رموز سحر آمیز عدد 40 :

این عدد نیز دارای رازهای بسیاری است ، که یکی از این رازها پاک
بودن آن است . به طور کلی ، انرژی های این عدد باعث می گردد تا ناپاکی ها به دور
ریخته شود و به جای آن پاکی بر سطح غالب گردد .

عدد 40  ، از سوی 4 ستاره در 4 کهکشان متفاوت ساطع می گردد .
این عدد رابطه ی مستقیم با اعمال انسانها دارد . برای مثال ، چنانچه فردی 40 روز
تمام روزه گرفته و یا نوعی چله نشینی را انجام دهد ، نشان دهنده ی پاک شدن بدن شخص
از تمامی سموم و ناپاکی هاست . همچنین ، پس از گذشت 40 روز ، این فرد می تواند با
انرژیهای سطوح دیگر تماس برقرار نماید . عدد 40 از سوی 4 ستاره در 4 کهکشان مختلف
به شکل فوق بر زمین ساطع می گردد . این انرژیهای ساطع شده ، می توانند از سوی چنین
فردی که به مدت 40 روز یک عمل خاصی را تکرار نموده ، جذب گردند . این انرژی مبرا از
ناپاکی بوده و هم چنین دارای انرژی شفابخشی می باشد .

هنگامی که یک انرژی واحد به سوی زمین در حرکت است ، این انرژی و
این اشعه ی موجی از طریق فضا وارد حوزه مغناطیسی کره ی زمین شده و بر روی فردی که
40 روز عمل خاصی را انجام داده است ، اثر گذاشته و قدرت شفابخشی و تقویت نیروهای
درونی دارد . همچنین ، امواج منفی و انرژیهای ناخالص او با تاثیر گذاری این انرژی
پاک می گردد.

البته اگر روز تول زمینی شخص دارنده ی این انرژی شفا بخش ،
اعداد 4 ، 13 ، 22 و 31 باشد ، این نوع انرژی در مورد آن فرد ، برعکس عمل می نماید
و مضر است .

همچنین ، به طور کلی عدد 40 ، عددی است که می تواند وابستگی های
شخص فوت شده را نیز ، در چهلمنی روز مرگش از او بزداید و او را پاک نموده این نوع
وابستگی های او را به زمین از بین برده و آن فرد می تواند وارد تونل گردد
.

عدد 40 مربوط به 40 حلقه ی زمینی که مربوط به جهان اثیری می شود
نیز ، بوده و فرد قبل از آن که وارد تونل گردد ، باید از این 40 حلقه بگذرد و
معمولا افرادی که مرگ خویش را باور می کنند ، سریعتر از این حلقهخ ها می گذرند و
اغلب در روز چهلم پس از مرگ وارد تونل می شوند .

معمولا افرادی که می میرند ، پس از 40 روز از انرژیهای زمین و
این جهان مادی محو گشته و به جهانی دیگر می روند و پس از عبور از مرحله ی تونل ، در
جهان اثیری باقی مانده و تا زمانی که جهت راهنمایی و هدایت دیگران منصوب شده و
دوباره به زمین باز گردند .

این عدد 40 در سه مورد در هستی حتی بر روی انسانهای کره ی زمین
اثر گذار است . اگر عدد 40 به صورت صوت باشد ، اثر آن بسیار است و به طور کلی
اشخاصی که در سن 40 سالگی تا 50 سالگی می باشند ف معمولا دارای آگاهی بیشتری بوده و
حتی گاه ماموریت هایی به آن اشخاص داده می شود .

همانند حضرت محمد ص که به پیامبری و ابلاغ پیامهای الهی منصوب
گردید.

کلیه ی انسانها باید در چنین سنینی ، به الهامات الهی و ذهنی
خویش توجه داشته و از آنها در جهات مثبت استفاده نمایند .

دیگر آن که ، اگر فصلی را از ابتدای آن بشمارید و چهلمین روز آن
فصل را بنگرید ، روزی است که اغلب بر روی مردم اثرات منفی دارد . همچنین ، در این
روز ، ماه دارای نوری مهتابی است که همین نور مهتابی ماه و حتی اختلالات جزئی در
مدارات درونی هسته ی زمین ، موجب می گردد تا اغلب دچار افسردگی ، عصبانیت و
اختلالات روانی و عصبی گردند که این امر طبیعی است .

همچنین ، 40 رموز آفرینش و خلقت موجود در زمین نیز ، در 40 روز
زمینی طول کشیده است . راز دیگری نیز در دل این عدد 40 نهفته است و آن مربوط به 40
ستاره و 40 کهکشانی است که دارای انرژیهای مخربی هستند و می توانند بر روی زمین و
تمامی موجودات آن اثرات مخربی را به وجود آورند که منجر به نابودی حیات در این
سیاره گردد.

عدد ستاره ای هر فردی اگر عدد 22 و عدد روز تولدش از ابتدای سال
4 و یا 22 باشد ، عدد 40 برای این شخصیت ، موفقیت آمیز بوده و همچنین روزهای 4 ، 13
، 22 ، 31 نیز در هر ماه ، او را موفق می سازد .

همچنین ، این افراد در روزهای فوق به هیچ بیماری مبتلا نخواهند
گشت . مگر آنکه اختلالی در ستاره ی شخص وجود داشته باشد .

رازهای هستی بسیار و گنجایش ها کم است . حال که راز اعداد و
رابطه ی آنها با هستی و جهان را دانستید ، بهتر و بیشتر می توانید در تکامل خود و
حتی دیگران نقش موثرتری داشته باشید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

اعداد و راز آنها در هستی :

به طور کلی ، زندگی انسانها بستگی زیادی به نام و
حتی ستاره ی آنان دارد که این دو عدد مفرد و ستاره ای ، می توانند زندگی و حتی
سرنوشت آنها را نیز ، گاه تغییر دهند . برای مثال ، چنانچه فردی دارای نام « وحیده
» است و دیگران او را به فرض به نام « ساناز » صدا می زنند ، هر یک دارای سرنوشتی
جدا بوده و نام جدید نیز ، زندگی جدیدی را برای فرد رقم می زند
.

بنابراین ، هر فردی می تواند با توجه به این
اعداد مفرد ، نام اصلی خویش را انتخاب نموده و بدین وسیله سرنوشت خویش را شوم و یا
موفق سازد.

البته همه ی این نوع انتخاب اسامی ، به علت وجود
اعداد ستاره ای و یا ستارگان متفاوتی است که هر نام دارای یک ستاره و هر ستاره نیز
، نام آن فرد را به خود اختصاص داده است برای مثال ، اگر نام فردی شبنم است . نام
ستاره ی او « نبیشن » می باشد. اغلب این نامها بر اثر حرکتهای ساطع شده و صوتهایی
است که در فضا به وجود آمده ، و این نامها نیز بنا بر اعدادی است که در آن ستاره به
وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد .

هنگامی که فردی دارای یک نام خاص می گردد . ستاره
ی آن فرد نیز توسط حرکتهای کیهانی و انرژی زا تولید می شود . این نوع ارتعاشات سطحی
میان آن دو ، باعث می گردد که رابطه ای بین شخص تجسد یافته و آن ستاره بوجود آید .
هنگامی که صورت افراد دیگر  آن شخص را به این نام صدا می زنند ، ارتعاشات آن صوت در
فضا پخش شده و راه حرکت خود ، بین روح تجسد یافته و ستاره ی خویش را در پیش گیرد
.

بنابراین ، از این زمان است که این نوع اصوات
دارای یک کُد عددی می گردند . سپس اعداد آن نام به ارتعاشات سطح آن ستاره برخورد
کرده و باعث انفجاری درونی می گردد که این ارتعاشات باعث میشود تا ستاره ، کدها و
یا اعداد خاصی را برای آن رقم زند . هنگام آزاد شدن آنها از سطح ستاره ، اعداد
سرنوشت شخص نیز ، رقم میخورند . بنابراین ، فرد دارای حیات و سرنوشت و حتی زندگی
طبیعی می گردد.

همچنین ، اگر گاهی دیده می شود که افرادی در
دوران کودکی ، جان می سپارند ، به این علت است که برخی از اسامی دارای اعداد تیز و
برنده می باشند که به آنها اعداد غُرّشی نیز گفته میشود . چرا که باعث پاره شدن
لایه ی سطحی ارتعاشات ستاره ی آن شخص می گردد.

بنابراین ، هنگامی که ارتعاشات و حتی ستاره در
حال نابودی باشد ، پس از نابودی کامل ستاره ، اعداد تیز و برنده به سوی شخص باز
میگردد و باعث می گردد تا آن کودک در دوران ابتدایی زندگی خویش ، جان سپرده و یا
دچار بیماریهای مرگباری گردد . چرا که رابطه ی اعداد با طبیعت و هستی ، بسیار عظیم
است و می توانند گاه نیستی و نابودی را نیز به ارمغان آورند
.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

رموز سحر آمیز عدد هفت "

در هستی رازهای بسیاری نهفته است و یکی از این
رازهای بسیار عظیم و در رابطه با زندگی انسانهای زمینی ، همین مورد است که راز
اعداد و یا حروف نامیده میشود .

اعداد نقش بسیار مهمی در گردش و حتی حرکتهای
طبیعت و هستی دارند و می توانند سرنوشت هر فردی را بنا بر عدد مربوطه تغییر داده و
حتی تباه و یا موافق سازند . بنابراین انسانها باید از راز اعداد هستی آگاه گردند و
بتوانند در جهت بهبودی از آنها استفاده نمایند .

همان گونه که می دانید ، صوت نیز بسیار مهم بوده
و اعداد و صوت نیز رابطه ی بسیار مطلوبی را با هم دارند ، بنابراین هنگامی که عددی
همچون عدد  7 ( هفت ) دارای صوتی می گردد که در فضا پخش می شود ، این عدد دارای
ارتعاشاتی بسیار بالا می گردد .  همچنین ، این عدد با حرکتهای هستی همگام شده و آن
فرد مورد استفاده ی آن را ، موفق خواهد ساخت .

اکنون بهتر است به گونه ای دیگر اعداد را مورد
بررسی قرار دهیم .

اعدادی که دارای صوتهای بسیار سنگین و ارتعاشات
بالا و هماهنگ و همچنین انرژیهای بی کران می باشند . عبارتند از اعداد 3 ، 7 ، 9  و
40 که هر یک از این اعداد به نوبه خود با زندگی بشر وانسانهای زمینی وابسته گشته و
آمیخته شده است .

بنابراین ، هنگامی که گفته میشود روز سوم فوت یک
فرد ، به این علت است که فردی که از جسم خویش خارج گردیده است ، ارتعاشات او تا روز
سوم پس از مرگ ،هنوز ارتعاشات زمینی است و در اطراف ارتعاشات بدن وی می
باشد.

وضعیت ارتعاشات بدن فرد فوت شده در روز هفتم مرگ
وی به این صورت است که در این روز ، ارتعاشات اطراف هاله ی جسد خارج گردیده جدا می
گردد و دیگر هیچ گونه وابستگی ارتعاشی به بدن و جسد خویش ، نخواهد یافت
.

بنابراین ، اعداد 3 و 7 در زندگی و همچنین پس از
مرگ نیز نقش خویش را بازی میکند . همچنین ،هنگامی که 40 روز از فوت یک فرد می گذرد
، زمانی است که فرد از چهل حلقه ی جهان اول ارتعاش گذشته و وارد تونل می گردد که آن
جهان ، همان جهان اثیری است که باعث می گردد افراد هنوز به زندگی مادی خویش وابسته
باشند . در طی این 40 روز ، ارتعاشات فرد فوت شده به طور کامل از زمین و یا کره ی
مربوط ساقط گشته و تا هنگامی که به راهنمایی دیگران  منصوب نگردد ، نمی تواند بر
روی کره ی مربوطه آمده و یا ارتباط بگیرد .

راز این اعداد در خلقت و گردش کره ی زمین ، به
گونه ای است که باعث به وجود آمدن سال ، ماه ، روز ، ساعت و ... می گردد . تمامی
این زمانها ، به علت به وجود آمدن حرکتهای کیهانی و جهانی است
.

به طور کلی ، در این جهان مادی که بی نهایت دارای
کهکشان و کرات و سیارات می باشد ، هر یک دارای حرکتهایی است که انرژیهای آن حرکتها
و ارتعاشات آنها ، بر روی کرات و کهکشانهای دیگر اثر گذار می
باشد.

کره ی زمین نیز ، به علت حرکتهایی که دارد ، بر
روی کره ای لایه لایه در کهکشان اگزول اثر می گذارد . حال این که حرکتهای کره ی
زمین نیز ، بر اثر حرکتهایی است که خارج از آن به وجود آمده است
.

بنابراین ، چنانچه حرکتها و انرژیهای آن کرات و
کهکشانهای حرکت دهنده ی زمین باز ایستد ، زمین نیز دچار اشکال گشته و از حرکت باز
می ایستد . همچنین این سکون باعث از بین رفتن نیروی کششی زمین شده و به نابودی آن
منجر خواهد گشت .

اکنون باید بدانید که این نوع حرکتها چه بوده و
از طریق کدام کهکشانها ، ارتعاشات و امواج آنها ساطع میگردند !

هنگامی که کره ی زمین هستی گرفت و به وجود آمد ،
به علت آن که حرکت نداشت و چنانچه در هستی هر چیزی که دارای حرکت نباشد خیلی زود
نابود خواهد شد ، بنابراین ، این حرکتها که از دو کهکشان ساطع می شدند ، شکل گرفتند
. انرژیهای این دو کهکشان سبب حرکت و هستی دادن به کره ی زمین بوده و این یکی از
رازهای خلقت است

انرژیهایی که به کره ی زمین برخورد می کند ، هر
یک دارای حالتی خاص هستند که در ذیل گفته می شود . حرکتها و انرژیهای این دو کهکشان
و ارتعاشات وانرژی های کره ی زمین اثر کرده و سرنوشت آن را رقم می زنند
.

از کهکشان اول ، 100 ( صد ) نوع ارتعاش بر روی
کره ی زمین برخورد می کند و تاثیرات آنها ، حرکتهایی را براین کره تحمیل کرده و سبب
ایجاد شب و روز می گردد . نوع حرکت توسط صد ستاره و سیاره به وجود می آید که تمامی
این ارتعاشات در کنار یکدیگر قرار گرفته و به سوی کره ی زمین حرکت کرده و باعث به
وجود آمدن صد روز و یا صد حرکت روز و شب در زمین می گردد .

از طریق کهکشان دوم ف 265 نوع حرکت و انرژیها و
ارتعاشات گوناگون به وجود می آید که بقیه ی روزهای زمین را تامین می کند
.

بنابراین ، صد روز اول سال ، از بهار مریوط به
کهکشان صد حرکتی است و بقیه روزها مربوط به حرکت و ارتعاشات کهکشان دیگری است که در
هر چهار سال یک بار ، یک روز به این حرکتها اضافه می گردد . یعنی 366 روز می شود
.

نکته ای که باید به آن اشاره کنیم ، این است که
چنانچه اختلالی در هر یک از فصول و یا روزها باشد ، به علت وجود اختلال در حرکت
زمین است برای مثال ، اگر در بخشی از کره ی زمین ، در فصل تابستان برف سنگینی ببارد
، به علت حرکت نامتعادل زمین در آن قسمت می باشد .

اکنون می پردازیم به علت وجود عدد 7 و نقش آن در
روزهای هفته که بسیار مهم می باشد . این عدد ، در روزهای هفته که هر یک دارای یک
کُد عددی و ارتعاش بوده دارای نقش بسیار مهمی است .

چنانچه دقت نمایید ، روز جمعه که هفتمین روز هفته
می باشد در تمامی نقاط کره ی زمین ، روزی است که اغلب انسانها احساس دلتنگی و
افسردگی ، بخصوص در هنگام عصر و غروب دارند . این حالت ، به خاطر این است که
ارتعاشات سطحی زمین و کره ی ماه با یکدیگر برخورد نموده و طی آن عدد 7 به وجود می
آید و بر روی اعصاب و افکار انسانهای زمینی اثر نامطلوب می
گذارد.

بنابراین ، توصیه می گردد که روزهای جمعه را در
طبیعت و در کنار رود ، درختان ، دریا و کوهها بگذرانید . روزهای جمعه برای افرادی
که به بیماریهای قلبی ، کلیوی ، ریوی و یا سرطان مبتلا هستند . مضر است و این افراد
حتما در این روز به مکانهای سرسبز و یا کنار رودها و یا دریا بروند
.

البته روزهای یکشنبه مصر نبوده و حتی روز شادی
بخش و دارای ارتعاشات هماهنگ برای انسانها می باشد . همچنین این موضوع با مسئله ی
این مبحث امواج و ارتعاشات خاص روز جمعه که هفتمین روز هفته است ، مطرح می باشد
.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 6 :

سطح ارتعاشات عددی این گروه افراد دارای نوعی
برنامه ریزی شخصیتی است که این عدد 6 می تواند در هر زمینه ، روزهایی خوب و حتی
شخصیتهای مورد قبولی را تربیت کند .

این افراد اغلب دارای ظاهری بسیار آراسته و حتی
شخصیتی کاملا منظم و محتاط می باشند که این نوع محتاط بودن ، می تواند آنان را به
عرش رسانده و یا در پایین ترین مرتبه نگه دارد. فقط این افراد باید از خودخواهی
خویش دست برداشته و تا آن جایی که می توانند ، این خودخواهی را دور بریزند . چرا که
همین خودخواهی و غرور می تواند به آنان ضرر بزند . اغلب آنان به علت این خودخواهی 
از خانواده ی خویش جدا می شوند . در حدود 25 درصد افراد این گروه نیز ، نسبت به
زندگی و محیط  اطراف خویش بی تفاوت بوده و هرگز نمی توانند با شخصیتی دیگر زندگی
کنند و یا دیگران را درک نمایند.

اعدادی که افراد این گروه می توانند آنها را در
زندگی خویش بکار برند ، 6 ، 15 ، 24 بوده که روزهای موفقیت آمیز آنان را نیز رقم می
زنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 5 :

ارتعاشات این عدد موجب اختلالات روحی و روانی
فرد میگردد . این گونه افراد دارای خصوصیات بسیار مرموزی بوده و هرگز افراد دیگر از
ظاهر و باطن آنان با خبر نخواهند شد . اغلب آنها بسیار مهربان بوده و افراد خانواده
و خویشاوندان خود را ، بیشتر از دوستان خویش دوست دارند . این گونه سطوح ارتعاشی به
آنها اجازه می دهد تا رازهای خویش را از دیگران پنهان نگاه دارند
.

شخصیت درونی آنان بسیار با محبت و دوستانه است .
به طوری که اگر شما سالهای متمادی با این گونه افراد زندگی کنید، هیچ گاه این شخصیت
خویش را بروز نمی دهند. اغلب زنان و مردانی که دراین گروه هستند ،  خیلی زود از سوی
همسرانشان مورد تحقیر قرار می گیرند ، چرا که نمی توانند این شخصیت بسیار مهربان
خود را بروز داده و بر زبان آورند . البته آنان شاید در عمل بهتر آن را نشان دهند
.

چنانچه روزهای 5 ، 14 و 23 با روز تولد آنان یکی
باشد ، در کارها بسیار موفق خواهند بود ، همچنین ، اغلب آنان در اول هرماه دارای
شخصیتی منزوی می گردند و باید افراد اطراف این گروه ، آنها را به حال خود رها سازند
.

اعدادی که به عدد 5 ختم گردند و یا جمع آنان عدد
5 شود همانند 4325 می توانند در زندگی این افراد ، نقش بسزایی داشته باشد
.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

عدد مفرد : 4

عدد مفرد : 4

ارتعاشات این گروه بسیار هماهنگ است . اما بسیار
حساس بوده و یک حرکت و یا تکان شدید می تواند ارتعاشات این گروه را دچار اختلال
نماید .

افراد این گروه که دچار دردهای مزمن هستند ، اغلب
بر اثر حرکتهای شدید آنان است که برای آنها مضر است .

این افراد از نظر شخصیتی بسیار شاد هستند . البته
در حدود 20 درصد آنان نیز ، شادی خویش را بروز نمی دهند و دچار افسردگی و یا
بیماریهای لاعلاج و مزمن می گردند.

روزهای 4 ، 13 ، 22 ، 31 برای آنان موفقیت آمیز
بوده و چنانچه روز تولد آنان در یکی از روزهای فوق باشد و حتی در روز 25 هر ماه ،
موفقیت آنان بیشتر است ، همچنین ، اعداد سحر آمیز آنان ، اعدادی هستند که به عدد 4
ختم گردند و یا جمع آنها عدد 4 گردد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 9 :

سطوح مختلف ارتعاشی این عدد مفرد ، دارای حرکات
بسیار سریع و متنوعی است که میتواند برای هر فردی مفید باشد. سطوحی که این عدد را
فرا گرفته است ، از ارتعاشات سطح بالا بوده و اشخاص دارنده ی این عدد معمولا جهت
ماموریتی ویژه در زمین گرد آمده اند . به طور کلی ، عدد 9 دارای شخصیتی بسیار جالب
، مهربان ، دلسوز و خوش زبان می باشد که موجب موفقیت بیشتر دارنده آن میگردد . این
عدد علاوه بر سحرآمیز بودن برای شخص دارنده ، برای افراد کلیه گروههای دیگر نیز
موفقیت آمیز خواهد بود چنین شخصیتی ، بسیار محتاط بوده و موفقیت او در امور مختلف
باعث تعجب دیگران میگردد. زندگی این افراد بسیار ساده و بی آلایش است
.

روزهای موفقیت آمیز این گروه ،روزهای 9 ، 18، 27
هر ماه می باشد که اغلب در فصول بهار و زمستان ، موفقیت آنان بیشتر است ، همچنین ،
اگر روز تولد این افراد یکی از روزهای فوق باشد، موفقیت زیادی نصیب آنان میگردد که
در هیچ گروه دیگری دیده نخواهد شد .

عدد 9 بسیار سحر آمیز و الهی بوده و اغلب
شخصیتهای این گروه زن هستند. مردان این گروه نیز ، اغلب از استادان حق ، نمایندگان
آنها ، پیامبران ، امامان و همچنین افرادی که دارای ماموریتی ویژه در زمین بوده ، و
وظایفی خاص دارند ، می باشند.

کد عددی این گروه باید به عدد 9 ختم گردد و یا
جمع آن عدد 9 گردد . همچنین ، چنانچه ابتدا و انتهای آن عدد 9 باشد ، همانند 999 ،
آن عدد بسیار سحر آمیز و دارای موفقیت و بسیار جذاب خواهد بود
.

اعداد یک رقمی به بالا ، همچون 9، 99، 999، 9999،
99999 و .. دارای شخصیتی ویژه هستند که چنانچه بر روی کتاب و یا هر چیز دیگر قرار
داده شوند ، بسیار گیرا و جذاب و موفقیت آمیز بوده که باعث تعجب شما خواهد گردید .
چرا که این اعداد دارای امواج و ارتعاشات خاصی هستند که می توانند همه را به سوی
خود جذب نمایند .

این اعداد برای گروههای دیگر نیز ، موفقیت آمیز
و بسیار سحر آمیز هستند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 8 :

این گروه افراد دارای شخصیتی بسیار ملایم و محتاط
بوده که در هر لحظه ممکن است دچار تشعشعات ارتعاشی گشته و اگر واقعه ای هولناک برای
آنان رخ دهد ، قبل از آن  که جسم آنها صدمه ببیند ، روحشان آسیب می بیند . بنابراین
، آنان باید خونسرد بوده و از تمامی چیزهایی که آرامش آنها را بر هم می زند ، دوری
نمایند.

اغلب افراد این گروه به بیماریهای قلبی ، کلیوی ،
ریوی و یا معده مبتلا هستند که بر اثر نگرانی و عصبی بودن آنان به وجود می آیند
.

روزهای 8 ، 17 ، 26 با ارتعاشات این گروه هماهنگ
بوده و برای آنان موفقیت آمیز می باشند . همچنین اعدادی که به عدد 8 ختم گردند و یا
جمع آنها عدد 8 گردد ، برای آنان سحر آمیز و خوب است . همانند عدد
5318

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 7 :

این گروه افراد دارای شخصیتی ویژه و دوست داشتنی
هستند که جذابیت و موقعیت آنان باعث می گردد که برخی به آنها حسادت داشته باشند .
گاه این حس ، راه موفقیت آنان را نیز سد میکند .

این افراد معمولا دچار نوعی اختلالات روحی و
روانی می گردند . این افراد از دوران کودکی معمولا به دنبال چیزها و یا اشخاصی
هستند که بتوانند آنها را از این حالت درآورند و یا بهتر بگوئیم ، بتوانند حالت
کنجکاوی و جستجوگر آنان را پاسخ دهند . این گروه ، همیشه به دنبال ناشناخته ها و
چیزهایی که کشف نشده و یا به دنبال اختراعات هستند و اغلب نیز موفق خواهند شد
.

شخصیت ستیزه جوی آنان می تواند بر روی شخصیت دیگر
و اطرافیان نیز اثر منفی گذاشته و اغلب دیگران این گروه را دیوانه خطاب می کنند .
البته در حدود 15 درصد این افراد دارای اختلالات عصبی و روانی بوده و گاه بیشتر نیز
می شوند .

آنان زندگی بسیار آرامی دارند ، اما گاه آن قدر
ستیزه جو میگردند که همه کس و همه چیز را فراموش کرده و تمامی پلهای پشت سر خویش را
خراب می کنند .

روزهای 7 ، 16 ، 25 برای آنان موفقیت آمیز بوده و
اعداد سحرآمیز این گروه باید به عدد 7 ختم شده و یا 74انند عدد
3247

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

بدست آوردن درجه طالع اشخاص

برای بدست آوردن درجه طالع شخص شما باید نام طرف
و
پدرش رو جمع کرده سپس سی تا سی تا طرح کنید باقیمانده شماره درجه طالع شخص
است که
با شمارش برج های فلکی به تعداد آن
به درجه طالع شخص پی میبرید
.


طالع حمل و اسد و قوس آتشی می
باشد

طالع ثور و سنبله و جدی خاکی می
باشد

طالع جوزا و میزان و دلو  بادی می
باشد

طالع سرطان و عقرب و حوت آبی می
باشد

 


حروف آتشی شرقی: ا ه ط م ف ش ذ
حروف بادی غربی: ب و ی ن ص ت
ض

حروف آبی شمالی : ج ز ک س ق ث
ظ

حروف خاکی جنوبی: د ح ل ع ر خ غ

 

 

 

 
روزهای قمر در عقرب

دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب ضروری است چراکه
اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار و عمل شما معکوس جواب می دهد مثلا اگر
برای کسی دعای محبت و بخت گشایی بنویسیم آن دعا  باعث جدایی می شود. هر طالع در ماه
چند روز قمر در عقرب و نحس دارد  و این  ایام منحوس هر طالع
است:

 

1- حمل     از روز 16 تا نصف روز 18   ( آتشی
)

2- ثور        از روز 13 تا نصف روز 15     ( خاکی
)

3- جوزا      از روز 11 تا نصف روز 13      ( بادی
)

4- سرطان      از روز 8 تا نصف روز 10    ( آبی
)    

5- اسد      از روز 6 تا نصف روز 8       ( آتشی )
                       

6- سنبله     از روز 3 تا نصف روز 5      ( خاکی
)                       

7- میزان     از روز 1 تا نصف روز 3         ( بادی
)                        

8- عقرب     از روز 28 تا نصف روز 30      ( آبی )                
     

9- قوس     از روز 26 تا نصف روز 28    ( آتشی
)                 

10- جدی     از روز 23 تا نصف روز 26   ( خاکی
)                   

11- دلو      از روز 21 تا نصف روز 23      ( بادی
)              

12- حوت     از روز 19 تا نصف روز 21    ( آبی
)

 

   *** : تمام تاریخ ها به قمری می باشند

روز
جمعه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

زهره

مهر و محبت . زبان بند . باطل
سحر

2

عطارد

طلسمات و اوفاق
دلخواه

3

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

4

زحل

دفع شر . بلا و
آفت

5

مشتری

مهر و محبت . رزق و روزی. فروش زمین
و خانه . بخت گشایی

6

مریخ

اعمال
شر

7

شمس

ازدواج . جلب زنان و دختران رزق و
روزی . فروش زمین و خانه

8

زهره

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً
باطل سحر

9

عطارد

اعمال شر . بغض و
عداوت

10

قمر

تمامی اعمال خیر مخصوصاً گشایش
کار

11

زحل

دفع امراض و
بیماریها

12

مشتری

مهر و محبت . رزق و روزی . بخت
گشایی . رونق
مغازه

 

روز پنج
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

مشتری

زبان بند. بخت گشایی . فروش زمین و
خانه . باطل سحر

2

مریخ

تمامی اعمال
شر

3

شمس

راه بند . بخت
گشایی

4

زهره

مهر و محبت . زبان بند .
ازدواج

5

عطارد

جلب زن و مرد و هر آرزوی
دیگری

6

قمر

نرفتن پی هیچ
حاجتی

7

زحل

اعمال
خیر

8

مشتری

مهر و محبت و رفتن پیش مردم . باطل
سحر . بخت گشایی

9

مریخ

اعمال
خیر

10

شمس

طلب حاجت از مردم . بخت
گشایی

11

زهره

مهر و محبت . گشایش
کار

12

عطارد

هیچ کاری مناسب
نیست

 

روز چهار
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

عطارد

خواب بند . تیر بند و تیغ بند .
زبان بند . مهر و محبت

2

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

3

زحل

دفع امراض و
بیماریها

4

مشتری

این ساعت خیلی مبارک است برای هر
خواسته و آرزو

5

مریخ

تمامی اعمال
شر

6

شمس

راه بند . گشایش کار . زبان
بند

7

زهره

برای هر کاری مناسب
است

8

عطارد

قطع گریه
کودکان

9

قمر

تمامی اعمال
خیر

10

زحل

مهر و محبت و رفتن پیش
مردم

11

مشتری

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

12

مریخ

تمامی اعمال
شر

 

 

 

 

روز سه
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

مریخ

تفرقه . بغض  و عداوت و بیمار
افکندن دشمن

2

شمس

هیچ کاری مناسب
نیست

3

زهره

گشایش کار .
ازدواج

4

عطارد

خرید و فروش . رزق و روزی . رونق
مغازه

5

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

6

زحل

دفع امراض و
بیماریها

7

مشتری

مهر و محبت و عزیز شدن نزد
خلایق

8

مریخ

برای هر کاری مناسب
است

9

شمس

نکاح . ازدواج . جلب قلوب زنان و
دختران

10

زهره

هیچ کاری مناسب
نیست

11

عطارد

راه بند . جلوگیری از طلاق
گرفتن

12

قمر

برای اعمال شر . بغض . عداوت و
...

 

|

روز دو
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

قمر

مهر و محبت . زبان
بند

2

زحل

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً بچه
دار شدن

3

مشتری

ازدواج و راضی کردن خانواده طرف .
رونق مغازه . فروش خانه

4

مریخ

اعمال شر مانند هلاک دشمن و
...

5

شمس

قبول حاجات . بستن زبان . جلب قلوب
. رونق مغازه

6

زهره

مخصوص نوشتن هر طلسمی چه شر چه
خیر

7

عطارد

قبول حاجات . بستن زبان . جلب
قلوب

8

قمر

ایجاد محبت بین دونفر که از هم
متنفر هستند

9

زحل

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

10

مشتری

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً رزق
و روزی

11

مریخ

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

12

شمس

مهر و محبت و جلب
قلوب

 

 

روز یک
شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

شمس

کار گشایی . بخت گشایی . مهر و محبت
. باطل سحر

2

زهره

هیچ کاری مناسب
نیست

3

عطارد

مهر و
محبت

4

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

5

زحل

اعمال شر مانند بغض و عداوت میان
دشمن و ...

6

مشتری

طلب حاجات . بخت گشایی . فروش زمین
و خانه . رونق مغازه

7

مریخ

هیچ کاری مناسب
نیست

8

شمس

برای هر کاری مناسب است مخصوصاً
باطل سحر . فروش خانه

9

زهره

مهر و محبت و عزیز شدن نزد
خلایق

10

عطارد

برای هر کاری مناسب
است

11

قمر

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

12

زحل

از هر کاری باید صرف نظر
کرد

روز شنبه

 

ساعت

کوکب

عمل

1

زحل

برای هر کاری مناسب است بخصوص
آوارگی دشمن

2

مشتری

صلح و دوستی و مهر و
محبت

3

مریخ

بغض و عداوت و
تفرقه

4

شمس

طلب حاجات از
مردم

5

زهره

تمامی اعمال
خیر

6

عطارد

برای رسم تمامی اوفاق مناسب
است

7

قمر

هیچ کاری مناسب
نیست

8

زحل

عداوت . فساد . امراض و بیمار
افکندن دشمن

9

مشتری

گشایش کار . گشایش بخت . باطل
سحر

10

مریخ

اعمال شر مثل بغض و عداوت و نفرت و
...

11

شمس

صلح میان زن و
شوهر

12

زهره

رزق و روزی . شفای
بیمار

روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها
چنین
اند.

شنبه:ساعت
اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زحل است که نحس اکبر است و برای نوشتن دعا
وطلسمات دشمنی و جدائی به کار میرود

یکشنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای
نوشتن دعا های محبت وزبان بند (عقداللسان) خوب
است

دوشنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت قمر است که سعداصغر است ونیز برای
نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

سه شنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است وبرای
نوشتن دعا وطلسمات دشمنی و جدائی به کار
میرود

چهار شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت عطارد است که سعد اصغر است
است ونیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

پنج شنبه:
ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است است ونیز
برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان بند به کار
میرود

جمعه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع
افتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا و طلسمات محبت وزبان
بند به کار میرود

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

بدست آوردن طبع افراد

برای بدست آوردن طبع یه نفر شما باید اسم مطلوب
رو چهار تا چهار تا طرح کرده و باقیمانده را ببینید اگر 1 بود آتش است اگر 2 بود
بادی است اگر 3 بود آبی است اگر 4 بود خاکی
است

و برای اینکه بدانید بهتر است برای شخص بر روی چه
چیزی دعا یا تعویذ رو نوشت شما باید اسم شخص رو سه تا سه تا طرح کرده باقیمانده
هرچه شد تعویذ
شخص رو باید بر روی آن نوشت اگر 3
شد حیوانی باید باشد مثل پوست آهو. اگر 2 شد نباتی
است و روی کاغذ می توان
نوشت. اگر 1 شد معدنی است و آن را بر لوح مس یا آهن یا سرب می توان
نوشت
.

 

مثلاً من می خوام طبیعت علیرضا رو بدست
بیارم:

برای اینکار من باید اسم علیرضا رو به ابجد حساب
کنم و جمع عدد رو به 4 تقسیم کنم هر عددی باقی ماند طبع علیرضا می باشد  => ع ل
ی ر ض ا  = 70 + 30 + 10 + 200 + 800 + 1 = 1111 جمع کل شد هزارو صد و یازده این
عدد رو به 4 تقسیم میکنیم یا 4 تا 4 تا طرح می کنیم باقیمانده می شود 4 پس طبع
علیرضا خاکی هستش

و 1111 رو 3 تا 3 تا طرح می کنیم
باقیمانده می شود 2 پس برای علیرضا بر روی کاغذ می توان نوشت امیدوارم متوجه شده
باشید این محاسبه طبق دستور بالا حساب شده پس ما تونستیم طبیعت آقای علیرضا رو بدست
بیاریم طبعش خاکی و بر روی کاغذ باید نوشته شود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

.

رابطه سحر آمیز اعداد مفرد :

چنانچه اعداد روزهای موفقیت آمیز هر گروه عددی را
با هم جمع نموده و سپس ساده کرده تا به یک عدد یک رقمی تبدیل گردد ، خواهید دید که
میان آن اعداد رابطه خاص برقرار است . به طوری که اعداد 1 الی 4  هر یک با عدد 4
اختلاف از عدد 4 شروع ، و به عدد 16 ختم می گردند . مثال :

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
یک

     28 -
19 - 10 – 1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
دو            

           29 – 20 – 11 – 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
سه     

               30 – 21 – 12 – 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
چهار     

              16 = 4 + 4 + 4 + 4
=
31 – 22 – 13 -  4

 

در مورد عدد مفرد 5 ، جمع روزهای موفقیت آن یک
رقم بالاتر از آن عدد حاصل می گردد . مثال :

23 – 14 – 5 = 5 + 5 + 5 =
15

در مورد عدد مفرد 6 ، جمع روزهای موفقیت آن عدد 9
می گردد .


<--
24 – 15 – 6 = 6 +
6 + 6 = 18

در مورد اعداد 7 و 8 ، جمع روزهای موفقیت آنها ،
هر یک سه رقم با یکدیگر تفاوت دارند .

مثال :  3  25 – 16 – 7 = 7 + 7 + 7 = 21 --->

26 – 17 – 8 = 8 + 8 + 8 =
24
---> 6

در مورد عدد 9 ، جمع روزهای موفقیت آن به هر صورت
عدد 9 می گردد که بار دیگر سحر آمیز بودن عدد 9 در این مورد نیز به اثبات می رسد ،
مثال :

9 27 –
18 – 9 = 9 + 9 + 9 = 27  --->


 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

اعداد کیهانی :


زمین در شش روز بوجود آمد و در شش روز هم
پایان می پذیرد .

اگر نوزادی به دنیا می آید ، تا زمانی که
خصوصیات فردی او شکل نگرفته

و یا آن که ارتباط او با منبع هستی برقرار
نگردیده ،

نمی تواند فردی مادی شود و با آن خصوصیات زندگی
کند.

بیشتر انسانهای کره ی زمین ، پس از 6 روز کیهانی
که

برابر با یک سال و 5 ماه و 3 هفته و 4 روز و 15
ساعت

و 12 دقیقه و 25 ثانیه و 12 صدم ثانیه .. می
باشد ،

دارای حرکتی مادی گشته و می توانند به عنوان یک فرد مادی زندگی کنند.

البته ،این عدد در برخی مواقع و در مورد اشخاص
مختلف ، متفاوت می

باشد.
این عدد ( 6) ، بنابر شخصیت فردی هر
انسانی ، کم و یا زیاد می گردد

و اگر فردی بخواهد زمان بوجود آمدن حرکت خویش
را بداند بهتر است

که عدد ماه و روز تولد زمینی خویش را ، در
یکدیگر ضرب کرده

و سپس آن عدد را از کل روزهای سال ( 365 ) کسر
نموده

و پس از ساده کردن و تبدیل آن به یک عدد یک رقمی
،

آن را از عدد 9 کسر نمایید و عدد کیهانی فرد
بدست می آید .

( روز ) 12 + ( ماه ) 10 = 120


365 _ 120 = 245  ــــــ 2 ــــــــ
11


9_2=7

عدد حاصل شده ، به این معناست
که این فرد در 7 روز کیهانی ،

حرکتهای مادی خویش را آغاز نموده است .


خصوصیات کلی اعداد کیهانی :

خصوصیات کلی افراد با توجه به عدد
کیهانی آنان


انواع حرکتهای هستی

 

انواع حرکتهای هستی
:

حرکتها به طور کلی به سه دسته تقسیم
میشوند :
1- حرکتهای کیهانی   
2- حرکتهای انرژی زا
3- حرکتهای مادی


هر یک از این حرکتها ، موجب حرکت دیگری می گردد ،
حرکت کیهانی ،موجب
حرکتهای انرژی زا

و همچنین ، و حرکتهای انرژی زا ، موجب
حرکتهای مادی میگردند.
حال به بررسی این حرکتها می پردازیم .
در هستی کل که
به آن کیهان نیز گفته میشود ، حرکتهایی وجود دارند ،
این حرکتها ، به عنوان
مثال به وجود آمدن یک سیاره
بر اثر انرژی هایی است که در فضا و جود دارند ،

این حرکتها را ، همچون یک منبع انرژی در هستی ،
درست مانند سیمی است که به
یک عدد لامپ وصل بوده
و حرکتهای مادی را به وجود می آورند.
یک سیاره ،
هنگامی به وجود می آید که حرکتهای کیهانی ،
انرژی های لازم آن را بوجود آورده و
حرکتهای انرژی زا نیز ،
حرکتهای مادی آن را تامین نموده تا به یک جسم مادی تبدیل
گردد.
پس ، کل هستی ، با این سه حرکت بوجود می آید .
چنانچه هر یک از آنها
وجود نداشته باشد ، دیگری نیز به وجود نخواهد آمد .
همانند سیمی که اگر منبعی
نداشته باشد ، لامپ را روشن نمی سازد .
در هر لحظه و شاید کمتر از لحظه ،
هزاران هزار

و میلیونها میلیون حرکتهای کیهانی
،
حرکتهای انرژی زا و سپس حرکتهای مادی را در تمامی هستی بوجود می آورند .
این حرکتها ، میتوانند زندگی موجودات را سامان داده و یا نابود سازند
.
بنابراین ، حرکتها ، در هستی بسیار مهم هستند .

زیرا آنها زندگی انسانها را نیز رقم زده
،
بدون آن که حتی اغلب آنان از این موضوع ، آگاه گردند .

برای مثال ، حرکتهای سیاره ای که در حال
به وجود آمدن است ،
می تواند بر روی جنینی که در رحم مادری در کره ی زمین است ،
اثر بگذارد.
این حرکتهای انرژیهای ستارگان و سیارات ،
خصوصیات اخلاقی
انسانها را نیز ، به وجود می آورند
در جهانی که همه چیز را حرکتها ، بدست دارند
،
در جهانی که سرنوشت و اختیار ، هر دو با هم سهمیم می باشند ،
انسانها
موجوداتی خارق العاده هستند
حرکتهای هستی میتوانند بنابر خواسته های هر فرد ، زندگی او را رقم بزنند .
آنها امواج صوتی خویش را که همان خواسته می باشد

به فضا و حرکتهای کیهانی سوق می دهند و این حرکتهای کیهانی ،
حرکتهای مادی
را که همان مرگ نیز است ، به وجود می آورند .
طولانی شدن عمر نیز گاه در مورد
برخی انسانها ، اتفاق می افتد .
چرا که آنان مرگ را بی معنا می دانند و آرزو بر
ادامه ی زندگی داشته اند
هنوز نیز ، انسانهایی وجود دارند که پس از گذشت قرنها
زنده بوده
و در مکانهای خاص یا به صورت ناشناخته زندگی می کنند.
خواسته ها
و اصوات ، در فضا به حرکت در می آیند و مراحلی را می گذرانند
تا به حرکتهای
کیهانی می رسند ، سپس بر حسب سرنوشت
و یا امواجی که در حرکتهای کیهانی وجود
دارد ،
انرژی هایی بوجود آمده ،  حرکت مادی را خلق کرده
و همچون آن لامپ
روشن می گردد و گاه موجب روشن و یا گرم شدن
و گاه نیز موجب سوختن و نابود شدن
آن می گردد
بنابراین باید آگاه بر خواسته های خویش باشیم .
زیرا این خواسته
ها میتوانند مفید و یا مضر باشند .
حرکتهای هستی به گونه ای هستند که امواج
صوتی و یا ذهنی انسانها را
دریافت کرده و با توجه به آنها ، حرکتهای جدیدی را
بوجود می آورند .
پس بهتر است که در زندگی به دنبال چیزهایی نباشید که
در
کنار آنها قرار دارید و یا فاصله ی شما با آنها خیلی زیاد است .
بلکه به دنبال
چیزی باشید که ظرفیت بدست آوردنش را نیز داشته باشید
و آگاه باشید که آیا یک
لیوان ، گنجایش یک پارچ آب را دارد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی یک 1 :

افرادی که در
این گروه قرار دارند ، دارای نوعی خصوصیات و خلق و خوی
بسیار آرام و ملایم می
باشند . اغلب آنان ، از نظر حسی قوی بوده
و به وسیله ی حواس پنجگانه ی خویش ،
همه چیز را تشخیص میدهند .
اغلب این افراد در سنین بالای پنجاه سالگی
و در
برخی مواقع ، دچار نوعی اختلال حواس میشوند .
همچنین ، هنگامی که این گونه افراد ، به دوران نوجوانی قدم میگذارند ،
اغلب دچار گوشه گیری و یا لجبازی شدید با
خانواده ی خویش میشوند
که این مورد در پسرها بیشتر است . اما این خصوصیات آنان
،
قبل از دوران جوانی به پایان خواهد رسید .
و اغلب به فردی منزوی تبدیل می
شوند که ممکن است از همه کس دوری کنند
و آنها دوست دارند در تنهایی بسر برند تا
در میان جمع .
اغلب افراد گروه یک ، از هوش سرشاری برخوردارند .
دارا بودن
این هوش گاه برای آنان مفید و گاه مضر است .
اغلب این افراد ، در جوانی و یا
میانسالی می میرند .

چرا که حرکتهای کیهانی ، این گونه افراد
را ، سریعتر به انرژی تبدیل می نمایند.
در مورد خصوصیات ظاهری این افراد ، آنان
معمولا دارای موهای قهوه ای ،
خرمایی و گاه مشکی مایل به قهوه ای هستند و حتی
ممکن است
موهای روشن تر نیز داشته باشند . البته افرادی که موهای بسیار روشن
دارند ،
در دوران میانسالی یا پیری ، موهای خویش را سریعتر از دست می دهند .

از نظر معنوی ، این گونه افراد معمولا به دنبال چیزهایی که در گذشته بیان شده

و یا راهی که دیگران آن را پیموده اند ، می روند .
و هرگز در راهی که کسی
قبلا در آن قدم نگذاشته ، حرکت نمی کنند .
چرا که بسیار محتاط بوده و محافظه
کارند .
آنان در زندگی مادی خویش نیز ، این گونه عمل می کنند ،
البته گاه
به ضرر آنان تمام خواهد شد .
این گونه افراد معمولا دارای ارتباطی ذهنی با خدا
بوده
که هیچ گاه مورد استقبال قرار نمی گیرد
این عدم استقبال یا از سوی خود
شخص و یا از سوی اطرافیان است .
که معمولا به قطع جریان الهی می انجامد
.
سنگی که با این افراد مطابقت دارد سنگ عین الشمس است . این افراد
معمولا
، از بیماریهای حنجره ، کیسه صفرا ، دردهای مزمن ،
انواع میگرن و سر دردهای
مزمن و همچنین پا درد و زانو درد رنج می برند ،

البته ممکن است هر فردی فقط به یکی از
این نوع بیماریها ، دچار گردد
جهت درمان بیماریهای فوق ، بهتر است این افراد از
انواع سبزیجات ،
مخصوصا هویج و شاهی و کرفس ،بیشتر استفاده نمایند .
( جهت
اطلاعات بیشتر به کتابهای اسرار نیروها و انرژیها مراجعه نمایید )
اغلب رنگهای
سرد ، افراد این گروه را شاد و سرحال و پر نشاط می کند
و آنان را از ابتلا به
بیماری دور نگه می دارد . رنگهای آبی ،
بنفش متمایل به آبی ، سبز متمایل به آبی
، سبز ، بنفش ، یشمی
و حتی یکی از رنگهای غیر سرد ، مانند ارغوانی
جهت
افراد گروه یک بسیار مفید است .
افراد این گروه میتوانند از فلزات مختلفی نیز ،
استفاده نمایند .
اما بعضی از آنان به برخی از فلزات ، انواع چرم ،پلاستیکها ،
چوب و ..
حساسیت داشته و نمی توانند از این گونه اجسام ، استفاده کنند .

اجناسی سفالی و چینی و همچنین نقره ای ،
با این گروه بسیار همخوانی داشته و
چنانچه
در اطراف خویش از این اجناس بگار گیرند،
از سلامتی بیشتر و بهتری
برخوردار خواهند شد .
بنابراین به آنان توصیه می گردد که از اجناس دیگر استفاده
نکنند
و یا استفاده کمتری نمایند . معمولا این افراد به چرم و فلزات

بکارگرفته شده در ساعتها ، بیشتر حساسیت دارند .
چنانچه دقت کنید ، این
افراد معمولا بدون این که بدانند ،
از بستن ساعت به پشت دست ، خودداری می کنند
.
این افراد ،اغلب به نظافت محیط اطراف خویش بسیار اهمیت می دهند
و خودشان
نیز بسیار تمیز و مرتب هستند . اغلب ،
نزدیک به 60% مردهای این گروه و نزدیک به
92% زنهای این گروه ،
به وسواس و یا تمیزی شدید دچار هستند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 2 :

افراد این گروه :
برخلاف گروه یک ، منزوی نبوده
و دوست دارند خود را در جمع مطرح کنند .
اغلب
آنان در دوران نوجوانی در مجامع می درخشند و
معمولا به صحبتهای خنده دار ،
دیگران را سرگرم می نمایند .
البته 95% از آنان ، این گونه عمل میکنند و بقیه
بر خلاف این دسته بوده و
شخصیتی بسیار محتاط  و منزوی دارند
و بیشتر به
گروه یک شباهت دارند .
آینده ، ثروت و خوشبختی ، اولین قدمی است که
یک
نوجوان یا جوان گروه دو ، جهان را بر اساس آنها می شناسند .
اغلب آنان دوست
دارند در زندگی بهترین و ثروتمندترین افراد باشند .
آنها دارای شخصیتی بسیار
جالب بوده و دوست دارند که
مورد لطف و توجه همگان قرار گیرند .
به همین
دلیل ، همیشه به دنبال کسب ثروت هستند
و هیچ گاه از این کار خسته
نمیشوند.
آنان معمولا بیشتر از بقیه تلاش می کنند و دسترنج خویش را
هر چه
بیشتر انباشته می نمایند .
همچنین ، آنان معمولا دیر ازدواج می کنند .
چرا
که ترجیح میدهند جهت زندگی آینده خویش ، اول تمامی چیزهایی را
که میخواهند ،
بدست آورده و سپس تشکیل خانواده دهند .
این گونه افراد ، معمولا به خانواده
خویش بسیار علاقمند بوده
و از زندگی در کنار آنها ، خصوصا همسرشان لذت می برند
.
البته ، به علت آن که افراد این گروه بسیار مغرور هستند ،
هیچ گاه نسبت
به دیگران و همسرشان ابراز علاقه نمیکنند .
چرا که آنان در درون خویش دارای
غرور بوده و محتاج محبت هستند .
آنان شخصیتی درون گرا دارند و هر گز ظاهرشان با
باطنشان
یک رفتار را نشان نمی دهد . اینگونه افراد با عمل و رفتار خویش ،

دوست داشتن را به اطرافیان القا می کنند ، اما بر زبان نمی آورند.
رفتار
آنان به گونه ای است که هیچ کس باور نمیکند که در پشت این
رفتار خشک ، باطنی
رفیع و بسیار رام شدنی داشته باشند .
آنان با شنیدن یک کلمه ی عاشقانه و یا
مورد علاقه شان ،
به سوی دیگری جذب می گردند.
اغلب افراد این گروه ، به
بیماریهای عفونی همانند عفونت ریه ، معده ،
روده ، بینی و حتی لثه ها مبتلا می
گردند . همچنین ، ممکن است
آنان به درد دندان و بیماریهای دیگر لثه نیز دچار
گردند.
شما میتوانید اغلب این افراد را در دندان پزشکی ها مشاهده نمایید .

افراد این گروه جهت جلوگیری از ابتلاء به بیماری فوق ،
باید از میوه های
مرکب و یا مرکبات بیشتر استفاده کنند .
چرا که برای آنان بسیار مفید است .
همچنین ، پودر زیره ،
بادام و زرد آلوی نارس بیشتر مصرف کنند تا
این نوع
بیماریها را از خود دور کرده و همیشه سلامت باشند.
به همراه داشتن سنگ چشم گربه
ای و یا عقیق قرمز ،
برای سلامتی و موفق بودن در کارهایشان بسیار مفید است .

همچنین ، چوب و فلز مس با ارتعاشات این گروه بسیار هماهنگی دارد .
بنابراین
، آنان میتوانند بیشتر اجناس خویش را
از این دو نوع جنس تهیه کنند.

ارتعاشات رنگهای قهوه ای ، سبز ، کرمی ، شیری
و در برخی افراد ، رنگ قرمز
،با بدن افراد این گروه هماهنگ می باشند.
به خانمهای گروه دو توصیه میشود که در
هنگام بارداری ، مخصوصا در
سه ماه آخر ،از رنگهای شیری ، کرمی سبز و قرمز
استفاده کنند .
چرا که این رنگها بر روی جنین اثر خوبی داشته
و سلامتی او
را تضمین می کنند.
مردهای این گروه ، نیز بهتر است در هنگام کار از رنگهای قهوه
ای ،
کرمی و یا شیری استفاده نمایند تا همیشه موفق باشند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 3:


این عدد معرف افرادی با روحیه ای شاد و
خندان است .
این افراد ، معمولا در جمع می درخشند و دیگران را به خندیدن وا می
دارند .
مخصوصا مردان این گروه بسیار طنز مزاج بوده
و همیشه خنده بر روی
لبانشان نقش می بندد.
آنان ، دیگران را در هر حالی ، به خنده وادار می کنند تا
سالم و تندرست گردند .
اغلب افراد این گروه ، به بیماریهای معده ، روده و گاه
کلیه مبتلا میشوند .
برخی از مردان این گروه به تنگی آئورت نیز دچار میشوند .

اما زنان این گروه دارای قلبی بسیار سالم هستندو
آنان ، افرادی مطمئن ،
قابل اعتماد و بسیار راستگو و صادق هستند
و به طوری که شما می توانید با آنها
به راحتی درد دل کرده
و مشکلات خویش را با آنان در میان بگذارید .
در میان
افراد گروه های مختلف ، افرادی وجود دارند
که از نوعی ارتباطات ذهنی و یا
بالاتر برخوردارند.
اما برخی از آنان از این توانایی خویش استفاده کرده
و
برخی نیز به این الهامات اهمیت نداده و آنها را خفه می کنند .
بنابراین ، به
افراد گروه های 1 ، 3 و مخصوصا 5 و 7 و 9 توصیه می گردد
که ارتباطات کوچک خویش
را سد نکرده

و در جهت انجام تماسهای قوی و بزرگتر

و بسیار زیبا با انرژیهای کائنات باشند.

چرا که برخی از این افراد ، ماموریت و 
وظیفه ی الهی بر عهده دارند
که از طریق این ارتباطات ، به آن پی می برند .

همچنین ، به افراد گروه 3 توصیه می گردد که از مصرف
گوشت خرگوش ، مار ،
خرچنگ و پرندگان خودداری کنند.
چرا که این نوع گوشتها، با ارتعاشات آنان هماهنگ
نبوده
و آنها را دچار اختلال می سازد . مخصوصا خانمهای باردار این گروه
،
شدیدا از مصرف این گوشتها خودداری نمایند .
افراد گروه 3 ، معمولا کوتاه
قد ، گندمگون و با موهای مشکی
یا به رنگ قهوه ای و مجعد هستند .
آنان همیشه
دوست دارند به خانواده ی خویش ،
مخصوصا پدر و مادر خویش خدمت نمایند .
این
افراد ، ذاتا افرادی هستند که خدمت به مردم را بر دیگر کارها ترجیح داده
و دوست
دارند اولین فردی باشند که جرعه ای آب به تشنه ای می رسانند .
این مورد ، در
زنهای این گروه بیشتر است
، چرا که احساسات و رقت قلب آنان بیشتر است .

البته ، مردان این گروه نیز ، اغلب از درآمد خود ، به دیگران کمک نموده
و
یا از طریق رفتار و گفتار و ....اطرافیان خویش را
به سوی کمال و محبت ، هدایت
می کنند .
معمولا این افراد دارای توان مالی متوسط هستند
و چنانچه بخواهند
، توانایی کسب ثروت نیز دارند ،

آنان علاقه ی بسیاری به ورزش کردن دارند

و اغلب در پارکها و یا مکانهای دیگر، به ورزش نمودن مشغولند .
مخصوصا مردان
گروه 3 در دوران پیری ترجیح میدهند
که اوقات خویش را در پارکها و یا در کنار
جوی آب و درختان بگذرانند .
چرا که آنان از طریق آب و خاک و گیاه می توانند کسب
انرژی نمایند.
سنگهای هماهنگ با افراد این گروه ،
سنگ مرمر و سنگ فیروزه
نیشابور می باشد .
توصیه می گردد که خانمهای باردار و کودکان زیر هفت سال و
افراد مسن ،
حتما یک نوع از این سنگها را همیشه و در همه حال،
به همراه
خویش داشته باشند . چرا که آنان بیشتر از دیگران
در معرض خطرات سرنوشت و اطراف
و امواج منفی هستند  .
ارتعاشات رنگهار گرم و روشن ، برای افراد این گروه مناسب
بوده
و باعث روان شدن بهتر جریان خون ، آرامش ، موفقیت در کارها
و عادی
بودن ضربات قلب آنان می گردد .
بنابراین ، توصیه می گردد که این افراد

حتما از رنگهای گرم و روشن استفاده
کنند.
افراد این گروه معمولا در فصول بهار و پاییز دچار حساسیتهای پوستی
،
عفونی و یا داخلی می شوند . همچنین ،
توصیه می گردد که از غذاهای گرم
کمتر استفاده کنید
و بیشتر غذاهای سرد ، خصوصا شیر ، گردو ، بادام و ماست را
،
در برنامه ی غذایی روزانه خود مصرف نمایید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 4 :

شانس این گروه
بسیار زیاد است .
این افراد معمولا به اشخاص پر شانس و یا خوش شانس معروفند
.
چرا که اغلب در کارها و یا معاملات و در ازدواج و ... افراد موفقی هستند .

البته ، با این که افراد خوش شانس ، معمولا خوشبخت نیز هستند ،
اما این
افراد ، برخلاف اشخاص خوش شانس دیگر هستند .
چرا که امواج صوتی و یا ذهنی در
این افراد بسیار قوی بوده

و ممکن است امواج صوتی و یا ذهنی در این
افراد بسیار قوی بوده و ممکن است
امواج مثبت و یا منفی آنها در مورد هر فردی ،
خصوصا خودشان نیز موثر باشد .
خوش شانسی آنان به علت به وقوع پیوستن دعا و یا
خواسته ی ایشان است
که همیشه موجب کارهای مثبت نخواهد شد . بلکه ممکن است امواج
منفی آنان
حتی در مورد خودشان نیز ، به وقوع پیوسته و زندگیشان را تباه سازد .

البته دوباره می توانند زندگی خویش را زیبا و آرام سازند ، اما زمان لازم است
.

بنابراین ، به این
افراد توصیه می گردد
که هنگام عصبانیت ،
کنترل خود را از دست نداده و سعی کنند دعا بخوانند

و یا اصوات منفی را از خود دور کنند
.
چرا که امواج منفی ، همیشه سریعتر از امواج مثبت عمل می کنند .
این افراد
، بسیار خوش قلب و مهربان هستند .
آنان همه را دوست داشته و هر گز از گفته های
دیگران ،
رنجور و یا دلگیر نمی شوند . البته حدود 2% از افراد این گروه
،
دوست دارند کارهای خویش را مخفیانه انجام دهند .
آنان معمولا افراد بلند
پروازی هستند .
البته گاه امواج منفی ساطع شده از خودشان ، مانع از موفقیت آنان

در بلند پروازیهای آنها می گردد.
رنگهای تند و گرم ، ارتعاشات آنان را
هماهنگ و آرام می نماید .
توصیه می گردد که افراد گروه چهار چینی و بلورین ،
استفاده نمایند.
از مواد پلاستیکی بیشتر از مواد سنگهای عین الشمس ، الماس و
نفره ،
ارتعاشات افراد این گروه را باز هم آرام تر و هماهنگ تر با محیط اطراف
می سازد ،
به طوری که از بروز انواع بیماریها در آنان جلوگیری می نمایند
و
اما آنان بیشتر از سایر گروه ها به بیماریهای عفونی ،
غددی ،ریوی ، پوستی و
دردهای مزمن دچار میشوند .
همچنین ، به افراد این گروه توصیه می گردد که
از
مصرف تخم مرغ و یا تخم مرغابی و .. پرهیز نموده
و اغلب از گوشت گاو ، گوسفند و
یا جوجه در غذای روزانه استفاده نمایند .
البته گوشت ماهی و سایر حیوانات برای
آنان مضر است .
کلیه ماههای سال ، غیر از سه ماه تابستان ،
برای افراد این
گروه ، بسیار خوب و موفقیت آمیز است .
آنان مخصوصا در روزهای 23 و 28 این ماهها
موفق تر خواهند بود .
همچنین ، آنان باید از نگاه کردن به ماه پرهیز نمایند.

چرا که امواج کره ی ماه ، افراد گروه 4 و 8 را تهدید می کند
و ممکن است در
سلامتی و یا اخلاقیات این افراد
در جهت انجام اعمال منفی ، اثر بگذارد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 5 :

شاخص ترین افرادی که در میان گروه اعداد
کیهانی ،
از نظر محبت کردن به دیگران وجود دارند ، افراد این گروه بوده
که
همیشه در پی محبت نمودن به دیگران و یا جذب اطرافیان
به سوی خود می باشند ،
برای آنان محبت ،
از همه چیز و همه کس مهم تر بوده و می بایست
این حالت
شخصیتی خویش را حفظ کنند . در غیر این صورت ،
هیچ گاه در کارهای خویش موفق
نخواهند شد .
افراد این گروه ، معمولا دیرتر ازدواج می کنند
و هیچ گاه در
صدد بدست آوردن پول و ثروت نیستند
و ثروت دنیایی در نزد آنان پوچ و بیهوده است
.
این افراد معمولا دارای هوش زیادی بوده
و همانند گروه یک ، از این قدرت
خود ، چ
گاه سود برده و گاه استفاده مفید نمی نمایند .
به افراد این گروه
توصیه می شود که از این استعداد خویش
در جهت معنویات و حقانیت ، استفاده کنند .چرا که این امور ،
چیزهایی تمام نشدنی و حقیقی هستند .
آنان معمولا رازهای
خویش را در درون پنهان نموده
و به کسی ابراز نکرده و دوست دارند که آن رازها را

فقط درون کتاب قلب نوشته و گاه خود بخوانند .
آنان حتی به همسر خویش ابراز
دوست داشتن و عشق نمی نمایند
آنان ممکن است در ظاهر افرادی خودپرست و مغرور جلوه
کنند ،
اما مهربان و دلسوز هستند. در حدود 60% خانمهای این گروه ،
از داشتن
فرزند برای مدتی کوتاه و یا برای همیشه ، محروم میشوند .
مردان این گروه نیز در
حدود 15% ممکن است از داشتن فرزند محروم بمانند.
بیماری در افراد این گروه ،
کمتر بروز می کند و اگر هم بروز کند ،
به دو صورت می باشد ، یا این بیماری ،
همیشه به همراه آنهاست
و یا آنکه خیلی زود افراد این گروه را ، خصوصا خانمها را
از پای در می آورد .
توصیه میگردد که افراد این گروه از خوردن گوشت مرغ
،
گوسفند و کالباسهای مختلف خودداری کرده و بیشتر گوشت ماهی میل کنند .
و
از سبزیجات نیز به مقدار زیاد مصرف نمایند
وجود گلهای همیشه بهار و میخک ، در
محل کار و یا منزل این افراد ،
ارتعاشات آنان را منظم می نماید . همچنین بهتر
است
در هنگام سرماخوردگی و یا بیماریهای ساده ،
از جوشانده ی گل آویشن یا
شب بو استفاده نمایند
مصرف فندق و پسته ی خام و کلیه میوه ها
( به جز
آناناس) برای افراد این گروه ، بسیار مفید است
ماههای فصول تابستان و پاییز ،
برای آنان بسیار خوب است
و بهتر است کارهای مهم خویش را در این ماهها انجام دهند تا موفقیت حاصل گردد .
سنگهای کنار دریا و ری و ماسه های کنار دریا ،

با ارتعاشات این گروه هماهنگ و مناسب می باشند.
عدد پنج 5 ،عدد کیهانی و
الهی است . بنابراین ،
بیشتر افراد این گروه دارای ارتباطات زیبای روحی و معنوی
هستند
آنان با این که وظایف خاصی دارند ،اما از آنها بی خبر بوده و یا توجه
چندانی ندارند .
اما توصیه میشود که این ارتباطات را اهمیت داده و سعی در توسعه
بیشتر کنند .
زیرا پیشرفت در مسایل معنوی زمانی حاصل میشود
که از طرف خود
فرد نیز تلاش وجود داشته باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 6 :


این گروه افراد ، بسیار ملاحظه کار و مهربان
هستند
.
آنان همیشه علم را برتر از ثروت می
دانند
.
البته چنانچه بخواهند ، ثروت زیادی
کسب می کنند
.
اغلب دانشمندان ، فیلسوفان ،
ریاضی دانان و مخترعین و مکتشفین ،

در این
گروه قرار دارند . چرا که تلاش بسیار آنان


به همراه علاقه زیاد به علم ، آنها را در درجات بالای علمی
قرار می دهد
.
مخصوصا مردان این گروه ،
دارای علاقه شدیدی به کار و تحقیقات

علمی
خویش بوده و تقریبا تمام اوقات زندگی را در این راه سپری می
نمایند
.
بنابراین ،ممکن است باعث آزردگی
همسر و یا فرزندان خویش گردند .

اما عشق به کار و علم ، به
آنان لذتی میدهد که

بالاتر از هر نوع عشق و یا ثروت دنیوی می
باشد
.
از این جهت ، اغلب این افراد کمتر در
جمع وارد شده

و بیشتر در تنهایی بسر می
برند. آنها همیشه از خانه و زندگی معمولی ،


فراری بوده و 60% این افراد معمولا بدون خانواده و یا دور از
آنها زندگی میکنند
.
چراکه اغلب اوقات خویش
را در آزمایشگاه ، کتابخانه ،

مراکز تحقیقات و یا مکانهای دور
افتاده هستند
.
بروز بیماریها ، گاه منجر به
مرگ و یا افسردگی شدید آنان می گردد

و ممکن
است دیگران ، آنان را دیوانه خطاب نمایند. اما آنها بر همه چیز آگاه
بوده

و رفتارهای دیگران را ، کاملا زیر نظر
دارند
.
بنابراین ، آنان زرنگتر از آن چیزی
که اطرافیان می پندارند بوده

،اما اغلب به
بیماریهای قلبی ، ریوی ، مغزی و یا  غددی مبتلا میشوند


و یا بر اثر سکته های مختلف می میرند.

توصیه میگردد که این افراد ، جهت سلامتی خویش از
مرکبات

و سبزیجات بیشتر استفاده کنند.
همچنین کشمش و گردو

برای آنان بسیار مفید
است.آنان باید از مصرف گوشت پرندگان ،

خرچنگ و گوسفند نیز
پرهیز نمایند
.
سنگهای فیروزه و عقیق ، جهت
سلامتی و موفقیت

در کارها برای آنها بسیار
مفید است . همچنین فلزات سرب و روی و برنز ،


برای افراد این گروه مناسب می باشد.

برخی از آنان می توانند از اجناس چوبی نیز استفاده
نمایند

که خیلی مهم و مفید است . ماههای زمستان برای آنان
بسیار خوب بوده ،

چرا که در این ماهها ،ارتعاشات آنها با عدد
کیهانی شان هماهنگ می گردد

و موفقیت در کارها را نصیب آنها می
گرداند.

آخرین گفته این است که توصیه می گردد که خانمها ،
هنگام بارداری ،

از جوشانده و یا عصاره ی گل
مینا و گل شیپوری ،

حتما قبل از غذای ظهر ،
هفته ای یک بار

در سه ماه آخر دوران بارداری
استفاده نمایند. بهتر است در هر بار ،

یک
قاشق مرباخوری و یا 5 قطره مصرف گردد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 7 :

این عدد و عدد 9 ، اعدادی هستند که
ارتعاشات سنگینی ( البته نه به سنگینی عدد 9 ) از خود بر جای می گذارند
.

افرادی که در این گروه  عدد کیهانی قرار
دارند ، افرادی خون گرم و درون گرا هستند . آنان خیلی سریع ، رفتار دیگران را
شناخته و گاه از آنها درس گرفته و در رفتار و زندگی خویش ، استفاده می نمایند .
آنان همه چیز را بر وفق مراد دیگران انجام داده و دوست دارند که احترام افراد ، در
هر شرایطی حفظ شود ، آنان احترام گذاشتن به خردسالان و افراد مسن را یکی از وظایف
خویش دانسته و همیشه در زندگی موفق هستند . این نوع افراد ، اغلب پدران و مادران
خوبی بوده و با همسران خود سازگاری دارند . آنها بیشتر از هر پدر و مادری ،
فرزندانشان را درک می کنند . و اغلب به خواسته های بحق فرزندانشان عمل می کنند
.

این گونه افراد ، زندگی را همانند
دیگران نمی بینند . چرا که با خود می اندیشند که سالها وظایفی دارند که باید با نظم
، همانند هستی انجام گیرد . بنابراین ، آنان اغلب به دنبال حقیقت هستند . این گروه
را اغلب می توان در میان مدیومها ، استادان حق ، نمایندگان آنها و حتی در بین
بوداییها ، مرتاضان و ... پیدا نمود .

آنها هر کدام به نوبه خود ، راه حقیقت
را جستجو می کنند تا به مقصد برسند . اما از میان افرادی که از سوی انرژیهای عظیم ،
برای ماموریتی ویژه در زمین انتخاب می گردند ، افراد گروه 7 و 9 ، بیشتر است
.

اغلب این افراد ، دارای اندامی لاغر و
سفید و یا گندمگون بوده و به زیبایی ظاهر خویش نیز تا حدی اهمیت می دهند
.

شما ممکن است برخی از این افراد را در
مکانهای مقدس مشاهده کنید . تمامی آنان به پناهگاهی شتافته اند که راههای فرعی است
.

راه حق و حقیقت ، راهی است که هیچ
محدودیتی نداشته و هیچیک از این قوانین خاص را حاکم نمی باشد . چرا که راه حقیقت ،
راه عشق وعرفان است . عرفانی که حقیقت را به همراه دارد . البته ، در میان افراد
این گروه ، می توانید افرادی را نیز بیابید که هیچ یک از این خصوصیات را نداشته و
یک فرد جاهل باشد . اما این را در نظر داشته باشید که جاهل بودن نیز ، نوعی راه است
که فرد می تواند از آن طریق به تکامل برسد .

خصوصیات رفتاری و اخلاقی افراد این گروه
، متفاوت است . آنان اغلب اشخاصی آرام و درون گرا بوده و گاه در گوشه ای ، غمگین می
نشینند و به آینده و یا گذشته ها می اندیشند . البته شاید دیگران ، آنها را دیوانه
خطاب کنند .

این افراد به خانواده ی خویش اهمیت
زیادی می دهند و همیشه دوست دارند در کنار خانواده ی خویش
باشند.

خانمهای این گروه ، اغلب در دوران
بارداری ، به مشکلات زیادی برخورد می کنند . بنابراین ، توصیه می گردد افراد این
گروه ، از مصرف گوشت خرگوش ، خوک ، گاو و ماهی دوری کرده و به جای آن ، از سبزیجات
، بادمجان و کدو استفاده کنند. همچنین ، چنانچه از گل شمعدانی در اتاق خواب استفاده
کنند . شبها خواب راحتی خواهند داشت .

افراد این گروه باید از سنگهای مرمر و
یاقوت وحتی سنگ طلا بیشتر استفاده کنند . چرا که این سنگها با گروه آنان هماهنگ است
و فلزات نیکل و مس و همچنین سفال نیز می تواند در موفقیت و سلامتی این افراد موثر
باشند.

کلیه ماههای فصول تابستان و زمستان ، می
توانند تاثیرات مثبتی در سلامتی و موفقیت افراد این گروه داشته باشند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

خصوصیات اعداد مادی :

 

عدد مادی 1 : درون گرا ، کمی خود خواه ، مهربان ، دوست داشتنی و آراسته .

ماههای مخالف : اردیبهشت ، آذر ، بهمن .

ماههای موافق : فروردین ، مرداد ، دی ، اسفند.

 

عدد مادی 2 : ظاهر آرام ، اما در درون جنگجو و کمی خشن ، نامرتب ، اغلب آراسته
ولی همیشه شیک پوش و ثروتمند .

ماههای مخالف : مرداد و بهمن .

ماههای موافق : شهریور و آبان

 

عدد مادی 3 : متین ، باابهت ، بسیار تعارفی ، دارای نظم ، همیشه مرتب و آراسته ،
اما در درون عصبی و ناملایم ، عاشق خانواده .

ماههای مخالف : اردیبهشت ، بهمن ، اسفند .

ماههای موافق : خرداد ، تیر ، دی .

 

عدد 4 :

عاشق روشنانی: به دنبال حقیقت ، کمی مغرور اما دلسوز و با محبت ، شخصیتی جالب و
عجیب ، گاه خنده رو و گاه خشن ، گاه عصبانی و گاه مهربان .

ماههای مخالف : تیر ، شهریور ، آبان

ماههای موافق : خرداد ، مهر

 

عدد 5 : ظاهری جستجو گر و کنجکاو ، اما بی حوصله و کمی فرصت طلب ، به دنبال ثروت
، اما همیشه در حد متوسط ثروت دارد ، در مورد خانمهای این گروه : دارای ظاهری زیبا
و موهای روشن

ماههای مخالف : اردیبهشت ، اسفند

ماههای موافق : فروردین ، تیر ، مرداد ، آبان

 

عدد 6 : عاشق کودکان ، با حوصله اما تا حدی پرخاشگر وعصبی ، زود رنج و نگران ،
دارای ترس از آینده واغلب پشیمان از اعمال گذشته خود .

ماههای مخالف : بهمن ، اسفند

ماههای موافق : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، مهر ، آبان ، آذر

 

عدد مادی 7 : عاشق کمک کردن به دیگران ، معمولا شکست ناپذیر و بسیار محکم و
استوار ، سمج اما رام شدنی و دارای بدنی کشیده و قدی بلند

ماههای مخالف : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد ، بهمن

ماههای موافق : تیر ، آبان ، دی

 

عدد مادی 8 : وابسته به محیط زندگی ، کار ، خانواده و حتی وسایل و دوستان ،
دارای هوشی سرشار اما بی تفاوت ، دارای عاطفه ای بسیار زیاد اما درون گرا و
منزوی

ماههای مخالف : فروردین ، شهریور ، آذر ، اسفند

ماههای موافق : خرداد ، مهر ، دی

 

عدد مادی 9 : دارای شخصیتی محتاط ، آرام و متین ، اغلب دارای آراستگی خیره کننده
و زیبا ، حساس و زود رنج ، اما غیر کینه ای و مهربان و دارای بخشش ، بسیار ساده و
بی ریا ، اما گاه دروغگو

ماههای مخالف : تیر ، مرداد ، شهریور

ماههای موافق : دی ، بهمن ، اسفند

 

این نوع شخصیتهای مادی ، بر طبق مادی شدن آن انرژی ها و حرکتهای انرژی زا ، شکل
گرفته و از این شخصیتها ، افراد مختلفی را می سازند ، اگر عددی در انتها ، قبل از
کسر نمودن از عدد 9 ، حاصل آن اعداد 11 و 22 در آید ، این دو عدد را نباید ساده و
از عدد 9 کسر نمود . بلکه باید عدد 9 رااز آن اعداد کسر کرده ، و سپس آن را به یک
عدد یک رقمی تبدیل نمود ، به دو مثال ذیل توجه نمایید :

4 <-- 13 = 9 _ 22

سپس این عدد بدست آمده را ، به عنوان عدد مادی خویش قرار دهید . همچنین ، توجه
داشته باشید که ابتدا باید اعداد کیهانی ، انرژی و عدد روز تولد از ابتدای سال را بدست آورده و
بعد محاسبات را انجام دهید .

اکنون که یک فرد با مدارات الکتریکی و الکترو مغناطیسی ، همراه با چاکراها و
هزاران نیرو و انرژی به وجود آمد ، باید دارای سطح خاصی از ارتعاشات گردد ، تا
ارتباط او با جهان ابدی و یا کیهان و کائنات ، قطع نگردد.

بنابراین ، قبل از اینکه جسم اثیری ، در جسم و قالب مادی و بدن وارد آید ،
ارتعاشات ، بر حسب میزان سطح آگاهی ها وانرژیهای موجود در آن فرد و آن روح ، شکل
گرفته و چون در جهان مادی است . دارای وزنی مخصوص و جرمی مخصوص می باشد.

هنگامی که گفته می شود : « ارتعاشات سنگین و یا سبک » ، « بالا و یا پایین » و
حتی « سطح ارتعاشات » تغییر می کند ، هر یک معنای خاص خود را دارد .

همچنین ، اعدادی ارتعاشی ، که این اعداد در داخل انرژیها ونیروهای عظیم ، در
کالبد اثیری فرد قرار گرفته و آن عدد ارتعاشی و یا کلیدی ارتعاشی فرد ، دارای
خصوصیاتی می گردد که تا حدی با خصوصیات فرد و عدد مادی او هماهنگ می باشد . سطح
ارتعاشات هر گروه نیز متفاوت است .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

اعداد مادی :

 

اعداد انرژی ، پس از شکل گیری ، به همراه مدارات موجود در فضا و انرژی های
کیهانی و همچنین امواج و مدارات جهان مادی ، تجسمی از مادیت و شخصیت مادی را شکل می
دهند.

روح نیز که یک نوع ماده می باشد، در این مرحله به وجود آمده و قالبهای متفاوتی
را انتخاب می کند. به وجود آمدن مواد سیال و مدارات روح و یا همان جسم روحی هر فردی
، باعث میشود که یک فرد با آگاهی ها و شخصیتهای ذاتی خویش ، قالبی را پیدا کرده تا
از آن طریق به این جهان مادی سفر کند.

اغلب این قالبها را ، خود فرد انتخاب کرده و مدارات مغناطیسی ای که در اطراف روح
و همچنین جسم اثیری که پس از روح شکل می گیرد ، باعث می گردند که مراکز مختلف انرژی
( چاکرا ) را در بدن فرد به وجود آورند.

تمامی این چاکراه ها ، از ابتدا باز می باشند ، اما فعالیت و یا ساکن بودن آنها
، یکی از مواردی است بستگی به بالا بردن سطح آگاهی ها و متعالی نمودن روح فرد دارد
. هر فردی باید بر طبق خصوصیات خویش ، آن چاکرا ها را به فعالیت وادارد .

سطوح انرژی که همان حرکتهای انرژی زا هستند . در هر مکان ، متفاوت می باشند .
آگاهی و یا سطوح معنوی هر شخصیتی نیز ، بستگی کامل به مکان بوجود آمدن و یا حتی سطح
انرژی تبدیل شده به ماده آن فرد دارد.

 

روش بدست آوردن عدد مادی :

ابتدا ماه تولد و روز تولد از ابتدای
سال

با یکدیگر جمع نموده و همچنین عدد کیهانی و عدد انرژی فرد را نیز جداگانه جمع می
کنیم . سپس حاصل هر دو مجموعه را نیز با یکدیگر جمع کرده و ساده می نماییم تا به یک
عدد یک رقمی دست یابیم . سپس آن را از عدد 9 کسر کنید تاعدد مادی بدست آید .

مثال :

212= ( روز تولد از ابتدای سال) 202 +10 ( ماه تولد )

مجموع عدد انرژی وعدد کیهانی 8=6+2

4 <-- 220 = 8 + 212

عدد مادی 5 = 4_9

 

اعداد مادی نیز ، هر یک خصوصیات خاصی دارند که به طور خلاصه در ذیل بیان خواهند
شد . همچنین ، ماههای موافق و مخالف هر یک نیز بیان می گردد . ماههای مخالف ، اغلب
ماههای خوبی نخواهند بود و ممکن است آن افراد به بیماری مبتلا گشته و یا در کارها
ناموفق باشند . اما در عوض ، ماههای موافق ، برای آنان ، بسیار خوب بوده و دارای
امواج موثر و مفیدی خواهند بود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 11 :

 

 

 

این نوع عدد ارتعاشی ، سطح ارتعاش فوق العاده ای دارد . اما اغلب افراد
این گروه ، دچار انواع بیماریها هستند و اغلب دارای 2 و یا 3 نوع بیماری مزمن و یا
مهم می باشند . این نوع بیماریها ، بدان علت است که آنان دچار نوعی به هم ریختگی
مدارات مغناطیسی اطراف بدن خویش هستند
.

 


 

این مدارات ،5 مدار بوده ،اما به علت وجود این اختلالات در مدارات ،
بیماریهای مختلفی به سراغ افراد این گروه ارتعاشی خواهد آمد

.

 


 

رنگهای تند و گرم ، می توانند ارتعاشات این گروه را بالاتر و رنگهای سرد
و یا ملایم و گاه حتی تیره ، می توانند سطح ارتعاشات آنان را پایین
آورند
.

 

 

 

خصوصیات اخلاقی این گروه ارتعاشی ، بسیار شدید است واغلب عصبی ،خودخور و
گاه مغرور هستند . این نوع خصوصیات ،بر ضد ارتعاشات آنهاست و گاه این خصوصیات
اخلاقی ،می تواند آن سطح ارتعاشات بالا را از بین برده و آنها را به بیماریهای
مختلفی دچار سازد
.

 


 

گوشت حیوانات پستاندار ،می تواند سطح بالای ارتعاشات افراد را به هم
ریخته و مدارات آنان را دچار اختلال سازد . چرا که اختلال در ارتعاشات ، بر روی
خصوصیات اخلاقی و حتی روحی و روانی این گروه اثر می گذارد . بنابراین توصیه می گردد
که آنها از گوشت حیوانات پستاندار مصرف نکرده و بیشتر ، سبزیجات و میوه مصرف
نمایند
.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

اعداد ارتعاشی :

 

 

 

ارتعاشات بدن هر فرد دارای نوعی امواج و مدارات الکترومغناطیسی خاص است
. به طوری که اغلب افرادی که ارتعاشات شدیدی دارند ، می توانند انرژی درمانی
کنند

 

 

 

روش محاسبه عدد ارتعاشی :

 


 

عدد کلیدی ارتعاشی در جهان مادی را ، با عدد 9 جمع ببندید تا یک عدد دو
رقمی که همیشه از عدد 10 الی 18 می باشد ، حاصل
گردد
.

 

 

 

مثال : عدد ارتعاشی 14=9+5 ( عدد کلیدی ارتعاشی
)

 

 


 

خصوصیات اعداد ارتعاشی

 

 

 

عدد ارتعاشی 10 :

 

 

 

  این عدد دارای سطح ارتعاش بسیار وسیعی است و از 4 مدار الکترو
مغناطیسی تشکیل گردیده که در اطراف بدن انسانها ( حتی گاه حیوانات ) وجود دارد .
این مدارات می توانند فرد را از خطرات احتمالی محیط اطراف حفظ
کنند
.

 

 

 

اگر فردی از این گروه ، به بیماری خاصی دچار گردد ، به این دلیل است که
یکی از آن مدارات ، از هم پاشیده و یا دچار اشکال گردیده است

.

 

 

 

افراد این گروه ارتعاشی ، دارای ارتعاشات سطح بالایی هستند . ( به طور
کلی به ارتعاشاتی که بیش از 2 مدار الکترومغناطیسی داشته باشد ، مدارات سطح بالا
گفته میشود
.

 

 

 

سطوح ارتعاشی که با این گروه هماهنگی دارند ، اعداد ارتعاشی گروه های
13 ، 15 ، 16 هستند
.

 

 

 

افراد گروه ارتعاشی 10 ، بهتر است که همسر خود را از میان گروههای
ارتعاشی اعداد فوق انتخاب کنند. چرا که این ارتعاشات ، با یکدیگر ، هماهنگ تر می
شوند ، و ارتعاشات سطح بالاتری را به وجود خواهند آورد

.

 

 

 

اغلب انواع گوشت ، به جز گوشت گوساله و ماهی ، ارتعاشات سطح بالای این
گروه را پایین می آورد . بنابراین به این افراد توصیه می گردد که از انواع دیگر
گوشت ، استفاده نکنند
.

 

 

 

رنگها نیز ، در سطح ارتعاشات بسیار موثرترند . رنگهای آبی بنفش ، بنفش
متمایل به قرمز ، ارغوانی و حتی گاه سبز ، می توانند ارتعاشات آنان را بالاتر برده
و رنگهای قرمز و زرد و گاه نارنجی ، ارتعاشات افراد این گروه را پایین می آورند .
پایین آمدن سطح ارتعاشات ، باعث می گردد تا فرد از آن لحظات معنوی خویش ، پایین تر
رود
.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 13 :

این گروه
اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است .یعنی
، این گروه افراد با هر تکان و یا هر نوع خطرات ناگهانی و یا اختلالات محیط اطراف ،
ارتعاشات این گروه بر هم خورده و دچار اشکال می گردد . بنابراین ،


توصیه می گردد که این گروه افراد ، از ارتعاشات گروه های
11 و 12
دوری کنند . زیرا این سطوح ارتعاشی ، می توانند ارتعاشات
این گروه را بهم ریخته و سطح آن را تغییر دهند . همچنین ، اغلب افراد گروه
13 دچار بیماریهای مختلفی می گردند.


رنگهای روشن و اغلب متمایل به سفید ،
برای ارتعاشات این گروه بسیار
مفید بوده و آنها را منظم می گرداند
. چرا که ارتعاشات سطوح سبک ، دارای حساسیت نسبت به رنگهای خصوصا تیره و سرد می
باشند . این رنگها می توانند این سطوح سبک را از بین برده و یا دچار اختلال
کنند
.

این گروه
ارتعاشی بهتر است که با گروه های 10 ، 15 ، 16 قرار
بگیرند . چرا
که با این گروه ها، هماهنگ و یکنواخت خواهند شد و سطوح سبک دارای هماهنگی خاصی می
گردند
.
به افراد این گروه ارتعاشی توصیه می
گردد که از دو گیاه زنبق و آویشن
دوری کنند و همچنین ، از گوشت
ماهی و گوسفند ، بیشتر مصرف نمایند
. چرا که برای آنان مفید است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 12 :


این عدد بسیار زیباست و دارای ارتعاشات
بسیار بالایی است . اما اگر
این عدد ارتعاشی مهم را برای کارهای
دیگری استفاده کنید ،  این عدد دارای ارتعاشاتی پایین می گردد و آن کار یا عمل را
دچار مشکل می سازد

. برای مثال ، اگر شماره داوطلبی شما
در امتحانی ، عدد 12 باشد ، شما در امتحان موفق نخواهید بود . اگر روز تولد زمینی
شما روز 12 ماه باشد و عدد ارتعاشی شما نیز عدد 12 باشد ، روزهای 3 و 12 ماه برای
شما مناسب نبوده و حتی اعداد 12 ، 66 ، 57، 75 ، 84 ، 48 ، 39 ، 93 نیز برای شما
مناسب نمی باشد . بنابراین ، بهتر است در هر شرایطی از این اعداد دوری کنید . البته
این اعداد برای افراد این گروه ارتعاشی که در روز دوازدهم ماه زمینی به دنیا آمده
اند ،
به کار می روند
.


رنگهای گرم و ملایم ارتعاشات را بالا و
رنگهای تیره و یا سرد ، ارتعاشات
آنان را پایین می آوردند ، پایین
آمدن سطح ارتعاشات باعث می گردد تا فرد به انواع بیماریها و یا اختلالات روانی و
روحی و یا افسردگی روحی دچار گردد
.


ارتعاشاتی که با این گروه ، همخوانی دارند ، اعداد
ارتعاشی گروههای
14 و 17 می باشند که از نظر
اخلاقی با هم هماهنگ بوده و بیشتر یکدیگر را درک می کنند.


همچنین ، به افراد این گروه ارتعاشی
توصیه می گردد که از مصرف
گوشت انواع پرندگان و گوشت گاو و گوساله
خود داری کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 15 :

افراد این گروه ، ارتعاشات فوق العاده پایینی دارند . البته ، پایین
بودن نه به آن معنا که آگاهی معنوی آنها پایین است ، بلکه به این معناست که مدارات
مغناطیسی اطراف بدن آنها دارای فقط 2 مدار است . در نتیجه ، این گروه افراد دارای
هوش سرشاری هستند و معمولا در میان افراد نخبه ی جهان ، می توان آنها را یافت .
آنان بسیار حساس ولی مغرور بوده واز محبت دیگران خشنود می گردند .
این گروه
خانواده ی خویش را بسیار دوست داشته و به آنها وفا دارند .
ارتعاشات پایین این
گروه باعث می گردد ، هنگامی که این گروه ، با افراد گروه 11 و یا گاه 12 و 14 ،
برخورد نمایند  اختلالات مداری وارتعاشی بوجود آید و دچار اختلال گردند

آنان
گاه دچار نوعی سر درد نیز می گردند . بنابراین ، به این افراد توصیه می گردد که جهت
پیشگیری از بیماری ، از این گروه دوری کرده و در مقابل ، با گروههای 10 ، 13 ، 16
که هماهنگی بیشتری دارند ، ارتباط بیشتری داشته باشند .

رنگهای ملایم و گرم
می تواند ارتعاشات بدن آنان را سبک و رنگهای سرد و تند ، رنگ ارتعاش آنها را تغییر
داده و پایین می آورد . البته هر دو مورد برای این گروه مضر است . بنابراین ، توصیه
می گردد که این افراد ، اغلب از رنگهای روشن همراه با رنگ سفید و حتی سفید و یا
متمایل به آن استفاده نمایند.

همچنین ، آنان باید از مصرف گوشت پرندگان ،
گوسفند و گاو دوری کرده و به جای آنها ، از گوشت ماهی و حبوبات مصرف نمایند تا
ارتعاشات آنها هماهنگ وهم سطح گردد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 14 :

این گروه ، دارای ارتعاشی هماهنگ و سنگین می باشند که ارتعاشات سنگین آن
دارای 5 مدار الکترومغناطیسی در نوارهای اطراف هاله ی بدن هستند . این ارتعاشات
سنگین ، گاه حقایق را برای آنان روشن می نمایند .حقایقی که الهی و معنوی هستند
.
 
افراد این گروه باید بسیار صبور و شکیبا بوده تا از تعداد مدارات
مغناطیسی اطراف بدن آنها کاسته نگردد . آنان معمولا با حرکتهای تند و سریع در یک
لحظه ، یکی از این مدارات خود را باز کرده و پاره می کنند .
  در نتیجه دچار
بیماری و یا درد در قسمتی از بدن خود می گردند . آنها بهتر است حرکتهای شدید نکرده
تا به خود صدمه نزنند . مخصوصا افراد بالای 45 تا 50 سال باید بیشتر مواظبت
نمایند.
 
رنگهای آبی ، سبز و حتی تمامی رنگهای سرد ، برای افراد این گروه
بسیار مفید می باشند . چرا که روحیه ی آنها را شادتر و بیماریهای آنان را بهبود می
بخشد . بنابراین ، توصیه می گردد این گروه افراد ، به علت رنگ هماهنگ آبی در
نوارهای مغناطیسی بدن خود و مدارات هاله ی آنها ، از رنگهای سرد بیشتر استفاده کنند
و از رنگهای تیره و مات ، خصوصا مشکی بپرهیزند 
اغلب آنان می توانند از گوشت
ماهی و مرغ و خصوصا سبزیجات استفاده نمایند . همچنین گروههای 12 و 17 با این گروه
هماهنگ می باشند.
  

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 18 :

 

این گروه دارای چنان ارتعاشات بسیار سطح بالا و هماهنگ می باشند که می
تواننند ارتعاشات گروه 16 را برهم زنند . اما در مقابل با تمامی گروههای ارتعاشی
دیگر هماهنگ است .

 

معمولا افراد این گروه ، دارای زیبایی و آراستگی ظاهر بوده و اغلب کمتر
به بیماری دچار می گردند . مدارات مغناطیس اطراف بدن آنها 9 مدار است که از همه ی
این گروههای ارتعاشی بیشتر و دارای سطحی بالاتر است

 

و می تواند سطوح مختلف کیهان و یا دانش الهی را کسب کرده و دارای
ارتباطاتی باشند . البته این ارتباطات معمولا دارای هماهنگی خاصی و اغلب این افراد
از میان استادان حق ، نمایندگان آنها و یا نواب نمایندگان آنها می باشند.

 

اما افراد معمولی نیز، ممکن است جزو این گروه باشند.

 

اغلب این افراد از مصرف گوشت پرهیز کرده و بیشتر از سبزیجات و میوه ها استفاده می کنند . همچنین ، به این افراد توصیه می گردد که از مصرف انواع گوشت پرهیز نمایند. البته سبزیجات خام و میوه های خام نیز برای آنان مفید است .

 

اغلب این افراد از رنگهای سفید ، آبی و انواع رنگهای آبی متمایل به سفید
و گاهی سبز متمایل به آبی و یا رنگ بنفش استفاده می کنند. چرا که برای آنها بسیار
مفید بوده و با ارتعاشات آنها هماهنگ است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 17 :

 

این گروه دارای ارتعاشاتی سبک بوده و می توانند با ارتعاشات بالا و
سنگین نیز ، هماهنگی پیدا کنند . آنان با گروه ارتعاشی 12 و 14 هماهنگ بوده و در
مقابل ، گروهای 13 و 15 نمی توانند ارتعاشات سبک و پایین خود را به حد این ارتعاشات
رسانده و با آنها هماهنگ گردند .

 

همچنین ، به علت وجود رنگهای ملایم و تند گرم در ارتعاشات آنها ، بهتر
است کهاز این نوع رنگها استفاده کنند. مخصوصا رنگهایی که با سفید مخلوط شده اند .
زیرا 6 مدار مغناطیسی آنها ، به این رنگها احتیاج داشته تا سلامتی و بهبودی و طول
عمر را برای آنها تضمین کند .

 

همچنین ، مصرف انواع گوشت به غیر از گوشت پرندگان ، برای این گروه مضر
است . آنها می توانند از گوشت اغلب پرندگان به جز عقاب و قرقی استفاده نمایند.
همچنین ، جوشانده ی شبدر ، آفتاب گردان و جوشن ، برای افراد این گروه بسیار مفید
است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 16 :

 

این گروه اعداد ارتعاشی دارای ارتعاشات هماهنگی است که این ارتعاشات
آنان ، بنابر محیط اطراف و حتی گاه در ارتباطات آنها تغییر رنگ و مسیر داده و بالا
و پایین می شود  توصیه می گردد که آنان از رنگهای آبی ، سبز ، بنفش و یا مخلوطی از
این رنگها استفاده کنند . البته رنگهای ملایم سرد ، می تواند ارتعاشات آنان را
هماهنگ نمایند.

 

این گروه باید از افراد گروه 18 دوری کنند . چرا که
ارتعاشات آنها را دچار اختلال می نمایند . در مقابل ، آنان می توانند با گروههای 10
، 13 ، و 15 هماهنگ گردند . زیرا این برخورد ، ارتعاشات افراد گروه 16 را جلوه ی
خاصی بخشیده و هماهنگ تر می گرداند.

 

مصرف گوشت اغلب حیوانات ، به جز گوشت ماهی سفید و قزل آلا و سفره ماهی ،
برای افراد این گروه مضر می باشد.

 

بنابراین ، به افراد این گروه توصیه می گردد که حتما از گوشت انواع
ماهیهای فوق مصرف نمایند . همچنین ، از سبزیجات ، خصوصا بادمجان ، هویج ، تربچه ،
نخود فرنگی ، بیشتر استفاده کرده و هفته ای یک بار نیز ، از جوشانده ی آویشن صحرایی
و میخک ، به مقدار یک قاشق میل نمایند .

 

چرا که آنان را از سلامتی و طول عمربیشتری برخوردار خواهند کرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

اعداد ستاره ای کیهانی :

 

اعداد ، هر یک در زندگی بشر وخصوصیات و تمامی چیزهایی که در محیط اطراف
او وجود دارد ، تاثیر داشته و می توانند روی یکدیگر نیز تاثیر بگذارند .

 

اعداد ستاره ای کیهانی نیز ، یکی از این نوع اعداد می باشند . هنگامی که
حرکتهای کیهانی ، انرژیها ی مهم در فضا را فعال می کنند . حرکتهای انرژی زا بوجود
آمده و آنها نیز میتوانند مواد سیال روح و یا جسم اثیری و سپس جسم مادی را تشکیل
دهند . پس از این مراحل ، ارتعاشات یا مدارات مغناطیسی مهمی در اطراف بدن شکل گرفته
و او دارای حیات می گردد .

 

 

هنگامی که خصوصیات فرد شکل می گیرد ، آن شخص دارای ارتعاشات ،مدارات ،
هاله ، رنگهای مشابه ، ماههای مشابه و ... می گردد . پس از این که فردی ارتعاشات
خود را بدست آورد ، ستاره ای توسط حرکتهای کیهانی و حرکتهای انرژی زا ، حرکتهای
مادی  بوجود آورده و ستاره ای مشابه با آن فرد ، بوجود می آید . بنابراین ، این
حرکتهای کیهانی ، آن ستاره را که ستاره ی مورد نظر آن فرد است . به وجود آورده اند
.

 

هر شخصی ، حتی گیاهان و کوچکترین موجودات نیز ، ستارهای دارد که ممکن
است در این کهکشان و یا در کهکشانهای دیگر باشد. حال چنانچه بخواهید خصوصیات ستاره
ای خویش را در زمانی که ستاره س شما شکل می گیرد ، بدانید باید به روش ذیل آن عدد
ستاره ای کیهانی را بدست آورید .

 

روش محاسبه ی اعداد ستاره ای کیهانی :

 

عدد ستاره ای خویش را که در روش قبل محاسبه نموده اید ، با عدد 18 جمع
کرده تا عدد ستاره ای شما بدست آید . مثال :

 

23= 18+5 عدد ستاره ای کیهانی

 

اعداد ستاره ای کیهانی ، از عدد 19 شروع و به عدد 27 ختم می گردد .
افرادی که عدد ستاره ای کیهانی آنها با روز تولد زمینی شان یکی باشد ، در روزهای
تولد خویش و یا مرکبی از آنها موفق تر خواهند بود . برای مثال ، چنانچه فردی روز
تولد زمینی اش عدد 23 باشد و عدد ستاره ای کیهانی فرد نیز، عدد 23 باشد ، این شخص
در روزهای 5 ، 14 ، 23 هر ماه ، موفقیتهای معنوی ، مالی و ... بدست می آورد .
بنابراین ، بهتر است که این گروه افراد بیشتر کارهای خویش را در ماههای موافق و
روزهای موافق انجام دهند . چرا که در این روزها ، امواج ستاره ای فرد فعال گشته و
آن امواج و ارتعاشات موجب می گردد تا کارهای آن شخص هر چه بهتر و موفق تر انجام
گردد.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

خصوصیات کلی اعداد ستاره ای کیهانی :

 

عدد ستاره ای کیهانی 19 :

 

ستاره ی آن به نام « فِندال » است و دارای حرکتهایی گاه خشن می باشد که در هر
ماه یکبار، فردی که دارای این نوع ستاره است ، اخلاقی خشن ، روحیه ای نامناسب و ا
فسرده و گاه ناملایم پیدا خواهد کرد.

ارتعاشات سطحی این نوع ستاره ، در روزهای 28 ، 19 ، 10 و گاه 1 فعال می گردد .
بنابراین ، اگر فردی روز تولدش یکی از این چها روز باشد ، در این روزها در هر ماه
موفق و بسیار شاد و باطراوت خواهد بود.

ارتعاشات سطح این ستاره نسبت به امواج ماه حساس بوده و امواج آن می تواند بر روی
ارتعاشات این ستاره اثر گذاشته و فرد مورد نظر این ستاره را مورد تهاجم قرار دهد و
در او اختلال بوجود آورد .

 

توصیه میگردد که این افراد به ماه کمتر نگاه کنند . چرا که ارتعاشات امواج ماه
از طریق چشم فرد سریعتر به حوزه ی مدارات بدن وی وارد میگردد . البته ، چنانچه در
شبهای مهتابی ، به خارج از منزل نروند و از نگاه کردن به ماه پرهیز نمایند ، به نفع
آنان است .

همچنین ، خانمهای باردار این گروه ، شدیدا از نگاه کردن به ماه پرهیز نمایند. در
غیر این صورت ، فرزند آنها دچار نقص عضو شده و یا به بیماریهای مختلف دچار میگردد
.

 

عدد ستاره ای 19 ، مربوط به کهکشان « سوندا » می باشد. البته ، هر گروه اعداد
ستاره ای دارای یک کهکشان مخصوص بوده و ممکن است هزاران هزار ستاره در هر کهکشان و
یا حتی میلیونها ستاره برای هر موجود زنده مادی وجود داشته باشد .

 

عدد ستاره ای کیهانی 20 :

 

کهکشان این عدد به نام « سَمپِل » است که شامل میلیونها ستاره است . افراد این
گروه در روزهای 12 – 11 – 20 – 29 هر ماه در صورتی که تاریخ تولد زمینی آنها ، یکی
از این چهار عدد باشد ، دارای موفقیت بیشتری خواهند بود . البته ، افرادی که در این
روزها به دنیا نیامده اند نیز ، در این روزها موفق هستند . اما موفقیت گروه اول
بیشتر است .

 

 

عدد ستاره ای کیهانی 21 :

 

کهکشان آن به نام « اِگزول است و دارای خصوصیاتی آرام هستند . روزهای موافق
افراد این گروه روزهای 3 – 12 – 21 و 39 می باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 22 :

 

کهکشان آن به نام « میل کا » است که دارای نیروها و انرژیهای عظیم می باشند .
روزهای موافق افراد این گروه ، روزهای 4 – 13 – 22 و 31 است .

 

عدد ستاره ای کیهانی 23 :

 

این عدد در کهکشان راه نوری ، به نام « توریست » به وجود می آید . روزهای افراد
این گروه ، روزهای 5 – 14 و 23 می باشد. روزهای فوق برای افرادی که روز تولد آنان
یکی از روزها باشد و یا غیر آن ، بسیار خوب است .

 

عدد ستاره ای کیهانی 24 :

 

کهکشان این عدد به نام « نوروسنو » است . این کهکشان بسیار پر قدرت است . معمولا
افراد این گروه دارای هوش عظیم و سرشار بوده و می توانند اختراعات وابداعات و
کشفیات بسیاری را انجام دهند . روزهای موافق این افراد ، روزهای 6 – 15 و 24 می
باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 25 :

 

این عدد در کهکشان « راهِ نورو » که راهی بسیار پر شهاب است به وجود می آید . در
این راه شهابهای زیادی از سوی سیارات و ستارگان مختلف پرتاب میگردد که به نام «
نورِ اشباب » نیز خوانده می شود . روزهای موافق این گروه ، روزهای 7 – 16 و 26 می
باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 26 :

 

این عدد در کهکشان « سنگی » به وجود می آید . در این کهکشان ، سنگهایی غیر شهابی
وجود دارند که به نام « سوراسنگ » نامیده می شوند ، روزهای موافق افراد این گروه ،
روزهای 8 – 17 و 26 می باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 27 :

 

این عدد در کهکشان « اِسکو » به وجود می آید . این کهکشان اغلب مربوط به ستارگان
استادان حق ، نمایندگان آنها ، نایب نمایندگان آنان ، پیامبران ، امامان ، و ... می
باشد . روزهای موافق افراد این گروه ، روزهای 9 – 18 و 27 هر ماه است

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

جدولهای ارتعاشی :

امواج وارتعاشات بدن وهاله و امواجی که از سوی ماه ایجاد میگردد ، دارای اعداد
خاصی بوده که به علت آن که امواج ساطع شده از ماه در هر لحظه و هر روز میتواند
افرادی را مورد تهاجم قرار دهد ، توصیه میگردد که از پلاکهای مخصوصی که دارای اعداد
سحر آمیز می باشند و از خود ارتعاشاتی را تولید می کنند ، استفاده کنند. آنان باید
این نوع جدولهای ارتعاشی را همیشه همراه داشته باشند .

البته ، افراد گروه های ستاره ای کیهانی 19 ، 21 ، 25 ، 27 بیشتر در معرض تهاجم
امواج مخرب ماه هستند . این امواج حتی بر روی جنین نیز اثر می گذارد . بنابراین ،
به خانمهای باردار توصیه می گردد که شدیدا از نگاه کردن به ماه ،مخصوصا در شبهای
مهتابی ، پرهیز نموده و همچنین جهت جلوگیری از امواج مخرب ماه ، همیشه از پلاکهای
مخصوص خویش استفاده کنند .

اعداد جدولهای ارتعاشی بسیار مهم بوده و دارای ارتعاشات عظیم و مفید می باشند و
درامورمختلف به کار می روند.

روش محاسبه اعداد جدولهای ارتعاشی :

ابتدا ، اعداد کیهانی ، انرژی ، مادی ، ارتعاشی و ستاره ای کیهانی را با یکدیگر
جمع نموده و سپس عدد بدست آمده را چنانچه زوج باشد ، تقسیم بر عدد 2 نموده و سپس
حاصل آن را در عدد 9 ضرب میکنیم و یک عدد سه رقمی بدست می آید

همچنین ،چنانچه عدد مجموع ، یک عدد فرد باشد ، آن عدد را بر عدد 3 تقسیم نموده و
تا یک رقم نیز ، اعشار رفته و سپس آن اعشار را برداشته تا به یک عدد سه رقمی دست
یابیم . این عدد سه رقمی ، همان عدد ارتعاشی جدولی فرد می باشد. مثال :

عدد ستاره ای کیهانی ، عدد ارتعاشی ،عدد مادی ، عدد انرژی ، عدد کیهانی

43=27+11+2+2+1

حاصل عدد فرد    143 = 3 / 14 = 3 : 43

حاصل عدد زوج   189 = 9 ضربدر 21 = 2 : 42

  هر فردی دارای چنین عدد ارتعاشی می باشد و به روش ذیل میتوان یک جدول ارتعاشی
( پلاک ) جهت خویش تهیه نمود .

جدول ارتعاشی را می توان به دو روش انجام داد : در روش اول ، جدولی به شکل ذیل
تهیه کرده و عدد یکان بدست آمده را در چهار گوشه و عدد دهگان را بین آنها در چهار
طرف و عدد صدگان را چهار بار به شکل ذیل در این جدول در میان آن قرار دهید. در روش
دوم، به شکل زیر قرار دهید . البته ارتعاشات روش اول بیشتر است

این جدولها را می توانید بر روی فلز ، چوب و حتی کاغذ رسم و همیشه همراه خود
داشته باشید . زیرا ارتعاشات آن برای شما مفید است .

 

1

4

3

1

4

3

1

4

3

 

3

4

3

4

1

1

1

1

 

4

3

4

3

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

تاثیرات ماه بر سرنوشت )

امواج کره ماه :

باید توجه داشته باشید که یک عدد ستاره ای ، در اصل عدد کهکشانی و یا عدد ستاره
ای کیهانی است که کهکشان مورد نظر را نشان داده و هر فردی که عدد ستاره ای او ، یکی
از این اعداد باشد ، ستاره ی وی در آن کهکشان به وجود می آید . این اعداد ،اعداد
کلی هستند .

پس از این که ستاره ی مورد نظر فرد تعیین شد ، خصوصیات او نیز ، شکل می گیرد .
عوامل اطراف نیز ، بر ارتعاشات و حتی ستاره و گاه سیاره ی فرد نیز اثر میگذارد که
گاه این اثرات مفید وگاه مضر می باشند .

کُره ماه امواج بسیار نامطلوب و گاه مفیدی را از خود ساطع میکند.

این امواج باعث تغییر وتحولات بسیاری در تمامی موجودات ومحیط اطراف سطح کره ی
زمین می گردد . امواج ماه که دارای ارتعاشات سنگینی است ، می تواند حتی بر روی هسته
و جبه ی زمین نیز اثر گذار باشد . البته این تاثیرات بسیار زیاد است .

لایه های زمین ، هر یک بر اثر امواجی که از سطح کره ی ماه ساطع می گردد ، دچار
کشش شده و گاه کوچک و یا بزرگ می شوند . این تغییر حالت لایه های زمین مربوط به
امواج کره ی ماه و همچنین دو سیاره ی دیگر به نامهای مشتری و پلوتون در منظومه ی
شمسی است که به علت کروی نبودن کره ی زمین ، این نوع امواج می توانند علاوه بر سطح
وهسته ی زمین ، بر جو آن نیز اثر بگذارند .

این نوع امواج بسیار قوی بوده و معمولا در شبهای کامل مهتابی ، کره ی ماه این
امواج را شدیدتر ساطع میکند. در هر سال کره ی ماه و این دو سیاره ، دو بار امواج
خود را به طور یکسان ساطع کرده و در نتیجه ی ، کره ی زمین ، عطارد و زهره را مورد
هجوم قرار داده و این سیارات صدماتی را متحمل می گردند.

امواج ماه همچنین باعث ایجاد زلزله ، رانش زمین ، طوفانهای شدید ، گردباد ،
آتشفشان و .. در کره ی زمین می گردند . اعداد نیز بر این نوع حرکتها اثر میگذارند .
حرکتهای کیهانی وامواج و انرژیهای موجود در فضا ، هر یک درهر لحظه عددی را از خود
ساطع می نمایند. در هر سال دوبار این اعداد مخرب ایجاد می گردند . اما این اعداد ،
رازی است در کیهان و گفته نخواهد شد . این اعداد و امواجی که از سوی آنها پرتاب می
گردند. بر کرات مختلف اثرات مخربی دارند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 1 :

این عدد دارای سطح ارتعاشی بسیار بالایی است که دارنده ی آن می تواند در همه ی
دوران زندگی خویش از اعدد 1 ، 10 ، 19 ، 28  استفاده نماید . روزهای این اعداد نیز
دارای ارتعاشات خاصی بوده و در موفقیت افراد این گروه نقش بسیار زیادی دارد.

اعدادی که به عدد 1 ختم میشوند و یا جمع آنان پس از ساده کردن باز هم عدد 1 می
گردند، همانند 631 و یا 9451 ، دارای ارتعاشاتی بسیار قوی و سطح بالا می باشند .
اغلب این گونه اعداد بسیار موفقیت آمیز می باشند . افراد این گروه می توانند از این
اعداد در زندگی خویش استفاده مطلوبی ببرند .

شخصیت این گروه افراد دارای نوعی تزلزل درونی است که با بیرون آنان بسیار متفاوت
بوده و در نتیجه معمولا دارای افسردگی و بیماریهای روانی ، هستند . اغلب این نوع
بیماریها به علت درون گرا بودن و منزوی بودن آنهاست .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

نقش اعداد در زندگی انسان و کل هستی ( اعداد مفرد )
 

راز اعداد و حروف :

بهر حرفی همان گونه که می دانید دارای یک عدد می باشد و هر عدد نیز دارای
ارتعاشات مخصوص به خود بوده که از سطح بیرونی اش ساطع می گردد . تمامی کلمات نیز ،
اعدادی را که دارای امواجی بسیار قوی هستند از خود صادر کرده و به محیط اطراف می
فرستند . حال می توانید رابطه ی حروف با اعداد را بررسی کنید.

تمامی حروف و کلمات در هر زبان دارای نوعی ارتعاشات خاص می باشند . به طور کلی
در زبان لاتین ، هر یک از حروف دارای ارتعاشاتی بالاتر و سبک تر هستند که این نوع
ارتعاشات می توانند نیروی عظیمی را به وجود آورند . البته انرژیها و نیروهای اطراف
نیز ، بر روی آن حروف موثرند .

جهت بدست آوردن کد حرفی خویش ، باید ابتدا نام و نام خانوادگی خویش را به حروف
لاتین تبدیل کنید و سپس با توجه به جدول داده شده ، کد خویش را محاسبه نمایید.

هر کلمه در هر زبانی دارای ارتعاشاتی خاص است . بنابر این ، هنگام تبدیل باید به
این مسئله توجه شود . برای مثال کلمه ی « بله » به لاتین

yes

ترجمه می شود . در صورتی که در این روش باید همان کلمه ی

« بله »، به صورت

  baleh

نوشته شود . چرا که دارای ارتعاشات خاص خویش است . بنابراین ، نام و نام
خانوادگی افراد نیز باید به همان شکلی که در زبان اصلی خودشان تلفظ می شود ، به
حروف لاتین نوشته شود.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

K

L

M

N

F

G

H

I

J

Q

Z

R

W

O

U

 

P

V

   

S

X

     

T

       

Y

هر فردی باید نام و نام خانوادگی خویش را با توجه به جدولهای فوق حساب نموده و
عدد هر حرف را بدست آورده و سپس آنها را با یکدیگر جمع بسته و کد حرفی و عدد حرفی
خویش را بدست آورد . به مثال زیر توجه کنید :

 

ALI                   JALAL ZADEH  علی جلال زاده                         
1 + 7 + 4                  5 + 1 + 7 + 1 + 7 + 7 + 1 + 4 + 5 +
3

12 +                41 =   53     کد حرفی

3 + 5 = 8           عدد حرفی       

هنگامی که این عدد فردی بدست می آید ، عدد دو رقمی و یا سه رقمی اول را کد حرفی
و عدد یک رقمی آخر را عدد حرفی می نامیم که هر یک دارای یک شخصیت متفاوت است که می
تواند امواجی خاص را از خود ساطع کند .

هر فردی می تواند بر حسب عدد خود ، نام و یا نام خانوادگی خویش را تغییر دهد .
با این تغییر ممکن است سرنوشت او نیز تغییر نماید . برای مثال ، هنگامی که نام فردی
« حسن » می باشد ، دارای ارتعاشاتی است که مخصوص آن شخصیت است و بنا بر نامیدن او
توسط دیگران به وجود می آید . امواج آنان در فضا پخش می شود و حرکتهای کیهانی و
حرکتهای انرژی زا ، این نوع اصوات را حالت داده و سرنوشت فرد رقم می خورد. حال اگر
نام را تغییر دهید، باری دیگر سرنوشت او بر حسب آن اعداد نام جدید تغییر پیدا می
نماید.

معمولا کد حرفی را عدد مرکب و عدد حرفی را عدد مفرد می گوئیم . اعداد مفرد بین
عدد 1 الی 9 می باشند و اعداد مرکب ، از عدد 10 الی 99 و گاه نیز به صورت سه رقمی
هستند .

چنانچه نام کوچک و یا فامیل فردی تغییر نماید ، اعداد مرکب و یا مفرد او و
همچنین ارتعاشات و خصوصیات او نیز تغییر می یابد . مثال :

ALI                  JALALY                        علی جلالی

1 + 7 + 4           5 + 1 + 7 + 1 + 7 + 9

12  +                28     = 40  عدد مرکب یا کد حرفی جدید             3 + 1
= 4    عدد مفرد یا حرفی جدید                               

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 3 :

این گروه دارای حساسیت فوق العاده ای نسبت به محیط اطراف خویش
می باشند که معمولا به صورت بیماری در آنان بروز می کند . اغلب بیماریهای این گروه
مزمن بوده و دارای اختلالات عفونی و یا داخلی ، بخصوص در نیمه ی بالای بدن می گردند
. آنان اغلب مبتلا به بیماریهای گوارشی ، کلیوی ، کبدی و مثانه می شوند . در حدود
85% این گروه به این نوع امراض دچار هستند .

این گروه افراد ، معمولا به فلزات سرب ، نیکل ، روی ، نقره و مس
، حساسیت داشته و باید از آنها دوری نمایند .

شخصیت این افراد بسیار خشن بوده و اغلب ظاهری خشن و نا آرام
دارند . البته ممکن است آنان دارای تزلزل شخصیت  نیز باشند ، اما دارای باطنی رفیع
و مهربان و آرام هستند. و دوست دارند که در تنهایی بسر برند . در حدود 80% مردان و
55 % زنان این گروه در سنین بالا ازدواج می کنند و یا این که هرگز ازدواج نمی کنند
. چرا که از افراد و یا محیط اطراف خویش ترس دارند.

روزهای 3 ، 12 ، 21 و 30 هر ماه برای آنان موفقیت آمیز است .
همچنین ، اگر روز تولد آنها مصادف با یکی از روزها باشد ، موفقیت بیشتری نصیب آنان
می گردد .

همچنین ، اعدادی که به عدد 3 ختم شوند و یا جمع آنها عدد 3 شود
، برای این افراد سحر آمیز بوده و شانس بیشتری برای آنان به بار می آورد .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد مفرد 2 :

این عدد دارای سطح ارتعاشی فوق العاده بوده و معمولا این نوع
ارتعاشات نشان دهنده ی آن است که افراد این گروه برای وظایفی سنگین ، از میان
انسانها انتخاب می گردند . در حدود 20% آنان از میان خانمها و حدود 80% از میان
مردان این گروه دارای وظایفی الهی هستند. البته این وظیفه ، از نظر ذاتی در مرد
بودن و یا زن بودن آنها دخالتی ندارد . بلکه به سطح معنویت روحی این افراد بستگی
داشته و معمولا این گروه افراد در روزهایی به دنیا می آیند که زوج است . همچنین ،
اگر روز تولد زمینی آنها عدد 2 و یا یک عدد زوج تا عدد 30 باشد و جزو افراد این
گروه مفرد باشند ، از خصوصیات بسیار بارزی برخوردار می گردند .

یکی از خصوصیات بارز این افراد ، مهربان بودن آنهاست ، آنان
بسیار صبور و دارای بخشش بوده و همیشه با فداکاریهای خویش دیگران را به حیرت و
شگفتی وامی دارند .

در درون این افراد حالت جنگجویانه ای وجود دارد که به ندرت بروز
می کند . البته در مواقعی که آنان برای خود و یا دیگران احساس خطر کنند . این حالت
آنها بروز کرده و به یک شیر درنده و جنگجو تبدیل می شوند .

روزهای هماهنگ این گروه ، روزهای 2 ، 11 ، 20 ، 29 می باشد ،
موفقیت آنان در این روزها بسیار زیاد است و چنانچه روز تولد آنها در یکی از این
روزها باشد ، موفقیت آنان باز هم بیشتر می گردد . همچنین ، اعدادی که به عدد 2 ختم
می شوند و یا جمع آنها عدد 2 می شود ، شانس آنان را بالا می برد . برای مثال ،
اعداد 922 و یا عدد 28352 ، برای آنان موفقیت آمیز می باشند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی
8

تنها گروهی که در سالهای خرگوش ، گربه و مار ناموفق خواهند بود ، افراد
این گروه هستند که این سالها در نوع کار یا سلامتی آنان نیز موثر است
.

افراد این گروه ، بسیار خشن بوده و ظاهری ناملایم و با تحکم دارند . اما ،
آنان در درون بسیار مهربان و آرام بوده وحتی کمی ضعیف نیز هستند . آنان ممکن است
کمتر سالم بوده و حتی عصبی نیز باشند.

در حدود 60% افراد این گروه ، مخصوصا
خانمها ، دارای بیماری ام اس بوده و به انواع میگرن و سردردهای عصبی و حتی
بیماریهای عصبی دچار میشوند . مردان این گروه ، کمتر به این نوع بیماریها دچار
میگردند ، در عوض ، بیماریهای ژنتیکی در آنان بسیار مشاهده میشوند . افراد این گروه
ممکن است به بیماریهای کلیوی ، معده ، روده ، مثانه و قلبی نیز دچار
گردند.

بنابراین ، توصیه می گردد که این افراد از مصرف انجیر ، توت ، فلفل
دلمه ای و بادمجان دلمه ای ، حتما دوری نمایند. آنان می توانند از گوشت ماهی ،
گوسفند و گیاهان سبز رنگ همانند فلفل سبز ، خیار ، کاهو ، انواع سبزیجات ، خربزه و
... استفاده نمایند . این نوع سبزیجات و میوه ها ، به سلامتی این افراد کمک زیادی
می کند.

افراد این گروه ، اغلب دارای هوش سرشاری بوده و برخی از آنان از این
قدرت خویش در کسب پول و ثروت و برخی نیز جهت کسب شهرت و مقام ، از این هوش خویش
استفاده می نمایند. تا خود را بر دیگران برتری دهند . بنابراین ، اغلب این افراد
دچار غرور شدید می شوند که هیچ کس به جز خودشان ، نمی توانند آنان را از این
خودخواهی نجات دهد .

اغلب این افراد ، دارای عمر طولانی هستند و معمولا بیش
از 70 سال طول عمر دارند . البته این مورد ، 70% آنان را شامل می گردد . آنان در
مقابل مسائل و مشکلات زندگی بسیار خونسرد بوده وهمیشه به دنبال چیزی هستند که
ندارند . آنان دوست دارند از نظر مادی وحتی معنوی ، بالاتر از دیگران
باشند.

معنویات ، برای این گروه ، ارزش دارد ، اما نه به اندازه ی مادیات
چرا که ارزش دنیا برای آنان بیشتر است . اغلب این افراد ، به پول و ثروت نیز ،
علاقه ی بسیار دارند که البته قدرت کسب آنان را نیز دارند . افراد این گروه می
توانند از سنگهای چشم گربه ای ، ماسه ای و گیاهی همچون کهربا استفاده نمایند.
همچنین ، فلزات آهن ، سرب و آلومینیم نیز برای آنان مفید است . البته ، هنگامی این
فلزات در موفقیت و سلامتی آنان موثر و مفید هستند که جدول ذیل بر روی یک قطعه از آن
حکاکی گردد. به همراه داشتن این پلاک ، این افراد را تا اندازه زیادی از امواج منفی
اطراف خویش ، محافظت می نماید .

منبع : کتاب اعداد سحرآمیز

مبین

 

 

 

5

3

2

2

5

3

3

2

5

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد کیهانی 9

این عدد در میان
بقیه اعداد ، بسیار خوش یمن و موفقیت آمیز است . چرا که افراد این گروه ، چنانچه در
روزهای 9 و 18 و27 هر ماه ، کارهای خویش را انجام دهند ، بسیار موفق خواهند بود
.
این گروه افراد ، بسیار مهربان ، صادق و با محبت هستند . آنان همه را دوست
داشته و خیرشان به دیگران می رسد و اغلب در زندگی ، خوش شانس و موفق هستند
.
اغلب افراد این گروه ، دارای نوعی ارتباطات ذهنی ، بینایی ، شنوایی و ... بوده
و برخی از آنان ، با انرژیهای سطوح بالای کیهانی در ارتباطند. این نوع افراد ، ممکن
است از جانب حق و یا نمایندگان و یا انرژیهای سطوح دیگر، جهت انجام وظایف خاصی
منسوب گردند که گاه حکم پیامبری و رسالت نیز به آنان داده می شود که از این میان ،
می توان حضرت عیسی ( ع ) و یا دیگر پیامبران را نام برد .
این افراد از میان خود
مردم عادی انتخاب می گردند تا مردم ، آنان را باور داشته و به حقانیت حق ایمان
آورند . این گروه افراد ، اغلب دارای زندگی ساده و بی ریا بوده و به همه کمک می
کنند . آنان ترجیح می دهند به گفته های یک فرد فقیر گوش فرا دهند . تا فردی ثروتمند
که از اموال و ثروتش سخن می گوید . آنان همچنین ، خواهان فراگیری علم هستند و از
افرادی که به هر نحوی ، به سوی علم و دانش می روند ، بسیار خشنود و راضی بوده و
آنان را بر دیگر مردم ترجیح می داده اند .
اخلاق و رفتار این گونه افراد ، کاملا
آرام و خونسرد است و کمتر دچار بیماری می گردند و اغلب سالم بوده و بیش از 80 سال ،
عمر می کنند . البته در حدود 20 % آنان نیز ، ممکن است به بیماریهای گوناگون مبتلا
گردند . ارتعاشات افراد گروه 9 بسیار سنگین است
به افراد این گروه توصیه می گردد
که از مصرف انواع گوشت ، به جز ماهی پرهیز نمایند . چرا که مصرف آنها باعث پایین
آمدن سطح ارتعاشات می گردد . بنابراین ، سطح ارتباطات معنوی آنان نیز ، کاسته می
گردد .
آنان باید از مصرف هر گونه مواد غذایی گوشتی نیز پرهیز کرده و بیشتر از
سبزیجات ، میوه ها و انواع حبوبات و ... در غذاهای روزانه خویش استفاده کنند . مصرف
فندقو بادام نیز ، برای سلامتی بدن و ارتعاشات افراد این گروه بسیار مفید است .
همچنین ، برگ درخت فندق و بادام ، در درمان برخی از بیماریهای آنان موثر می باشد .
سنگها نیز ، تا حد زیادی می توانند در زندگی آنها موثر باشند.
سنگهای مخالف این
گروه ، الماس ، چشم گربه ای و سنگ طلا می باشد. سنگهای موافق آنها ، سنگ نقره و یشم
است . این افراد می توانند از این دو در انگشتر و یا گردنبند استفاده کنند . فلزات
مناسب آنها ، مس ، نقره و آهن است .
همچنین برخی از انواع چوبها ، مخصوصا چوب
سپیدار و بلوط ، برای آنان مناسب بوده و ارتعاشات آنها را به سطح بالاتری می رساند.
هر فصلی ، امواج و ارتعاشات خاص خویش را داراست . فصول بهار و پاییز برای این افراد
بسیار مناسب بوده و توصیه می گردد که آنان بیشتر کارهای خویش را مخصوصا در ماههای
میانی این فصلها ، یعنی اردیبهشت و آبان انجام دهند تا با موفقیت بیشتر همراه گردد
. اکنون که مبحث اعداد کیهانی به اتمام رسیده است و عدد هر فرد در هستی شکل گرفته ،
آن عدد وارد حرکتهای انرژی زای فضا گردیده تا بتواند همراه با آن انرژیها ، زندگی
فرد را ، مخصوصا سرنوشت او را رقم بزند .
این سرنوشت و یا حتی انعکاس امواج از
قبل تعیین شده ، می تواند زندگی انسانها را تباه و یا بسیار مطلوب سازد . چرا که
همه چیز بر اعداد کیهانی و در انرژیهای حرکتی کائنات و کیهان اثر داشته و می تواند
امواج مادی را شکل داده و شخصیت کیهانی فرد و همچنین انرژیهای حرکتی او را تشخیص
داده و آن شخصیت را بازگو کند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 


روش محاسبه اعداد ستاره ای :

روش محاسبه سالها و نوع آن بر اساس
سال تولد شخص می باشد .

مثال : چنانچه فردی در سال 1335 شمسی به دنیا آمده
باشد ،

باید دو عدد اول را با یکدیگر جمع نموده

و دو عدد بعدی را نیز
با هم جمع کرده

و هر دو عدد حاصل شده را ، از عدد 9 کسر
نمایید.

1+3=4 3+5=8

9_4=5
9_8=1

5+1=6

1+3+3+5=12

12+6=18 1+8=9

سپس هر دو عدد
حاصل شده را نیز با یکدیگر جمع نموده

و بعد آن را با عدد جمع کل سال تولد
جمع بسته

و چنانچه عدد بدست آمده یک رقمی باشد ، باید از عدد 9 کسر شود
.

همچنین اگر عدد بدست آمده دو رقمی باشد ، باید با هم جمع کرده

و پس
از ساده نمودن ، از عدد 9 کم کنید .

چنانچه جمع دو عدد 9 باشد ، دیگر کسر
نمودن آن از عدد 9 لزومی ندارد .

هنگام محاسبه ی سال میلادی ، مرحله جمع
اعداد سال انجام نمیشود.

پس از بدست آوردن مجموع دو عدد ، آن را با عدد 9
جمع کرده

و اگر عدد حاصل شده دو رقمی بود ، آن دو را نیز با هم جمع کنید
.

مثال : 1928 میلادی

1+9=10 1+0=1 2+8=10 1+0=1 9_1=8
9_1=8

8+8=16 16+9=25 2+5=7

عدد ستاره ای ( عدد سال تولد
)

همچنین ، در مورد سالهای قمری نیز ، به صورت سال شمسی

محاسبه می
گردد .

هر یک از افراد دارای ارتعاشی از عدد 1 تا 9 می باشند ،

که
خصوصیات خاصی دارند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 


اعداد ستاره ای : این اعداد از حرکت ستارگان بوجود می آیند .

برای مثال
:چنانچه سیاره ی زحل در مدار خود از سوی زمین ،

در قسمت چپ خورشید قرار
بگیرد ،  بر اساس حرکت زمین ،

عدد 3 بدست می آید .

افرادی که در این سال و حتی در زمان قرار داشتن این سه سیاره

به شکل فوق ، بدنیا می آیند
.

عدد 3 در زندگی آنها بسیار مؤثر و مفید است

.  چنانچه عدد ستاره ای
فرد با عدد روز تولد زمینی اش ، یکسان باشد

روزهای 3 ، 12 ، 21 ،
30

برای او بسیار مفید و خوب خواهد بود .

بنابراین توصیه میشود که
اغلب کارهای خویش را در این روزها انجام دهد

  البته توجه داشته باشید که
اگر عدد روز تولد زمینی فرد

با عدد ستاره ای او یکسان نباشد ، ، برای او ، مفید و خوب نخواهد بود.

همچنین ، روز تولد هر فرد باید بر اساس همان
سالی

که در کشورشان محاسبه می گردد، باشد .

برای مثال ، اگر فردی بر
اساس سال میلادی به دنیا آمده است ،

باید روزها را از ابتدای همان سال تا
روز تولد خویش ، محاسبه کند

و آن روز را به عنوان روز تولد خویش قرار دهد
.

همچنین ، اگر فردی در سال شمسی به دنیا آمده است ،

باید روز تولد
خود را از ابتدای همان سال محاسبه کند.

برای مثال ، چنانچه فردی ، روز تولدش
25 اردیبهشت می باشد ،

باید آن روز را اول سال ، یعنی اول فروردین تا آن روز
،محاسبه کند .

این روز بر اساس محاسبه فوق ، عدد 56 خواهد شد

که اگر
دو رقم را با هم جمع کنید ، عدد 11 به دست می آید

و پس از جمع دوباره آن ،
عدد 2 حاصل می گردد،

اکنون اگر شما در روزهای 2 و 11 و 20 در آن ماه ، در
کارهای خویش موفق بودید

، مشخص میشود که روز تولد شما و عدد ستاره ای شما ،
یکسان می باشد .

افرادی که معمولا در زمستان به دنیا می آیند ،

خصوصا
اول زمستان ، از آگاهی بیشتری برخوردار بوده

و در زندگی نیز، خوشبخت تر - از
لحاظ معنوی - نسبت به سایر افراد خواهند بود .

البته افرادی که در اولین ماه
زمستان ( دی ) و اولین ماه بهار ( فروردین )

و ماه میانی فصل پاییز ( آبان )
بدنیا آمده اند ،

معمولا وظایف سنگینی بر عهده دارند

و برخی از آنان
جهت راهنمایی و ارشاد بشر برگزیده گشته اند ت

ا از طریق آنان ، دانش الهی بر
انسانها عرضه و الهام گردد.

همه افراد بدنیا آمده در این سه ماه ، همشه موفق
نخواهند بود

چرا که بعضی روز تولدشان ، با عدد ستاره ای آنان ، متفاوت است
.

بنابراین ، آنان باید کارهای خویش را در روزی انجام دهند

که عدد
آنان از عدد 9 کسر میگردد .

برای مثال : چنانچه فردی ، روز تولدش 5 فروردین
، آبان و یا دی ماه است ،

در روزهای 5 ، 14 ، 23 ،32 ، 41 و 50 موفق
نیست.

اما در روزهایی که آن روز تولد از عدد 9 کسر می شود ( 9_5=4 )
همچون

4 ، 13، 22 ، 31 و 40 خوش شانس و موفق خواهد بود .

البته
چنانچه عدد اصلی روز تولد از ابتدای سال و عدد روز تولد زمینی خویش را

با
یکدیگر جمع نموده و یکی از اعداد 3 ، 5 ، 7 ، 9  بدست آید

، این را بدانید
که برای یک ماموریت ویژه در زمین آمده اید .

اغلب این افراد مدیومها ،
استادان حق ، و اینگونه افراد خاص هستند ،

اما ممکن است که در مورد افراد
معمولی نیز چنین اعدادی ، بدست آید

که علت دیگری دارد .
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

نقش عدد 9 در هستی

مبحث اعداد بسیار و
دشوار می باشد . اما نکته ی مهم این است که

چنانچه ماهها و روزها و عدد یک
سال را با هم جمع کنیم ،

عدد 9 به دست می آید

که این عدد ، در زندگی
بسیار مهم و مؤثر خواهد بود .

365 + 12 + 1 = 378  3+7+8= 18 
1+8=9
سیصد و شصت و پنج روز + دوازده ماه + یک سال = سیصد و هفتاد و
هشتعدد 9 ، عددی است گویا و آگاه که موجب حرکتها و ایجاد اعداد
دیگری می گردد

که توانایی رشد دارند و حتی حرکت می کنند .

صوت و حتی
فکر و اندیشه نیز ، انرژیهای و یا بهتر بگوییم ، اعدادی را

از خود بر جای
میگذارند . که ، افکار شما ، حتی سرنوشت زمان حال و آینده شما

را می سازد .
بنابراین ، افرادی که از تفکر مثبت و سازنده ، امتناع می ورزند ،

ممکن است
با افکار خویش ، زندگی خود و یا انسانهای دیگر را نیز تباه ساخته و

مسیر رقم
خورده اعداد را تغییر دهند.

اگر توجه داشته باشید ، در زندگی بشر روزهایی
وجود دارد که آنها در باره ی

خویش سخن می گویند و حتی ممکن است اصواتی را
ایجاد کنند

که در هنگام عصبانیت و یا خشم گفته میشود .

این اصوات با
انرژیهای موجود در فضا ادغام می گردند

و همراه آنها که یکی از حرکتهای طبیعی
هستند ،

اعدادی را بوجود می آورند که برای آن افراد ، مضر  می باشد و شاید
هم در برخی مواقع ، مفید واقع گردد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 13 :

این گروه اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می
باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است .یعنی ، این گروه افراد با هر تکان و یا هر نوع
خطرات ناگهانی و یا اختلالات محیط اطراف ، ارتعاشات این گروه بر هم خورده و دچار
اشکال می گردد . بنابراین ،

توصیه می گردد که این گروه افراد ، از ارتعاشات
گروه های 11 و 12 دوری کنند . زیرا این سطوح ارتعاشی ، می توانند ارتعاشات این گروه
را بهم ریخته و سطح آن را تغییر دهند . همچنین ، اغلب افراد گروه 13 دچار بیماریهای
مختلفی می گردند.

رنگهای روشن و اغلب متمایل به سفید ، برای ارتعاشات این
گروه بسیار مفید بوده و آنها را منظم می گرداند . چرا که ارتعاشات سطوح سبک ، دارای
حساسیت نسبت به رنگهای خصوصا تیره و سرد می باشند . این رنگها می توانند این سطوح
سبک را از بین برده و یا دچار اختلال کنند .

این گروه ارتعاشی بهتر است که
با گروه های 10 ، 15 ، 16 قرار بگیرند . چرا که با این گروه ها، هماهنگ و یکنواخت
خواهند شد و سطوح سبک دارای هماهنگی خاصی می گردند .
به افراد این گروه ارتعاشی
توصیه می گردد که از دو گیاه زنبق و آویشن دوری کنند و همچنین ، از گوشت ماهی و
گوسفند ، بیشتر مصرف نمایند . چرا که برای آنان مفید است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 12 :

این عدد بسیار زیباست
و دارای ارتعاشات بسیار بالایی است . اما اگر این عدد ارتعاشی مهم را برای کارهای
دیگری استفاده کنید ،  این عدد دارای ارتعاشاتی پایین می گردد و آن کار یا عمل را
دچار مشکل می سازد

. برای مثال ، اگر شماره داوطلبی شما در امتحانی ، عدد 12
باشد ، شما در امتحان موفق نخواهید بود . اگر روز تولد زمینی شما روز 12 ماه باشد و
عدد ارتعاشی شما نیز عدد 12 باشد ، روزهای 3 و 12 ماه برای شما مناسب نبوده و حتی
اعداد 12 ، 66 ، 57، 75 ، 84 ، 48 ، 39 ، 93 نیز برای شما مناسب نمی باشد .
بنابراین ، بهتر است در هر شرایطی از این اعداد دوری کنید . البته این اعداد برای
افراد این گروه ارتعاشی که در روز دوازدهم ماه زمینی به دنیا آمده اند ،
به کار
می روند .

رنگهای گرم و ملایم ارتعاشات را بالا و رنگهای تیره و یا سرد ،
ارتعاشات آنان را پایین می آوردند ، پایین آمدن سطح ارتعاشات باعث می گردد تا فرد
به انواع بیماریها و یا اختلالات روانی و روحی و یا افسردگی روحی دچار
گردد.

ارتعاشاتی که با این گروه ، همخوانی دارند ، اعداد ارتعاشی گروههای 14
و 17 می باشند که از نظر اخلاقی با هم هماهنگ بوده و بیشتر یکدیگر را درک می
کنند.

همچنین ، به افراد این گروه ارتعاشی توصیه می گردد که از مصرف گوشت
انواع پرندگان و گوشت گاو و گوساله خود داری کنند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 


اعداد
انرژی

حال که
فرد دارای شخصیتی کیهانی می گردد و عدد کیهانی او نیز تعیین می گردد ، باید به
اعداد انرژی خویش بپردازد . روش محاسبه عدد انرژی : جهت بدست آوردن عدد انرژی ،
ابتدا باید عدد کیهانی را از عدد 9 کسر نموده و سپس حاصل آن را با عدد روز تولد از
ابتدای سال جمع کنید .

مثال : عدد انرژی 7 = ( عدد روز تولد ) 5 + 2     2
= ( عدد کیهانی ) 7 _ 9

اینک خصوصیات کلی افراد دارای اعداد انرژی زا ، به
طور خلاصه و مفید ذکر می گردد :

عدد 1 : خلق و خویی آراسته و مجلل ، کمی خود
خواه ، دارای غرور و درون گرا

عدد 2 : با عظمت ، با شکوه ، دارای جلال و
احترام ، کمی ظالم ولی مهربان

عدد 3 : ارتباط دهنده میان دیگران ، دارای
نیروهای عظیم ، کمی مغرور و خودخور و گوشه گیر و منزوی

عدد 4 : دارای حرص و
طمع ، کمی عصبی ولی دلسوز و با محبت ، نگران

عدد 5 : فرصت طلب ، دارای
ارتباطاتی درونی و یا ذهنی ، عاشق ، دوست داشتنی
عدد 6 : عاشق پول و ثروت ، خوش
گذران ، کمی جاه طلب اما صادق

عدد 7 : محبوب افراد ، مدافع مظلومان ، با
محبت ، دارای ظاهری شیک و آراسته
عدد 8 : خانواده دوست ، عاشق همسری مهربان و
وفادار ، وابسته به خانواده ، مهربان و کمی خودخواه و زرنگ

عدد 9 : وابسته
به آن چه که از سوی حقیقت باشد ، با محبت ، عاشق دوستی ، وفادار ، تنها و منزوی ،
محتاط و با هوش

حال که ارتعاشات انرژیهای حرکتی و اعداد حرکتی ، همراه با
اعداد کیهانی شکل می گیرد ، کم کم اعداد مادی و حرکتهای مادی افراد نیز به وجود
آمده ، و این لایه ی مادی و دنیوی ، خصوصیات تازه ای را به آنان می دهد . این
خصوصیات بنا بر چهره ، قد ، روز تولد ، اندام و ... متفاوت است . هیچ گاه افراد یک
گروه عددی مادی ، دارای خصوصیاتی شبیه به یکدیگر نیستند . البته ممکن است در برخی
خصوصیات مشترک باشند ، اما هرگز کاملا شبیه هم نمی باشند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

فال عدد زندگی!!!

--------------------------------------------------------------------------------مراحل تعیین عدد زندگی


1. اطمینان حاصل کنید که تاریخ تولدی که در دست دارید کاملاً دقیق و درست باشد. برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من تاریخ تولد خودم که 30 آگوست 1983 است را مثال می زنم.

2. تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی که بنویسید تفاوتی نمی کند اما برای اینکه ترتیب ثابتی را رعایت کنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت کامل بنویسید. 8/30/1983


شماره ی ماه ها را اشتباه نکنید:
1. ژانویه 5. مه 9. سپتامبر

2. فوریه 6. ژوئن 10. اکتبر

3. مارس 7. ژوئیه 11. نوامبر

4. آوریل 8. آگوست 12. دسامبر


3. بین تک تک رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم جمع کنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال 8/30/1983 اینطور عمل می کنیم.

32 = 3+8+9+1+0+3+8


4. وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع کردید و به یک حاصل جمع رسیدید، بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع کنید.

5 = 2+3 = 32


اگر حاصل جمع اولیه ی شما به صفر ختم شود، مانند 20، 30 یا 40، باز هم این دو عدد را مانند هر عدد دیگری با هم جمع کنید.
برای اعداد تولد قرن بیستم، شما همیشه در پایان به یکی از اعداد زیر میرسید:
2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، یا 12


5. یکبار دیگر جمع بستن خود را کنترل کنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست را به دست آورده اید.انرژی های هر یک از اعداد


(1) خلاقیت و اعتماد به نفس
(2) همکاری و تعادل
(3) بیان و حساسیت
(4) ثبات قدم و مراحل
(5) آزادی و انظباط
(6) بینش و پذیرش
(7) اعتماد و گشاده دلی
(8) وفور و قدرت
(9) تمامیت و عقل
(0) استعدادهای درونی


آنها که عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از ترکیب دو عدد به دست میآید. مثلاً آنکه عدد زندگی 10 است، ترکیبی از انرژی 1 و انرژی 0 می باشد. 11 مشخص کننده دو مرتبه 1 است که تمام مشکلات و ویژگی های عدد یک را دو برابر قوی تر می کند.


بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشکلات همراه با اعداد 1 تا 9 را در خود داریم. با وجود آنکه ممکن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری بر زندگیمان دارد.مشکلات، موانع و موقعیت های مناسب


عدد تولد ما اشاره دارد به مسائل و امکانات. قبل از اینکه بتوانیم به امکانات برسیم، باید مسائل را حل کنیم. از آنجا که هدف زندگیمان به آسانی به دست نمی آید، بسیاری از 1 ها در ابتدا فاقد اعتماد به نفس لازم برای خلاقیت می باشند. بسیاری از 2 ها بیش از حد همکاری می کنند و بعد خود را کنار میکشند. خیلی از 3 ها در مورد بیان احساساتشان دچار مشکلاتی هستند؛ بسیاری از 4 ها دچار کمبود ثبات هستند و مراحل را در نظر نمی گیرند. خیلی از 5 ها ظاهراً احساس آزادی نمی کنند و به نظر منضبط نمی آیند. بسیاری از 6 ها در مورد قبول خودشان و قضاوت دیگران گرفتار مشکل می شوند. خیلی از 7 ها به خودشان اعتماد نمی کنند و نسبت به دیگران گشاده دل نیستند. بسیاری از 8 ها نسبت به وفور و قدرت رابطه ای ناهماهنگ دارند؛ و خیلی از 9 ها در نشان دادن تمامیت در طول زمان گرفتار مشکل می شوند.


همه ی ما در جهان به ذوق ها و استعدادها دسترسی داریم و هیچیک از این انرژی ها حق انحصاری یک گروه نیست. مثلاً خلاقیت انحصار به 1 ها ندارد، نیروی بیان تنها منحصر به 3 ها نیست و یا وفور و قدرت تنها حق 8 ها نمی باشد.

اعداد، بازتابنده ی وعده های درونی می باشند، چون همراه با هر عدد تولد، انگیزه های ریشه دار روانی در جهت به عمل آوردن آن سرنوشت می آید. و با این انگیزه های باطنی که با عدد تولد ما همراهست، ترس های ناخودآگاه از موفقیت هم هست. ترس از سوء استفاده از نیرویی که برای بیان آن به این دنیا آمده ایم. تنش پویایی که بین انگیزه ها و ترسهای ما وجود دارد، نمایشنامه ی زندگی ما را به وجود می آورد.


به عبارت دیگر، همه ی ما برای به عمل آوردن هدف زندگیمان و رسیدن به قله ی کوهی که باید از آن بالا برویم راهی در پیش داریم. اما وقتی بالاخره به آن هدف رسیدیم، انرژی های عدد تولدمان را به صورتی بسیار مثبت و بسیار نیرومند به ظهور می رسانیم. در همان زمانی که کوه را پیش رویمان قرار دادند، ظرفین صعود از آن را نیز در اختیارمان گذاشتند، حتی با وجود اینکه ممکن است نقطه ی شروع ما باتلاق های پست باشد، بالاخره تا آرمانها می توانیم بالا برویم. پس هر یک از ما قبل از اینکه بتوانیم به آنچه سرنوشت به ما وعده کرده است برسیم، باید به موانع و مشکلاتی که در راهمان قرار دارد غلبه کنیم.


زمانیکه راه زندگیمان را کشف و خود را وقف صعود از آن راه کردیم، خود به خود نیروی الهام بخشی را هم که ما را به سعی برای رسیدن به قله می خواند خواهیم یافت. وقتی به عقل تجربی که به سختی به دست آوردیم مجهز شدیم و موانع را از جلوی راهمان کنار زدیم، می توانیم شروع کنیم به تحقق بخشیدن به هدف زندگیمان.


1 ها خلاقیت و اعتماد به نفسشان را بروز می دهند.
2 ها به صورت سیاستمدارانی تکامل یافته و متعادل درمی آیند.
3 ها با بیان و حساسیتشان خود را بالا می کشند.
4 ها به مراحل قدم به قدم برای رسیدن به اهدافشان غلبه می کنند.
5 ها از طریق انضباط به ازادی درونی می رسند.
6 ها تصویر بزرگتر را می بینند و به قبول کمال ذاتی دنیا می رسند.
7 ها در به روی ایمان به خودشان و دیگران می گشایند.
8 ها به قدرت و فراوانی می رسند و آن را در راه اهداف برتر صرف می کنند.
9 ها با نمونه قرار گرفتن و الهام بخشیدن به دیگران درمورد تمامیت عقل برترشان، دیگران را رهبری میکنند.

معنای اعداد


در معرفی انرژی ها، مشکلات و معانی هر یک از ارقام، باید به خاطر داشته باشید که انگیزه ها و قدرت های همراه با هر یک از اعداد ممکن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممکن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر بگذارند.


1: خلاقیت و اعتماد

وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی می شود. وفور چنین انرژی به 1 ها قدرت می دهد که در هر کاری که میکنند خلاقیت خود را به ظهور برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حرکت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان یافتن آن به وجود نیاید ممکن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناک و ویرانگر به ظهور برساند.


2: همکاری و تعادل

انرژی 2 ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همکاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص کنند و اگرنه ممکن است در کمک کردن به دیگران زیاده روی کرده و بعد سرخورده، خود را کنار بکشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت کردن که منجر به رنجش و مقاومت خودشان می شود خودداری کنند.


3: بیان و حساسیت

لازمه ی اجرای هدف زندگی 3 ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این کار با درمیان گذاردن احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممکن انجام می پذیرد. آنها نیاز دارند که راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه تحقیر کردن آنها، استفاده کنند.


4: ثبات و مراحل

همانطور که در هر ساختمان و خانه ای می بینیم، 4 ها هم باید یک زیربنای محکم و پابرجا بسازند و بعد با طی مراحل گام به گام بعدی به سوی کامل کردن هدف های خود پیش روند. 4 ها با متعادل ساختن قدرت با انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.


5: آزادی و انضباط

افرادی که با انرژی 5 کار میکنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این کار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میکنند. آنها به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمرکز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممکن است بین دو سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.


6: بینش و پذیرش

بینش زیبایی، پاکی و ایدآل های برترِ آنها که با نیروی 6 کار می کنند ممکن است از طریق قضاوت درمورد خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص کمال برتر یا متعادل در هر کس یا هر چیز باشد. در عین حال که خودشان و دیگران را قبول می کنند به سوی ایدآلهای برتر حرکت کنند.


7: اعتماد و گشاده دلی

آنها که با عدد 7 کار می کنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها، باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد کنند و تا آن حد به روح برتری که در درونشان در کار است ایمان داشته باشند که از "پناهگاهشان" بیرون آیند و با گشاده دلی احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.


8: وفور و قدرت

بیشتر 8 ها یا در طلب پول، قدرت، کنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم هست که بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به کار بردن وفور و قدرت در خدمت یک هدف برتر باشند نه اینکه آن را هدف خود بدانند.


9: تمامیت و عقل

هدف زندگی 9 ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است که 9 ها با قرار گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می کنند.جنبه های مثبت و منفی اعداد


هدف زندگی


1. خلاقیت و اعتماد
بصورت مثبت: انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و کمک به کار می اندازد. به خودش مطمئن است.
بصورت منفی: احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میکند، احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.

2. همکاری و تعادل
بصورت مثبت : در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی دارد. به خودش و دیگران به یک نسبت کمک می کند.
بصورت منفی: احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است و عکس العمل نشان می دهد. کار را با همکاری بیش از حد شروع می کند و بعد ناگهان خود را کنار می کشد.

3. بیان و احساسات
بصورت مثبت: بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می کند.
بصورت منفی : احساس افسردگی و ناامیدی میکند، بیش از حد حساس است، شکایت و انتقاد می کند و بسیار به خود شکاک است.

4. ثبات و قبول مراحل
بصورت مثبت: به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود. صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد.
بصورت منفی: همه چیز را یکباره و همین الان می خواهد. از روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتکار کمی دارد.

5. آزادی و انضباط
بصورت مثبت: مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمرکز به کار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.
بصورت منفی: بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان است، پرشان است، بیش از حد تلاش می کند، متظاهر و بلوف زن است.

6. بینش و پذیرش
بصورت مثبت: تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است، کارش را عالی انجام میدهد بدون اینکه در دام کمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را قبول میکند.
بصورت منفی: بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با معیارهای کمال طلبانه قضاوت می کند، در جزئیات کم اهمیت غرق می شود.

7. اعتماد و گشاده دلی
بصورت مثبت: به درونی ترین احساساتش اعتماد میکند. آنقدر به دیگران اعتماد دارد که قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می کند و احساساتش را در میان می گذارد.
بصورت منفی : احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از ذهنش به عنوان یک سپر استفاده می کند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.

8. وفور و قدرت
بصورت مثبت: از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می کند.
بصورت منفی: از مشکلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود کارشکنی می کند.

9. تمامیت و عقل
بصورت مثبت : در خط اصول برتر زندگی می کند. با مثال وجودیش دیگران را رهبری می کند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.
بصورت منفی : اهداف برتر را گم کرده، احساس تنهایی و بریدگی می کند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.

0. استعدادهای درونی
بصورت مثبت: از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در خدمت به دیگران و برای اهداف برتر استفاده می کند.:
بصورت منفی بیش از حد حساس و عصبی است، کله شق، با زبانی طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.
با وجود اینکه هیچ عدد خاصی بر مشکلات یا امکانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و کیفیات همراه با هر یک از این اعداد را خلاصه کنیم. این تمایلات در کسانی که آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می کند.بصورت منفی:

1 ها بیش از همه معتاد می شوند.
2 ها بیش از همه وابسته می شوند.
3 ها بیش از همه دچار افسردگی می شوند.
4 ها بیش از همه نوسانی می شوند.
5 ها بیش از همه وابسته می شوند.
6 ها بیش از همه کمال طلب می شوند.
7 ها بیش از همه دیوانه می شوند.
8 ها بیش از همه رفتارهای مهاجمانه نشان می دهند.
9 ها بیش از همه متعصب می شوند.


بصورت مثبت:

1 ها بهترین هنرمندان خلاق را می سازند.
2 ها بهترین سیاستمداران را می سازند.
3 ها بهترین سخنوران را می سازند.
4 ها بهترین تحلیل گران را می سازند.
5 ها بهترین محققین را می سازند.
6 ها بهترین قاضی ها را می سازند.
7 ها بهترین مدرسان را می سازند.
8 ها بهترین بشر دوستان را می سازند.
9 ها بهترین رهبران را می سازند.


تحول انرژی ها: از ناتوانی به قدرت


هر یک از اعداد دارای طیفی از کیفیات هستند که از منفی ترین تمایلات (ناتوانی ها) تا صفات مثبت (توانایی ها) را در بر میگیرد:

آنها که با عدد 1 کار می کنند می توانند از عدم امنیت و اعتماد به قدرت ها ی خلاقه و اعتماد به نفس برسند.
آنها که با عدد 2 کار می کنند می توانند از وابستگی متقابل و رنجش به تعادل و سیاسمتمداری برسند.
آنها که با عدد 3 کار می کنند می توانند از افسردگی و تحمیل خود به بیانگری و الهام برسند.
آنها که با عدد 4 کار می کنند. می توانند از عدم ثبات و عدم قاطعیت به قابلیت اعتماد و مدیریت برسند.
آنها که با عدد 5 کار می کنند می توانند از احساساتی باز و وابستگی به زیرکی و اعتماد به نفس برسند.
آنها که با عدد 6 کار می کنند می توانند از ناامیدی و انتقادگری به دید بازتر و پذیرش برسند.
آنها که با عدد 7 کار می کنند می توانند از دیوانگی و عزلت گرایی به بصیرت و گشاده دلی برسند.
آنها که با عدد 8 کار می کنند می توانند از گول زدن خود و موقعیت طلبی به ثمربخشی و دست و دلبازی برسند.
آنها که با عدد 9 کار می کنند می توانند از ریاکاری و تعصب به تمامیت و عقل برسند.
آنها که با صفر کار می کنند می توانند از ترس های درونی و حساسیت بیش از حد به توازن با محیط و خدمت به خلق برسند.

صورتک هایی که به چهره می زنیم...


احساس درونی ما، از جمله انگیزه های ناخودآگاه، آرزوها و ترس ها همیشه در سطح خود را نشان نمی دهند. اغلب ما به تدریج چهره ی خود را با نقاب اجتماعی میپوشانیم که اغلب کاملاً با احساس درونیمان متفاوت است و درست نقطه ی مقابل آنچه را در درونمان حس می کنیم را نشان می دهد. این نقابها باعث سوء تفاهم شده و ارتباط متقابل مردم را با یکدیگر را مشکل می سازد. این نقابها بر سلامتی، روابط اجتماعی و کار ما تاثیر می گذارند.


هر یک از اعداد کیفیات ذاتی را آشکار می کنند که بر زندگی ما رنگ می زنند. اما نقابی که به چهره می زنیم اغلب با حقیقت درونی ما متفاوت است.

بسیاری از 1 ها ظاهری معتمد به نفس و آرام دارند تا فقدان امنیت درونی آنها را بپوشاند. طبیعت رقابتی آنها از ترسشان از حقارت ریشه می گیرد. آنها ممکن است تظاهر کنند که وابسته نیستند، اما در درون بترسند که به تنهایی نمی توانند از عهده ی کارها برآیند.
بسیاری از 2 ها ظاهراً بیش از دیگران متعادل و تحلیل گر به نظر می رسند، اما در درون گرفتار تضاد و تناقضات ذهنی هستند که منجر به فشارهای روحی آنهاست. آنها ممکن است وقتی نه می گویند به نظر سفت و سخت بیایند چون دارند مخالف فشارهای درونی خود برای تن در دادن و تسلیم شدن عمل میکنند. آنها از دیگران ایراد می گیرند چون در درون احساس مسئولیت میکنند.
بسیاری از 3 ها نقابی معتمد به نفس و محکم به چهره دارند که احساسات ترس آلود و شکاک به خود و افسردگی آنها را پنهان می کند. آنها ممکن است به نظر منطقی و باهوش بیایند تا احساسات عمیق و حساسیت هایشان را بپوشانند.
بسیاری از 4 ها آنطور به نظر می رسند که حساب همه چیز را کرده اند، اما در پشت چهره سرد و تحلیلگر ظاهریشان، ذهنی گردابی نهفته است که آماده است تصمیم های تحمیلی براساس احساس درونی گیجی و بی هوشیشان بگیرد.
بسیاری از 5 ها در ظاهر مستقل به نظر می رسند اما اغلب احساس وابستگی می کنند یا وابستگی ها را به وجود می آورند. آن 5 هایی که در ظاهر متمرکز به نظر می آیند با تمایل به پریشانی درونی میجنگند و رودخانه ی دانش آنها ممکن است به جای عمق پهنا داشته باشد، چون در درون تشنه ی تجربیات بسیارند و از بی حوصلگی می ترسند.
بسیاری از 6 ها در اجتماعات خیلی متفق عمل می کنند، خونسرد، لبخند به لب، مهربان، و مواظب دیگرانند و کارهای درست انجام م یدهند. اما دارند با تمایل قضاوت کردن خودشان و دیگران درمقابل معیارهای بلندشان می جنگند. درست زیر این پوسته ی ظاهری، خشم نومیدی از تقصیرهایشان نهفته است.
بسیاری از 7 ها ظاهراً خیلی از خودشان مطمئن هستند، تصمیم های تحمیلی و بدون مشورت با دیگران می گیرند، اما خلاقیت آنها واکنش فقدان اعتماد درونی به خودشان است. نقاب اجتماعی و ذهن سریعشان به آنها کمک میکند که اسرار خصوصی و دنیای درونیشان را پاسداری کنند.
بسیاری از 8 ها ظاهراً به نظر می رسد که از قدرت اجتناب می کنند یا آن را دور می اندازند، درحالیکه در باطن در جستجوی قدرت کنترل هستند. روش آنها اغلب به نظر منفی می آید چون برای پوشاندن تهاجم منکوب شده و اجبار به داشتن قدرت، تشخص، تاثیرگذاری و موفقیت، بیش از حد سازشکاری می کنند.
بسیاری از 9 ها عمقی مخصوص، جاذبه ای آهن ربایی و عقایدی قوی دارند که پوشاننده ی احساس نامطمئن هویت و زخم پذیری نسبت به عقیده ی دیگران استو اغلب وقتی در مقام های رهبری جای می گیرند برایشان مشکل است که در خط اصول برتری که به آن اعتقاد دارند یا خودشان در بیرون در جستجوی آنند، باقی بمانند.

بندهای بالا تصویری کلی را ترسیم کرد. البته مقصود این نیست که این مطالب در مورد همه کس صدق می کند، بلکه به این نکته اشاره دارد که اکثراً ظاهر و باطن مردن مثل قطب های متضاد عمل می کند، و نشان می دهد که گاهی اوقات عمیق ترین مشکلات و ترسهای زندگی ما به ندرت خود را در ظاهر ما نشان می دهند.


اگر می خواهیم از مشکلات و ترس های زیربنایی شخصیتی خود رها شویم، باید آنها را تشخیص داده و با آنها روبه رو شویم. نقاب اجتماعی ما ممکن است بما کمک کند "بهترین چهره" خود را به دیگران نشان دهیم، اما فقط وقتی ما موجودیت زخم پذیر و شکست ناپذیر زیر ماسک خود را شناختیم می توانیم ارتباطی صادقانه همراه با تفاهم و آرامش با دیگران برقرار کنیم و با نیازها، آرزوها و انسانست عمیق خود زندگی کنیم. آنگاه درمی یابیم که زندگی ما مثبت یا منفی نیست بلکه مثبت و منفی است.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٤