تکرار حوادث دو زندگی به فاصله 539 سال

((لوئی شانزدهم)) پادشاه فرانسه از اعقاب ((سن لوئی)) بود که قرنها پیش از او ، بر فرانسه سلطنت کرده بود.
هر دوی آنها در بیست و سوم ماه به دنیا آمده اند ، با این توضیح که بین تولد این دو 539 سال گذشته است.
حال اگر عدد 539 را به هر یک از وقایع مهم زندگی ((سن لوئی)) بیافزائیم ، تاریخ یکی از وقایع مهم زندگی ((لوئی شانزدهم)) به دست می آید.
((سن لوئی)) در سال 1225 متولد شده و ((ایزابل)) خواهر ((لوئی شانزدهم)) در سال 1764 ، یعنی 539 سال بعد.
پدر ((سن لوئی)) در سال 1226 وفات یافت و پدر ((لوئی شانزدهم)) درست 539 سال بعد ، یعنی در سال 1765 درگذشت.
((سن لوئی)) در سال 1243 قرارداد متارکه جنگ با هانری سوم پادشاه انگلیس را منعقد نمود و ((لوئی شانزدهم)) 539 سال بعد. یعنی در سال 1782 پیمانی با جرج سوم پادشاه انگلیس امضاء کرد.
((سن لوئی)) در سال 1250 اسیر شد ، ((لوئی شانزدهم)) نیز در سال 1789 به وسیله انقلابیون زندانی گشت و باز تفاوت 539 سال بین این دو تاریخ وجود دارد.
((سن لوئی)) در سال 1254 در مادلن به خاک سپرده شد و ((لوئی شانزدهم)) نیز 593 سال بعد در تاریخ 1793 در گورستان مادلن چهره بر خاک کشید.
موضوع این دو شخصیت که تمام حوادث و اتفاقات زندگی آنها مشابه است در کتابی در سال 1852 به نام قدرت و اثر تاریخها و اسامی در سرنوشت ملل آمده است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤