هیجان.

مادیات کسانی که چرخه زندگیشان 5 است
-کسانی که عدد چرخه زندگیشان پنج است، احتمالاً به طرزی بی نهایت سرسری به پول توجه می کنند. اینان ممکن است هزاران تومان در جیب یا کیف خود داشته باشند، و ممکن است موجودی کیف یل جیبشان بیش از چند تومان نباشد. گاهی اوقات این افراد بر اثر سفته بازی یا سرمایه گذاری مالی در کار یک شبه از طبقه فقرا به طبقه ثروتمندان صعود می کنند و گاهی اوقات در نتیجة یک سرمایه گذاری بد اقبال، این فرآیند معکوس می شود. * افراد این گروه هر قدر پول در اختیار داشته باشند، باز هم بخشنده و دست و دلبازند؛ در تأمین هزینه و پس انداز پول ضعیف هستند. این افراد در اکثر موارد برای اعطاء مدیریت سرمایه خود به شخصی دیگر، بسیار خردمندانه عمل می کنند. فقط معدود افرادی از این گروه در مورد تأمین آتیه خود، و آتیه خانواده خود، به قدر کافی تأمل می نمایند. نیت و سعادت و زندگی در حد کمال، این افراد را مستعد فراموش کردن روز مبادای آینده می نماید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱