هستی بر ارقام ، رقم زده شده است

نابودی ، زندگی ، سرنوشت و حتی بازیهای روزگار ، همه و همه نشأت گرفته

از رقمها و اعدادی است که در هر زمان نشان داده میشود .

انسانها ، برای خویش زمان را قرار دادند . اما زمانهای اصلی ، چیز دیگری است و

آن زمانی که ستارگان در آن ماه در کنار هم قرار گیرند ،

زندگی ، خوشبختی و حتی مرگ باشد .

همه چیز بستگی به حرکت ستارگان و سیارات و حتی کهکشانهای مختلف دارد .

که در زندگی بشر و تمامی موجودات هستی ، تاثیر گذار هستند .

با دانستن نقش اعداد در سرنوشت و زندگی انسانها ،

شما میتوانید زندگی بهتری را برای خود رقم بزنید

حال به شرح خواص و تأثیر اعداد در سرنوشت می پردازیم

که در چند پُست تقدیم شما دوستان می گردد
نقش عدد 9 در هستی

مبحث اعداد بسیار و دشوار می باشد . اما نکته ی مهم این است که

چنانچه ماهها و روزها و عدد یک سال را با هم جمع کنیم ،

عدد 9 به دست می آید

که این عدد ، در زندگی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود .

365 + 12 + 1 = 378 3+7+8= 18 1+8=9
سیصد و شصت و پنج روز + دوازده ماه + یک سال = سیصد و هفتاد و هشت


عدد 9 ، عددی است گویا و آگاه که موجب حرکتها و ایجاد اعداد دیگری می گردد

که توانایی رشد دارند و حتی حرکت می کنند .

صوت و حتی فکر و اندیشه نیز ، انرژیهای و یا بهتر بگوییم ، اعدادی را

از خود بر جای میگذارند . که ، افکار شما ، حتی سرنوشت زمان حال و آینده شما

را می سازد . بنابراین ، افرادی که از تفکر مثبت و سازنده ، امتناع می ورزند ،

ممکن است با افکار خویش ، زندگی خود و یا انسانهای دیگر را نیز تباه ساخته و

مسیر رقم خورده اعداد را تغییر دهند.

اگر توجه داشته باشید ، در زندگی بشر روزهایی وجود دارد که آنها در باره ی

خویش سخن می گویند و حتی ممکن است اصواتی را ایجاد کنند

که در هنگام عصبانیت و یا خشم گفته میشود .

این اصوات با انرژیهای موجود در فضا ادغام می گردند

و همراه آنها که یکی از حرکتهای طبیعی هستند ،

اعدادی را بوجود می آورند که برای آن افراد ، مضر
می باشد و شاید هم در برخی مواقع ، مفید واقع گردد .

اعداد ستاره ای : این اعداد از حرکت ستارگان بوجود می آیند .

برای مثال :چنانچه سیاره ی زحل در مدار خود از سوی زمین ،

در قسمت چپ خورشید قرار بگیرد ، بر اساس حرکت زمین ،

عدد 3 بدست می آید .

افرادی که در این سال و حتی در زمان قرار داشتن این سه سیاره

به شکل فوق ، بدنیا می آیند .

عدد 3 در زندگی آنها بسیار مؤثر و مفید است

. چنانچه عدد ستاره ای فرد با عدد روز تولد زمینی اش ، یکسان باشد

روزهای 3 ، 12 ، 21 ، 30

برای او بسیار مفید و خوب خواهد بود .

بنابراین توصیه میشود که اغلب کارهای خویش را در این روزها انجام دهد

البته توجه داشته باشید که اگر عدد روز تولد زمینی فرد

با عدد ستاره ای او یکسان نباشد ، ، برای او ، مفید و خوب نخواهد بود.

همچنین ، روز تولد هر فرد باید بر اساس همان سالی

که در کشورشان محاسبه می گردد، باشد .

برای مثال ، اگر فردی بر اساس سال میلادی به دنیا آمده است ،

باید روزها را از ابتدای همان سال تا روز تولد خویش ، محاسبه کند

و آن روز را به عنوان روز تولد خویش قرار دهد .

همچنین ، اگر فردی در سال شمسی به دنیا آمده است ،

باید روز تولد خود را از ابتدای همان سال محاسبه کند.

برای مثال ، چنانچه فردی ، روز تولدش 25 اردیبهشت می باشد ،

باید آن روز را اول سال ، یعنی اول فروردین تا آن روز ،محاسبه کند .

این روز بر اساس محاسبه فوق ، عدد 56 خواهد شد

که اگر دو رقم را با هم جمع کنید ، عدد 11 به دست می آید

و پس از جمع دوباره آن ، عدد 2 حاصل می گردد،

اکنون اگر شما در روزهای 2 و 11 و 20 در آن ماه ، در کارهای خویش موفق بودید

، مشخص میشود که روز تولد شما و عدد ستاره ای شما ، یکسان می باشد .

افرادی که معمولا در زمستان به دنیا می آیند ،

خصوصا اول زمستان ، از آگاهی بیشتری برخوردار بوده

و در زندگی نیز، خوشبخت تر - از لحاظ معنوی - نسبت به سایر افراد خواهند بود .

البته افرادی که در اولین ماه زمستان ( دی ) و اولین ماه بهار ( فروردین )

و ماه میانی فصل پاییز ( آبان ) بدنیا آمده اند ،

معمولا وظایف سنگینی بر عهده دارند

و برخی از آنان جهت راهنمایی و ارشاد بشر برگزیده گشته اند ت

ا از طریق آنان ، دانش الهی بر انسانها عرضه و الهام گردد.

همه افراد بدنیا آمده در این سه ماه ، همشه موفق نخواهند بود

چرا که بعضی روز تولدشان ، با عدد ستاره ای آنان ، متفاوت است .

بنابراین ، آنان باید کارهای خویش را در روزی انجام دهند

که عدد آنان از عدد 9 کسر میگردد .

برای مثال : چنانچه فردی ، روز تولدش 5 فروردین ، آبان و یا دی ماه است ،

در روزهای 5 ، 14 ، 23 ،32 ، 41 و 50 موفق نیست.

اما در روزهایی که آن روز تولد از عدد 9 کسر می شود ( 9_5=4 ) همچون

4 ، 13، 22 ، 31 و 40 خوش شانس و موفق خواهد بود .

البته چنانچه عدد اصلی روز تولد از ابتدای سال و عدد روز تولد زمینی خویش را

با یکدیگر جمع نموده و یکی از اعداد 3 ، 5 ، 7 ، 9 بدست آید

، این را بدانید که برای یک ماموریت ویژه در زمین آمده اید .

اغلب این افراد مدیومها ، استادان حق ، و اینگونه افراد خاص هستند ،

اما ممکن است که در مورد افراد معمولی نیز چنین اعدادی ، بدست آید

که علت دیگری دارد .


روش محاسبه اعداد ستاره ای :

روش محاسبه سالها و نوع آن بر اساس سال تولد شخص می باشد .

مثال : چنانچه فردی در سال 1335 شمسی به دنیا آمده باشد ،

باید دو عدد اول را با یکدیگر جمع نموده

و دو عدد بعدی را نیز با هم جمع کرده

و هر دو عدد حاصل شده را ، از عدد 9 کسر نمایید.

1+3=4 3+5=8

9_4=5 9_8=1

5+1=6

1+3+3+5=12

12+6=18 1+8=9

سپس هر دو عدد حاصل شده را نیز با یکدیگر جمع نموده

و بعد آن را با عدد جمع کل سال تولد جمع بسته

و چنانچه عدد بدست آمده یک رقمی باشد ، باید از عدد 9 کسر شود .

همچنین اگر عدد بدست آمده دو رقمی باشد ، باید با هم جمع کرده

و پس از ساده نمودن ، از عدد 9 کم کنید .

چنانچه جمع دو عدد 9 باشد ، دیگر کسر نمودن آن از عدد 9 لزومی ندارد .

هنگام محاسبه ی سال میلادی ، مرحله جمع اعداد سال انجام نمیشود.

پس از بدست آوردن مجموع دو عدد ، آن را با عدد 9 جمع کرده

و اگر عدد حاصل شده دو رقمی بود ، آن دو را نیز با هم جمع کنید .

مثال : 1928 میلادی

1+9=10 1+0=1 2+8=10 1+0=1 9_1=8 9_1=8

8+8=16 16+9=25 2+5=7

عدد ستاره ای ( عدد سال تولد )

همچنین ، در مورد سالهای قمری نیز ، به صورت سال شمسی

محاسبه می گردد .

هر یک از افراد دارای ارتعاشی از عدد 1 تا 9 می باشند ،

که خصوصیات خاصی دارند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳