عدد

سرشت کسانی که عدد چرخه زندگیشان یک است ...
یک عددی قدرتمند است و معرف اساس اولیه زندگی است. این عدد تغییرناپذیر و تزلزل ناپذیر است و با خورشید، سرچشمه انرژی، مشخص می شود.
کسانی که عدد چرخه زندگیشان یک است، پیشگام و مبتکر هستند. آنان انسانهایی راسخ العزم، مصمم و متکی به نفس بوده، به خود و دستاوردهایشان مباهات می منند. این افراد رهبر و سازمانده به دنیا آمده اند، مگر آنکه اوضاع و احوال بیرونی یا شرایط نامساعد یا عدد سرنوشت از رشد شخصیت آنان جلوگیری کند( برای تعیین اعداد سرنوشت و توازن، به فصول مربوط مراجعه کنید). *کسی که نامش به عدد یک ختم می شود. به سادگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد، خصلتی که روی هم رفته مطلوب نیست، زیرا راهنمایی چنین شخصی به راه صحیح و درست دشوار است. افراد این گروه به هیچ وجه مایل نیستند که در برنامه های خود دچار وقفه و رکورد شوند. در ضمنف اینان از تمایلات سلطه جویانه ای برخوردارند که اگر مهار نشود، ممکن است این افراد را به انسانهایی قلدر و زورگو مبدل سازد. افرادی که عدد چرخه زندگیشان یک است، خصلتی دست و دلبازو بخشنده دارند، اما اغلب جاه طلبی ضالمانه آنان ( که ناشی از غرور و تکبر بیش از حد در موفقیت هاست ) می تواند موجبات خودخواهی و بی فکری فراوان ایشان را فراهم آورا. این گروه از آدمها اگر به طرز مثبتی به کار بپردازند، انرژی فعال و عزم ایشان به صفات تحسین برانگیزی بدل می شوند، و چنان چه به طور منفی به کاری اقدام کنند، همین صفات، بسیار ناخوشایند و حتی منحوس خواهند شد.

عشق و ازدواج کسانی که عدد چرخه زندگیشان یک است ...
وقتی فردی از گروه یک همسری برای خود برمی گزیند، تقریباً همیشه می ک شد بر همسر خود تسلط و برتری داشته باشد، مگر آنکه تأثیرات ملایم کننده ای در اعداد سرنوشت و نوازن این زوج نهفته باشند( افراد گروه یک دوست دارند بر تمام خویشان و نزدیکان خود سلطه داشته باشند، و هر چه فردی به او نزدیک تر باشد، تمایلات سلطه جویانه آنان هم قوی تر است). این اشخاص از خصلت بسیار مهربانی برخوردارند، اما در اوضاع و احوال نامطلوب؛ گرمی و محبتشان ممکن است به کلی محو گردد. در ضمن، شمار بسیار زیادی از این دسته افراد به شدت خسیس و حسود هستند.* طی قرنها، تجربه نشان داده که افراد گروه یک با همسری از گروه دو یا شش، شادان ترین و سازگارترین زوج خواهند بود.
افراد گروههای دو یا شش شخصیت آرامی دارند که اجازه می دهد با یکرنگی و تفاهم کامل با فرد تندخو و پرخاشگر گروه یک زندگی کنند. کسانی که عدد چرخه زندگیشان سه می باشد اغلب همسران خوبی برای افراد گروه یک به شمار می آیند، و از آن جمله هند افراد گروه چهار..... البته در صورتی که فرد گروه یک اد رفته باشد که جنبه های منتقدانه و متوقعانه شخصیت خود را اصلاح کند. افراد این گروه گاهی اوقات با همسری از گروههای پنچ یا هفت نیز خوشحال و راضی هستند، گرچه هیچکام از آن دو ظاهراً به طور کامل طرف مقابل خود را نمی شناسد. افراد گروه یک در اکثر موارد( به دلیل مشکلات مزاجی و شخصیتی) در انتخاب همسری از گروههای هشت یا نه یا مثل خودشان- یک، باید بی تهایت محتاط باشند. چنین ازدواجی احتمالاًبرای هر دو شریک بسیار جنجالی، مملو از اختلافات و نارضایتی و بسیار ناخوشایند خواهد بود.

شخصیت کسانی که عدد چرخه زندگیشان یک است ...
افراد گروه یک انسانهای متهور و خونگرمی هستند. آنان معمولاً تأثیری نیکو بر سایرین دارند، و اغلب در جمع رهبران گروههای اجتماعی خود قرار می گیرند.. فعالیت، رفتن به مکانهای مختلف، مشاهده مسائل گوناگون و اشتغال به کار برای افراد این گروه لذت بخش است. اینان اغلب هم از احساسات بسیار لطیف، و هم از خوی تند و پرخاشگرانه برخوردارند.* افراد این گروه به دلیل نیرو و انرژی که دارند احتمالاً طرفداران زیادی هم دارند، و چنانچه تمایلات سلطه جویانه خود را مهار کنند، از دوستان زیاد بهره مند خواهند شد. اینان با وجود عدم تدبیر و کاردانی معین و گاهی برخورداری از خصلت انتقادی خود می توانند دوستانی بسیار عالی باشند. زمانی که آرام هستند، خصلت گرم و سخاوتمندانه شان شکوفا می شود و به کوچکترین تقاضای دوستان خود پاسخ مثبت می دهند...
با وجود این، اگر میان شما و یکی از افراد گروه یک خصومتی وجود دارد، باید کاملاً‌مراقب باشید. آنان به سادگی می بخشایند و نه به سادگی چیزی را فراموش می کنند، و وقتی عمیقاً عصبانی باشند می توانند کینه توز، انتقام جو، و حتی سنگدل شوند.
( با در نظر گرفتن این مطلب که افراد گروه یک مستعد بی ملاحظه بودن نسبت به دیگران هستند) شاید تعجب کنید اگر بگوییم که فرد گروه یک فوق العاده حساس است و به سهولت آسیب می بیند. با وجود این، ظاهراً اینان ممکن است خود را معاف از عقیدة کسانی بدانند که به ایشان وابسته اند، اما بی نهایت خواهان تأیید دیگران هستند. در واقع، این مسئله اوج حساسیت آنان است که موجب می شود تا بسیاری از این افراد در مواجه با انتقاد سایرین از کوره در بروند، و همین امر به آنان صدمه می زند، به طوری که به سادگی آن را فراموش نمی کنند. با وجود این، توقع نداشته باشید اکثر افراد گروه یک احساسات واقعی خود را ابراز کنند. اینان معمولاً چنین احساساتی را دوست ندارند( در واقع حقیر می شمارند) و سعی می کنند آن را از خانواده، دوستان، و حتی خودشان پنهان سازند.


مسائل مالی کسانی که چرخه زندگیشان یک است ...
افراد گروه یک اگر بیاموزند بی صبری و بی پروایی خود را مهار کنند، از توانایی های ذاتی یی برخوردارند که خوشبختی و شهرت را برایشان به ارمغان می آورد. متأسفانه، افراد گروه یک به همان سهولت که پول به دست می آورند، به همان سهولت آن را از دست می دهند، و بسیاری از آنان در طول زندگی خود دو بار و حتی سه بار خوشبختی و سعادت را به دست آورده و آن را از دست داده اند.
کسانی از این گروه که سرمایه اندکی دارند، اغلب به خاطر به دست آوردن چیزهای مورد علاقه یا مورد نیازشان، مقروض و بدهکار می شوند. افراد گروه یک که پولی را برای سرمایه گذاری برای کاری در اختیار دارند، احتمالاً در سهام بسیار بحرانی، یا کسب و کار مخاطره آمیز به معامله بگذراند. * افراد این گروه در مسائل مالی، مثل اکثر مسائل دیگر، باید دوراندیشی و احتیاط را یاد بگیرند. در غیر این صورت زیاد رویی یا خوی قماربازشان آنان را به ورشکستگی مالی سوق می دهد.

حرفه و پیشه کسانی که چرخه زندگیشان یک است ...
افراد گروه یک انسانهایی هستند که باید خود را مقید به کاری کنند که انجام می دهند. با وجود این، افرادی از این گروه که به هنر روی می آورند، احتمالاً بیشتر می خواهند در مقام رئیس و مدیر اجرایی به موفقیت نایل شوند، تا در مقام یک هنرمند تمام عیار، مثلاً فردی از این گروه، در مقام کارگردان تئاتر بیش از بازیگر تئاتر موفق خواهد بود، ودر حرفه روزنامه نگاری، در مقام ویراستار شایستگی بیشتری نسبت به نویسندگی از خود نشان می دهد.* زیرکی و فکر بکر فرد گروه یک موجب می شود این افراد بتوانند در تمام رشته های علوم موفق باشند، خصوصاً در مقام مکتشف، مخترع و مهندس، با وجود این، فرد گروه یک در علوم ( همانند کلیة رشته های دیگر) نیز به تنهایی یا در مقام ریاست، به بهترین نحو خدمت می کند.
همانطور که احتمالاً آشکار است، حرفه تجارت برای افراد گروه یک مقرر شده، چون در این حرفه، حتی بیش از سایر مشاغل، سخت کوشی، اراده و جاه طلبی که از خصایص فرد گروه یک است، موجب رشد و ترقی بیشتر این افراد می گردد.* فرد گروه یک در مقام کارمند بر خلاف انتظار فردی سخت کوش و وظیفه شناس است، با وجود این، اغلب در روابط کاری آنان ( خصوصاً در روابط خود با رؤسا) برخورد و اختلاف زیادی وجود دارد.این اشخاص به خاطر تدبیر و دور اندیشی شان معروف نیستند، و این مطلب توأم با این اعتقاد که ایشان همیشه محق هستند، می توانند موجبات دردسر و زحمت آنان (و همکارانشان ) را فراهم آورند. درضمن، چنانچه جاه طلبی این گروه مهار نشود، حتماً رقبای خود را به سختی و به شدت کنار می زنند.
فراد گروه یک در مقام کارفرما دقایقی سخت گیر هستند، لحظاتی با ملاحظه اند، و گاهی صبورند که در اوقات دیگر امکان ندارد چنین باشند. اما خلق و خوی آنان اصلاً اهمیتی ندارد، زیرا یه دلیل شخصیت پویا و ذهن خلاق خود، کارفرماهای درخور توجه و با تحرکی هستند. کارفرمایی از این گروه ممکن است کارمندی را از سر راه خود بردارد که به شغل وی چشم دوخته و به آن طمع کرده است، اما از سویی کارمندی از این گروه، آموزگاری عالی محسوب می شود ـ شخصی متبحر و چیره دست که می توانیم نزد او رفته و از او بیاموزیم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢۱