ماه تولد ، روز شانس ، عدد شانس عدد و عدد شناسی

¤¤¤ ماه تولد و روز شانس و عدد شانس هر ماه ¤¤¤
ماه تولد
روز شانس
عدد یا اعداد شانس


فروردین
سه شنبه
۹


اردیبهشت
جمعه
۶


خرداد
چهار شنبه
۵


تیر
دو شنبه
۲


مرداد
یکشنبه
۱


شهریور
چهار شنبه
۵


مهر
جمعه
۶


ابان
سه شنبه
۹


اذر
پنج شنبه
۳


دی
شنبه
۲ - ۸


بهمن
شنبه
۱ - ۴ - ۷


اسفند
پنج شنبه
۲ - ۶ - ۷

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٢