بیشتر از 25 سال ممنوع

در ایتالیا در رم بنابر یک باور قدیمی گفته می شود هرگز پاپها بیش از 25 سال روی صندلی ((سنت پیتر)) ننشسته و نمی نشیند.

آمار نشان می دهند که تقریبا پاپهایی که نزدیک به 25 سال روی این صندلی نشسته اند به شرح زیر می باشند.

پیوس ششم : 24 سال و 6 ماه و 14 روز.
آدریان اول : 23 سال و 10 ماه و 17 روز.
پیوس هفتم : 23 سال و 5 ماه و 6 روز.
الکساندر سوم : 21 سال و 11 ماه و 23 روز.
سیلوستر اول : 241 سال و چهار روز.
لوئی سیزدهم : 25 سال به عنوان پاپ روی این صندلی نشست و از این مدت هیچ بیشتر نشد ، اما در هر صورت از همه پاپها بیشتر روی این صندلی نشست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤