خلیفه ای که احوالش بر رقم هشت جریان داشت

وی ((معتصم بالله)) است. او را مثمن (هشتگانه) نامیده اند :
- او هشتمین نسل از (( عباس بن عبدالمطلب)) است زیرا او پسر رشید ، پسر مهدی ، پسر منصور ، پسر محمد ، پسر علی ، پسر عبدالله ، پسر عباس است.
- وی هشتمین خلیفه از خاندان عباس می باشد. ، زیرا اول سفاح،دوم منصور،سوم مهدی،چهارم هادی،پنجم رشید،ششم امین،هفتم مامون و هشتم معتصم است.
- تولدش سال صدو هفتادو هشت است.
- عمرش چهل و هشت سال بود.
- هشتمین فرزند رشید است.
- دوران فرمانروائی وی هشت سال و هشت ماه و هشت روز بود.
- هشت پسر و هشت دختر از وی بجا ماند.
- از اموال و املاک هشت هزار هزار دینار و بیست و هشت هزار هزار درهم و هشت هزار غلام و هجده هزار ستور به جای گذارد.
- فتوحاتش به هشت بار بالغ شد.
- هشت روز از ماه ربیع مانده به سرای دیگر شتافت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤