مرداد با ابان     5+8   ..پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندگانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما کم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٠