عدد سه

شخصیت کسانی که عدد چرخه زندگیتان 3 است ...
•آنان که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد، انسانهای بی نهایت اجتماعی و خوش مشربی هستند، و معمولاً بسیار محبوبند این افراد از رفتن به مکانهای مختلف و ملاقات با مردم، میهمانی دادن و به میهمانی رفتن لذت می برند صرف غذا در نزل این افراد بسیار جالب توجه است، زیرا نه تنها از میهمانی دادن لذت می برند، بلکه( چه مردان و چه زنان این گروه) آشپزهای عالی و بی نظیر هستند. * بیشتر افراد این گروه در فن سخنوری ورزیده اند. آنان در موقعیتهای جدید با افراد جدید هماهنگ می سازند، از این رو به عنوان میهمان به گرمی پذیرفته می شود. افراد گروه سه در رفع مشکلات و بهبود وضعیت دیگران، مهارت به سزایی دارند، مگر در اوضاع و احوال نادری که خشم یا یک برخورد عقیده سبب شود آنان به طرز گزنده ای طعنه زن شوند.
* اکثر افراد این گروه دوستان زیادی دارند، اما تا وقتی مردم آنان را به خوبی نشناسند، قدری سطحی و بی مایل تلقی می شوند. چرا؟ چون این افراد در زندگی خود طرز فکر الکی خوش و بی غمی دارند و این موضوع، بعلاوه گرایش ایشان به تغییر مداوم کار و فعالیت خود، اغلب این فکر را القاء می کند که وی شخصی بوالهوس و سطحی است. و هیچ چیز فراتر از این حقیقت نیست. اینان از جنبه های خطیر زندگی کاملاً مطلعند حالت بی غم بودن آنان از آن روست که معتقدند دلتنگی و انده حلال مشکلات نیست و تحمل دشواریها و مشکلات زندگی را آسانتر نمی سازد، و علت تغییر دائم کار و حرفه این افراد آن است که به محض آنکه در کاری مهارت کافی بیابند، فکرشان به سرعت متوجه چالش جدیدی می گردد. * افراد گروه سه انسانهای هیجان انگیز و محرک هستند که اوقات خوشی را با آنان می توان سپری کرد. احتمالاً چون این افراد به ندرت خود را خسته می کنند، برای اطرافیانشان نیز به ندرت خسته کننده اند.

سرشت کسانی که عدد چرخه زندگیشان 3 است ...
کسانی که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد، با تمایلات نشاط بخش، استعداد فراوان، وعلاقه عمیق به آموختن، خوشبخت و سعادتمند هستند. افراد این گروه انسانهای پر شور و شوق و خوش بین بوده، از انرژی سرشاری برخوردارند. آنان بذله گو و خونگرم هستند و از زندگی به طور کلی لذت می برند، و معمولاً زندگی اطرافیان خود را نیز لدت بخش و شادی آفرین می نمایند. اکثر این افراد خود خور و گوشه گیر نیستند، و به سادگی می پذیرند که نزاع و غم و اندوه واقعیتهای غیر قابل اجتنابی در زندگی هستند. * افراد این گروه معمولاً انسانهای همه فن حریفی بوده و از استعدادهای فراوان و علائق متنوع بهرمندند. اینان بسیار پر تحرک و پویا هستند اما به ندرت سلطه جو هستند، زیرا به همان سادگی که کسان دیگر تحت نفوذ آنان قرار می گیرند، ایشان نیز تحت نفوذ دیگران واقع می شوند...
با وجود این، اکثر افراد گروه سه آدمهای لوسی هستند، از این رو مستعد به خودخواهی می باشند. اینان راه خود را خود انتخاب می کنند، و برای دست یافتن به آن به شدت می جنگند. * پول و لوازم رفاه و آسایش برای اکثر افراد این گروه مفهوم مهمی در بر دارند، و بدین دلیل اینان افراد جاه طلبی هستند ـ موفقیت را نه به منظور کسب قدرت، بلکه به جهت رفاهی که ارائه می کند، می خواهند. افراد گروه سه بیش از افراد گروهای دیگر از چیز خوب زندگی لذت می برند، مثل خوراک خوب، پوشاک زیبا، اتومبیل های شیک، خانه مجلل و غیرهحرفه و پیشه کسانی که عدد چرخه زندگیتان 3 است ...
•کسانی که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد، بسیار خلاق و بغایت مبتکر هستند. و این صفات، بعلاوه بلند پروازیشان، ایشان را مستعد کسب موفقیت در بسیاری زمینه های کاری می نماید. اگر فرد گروه سه بتواند تصمیم بگیرند که کدام استعدا خود را می توانند پرورش دهند( این تصمیم همیشه آسان نیست، چون استعداد و علائق آنان زیاد است) می توانند خیلی سریع مدارج عالیه را بپیمایند. این افراد خصوصاً برای مشاغلی مانند نویسندگی، عکاسی، هنر طراحی و بازیگری مناسب هستند. معدود افراد گروه سه صبر و شکیبایی پزشک شدن یا قاضی شدن را دارند ، و تعداد انگشت شماری از آنان مانند مشاغلی از حسابداری یا مهندسی هستند. اینان در مقام متصدی پذیرش و فروشنده کار خود را به خوبی انجام می دهند، اما به طور کلی، کار دفتری جاذبه کمی برای آنان دارد...
کارمندانی که در این گروه قرار دارند اغلب باهوش و با استعدا بوده ، و تقریباً همیشه کارگران دیگر آنان را مورد محبت خود قرار می دهند. این افراد در فرصتهای مناسب قوه ابتکار در خور توجهی از خود بروز می دهند، مگر آنکه برنامه کارشان موجب خستگی و تشتت فکری آنان شود. در چنین موقعی این افراد کار خود را از دست می دهند. * افراد گروه سه در مقام کارفرما معمولاً جو هیجان و شوخی را در محل کار ایجاد می کند آنان سعی نمی کنند با حقوق و دستمزد زیاد، کارگران را خاموش نگاه دارند، و به عقاید و ابتکارات جدید شغلی خوش آمد می گویند. کار فرمایان این گروه هراسی از رقابت با کارمندان خود ندارند، و در عوض ممکن است به کسانی مه به تعهدات خود پایبندند، پاداش دهند.

عشق وازدواج کسانی که عدد چرخه زندگیشان 3 است ...

مردمی که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد، مستعد عشقی عمیق و دیرپا هستندو با وجود این، اینان پیش از این که برای همیشه عاشق کسی شوند، عشوه گر، دمدمی مزاج و بی ثبات تلقی می شود، و متأسفانه آبرو و حیثیت وی در گرو همین مسئله است. چنین افرادی نه مایلن به کسی صدمه بزنند، و نه در اثبات محبوبیت خود هستند، بلکه وقتی طرف مقابل ایشان در موارد احساسی از آنان نا خرسند گردیده بدان دلیل است که به موقع متوجه نشده که فرد گروه سه "عاشق عشق" است. * زمانی که فرد گروه سه سرو سامان می گیرد، معمولاً همسر فداکاری می شود؛ محبت دارد، امادر دل خود، و گرم است اما نه متکی و چسبنده. افراد این گروه عمیقاً مراقب همسر، بچه ها و خانه خود هستند، اما در اکثر موارد، علائق دیگر هم دارند، و در واقع وجود همین علائق متعدد دیگر گاهی سبب گله مند شدن همسران ایشان می گردد. * اینان به دلیل تمایلات نشاط آوری که دارند، ندرتاً پس از یک مشاجره زناشویی در حالت قهر و اخم قرار می گیرند. آنان می توانند دقایقی غضبناک ، و لحظاتی پس از آن، گشاده و خدان باشند. این افراد قویاً معتقدند که ازدواج می تواند ـ وبایستی ـ لذت بخش باشد، و برای نیل به این مقصود از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. * چون افراد این گروه برای سر کردن با هر نوع انسانی از استعداد بی نظیری بهره مندند، لذا هیچ محدودیتی و قید و بندی در انتخاب همسر ندارند. افراد گروههای یک، پنج، هشت ـ و البته سایر افراد گروه سه ـ بیش از افراد گروههای دو، چهار، شش، هفت و نه شبیه گروه سه هستند، اما عامل یاد شده فی نفسه اهمیت چندانی برای آنان ندارد. افراد گروه سه از معشرت با مردمی که شباهتی به آنان ندارد، لذت می برند....
در حقیقت، اینان با تلاش و کوشش می توانند خود را با هرکس دیگری رفیق دهند. با وجود این، چون این مطلب در حالت عکس خود صادق نیست( تمام افراد گروههای دیگر نمی توانند خود را با فردی از این گروه وفق دهند)، گاهی اوقات فرد گروه سه در عشق شکست می خورد، یا هرگز پیروز نمی شود. بنابراین، افراد این گروه نباید با عجله دست به کار ازدواج شوند، و می بایست همیشه به محبوب خود وقت کافی بدهند تا یکدیگر را بهتر بشناسند.

مسائل مالی کسانی که چرخه زندگیشان 3 است ...
آنان که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد، مستعد بر باد دادن پول خود هستند، و نه تنها دارایی خود، بلکه دارایی خانواده و کارکنان خویش را بر باد می دهند. افراد این گروه از صرفه جویی مالی و تأمین هزینه متنفرند، و خرید صحیح و آنی را می پرستند...
بیشتر افراد این گروه در مورد ارایی خود بخشنده و دست و دلبازند و با اهداء هدایا، التفات و غیره، لدت زیادی کسب می کنند. معدود افرادی از این گروه علاقمند پس انداز هستند، زیرا معتقدند که دارایی وسیله ای جهت کسب لذایذ زندگی است نه بطالت گذرادن آن در یک بانک. * خوشبختانه، با در نظر گرفتن سلیقه گران و پرخرج این افراد و عدم مهار آن، تعداد بسیاری از آنان در کسب مقادیر کلام پول و نیز خرج کردن آن ظرفیت خوبی دارند. شاید بهترین روش توصیف وضعیت افرادی از این گروه نسبت به درآمدی که دارد، ضرب المثل «باد آورده را باد می برد» باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱