شگفتیهای عجیبی در مورد تقارن و تکرار بعضی از اعداد با اتفاقات و فراز و نشیبهای زندگی برخی از افراد وجود دارد.

بازی اعداد در ارتباط با حوادث و ماجراهای افراد ، باعث شده است که مسیرهای زندگی آنان تحت تاثیر قرار گیرد.

در بعضی از زندگیها قانون تکرار بطور شگفت انگیزی دیده شده است و در برخی موارد بعد از گذشت صدها سال مجدداً همان زندگی تکرار شده است.

فیثاغورث و دانشمندانی که بعد از او آمدند معتقد بودند که اعداد ، قدرت فوق العاده ای دارند و هر یک از آنها هم دارای خواصی است ، بعنوان مثال میتوان به نمونه هایی اشاره کرد که خود نشانگر اسراری است که در دل اعداد پنهان می باشند. یکی از این اعداد رمزگونه عدد 7 است. عددی که سالهای بسیار به نام عدد جادویی و یا عدد مقدس معرفی شده است و همچنین از جایگاهی برخوردار است که اعداد دیگر کمتر فاقد آن می باشند.

یکی از مباحث فیثاغورث ارزش سری اعداد بود. او قاعده ای کلی را پایه گذاری کرد بدین قرار که اعداد ، اسرار طبیعت را در خود پنهان نموده اند ، ولی آیا می توان به خواص اعداد و قدرت آنها ایمان پیدا کرد؟
البته چنین ایمانی هیچگونه مبنای علمی-آنطور که امروزه علم تعریف می شود-ندارد. با وجود این ، اساس آن بر روی تصادفات عجیبی گذاشته شده است.
علاوه بر اینکه هر عددی معنای خاصی دارد ، بر حسب اشخاص نیز خواص آن تغیر میکند و هماهنگی اسرار آمیزی بین اشخاص و اعداد برقرار می شود.
همچنین اعدادی هستند که اساس تمام وقایع مهم حیات بعضی از اشخاص بر آن قرار گرفته است ، خواه وقایع خوب و خواه وقایع بد.

فتح هندوستان :
توسط سلطان محمود غزنوی سال 400 هجری.
توسط تیمور لنگ سال 800 هجری.
توسط انگلستان سال 1200 هجری که در یک فاصله زمانی معین خود را ظاهر میسازد.
2. فاصله زمانی معین ، بین انقلاب فرانسه و تغییر رژیم آلمان :


(129 سال)

- فاصله وقوع انقلاب فرانسه و تغییر رژیم آلمان:
سال 129=1789-1918
-فاصله بین به قدرت رسیدن هیتلر و ناپلئون بناپارت:
سال 129=1804-1933
-فاصله بین ورود به وین هیتلر و ناپلئون بناپارت :
سال 129=1809-1938
-فاصله بین حمله به روسیه توسط قوای هیتلر و ناپلئون :
سال 129=1812-1941
-فاصله بین شروع شکست هیتلر در استالینگراد و ناپلئون بناپارات در روسیه :
سال 129=1814-1943

3.بین دو رئیس جمهور آمریکا آبراهام لینکلن و جان اف کندی و رویدادهای زندگی آنان فواصل زمانی شگفت انگیزی وجود دارد.

آبراهام لینکلن در سال 1860 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. پس از شروع جنگ داخلی آمریکا حکومت وی عملاً دیکتاتوری بود. در اول ژانویه 1863 اعلامیه معروف به اعلامیه آزادی بردگان را صادر کرد. در سال 1864 دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. و پنج روز پس از تسلیم ائتلافیه (ایالات جنوبی در مقابل اتحادیه که ایالات شمالی بودند) به دست ((ج.و.بوث)) مقتول شد.
جان اف کندی سی و پنجمین و جوانترین رئیس جمهور آمریکا در سال 1960 قدرت را در دست گرفت. در روز بیست و دوم نوامبر 1963 که در دالاس در اتومبیل روبازی سوار بود به ضرب گلوله مقتول شد و قتل او را به ((لی هاروی اسوال)9 نسبت دادند که در اداره شهربانی دالاس به دست یک کاباره دار معروف به ((جک روبی)) به قتل رسید. از مهمترین وقایع حکومت وی قضیه خلیج خوکها (حمله نافرجام به کوبا) می باشد.

فواصل زمانی شگفت انگیز در مورد این دو رئیس جمهور عبارتند از :
الف) ورود به کنگره: کندی 1947 – لینکلن 1847
ب) انتخاب بعنوان رئیس جمهوری آمریکا: کندی 1960 – لینکلن 1860
ج) هر دو بلند قد بوده و خدمت نظام دیده بودند.
د) همسران هر دو قبل از سوء قصد ، سقط جنین کرده بودند.
ه) منشی لینکلن او را از رفتن به تئاتر منع کرد. منشی کندی نیز که نام خانوادگی وی لینکلن بود او را از رفتن به دالاس منع کرد.
و) هر دو در حالی که همسرانشان در کنارشان بودند از پشت سر ، مغزشان مورد اصابت قرار گرفتند.
ز) نام فامیل معاونین هر دو ((جانسون)) بوده است هر دو سناتور و از حزی دموکرات ایالات جنوب بودند.
ح) معاون لینکلن (آندره جانسون)) متولد 1808 و معاون کندی ((لیندون جانسون)) متولد 1908 بود.
ط) قاتل لینکلن ((بروث)) متولد 1839 و قاتل کندی ((اسوالد)) متولد 1939 بود.
ی) پس از سوء قصد هر دو قاتل قبل از محاکمه توسط مردم کشته شدند.
ک) هر دو قاتل اهل جنوب و دارای عقاید و ایدئولوژی مخفی بودند.
ل) هر دو قاتل مریض روانی بودند.
م) هر دو رئیس جمهور مدافع سرسخت قانون مدنی بودند.
ن) مراسم تشیع جنازه هر دو شبیه به هم بود.
س) بروث ، لینکلن را در تئاتر زده و به انباری گریخته و مخفی شد. اسوالد ، کندی را از یک انبار مورد هدف قرار داده بعد در یک تئاتر قدیمی مخفی شد.
ع) تعداد حروف اسامی آنان پانزده است.
ف) تعداد حروف اسامی قاتلین آنها نیز پانزده است.
هراس ویکتور هوگو از عدد سیزده

((ویکتور هوگو)) نویسنده شهیر فرانسه بر عکس ((پل دوشانل)) از عدد سیزده می ترسید. در دفترچه یادداشت او مطالب و مشاهدات متصور راجع به این رقم دیده می شود و هر وقت که با این رقم در مواردی مواجه شده ، بی درنگ این قضیه را یادداشت نمود ه است.
عدد 13 در خرافات

عدد 13 در خرافات جای ویژه ای دارد.

ترس از تاثیر آن بر زندگی فرد از گذشته های دور تاکنون وجود داشته است.

اگرچه دلیل اصلی نحس بودن این عدد را مرتبط بودن آن با مراسم شام آخر در مسیحیت می دانند که در آن سیزده نفر (یعنی مسیح و دوازده حواری او) حضور داشتند.

درباره این عدد گفته اند که سیزده نفر با هم شام بخورند یکی از آنان تا سال دیگر می میرد.

بعضی از خطوط هوایی نیز از دادن شماره 13 به شماره های پرواز خود و یا صندلیهای داخل کابین هواپیما خودداری می کنند و حتی در شهرهای بزرگ همچون پاریس نیز به ندرت می توان خانه ای یافت که این عدد نگونبخت بر سردر آن باشد.

فرانسویها با آن اعتماد به نفس خاص خود با اطلاق عنوان ((دوازده دوبار)) به شماره ملک مربوطه با زیرکی از کنار عدد 13 رد می شوند.

در بسیاری از هتلها و صندلی سالنهای اپرا در ایتالیا عدد 13 دیده نمی شود.

در ایران نیز اهل خافه این عدد را بسیار نحس می دانند و در بین آنها دو سیزده وجود دارد که نحس ترین سیزده ها به شمار می رود. یکی سیزدهم فروردین ماه است که ماندن در خانه و کارکردن جایز نیست و باید شادی و تفریح کرد. دومی روز سیزدهم ماه صفر است که معتقدند هر کس در این روز به مسافرت برود سالم برنمی گردد.

در ایران برای نصب پلاک 13 بر سر در خانه ها چون هیچ کس حاضر به قبول آن نبود شهرداری فرمولی (1+12) اختراع کرده که رفع نحوست نموده و رضایت مالکین پلاک 13 را هم تامین کرده است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٤