عدد 8 عدد تقدیر
از دوران بسیار قدیم عدد 8 عدد تقدیر معرفی شده است.
تقدیر از جنبه زندگی فردی و تقدیر برای زندگی ملتها و اقوام.
در علم اخترگویی نیز عدد 8 به عنوان ستاره تقدیر نامیده می شود.
در تصاویر علم عددشناسی که از دوران گذشته برجای مانده است عدد 8 سمبل عدالت است.
تصویر آن فرشته ای را نشان می دهد که در دست راستش شمشیری دارد که نوک تسز آن به سمت آسمان است و در دست چپ او یک ترازو قرار دارد.
با نگرش به تاریخ اقوام مختلف در می یابیم که عدد 8 دارای معانی بسیاری می باشد.
یونانیها این عدد را سمبل عدالت می نامیده اند.
یهودیان 8 روز پس از تولد نوزاد پسر او را ختنه می کنند.
یهودیان در جشنهای مذهبی خود 8 شمع روشن می کنند و جشنهای آنان تا 8 روز ادامه دارد و بر این عقیده اند که حضرت نوح(ع) هشتمین پیامبر بعد از حضرت آدم(ع) است.
عدد شناسان برای حضرت عیسی (ع) عدد 888 را انتخاب کرده اند که عددی جالب توجه است.
جمع آن عدد 24 است که خود عدد 6 را نشان می دهد.
عدد 6 نیز در علم عددشناسی معرف ((ونوس)) و نشانه عشق است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤