یعدد

سرشت کسانی که عدد چرخه زندگیشان دو است ...

عدد دو، معروف مهربانی و تیزهوشی است، نشانة دلسوزی و سیاست مداری است.
این عدد که با ماه قرین است، ثابت اما دائم التغیر است...
آنان که عدد چرخة زندگیشان دو می باشد به خاطر کاردانی و توجه شان به دیگران قابل تشخیص و تمییز هستند. این افراد بیشتر پیروانی مطیع اند تا رهبرانی جسور، و ترجیح می دهند که نسبت به مسائل ناشناخته و تجربه نشده آگاه و آسوده خاطر باشند. اکثر این افراد انسانهایی کم حرف و محتاط هستند ـ مردو و زنان این گروه پیش از اقدام به هر کاری نخست تمامی جوانب آن را در نظر می گیرد. * تشریک مساعی، درون مایه زندگی این افراد را تشکیل می دهد، آنان نمی توانند مشاجره و نزاع را تحمل کنند، از اینرو تمام تلاش خود را بکار می گیرند تا در هر موقعیتی هماهنگی و سازگاری لازم برقرار گردد. در واقع همین خصلت است که گاهی اوقات این افراد را غیر قابل تحمل نشان می دهد. افراد این گروه چون به صلح و آرامش علاقه مفرطی دارند، زیاد به فریب، و حتی نیرنگ متوسل نمی شوند تا از پی درآمد تلخ و ناگوار آن دوری گزینند.آن دسته از افراد این گروه که یاد نمی گیرند زندگی نمی تواندهمیشه خوشایند و دلپذیر باشد، مستعد تزلزل بوده، به سادگی افسرده، بی قرار و عصبی می شوند. * زمانی که با فرد گروه دو خردمندانه رفتار شود، سیاست مداری و سازگاری او تقریباً معجزه آفرین می گردد، و زمانی که نابخردانه با آنان رفتار شود، همین خصایص می توانند سبب نزاع بسیار شدیدی شوند که فرد گروه دو به شدت از آن اجتناب می کند.


شخصیت کسانی که عدد چرخه زندگیتان دو است ...
در اکثر کسانی که عدد چرخه زندگیشان دو می باشد تسلط احساسات و عواطف بیش از خرد است؛ قلب بیش از مغز بر آنان حاکم است. افراد این گروه انسانهایی رمانتیک هستند، و عواطف گرم و مهربانی دارند که آنان را بسیار حساس کرده است. افراد این گروه ممکن است ظاهراً آرام به نظر آیند، اما شمار بسیار زیادی از ایشان پیوسته میان غم و شادی دست و پا می زنند. زمانی که فردی از این گروه در محیط دلپسندی قرار می گیرد، جذبه و گیرایی اش همتا ندارد، و آنگاه که در محیطی عصبی یا متشنج باشد، هیچ افسرده تر از او نخواهد بود. * اینان چون به دیگران توجه دارند و از طرفی، انسانهای مدبری هستند، به سادگی با کسان دیگر دوست می شوند. افراد گروه دو انسانهایی هستند که وقتی دیگران در پی شنوندة صبوری می باشند یا به تکیه گاهی نیاز دارند تا بر آن تکیه کنند، به آنان رجوع می کنند...
افراد این گروه، روحیه زندگی جمعی ندارند، اما در عوض انسانهای کاملاً دلربایی هستند که معدود خواسته های خود را از دیگران طلب می کنند. این افراد به هیچ وجه تمایلی به خودنمایی ندارند، بلکه ترجیح می دهند به جای بازیگری، یک تماشاچی باشند. سخت کوشی و تشریک مساعی آنان اغلب موجب دوام موفقیت سازمانها یه جمعیتهای خیریه می شود. * افراد گروه دو به ندرت از کوره در می روند یا خشم خود را نشان می دهند. آنان وقتی آزار می بینند یا خشمگین می شوند، به جای آنکه خشم و غضب خود را بروز دهند، احتمالاً زیاد می گریند و قهر می کنند. واقعیت آن است که بسیاری از اشخاص این گروه زود رنج هستند، اما خلق و خوی دوست داشتنی آنان موجب می شود که مدتی طولانی در قهر به سر نبرند. هیچ کس به اندازه فرد صلح طلب این گروه مشتاق روبوسی و آشتی نیست.

عشق و ازدواج کسانی که عدد چرخه زندگیشان دو است ...
کسانی که نامشان به عدد دو ختم می شود، در بسیار موارد همسرانی نمونه و مطلوب هستند. آنان بی نهایت گرم و با محبت هستند، و شاید مهمتر از همه این باشد که برای آنکه با فرد مورد علاقه یه محبوب خود به سر ببرند، از هیچ کاری فرو گذاری نمی کنند. زنی که عدد چرخه زندگیش دو می باشد، با تمام توان خود می کوشد تا شادی و سعادت زندگی شوهر خود را تضمین کند، و حتی در این راه تن به فداکاری و از خود گذشتگی زیادی می دهد. به بیان دیگر، زنی از این گروه یار و شریک زندگی مرد خویش است. * مردان گروه دو همواره شوهران مهربان و با ملاحظه ای هستند. آنان تقریباً هرگز بیش از حد متوقع یا سلطه جو نیستند، در واقع مردان این گروه باید بر درخواست خود اصرار و پافشاری کنند، در غیر این صورت کاملاً تحت تسلط زنان خود قرار خواهند گرفت.
همة افراد گروه دو، چه مرد و چه زن، باید مراقب باشند تا تمایلات رمانتیک آنان موجب از بین رفتن احساس خوشایندشان نشود. برای آن دسته از افراد این گروه که در مسائل عاطفی بسیار ساده و بی ریا هستند، باور کردن وعده وعیدهای اغراق آمیز افراد دیگر هرگز رویارویی جدی نخواهد بود. اشخاص گروه دو برای حفظ خود از صدمات غیر ضروری باید یاد بگیرند که واقعیتهای زندگی به اندازة تخیلات اهمیت دارند.* افراد این گروه با معدود اشخاصی نمی توانند به سر برند. با وجود این، تجربه و زمان نشان داده که فرد گروه دو که با فردی از همین گروه یا گروههای چهار و شش وصلت کرده اند، فرصت کسب سعادت و خوشی همیشگی را به دست آورده اند. آن دسته از افراد این گروه که از تساط بودن لذت می برند ـ و یاد گرفته اند بر زود رنجی خود فائق شوند ـ اغلب با همسر احساساتی متضاد خود یعنی گروههای تندخوی یک و هشت، بسیار شاد و راضی هستند. افراد گروه دو را شخصیتهایی تحریک و هیجانزده می کنند که اغلب به گونه ای افراطی تر از خود آنان عاشق جنس مخالف می شوند، یعنی افراد خونگرم و اجتماعی سه و پنج و با این گروهها پیوند زناشویی مطلوبی تشکیل می دهند. فقط افراد گروههای هفت و نه که بسیار محتاط و کم حرف و متکی به نفس هستند، با ازدواج با افراد این گروه زندگی آنان را به ورطه غم و اندوه پیش می رانند. چنین ازدواجی می تواند مؤثر و پایدار باشد، اما از جانب هر دو شریک به صبری استثنایی نیاز است.

حرفه و پیشه کسانی که عدد چرخه زندگیتان دو است ...
کسانی که عدد چرخه زندگیشان دو می باشد، انسانهایی خلاق و خیالپرداز هستند، اما در اکثر موارد از فکر و نظر دیگران بهتر از فکر و نظر خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، افراد این گروه به احتمال بسیار زیاد در مقام نمایشگربیش از نمایشنامه نویس، و یا در مقام موسیقی دان بیش از سازنده آهنگ موفقیت کسب می کنند به خاطر داشته باشید: افراد این گروه پیرو هستند، نه رهبر، و نقطه قوت آنان تشریک مساعی است نه رقابت. * افراد این گروه در اکثر حرفه ها و مشاغلی که به سیاست مداری و کاردانی نیاز دارد به نحو شایسته ای عمل می کنند، اما در موارد خاصی مانند روانشناسی، مددکار اجتماعی، مشاور ازدواج، پرستاری و منشیگری، برتری بیشتری دارند. چرا؟ چون خصلت ملایم و رئوف آنان، ایشان را برای کار با کسانی که مضطرب، غصه دار، بیمار یا درمانده هستند، کاملاً آماده می سازد.
•زمینه های دیگری که این افراد می توانند در آنها موفقیت کسب کنند، عبارتند از ...
تدریس، اقتصاد، تحقیقات پزشکی و حسابداری. * قاعدتاً افراد این گروه ، کارمندانی بسیار عالی هستند، با وفا، قابل اعتماد، و وظیفه شناس. آنان بدون چون و چرا دستورات را می پذیرند، و آن را با لیاقت و درایت انجام می دهند. با وجود این، متأسفانه بسیاری از افراد این گروه فرزی و سرعتی را که لازم است ، در شغل و زندگی خود ندارند؛ اینان از درخواست ترفیع مقام در محل کار خود اجتناب می کنند و ترجیح می دهند که وضع موجود را همچنان حفظ کنند تا وضع ناخوشایندی پیش نیاید یا مجبور نباشند چند دقیقه ای با رئیس خود مشاجره کنند. * افراد این گروه در مقام کارفرما در نهایت دقت جنبه انصاف را رعایت می کنند و بی نهایت سهل گیر و بردبار هستند. غالباً چون این افراد تمایلی به تحکم کردن و دستور دادن ندارند، گرفتار کارمندان و کارکنان تنبلی می شوند که از اینان سوء استفاده می نمایند. افراد گروه دو، چه در مقام کارمند و چه در مقام کارفرما، باید بکوشند تا بر ترس از اختلاف نظر و درگیری فائق شوند. در غیر این صورت، برخی مردم ممکن است ایشان را مورد بهره کشی و سلطه جویی قرار دهند.


مسائل مالی کسانی که چرخه زندگیشان دو است ...
•افراد گروه دو در استفاده کردن از پول، چه برای خود و چه برای دیگران، بسیار عالی رفتار می کنند. آنان به ندرت ولخرجی می کنند( زمانی که به این کار مبادرت می ورزند، معمولا، برای آن است که می خواهند چیزی برای شخص مورد علاقه خود بخرند). و از مقروض بودن شدیدآ متنفرند. افراد این گروه صیادان کالاهای ارزان، مشتری اجناس حراجی و غیره بشمار می روند و معتقدند که پس انداز یک ریال در حقیقت کسب یک ریال است...
•اگر فرد گروه دو پولی برای سرمایه گذاری در اختیار داشته باشد، احنمالاً آن را در مستغلات، سهام ممتاز، اوراق قرضه دولتی یا پس انداز بانکی به کار می اندازد. این دسته افراد قمارباز یا سفته بازی نیستند که به امید منفعتی کلان، خود و سرمایه خود را به مخاطره اندازند. * تنها موردی که افرادی از این گروه در مورد پول از خود بی عقلی نشان می دهند آن است که به خاطر قلب رئوف و خصلت بخشنده خود، به دوستان یا بستگانی وام می دهند که پرداخت پول را فراموش می کنند. و چون افراد این گروه دو از دلخوری و نزاع متنفرند، بنابراین اغلب از مطالبة پول قرض داده شده امتناع می کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱