کایرون Chiron - آرکی تایپِ شفاگر دردمند The Wounded Healer -


 کایرون، خدای ِ نیمه اسب و نیمه انسان است. او با آنکه بنظر میرسد از طایفه "سانتور" ها ، یعنی" اسب- انسانها" ست ، در واقع خدائی است که تصادفا به این هییت در آمده است . کایرون فرزند ( Philyra) ) از پریان و کرونوس خدای زمان است. وقتی که کرونوس با این پری در حال عشقبازی بود ، همسرش رئا در رسید و او برای پنهان کردن خود ، خودش را به شکل اسبی نمایان کرد و بچه ای که از این واقعه متولد شد ، نیمه بالاتنه او یک انسان و نیمه دیگر او یک اسب است. پس کایرون برادر ناتنی زئوس هم هست.

وقتی کایرون بدنیا آمد بخاطر شکل عجیب اش مورد تنفر مادرش واقع شد و مادر او را از خود راند. اما آپولو وقتی این طفل بی پناه را دید او را نجات داد و تربیت اش کرده و به او موسیقی ، شعر و ادبیات، فلسفه ، ستاره شناسی و طب گیاهی را آموخت. کایرون در نزد آپولو بسیار دانا و فرهیخته گشت و برخلاف" اسب-مردان " دیگر که همواره در حال مستی و عیش و هرزگی و بی خبری بودند او بخاطر تربیتی که از آپولو گرفته بود ، از نیمه اسبی حیوانی خود بسوی انسان بودن خود متعالی شده و آنگاه راهنما و معلم بسیاری از قهرمانان و نیمه خدایان از جمله هرکول و راهنمائی او در دوازده خوان هرکول ، آشیل جنگاور ، آسکلپوس طبیب، و قهرمانان دیگر گشت. کایرون آرکی تایپ انسانی است که جنبه حیوانیت را با جنبه قدوسیت خود پیوند زده و " تمامیت" میان این دو ایجاد میکند و به بیان دیگر او آرکی تایپ "تفرد" و نور آگاهی است. 
کایرون دو بار زخمی گشته بود. یک زخم روحی که مادرش با طرد کردن او به او وارد ساخته بود و یک زخم بدنی که هرکول اشتباها تیر زهر آهگینی که آغشته به خون هیولا هایدرا بود به زانوی او اصابت میکند و با آنکه او خودش شفابخش بزرگی بود زیرا که همه گیاهان و خواص آنها را میشناخت ، با این حال از شفا دادن به خود برای درآوردن این تیر زهر آگین عاجز بود و چون او نامیرنده بود ، همیشه در حال درد و محنت بود بی آنکه بمیرد و یا شفا بیابد.
سرانجام در هنگامی که پرومته که به سبب دزدیدن آتش از خدایان و هدیه کردن آ ن به انسانها به سختی شکنجه میشد ، کایرون داوطلب شد که جای او را بگیرد و پرومته را از بند آزاد کند. 
آرکی تایپ ِ "شفا بخش ِ دردمند" ، به نشانه کسانی است که درد دیگران را به دلیل دردی که خود حس میکنند می فهمند. این آرکی تایپ در روانشناسان و روانکاوان میتواند بخوبی فعال باشد. آرکی تایپ کایرون در هنگام تراپی میتواند در سایکی روانکاو حلول کند و شفا بخشی را بصورت یک شهود به روانکاو منتقل کند. دانش و خرد کایرون با آنکه از ژرفا بر میخیزد اما به سبب تعلیم او از آپولو با فهم و درک عقلی قابل فهم و اندازه گیری است. در ستاره شناسی ، برج قوس یا کمان به کایرون منسوب است و علامت او را دارد ( نیمه اسب ، نیمه مرد کماندار). متولدین آذر معمولا به فلسفه و علوم انسانی گرایش و تمایل دارند.

 

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٧

 

 

دوازده برج ستاده شناسی – دوازده آرکی تایپ

 

 

 


 

دوازده برج ستاده شناسی – دوازده آرکی تایپ – بررسی شش آرکی تایپ در شش ماه اول سال

در این مبحث به بررسی اجمالی دوازده برج های چرخ فلک در ستاره شناسی ( نشانه ها ، مجموعه ستارگان ) و ارتباط آنها با آرکی تایپ های مربوط به این بروج می پردازم. در مرحله بعدی دوباره هریک از این بروج را در لایه ای عمیق تر بررسی خواهیم نمود. خوشبختانه در تقویم ایرانی این برج ها دقیقا واقع در اولین روز هر ماه تا پایان همان ماه هستند و ما ایرانیان دقیقا میدانیم که کدام برج منسوب به کدام ماه از تقویم ایرانی هستند و نیازی به محاسبه آنها نداریم. 


برج بره -Aries ♈ 
نخستین برج واقع در ماه فروردین( از اول تا سی ام فروردین ) و نام آن به زبان عربی" حمل"است 
آرکی تایپ این برج : جنگاور ، سلحشور

آرکی تایپ جنگاور منسوب به برج بره را سیاره مارس و یا بهرام و به زبان عربی مریخ ، گردانندگی میکند. این برج در زایجه دایره وار ستاره شناسی واقع در خانه اول است . خانه اول در زایجه ستاره شناسی نماد شخصیت ظاهری است که در اصطلاح یونگی به آن " پرسونا" می گویند. شخصیتی که تابع این برج است یعنی در هنگام تولد این فرد ، خورشید بر روی مجموعه ستارگان بره و یا حمل می تابیده ، شخصیتی است که قاعدتا باید صریح ، شجاع ، با اراده و آتشین مزاج باشد. افراد منسوب به این برج ، افرادی بسیار پر تحرک ، سرحال و خستگی ناپذیری هستند. افراد این ماه آغاز گر و جلو رونده هستند و در جستجوی ایده های تازه هستند. از حیث روانشناسانه ، این آرکی تایپ وقتی پاتولوژیکال میشود ، نمایانگر بی باکی ، خشم ، خشونت و ریسک های خطرناک برداشتن است . این افراد انتقاد را بهیچ وجه بر نمی تابند و زود از کوره به در میروند و یا حالت تدافعی شدیدی می گیرند و صبر و حوصله شان زود تمام میشود. فلزی که تابع این برج است ، فلز آهن است اسلحه، توپ و تانک هم مربوط به همین برج است.. حیوانات منسوب به این برج ، گرگ ، عقاب و بره هستند. عضو ای که مربوط به این برج است ، سر و عضلات بدن است. 

چو آمد به برج حمل آفتاب
جهان گشت با فر و آیین و آب
بتابید ازآن سان ز برج بره
که گیتی جوان گشت ازآن یکسره(Taurus♉))برج دوم – ماه دوم تقویم ایرانی اردیبهشت- برج گاو به زبان عربی (ثور) است
آرکی تایپ این برج : عاشق و هنرمند 
آرکی تایپ عاشق و هنرمند- در خانه دوم چرخ فلک را سیاره ناهید و یا به عربی زهره و یا ونوس ( آفرودیت) رهبری میکند. خانه دوم ، نماد دارائی های درونی و بیرونی یک فرد است. شخصیتی که تابع این برج است یعنی در هنگام تولد او ، خورشید بر روی مجموعه ستارگان برج گاو می تابیده ، شخصیتی است که اهل هنر ، سخن ، زیبائی های حسی ، زنانگی و لذت و راحتی طلب است. حس بساوائی ( لامسه ) این افراد بسیار قوی است. این آرکی تایپ از حیث روانشناسانه وقتی پاتولوژیکال میشود، کله شق ، مادی گرا و ظاهر بین و ترس از تغییر دارد و معمولا هم فیکسیشن دهانی دارد یعنی یا زیاده روی در مشروب و یا غذا و یا در سیگار کشیدن که مربوط به عضو دهان است دارد. حیوانات منسوب به این برج ، گاو و بوفالو است. عضو مربوط به این برج در بدن ، گردن می باشد. 

من به برج ثور دیدم منکر آن آفتاب
-گاو جستم من ز ثور و خود خری را یافتم
مولانا


(Gemini♊)برج سوم- ماه سوم تقویم ایرانی خرداد- برج دوپیکر و به زبان عربی جوزا است
آرکی تایپ این برج : پیام آور 
آرکی تایپ پیام آور و پیام بر - در خانه سوم چرخ فلک را سیاره تشتر و یا تیر و به زبان عربی عطارد، رهبری میکند که شخصیتی که تابع این برج است ، یعنی در هنگام تولد او ، خورشید بر روی مجموعه ستارگان " دو پیکر" می تابیده ، شخصیتی است که اهل سخن گوئی ، جستجو و تحقیق ، هوش و زیرکی ، قابلیت انعطاف ، حالت دوستانه و جوان ابدی است . خانه سوم نماد عقل و دانش ظاهری است . این آرکی تایپ وقتی پاتولوژیکال میشود، حقه باز و نقشه کش و منفعت جو میشود. عضوی که دربدن منسوب به این برج است ، مغز و شش است

 


(Cancer♋)برج چهارم – ماه چهارم تقویم ایرانی تیرماه – برج خرچنگ و به زبان عربی سرطان است. 
آرکی تایپ این برج : پرورنده و تغذیه گر
آرکی تایپ پرورنده ، در خانه چهارم چرخ فلک را سیاره ماه و یا به عربی قمر ، رهبری میکند . شخصیتی که تابع این برج است ، یعنی در هنگام تولد او ف خورشید بر روی مجموعه ستارگان برج خرچنگ می درخشیده ، شخصیتی است که حامی ، مادر صف ، احساساتی و حساس است. خانه چهارم نماد ریشه و اصل و درون حریم خانه است. وقتی که این شخصیت پاتولوژیکال میشود ، تبدیل به فردی محتاج ، با حساسیت های بیجا و ایراد گیری ، با حس شدید مالکیت میشود. حیوانات منسوب به این ماه ، خرچنگ و سگ هستند. عضوی که مربوط به این برج است تخمدانها و سینه های زن و معده و گوارش است. دریا، خانه ، غذا ، تختخواب ، مادر، جام آب منسوب به این برج هستند. 

روشن به سان ماه به سرطان کنم
وز برکت مبارک دریای او(Leo♌) برج پنجم – ماه پنجم تقویم ایرانی مرداد ماه – برج شیر و یا به زبان عربی اسد است. 
آرکی تایپ این برج : خویشتن و یا سلف است
آرکی تایپ خویشتن در خانه پنجم را خود سیاره خورشید رهبری میکند. شخصیتی که تابع این برج است یعنی در هنگام تولد او ، خورشید بر روی برج شیر می تابیده ، شخصیتی بسیار جذاب و گیرا ، دراماتیک و نمایشی است. خانه پنجم در چرخ استرولوژی ، خانه عشق و خلاقیت است . وقتی که این شخصیت پاتولوژیکال میشود ، تبدیل به شخصیتی خودشیفته ،حسود، با ایگوی ورم کرده و زیادی دراماتیک و نمایشی میشود. فلز تابع این برج ، طلا است. حیوان منسوب به این برج ، شیر است. عضو بدن منسوب به این برج ، قلب است. از دیگر نشانه های این برج بازیگوشی و حالات بچگانه و خلاقیت هنرپیشگی است. 

 برج ششم – ماه ششم تقویم ایرانی، شهریور برج خوشه و به عربی سنبله و یا باکره است(Virgo ♍) 
آرکی تایپ این برج : راهب / شفا دهنده است
آرکی تایپ راهب / شفا دهنده در خانه ششم را سیاره تشتر و یا عطارد و یا مرکوری رهبری میکند. شخصیتی که تابع این برج است یعنی در هنگام تولد او ، خورشید بر روی برج خوشه Virgo می تابیده ، شخصیتی است آنالتیکال ، جزئی نگر ، اهل مراسم و مناسک ، شفا بخش ، سخت کوش و همیشه در خدمت چیزی و یا کاری است. خانه ششم در چرخه استرولوژی ، خانه شغل و امور روزانه و سلامتی تن است . وقتی که این شخصیت پاتولوژیکال میشود ، منتقد ، ایراد گیر ، وسواسی اجباری ، کمال طلب و از خود راضی و گاهی جسمانی هم بیمار میشود ( سایکو سوماتیک) . حیوانات منسوب به این برج ، حشرات هستند. عضو مربوط به این برج ، روده ها و لوزالمعده است. 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱٧