نقش عدد 14 در سقوط حکومتهای غربی

((شاتو بریان)) در یکی از کتابهایش نوشته است :
دو امپراطوری مغرب اروپا به فاصله هزار سال سقوط کرده است.
امپراطوری اول در سال 814 پس از مرگ ((شارلمانی)) سقوط کرد و امپراطوری دوم در سال 1814 پس از استعفای ((ناپلئون)) از بین رفت.
((ویلهم دوم)) امپراتور آلمان با اعلام جنگ در سال 1914 مقدمات سقوط امپراطوری خود را فراهم کرد.
عدد 14 در بساری موارد دیگر نیز به سراغ نوع بشر آمد ه است.

بازیهای عدد 14 در فرانسه

اولین پادشاه فرانسه به نام ((هانری)) در 14 ماه مه سال 1029 تقدیس گردید وآخرین پادشاه که نام او نیز ((هانری)) بود هاست در 14 ماه مه سال 1610 به قتل رسیده است.

نام ((هانری دوبوربون)) از 14 حرف تشکیل شد. او چهاردهمین پادشاه فرانسوی بود که بر فرانسه حکومت می کرد.

در 14 ماه مه سال 1553 یا 14 قرن و 14 سال پس از تولد حضرت مسیح(ع) ، ((هانری چهاردهم)) در فرانسه به سال 1553 میلادی متولد شد که حاصل جمع ارقام این سال ، عدد 14 می باشد.

در 14 ماه مه سال 1554 ((هانری دوم)) دستور داد که خیابان فرونرا ، تعویض گردد ، زیرا اعدام محکومین در این خیابان بعلت تنگ بودن آن ، مشکل بود و درست 14 سال بعد ((هانری چهارم)) با 14 ضربه در همین خیابان به قتل رسید.

در 14 ماه مه سال 1552 ((مارگریت دووالو)) اولین همسر ((هانری چهارم)) متولد شد.
در 14 ماه مه سال 1588 ((دوک گوئیز)) بر علیه هانری سوم شورش کرد.
در 14 ماه مارس سال 1590 ((هانری چهارم)) در نبرد ایوری پیروز شد.
در 14 ماه مه سال 1590 ارتش ((هانری چهارم)) در فوگبورگ شکست خورد.
در 14 ماه نوامبر سال 1592 مجلس فرانسه فرمان پاپ مبنی بر پادشاهی نماینده پاپ به جای ((هانری چهارم)) را پذیرفت.
در 14 ماه دسامبر سال 1599 ((دوک ساووا)) به ((هانری چهارم)) تسلیم شد.
در 14 ماه سپتامبر ((دوفین)) که بعدا به ((لوئی هشتم)) تغییر نام داد غسل تمعید داده شد.
در 14 ماه مه سال 1643 ((لوئی سیزدهم)) فرزند ((هانری چهارم)) در همان روز و همان ماه که پدرش کشته شده بود فوت کرد. ارقام سال 1643 را با هم جمع کنیم عدد 14 به دست می آید که این عدد در زندگی پدرش رل مهمی را عهده دار بود.

((لوئی چهاردهم)) در سال 1643 به سلطنت رسید که حاصل جمع آن عدد 14 است و در سال 1715 وفات نموده که جمع این رقم نیز 14 است. حاصل جمع 77 سال عمر او نیز 14 است.

((((لوئی شانزدهم)) )) در چهاردهمین سال سلطنت خود دستور تشکیل شورای عمومی کشور را صادر کرد که همین شورا شبب انقلاب و سقوط وی گردید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤