عدد علامت خورشیدی عدد و عدد شناسی

¤¤¤ عدد خورشیدی متولد هر ماه ¤¤¤ماه تولد
عدد خورشیدی


فروردین
۱


اردیبهشت
۲


خرداد
۳


تیر
۴


مرداد
۵


شهریور
۶


مهر
۷


آبان
۸


آذر
۹
دی
۱۰


بهمن
۱۱


اسفند
۱۲

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢