فال:طالع بینی عدد زندگی

مراحل تعیین عدد زندگی

1. اطمینان حاصل کنید که تاریخ تولدی که در دست دارید کاملاً دقیق و درست باشد. برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من تاریخ تولد خودم که 30 آگوست 1983 است را مثال می زنم.
2. تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی که بنویسید تفاوتی نمی کند اما برای اینکه ترتیب ثابتی را رعایت کنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت کامل بنویسید. 8/30/1983

 • شماره ی ماه ها را اشتباه نکنید:

1. ژانویه 5. مه 9. سپتامبر
2. فوریه 6. ژوئن 10. اکتبر
3. مارس 7. ژوئیه 11. نوامبر
4. آوریل 8. آگوست 12. دسامبر

3. بین تک تک رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم جمع کنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال 8/30/1983 اینطور عمل می کنیم.

32 = 3+8+9+1+0+3+8


4. وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع کردید و به یک حاصل جمع رسیدید، بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع کنید.

5 = 2+3 = 32

 

 • اگر حاصل جمع اولیه ی شما به صفر ختم شود، مانند 20، 30 یا 40، باز هم این دو عدد را مانند هر عدد دیگری با هم جمع کنید.
 • برای اعداد تولد قرن بیستم، شما همیشه در پایان به یکی از اعداد زیر میرسید:

2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، یا 12

5. یکبار دیگر جمع بستن خود را کنترل کنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست را به دست آورده اید.

انرژی های هر یک از اعداد

(1) خلاقیت و اعتماد به نفس
(2) همکاری و تعادل
(3) بیان و حساسیت
(4) ثبات قدم و مراحل
(5) آزادی و انظباط
(6) بینش و پذیرش
(7) اعتماد و گشاده دلی
(8) وفور و قدرت
(9) تمامیت و عقل
(0) استعدادهای درونی

آنها که عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از ترکیب دو عدد به دست میآید. مثلاً آنکه عدد زندگی 10 است، ترکیبی از انرژی 1 و انرژی 0 می باشد. 11 مشخص کننده دو مرتبه 1 است که تمام مشکلات و ویژگی های عدد یک را دو برابر قوی تر می کند.

بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشکلات همراه با اعداد 1 تا 9 را در خود داریم. با وجود آنکه ممکن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری بر زندگیمان دارد.

مشکلات، موانع و موقعیت های مناسب

عدد تولد ما اشاره دارد به مسائل و امکانات. قبل از اینکه بتوانیم به امکانات برسیم، باید مسائل را حل کنیم. از آنجا که هدف زندگیمان به آسانی به دست نمی آید، بسیاری از 1 ها در ابتدا فاقد اعتماد به نفس لازم برای خلاقیت می باشند. بسیاری از 2 ها بیش از حد همکاری می کنند و بعد خود را کنار میکشند. خیلی از 3 ها در مورد بیان احساساتشان دچار مشکلاتی هستند؛ بسیاری از 4 ها دچار کمبود ثبات هستند و مراحل را در نظر نمی گیرند. خیلی از 5 ها ظاهراً احساس آزادی نمی کنند و به نظر منضبط نمی آیند. بسیاری از 6 ها در مورد قبول خودشان و قضاوت دیگران گرفتار مشکل می شوند. خیلی از 7 ها به خودشان اعتماد نمی کنند و نسبت به دیگران گشاده دل نیستند. بسیاری از 8 ها نسبت به وفور و قدرت رابطه ای ناهماهنگ دارند؛ و خیلی از 9 ها در نشان دادن تمامیت در طول زمان گرفتار مشکل می شوند.

همه ی ما در جهان به ذوق ها و استعدادها دسترسی داریم و هیچیک از این انرژی ها حق انحصاری یک گروه نیست. مثلاً خلاقیت انحصار به 1 ها ندارد، نیروی بیان تنها منحصر به 3 ها نیست و یا وفور و قدرت تنها حق 8 ها نمی باشد.
اعداد، بازتابنده ی وعده های درونی می باشند، چون همراه با هر عدد تولد، انگیزه های ریشه دار روانی در جهت به عمل آوردن آن سرنوشت می آید. و با این انگیزه های باطنی که با عدد تولد ما همراهست، ترس های ناخودآگاه از موفقیت هم هست. ترس از سوء استفاده از نیرویی که برای بیان آن به این دنیا آمده ایم. تنش پویایی که بین انگیزه ها و ترسهای ما وجود دارد، نمایشنامه ی زندگی ما را به وجود می آورد.

به عبارت دیگر، همه ی ما برای به عمل آوردن هدف زندگیمان و رسیدن به قله ی کوهی که باید از آن بالا برویم راهی در پیش داریم. اما وقتی بالاخره به آن هدف رسیدیم، انرژی های عدد تولدمان را به صورتی بسیار مثبت و بسیار نیرومند به ظهور می رسانیم. در همان زمانی که کوه را پیش رویمان قرار دادند، ظرفین صعود از آن را نیز در اختیارمان گذاشتند، حتی با وجود اینکه ممکن است نقطه ی شروع ما باتلاق های پست باشد، بالاخره تا آرمانها می توانیم بالا برویم. پس هر یک از ما قبل از اینکه بتوانیم به آنچه سرنوشت به ما وعده کرده است برسیم، باید به موانع و مشکلاتی که در راهمان قرار دارد غلبه کنیم.

زمانیکه راه زندگیمان را کشف و خود را وقف صعود از آن راه کردیم، خود به خود نیروی الهام بخشی را هم که ما را به سعی برای رسیدن به قله می خواند خواهیم یافت. وقتی به عقل تجربی که به سختی به دست آوردیم مجهز شدیم و موانع را از جلوی راهمان کنار زدیم، می توانیم شروع کنیم به تحقق بخشیدن به هدف زندگیمان.

 • 1 ها خلاقیت و اعتماد به نفسشان را بروز می دهند.
 • 2 ها به صورت سیاستمدارانی تکامل یافته و متعادل درمی آیند.
 • 3 ها با بیان و حساسیتشان خود را بالا می کشند.
 • 4 ها به مراحل قدم به قدم برای رسیدن به اهدافشان غلبه می کنند.
 • 5 ها از طریق انضباط به ازادی درونی می رسند.
 • 6 ها تصویر بزرگتر را می بینند و به قبول کمال ذاتی دنیا می رسند.
 • 7 ها در به روی ایمان به خودشان و دیگران می گشایند.
 • 8 ها به قدرت و فراوانی می رسند و آن را در راه اهداف برتر صرف می کنند.
 • 9 ها با نمونه قرار گرفتن و الهام بخشیدن به دیگران درمورد تمامیت عقل برترشان، دیگران را رهبری میکنند.


معنای اعداد


در معرفی انرژی ها، مشکلات و معانی هر یک از ارقام، باید به خاطر داشته باشید که انگیزه ها و قدرت های همراه با هر یک از اعداد ممکن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممکن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر بگذارند.

1: خلاقیت و اعتماد
وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی می شود. وفور چنین انرژی به 1 ها قدرت می دهد که در هر کاری که میکنند خلاقیت خود را به ظهور برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حرکت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان یافتن آن به وجود نیاید ممکن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناک و ویرانگر به ظهور برساند.

2: همکاری و تعادل
انرژی 2 ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همکاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص کنند و اگرنه ممکن است در کمک کردن به دیگران زیاده روی کرده و بعد سرخورده، خود را کنار بکشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت کردن که منجر به رنجش و مقاومت خودشان می شود خودداری کنند.


3: بیان و حساسیت
لازمه ی اجرای هدف زندگی 3 ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این کار با درمیان گذاردن احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممکن انجام می پذیرد. آنها نیاز دارند که راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه تحقیر کردن آنها، استفاده کنند.


4: ثبات و مراحل
همانطور که در هر ساختمان و خانه ای می بینیم، 4 ها هم باید یک زیربنای محکم و پابرجا بسازند و بعد با طی مراحل گام به گام بعدی به سوی کامل کردن هدف های خود پیش روند. 4 ها با متعادل ساختن قدرت با انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.

5: آزادی و انضباط
افرادی که با انرژی 5 کار میکنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این کار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میکنند. آنها به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمرکز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممکن است بین دو سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.

6: بینش و پذیرش
بینش زیبایی، پاکی و ایدآل های برترِ آنها که با نیروی 6 کار می کنند ممکن است از طریق قضاوت درمورد خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص کمال برتر یا متعادل در هر کس یا هر چیز باشد. در عین حال که خودشان و دیگران را قبول می کنند به سوی ایدآلهای برتر حرکت کنند.

7: اعتماد و گشاده دلی
آنها که با عدد 7 کار می کنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها، باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد کنند و تا آن حد به روح برتری که در درونشان در کار است ایمان داشته باشند که از "پناهگاهشان" بیرون آیند و با گشاده دلی احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.


8: وفور و قدرت
بیشتر 8 ها یا در طلب پول، قدرت، کنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم هست که بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به کار بردن وفور و قدرت در خدمت یک هدف برتر باشند نه اینکه آن را هدف خود بدانند.

9: تمامیت و عقل
هدف زندگی 9 ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است که 9 ها با قرار گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می کنند.


جنبه های مثبت و منفی اعداد

هدف زندگی
بصورت مثبت
بصورت منفی
1. خلاقیت و اعتماد
انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و کمک به کار می اندازد. به خودش مطمئن است.
احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میکند، احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.
2. همکاری و تعادل
در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی دارد. به خودش و دیگران به یک نسبت کمک می کند.
احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است و عکس العمل نشان می دهد. کار را با همکاری بیش از حد شروع می کند و بعد ناگهان خود را کنار می کشد.
3. بیان و احساسات
بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می کند.
احساس افسردگی و ناامیدی میکند، بیش از حد حساس است، شکایت و انتقاد می کند و بسیار به خود شکاک است.
4. ثبات و قبول مراحل
به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود. صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد.
همه چیز را یکباره و همین الان می خواهد. از روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتکار کمی دارد.
5. آزادی و انضباط
مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمرکز به کار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.
بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان است، پرشان است، بیش از حد تلاش می کند، متظاهر و بلوف زن است.
6. بینش و پذیرش
تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است، کارش را عالی انجام میدهد بدون اینکه در دام کمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را قبول میکند.
بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با معیارهای کمال طلبانه قضاوت می کند، در جزئیات کم اهمیت غرق می شود.
7. اعتماد و گشاده دلی
به درونی ترین احساساتش اعتماد میکند. آنقدر به دیگران اعتماد دارد که قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می کند و احساساتش را در میان می گذارد.
احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از ذهنش به عنوان یک سپر استفاده می کند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.
8. وفور و قدرت
از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می کند.
از مشکلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود کارشکنی می کند.
9. تمامیت و عقل
در خط اصول برتر زندگی می کند. با مثال وجودیش دیگران را رهبری می کند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.
اهداف برتر را گم کرده، احساس تنهایی و بریدگی می کند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.
0. استعدادهای درونی
از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در خدمت به دیگران و برای اهداف برتر استفاده می کند.
بیش از حد حساس و عصبی است، کله شق، با زبانی طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.


با وجود اینکه هیچ عدد خاصی بر مشکلات یا امکانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و کیفیات همراه با هر یک از این اعداد را خلاصه کنیم. این تمایلات در کسانی که آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می کند.

بصورت منفی:

 • 1 ها بیش از همه معتاد می شوند.
 • 2 ها بیش از همه وابسته می شوند.
 • 3 ها بیش از همه دچار افسردگی می شوند.
 • 4 ها بیش از همه نوسانی می شوند.
 • 5 ها بیش از همه وابسته می شوند.
 • 6 ها بیش از همه کمال طلب می شوند.
 • 7 ها بیش از همه دیوانه می شوند.
 • 8 ها بیش از همه رفتارهای مهاجمانه نشان می دهند.
 • 9 ها بیش از همه متعصب می شوند.


بصورت مثبت:

 • 1 ها بهترین هنرمندان خلاق را می سازند.
 • 2 ها بهترین سیاستمداران را می سازند.
 • 3 ها بهترین سخنوران را می سازند.
 • 4 ها بهترین تحلیل گران را می سازند.
 • 5 ها بهترین محققین را می سازند.
 • 6 ها بهترین قاضی ها را می سازند.
 • 7 ها بهترین مدرسان را می سازند.
 • 8 ها بهترین بشر دوستان را می سازند.
 • 9 ها بهترین رهبران را می سازند.


تحول انرژی ها: از ناتوانی به قدرت

هر یک از اعداد دارای طیفی از کیفیات هستند که از منفی ترین تمایلات (ناتوانی ها) تا صفات مثبت (توانایی ها) را در بر میگیرد:

 • آنها که با عدد 1 کار می کنند می توانند از عدم امنیت و اعتماد به قدرت ها ی خلاقه و اعتماد به نفس برسند.
 • آنها که با عدد 2 کار می کنند می توانند از وابستگی متقابل و رنجش به تعادل و سیاسمتمداری برسند.
 • آنها که با عدد 3 کار می کنند می توانند از افسردگی و تحمیل خود به بیانگری و الهام برسند.
 • آنها که با عدد 4 کار می کنند. می توانند از عدم ثبات و عدم قاطعیت به قابلیت اعتماد و مدیریت برسند.
 • آنها که با عدد 5 کار می کنند می توانند از احساساتی باز و وابستگی به زیرکی و اعتماد به نفس برسند.
 • آنها که با عدد 6 کار می کنند می توانند از ناامیدی و انتقادگری به دید بازتر و پذیرش برسند.
 • آنها که با عدد 7 کار می کنند می توانند از دیوانگی و عزلت گرایی به بصیرت و گشاده دلی برسند.
 • آنها که با عدد 8 کار می کنند می توانند از گول زدن خود و موقعیت طلبی به ثمربخشی و دست و دلبازی برسند.
 • آنها که با عدد 9 کار می کنند می توانند از ریاکاری و تعصب به تمامیت و عقل برسند.
 • آنها که با صفر کار می کنند می توانند از ترس های درونی و حساسیت بیش از حد به توازن با محیط و خدمت به خلق برسند.


صورتک هایی که به چهره می زنیم...

احساس درونی ما، از جمله انگیزه های ناخودآگاه، آرزوها و ترس ها همیشه در سطح خود را نشان نمی دهند. اغلب ما به تدریج چهره ی خود را با نقاب اجتماعی میپوشانیم که اغلب کاملاً با احساس درونیمان متفاوت است و درست نقطه ی مقابل آنچه را در درونمان حس می کنیم را نشان می دهد. این نقابها باعث سوء تفاهم شده و ارتباط متقابل مردم را با یکدیگر را مشکل می سازد. این نقابها بر سلامتی، روابط اجتماعی و کار ما تاثیر می گذارند.

هر یک از اعداد کیفیات ذاتی را آشکار می کنند که بر زندگی ما رنگ می زنند. اما نقابی که به چهره می زنیم اغلب با حقیقت درونی ما متفاوت است.

 • بسیاری از 1 ها ظاهری معتمد به نفس و آرام دارند تا فقدان امنیت درونی آنها را بپوشاند. طبیعت رقابتی آنها از ترسشان از حقارت ریشه می گیرد. آنها ممکن است تظاهر کنند که وابسته نیستند، اما در درون بترسند که به تنهایی نمی توانند از عهده ی کارها برآیند.
 • بسیاری از 2 ها ظاهراً بیش از دیگران متعادل و تحلیل گر به نظر می رسند، اما در درون گرفتار تضاد و تناقضات ذهنی هستند که منجر به فشارهای روحی آنهاست. آنها ممکن است وقتی نه می گویند به نظر سفت و سخت بیایند چون دارند مخالف فشارهای درونی خود برای تن در دادن و تسلیم شدن عمل میکنند. آنها از دیگران ایراد می گیرند چون در درون احساس مسئولیت میکنند.
 • بسیاری از 3 ها نقابی معتمد به نفس و محکم به چهره دارند که احساسات ترس آلود و شکاک به خود و افسردگی آنها را پنهان می کند. آنها ممکن است به نظر منطقی و باهوش بیایند تا احساسات عمیق و حساسیت هایشان را بپوشانند.
 • بسیاری از 4 ها آنطور به نظر می رسند که حساب همه چیز را کرده اند، اما در پشت چهره سرد و تحلیلگر ظاهریشان، ذهنی گردابی نهفته است که آماده است تصمیم های تحمیلی براساس احساس درونی گیجی و بی هوشیشان بگیرد.
 • بسیاری از 5 ها در ظاهر مستقل به نظر می رسند اما اغلب احساس وابستگی می کنند یا وابستگی ها را به وجود می آورند. آن 5 هایی که در ظاهر متمرکز به نظر می آیند با تمایل به پریشانی درونی میجنگند و رودخانه ی دانش آنها ممکن است به جای عمق پهنا داشته باشد، چون در درون تشنه ی تجربیات بسیارند و از بی حوصلگی می ترسند.
 • بسیاری از 6 ها در اجتماعات خیلی متفق عمل می کنند، خونسرد، لبخند به لب، مهربان، و مواظب دیگرانند و کارهای درست انجام م یدهند. اما دارند با تمایل قضاوت کردن خودشان و دیگران درمقابل معیارهای بلندشان می جنگند. درست زیر این پوسته ی ظاهری، خشم نومیدی از تقصیرهایشان نهفته است.
 • بسیاری از 7 ها ظاهراً خیلی از خودشان مطمئن هستند، تصمیم های تحمیلی و بدون مشورت با دیگران می گیرند، اما خلاقیت آنها واکنش فقدان اعتماد درونی به خودشان است. نقاب اجتماعی و ذهن سریعشان به آنها کمک میکند که اسرار خصوصی و دنیای درونیشان را پاسداری کنند.
 • بسیاری از 8 ها ظاهراً به نظر می رسد که از قدرت اجتناب می کنند یا آن را دور می اندازند، درحالیکه در باطن در جستجوی قدرت کنترل هستند. روش آنها اغلب به نظر منفی می آید چون برای پوشاندن تهاجم منکوب شده و اجبار به داشتن قدرت، تشخص، تاثیرگذاری و موفقیت، بیش از حد سازشکاری می کنند.
 • بسیاری از 9 ها عمقی مخصوص، جاذبه ای آهن ربایی و عقایدی قوی دارند که پوشاننده ی احساس نامطمئن هویت و زخم پذیری نسبت به عقیده ی دیگران استو اغلب وقتی در مقام های رهبری جای می گیرند برایشان مشکل است که در خط اصول برتری که به آن اعتقاد دارند یا خودشان در بیرون در جستجوی آنند، باقی بمانند.


بندهای بالا تصویری کلی را ترسیم کرد. البته مقصود این نیست که این مطالب در مورد همه کس صدق می کند، بلکه به این نکته اشاره دارد که اکثراً ظاهر و باطن مردن مثل قطب های متضاد عمل می کند، و نشان می دهد که گاهی اوقات عمیق ترین مشکلات و ترسهای زندگی ما به ندرت خود را در ظاهر ما نشان می دهند.

اگر می خواهیم از مشکلات و ترس های زیربنایی شخصیتی خود رها شویم، باید آنها را تشخیص داده و با آنها روبه رو شویم. نقاب اجتماعی ما ممکن است بما کمک کند "بهترین چهره" خود را به دیگران نشان دهیم، اما فقط وقتی ما موجودیت زخم پذیر و شکست ناپذیر زیر ماسک خود را شناختیم می توانیم ارتباطی صادقانه همراه با تفاهم و آرامش با دیگران برقرار کنیم و با نیازها، آرزوها و انسانست عمیق خود زندگی کنیم. آنگاه درمی یابیم که زندگی ما مثبت یا منفی نیست بلکه مثبت و منفی است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

زمین در شش روز بوجود آمد و در شش روز هم پایان می پذیرد .

اگر نوزادی به دنیا می آید ، تا زمانی که خصوصیات فردی او شکل نگرفته

 و یا آن که ارتباط او با منبع هستی برقرار نگردیده ، 

نمی تواند فردی مادی شود و با آن خصوصیات زندگی کند. 

بیشتر انسانهای کره ی زمین ، پس از 6 روز کیهانی که 

برابر با یک سال و 5 ماه و 3 هفته و 4 روز و 15 ساعت

 و 12 دقیقه و 25 ثانیه و 12 صدم ثانیه .. می باشد ،

 دارای حرکتی مادی گشته و می توانند به عنوان یک فرد مادی زندگی کنند.

 البته ،این عدد در برخی مواقع و در مورد اشخاص مختلف ، متفاوت می 

باشد. 

این عدد ( 6) ، بنابر شخصیت فردی هر انسانی ، کم و یا زیاد می گردد

 و اگر فردی بخواهد زمان بوجود آمدن حرکت خویش را بداند بهتر است 

که عدد ماه و روز تولد زمینی خویش را ، در یکدیگر ضرب کرده 

و سپس آن عدد را از کل روزهای سال ( 365 ) کسر نموده 

و پس از ساده کردن و تبدیل آن به یک عدد یک رقمی ،

 آن را از عدد 9 کسر نمایید و عدد کیهانی فرد بدست می آید . 

 

( روز ) 12 + ( ماه ) 10 = 120 

 

365 _ 120 = 245  ــــــ 2 ــــــــ 11 

 

9_2=7

 

عدد حاصل شده ، به این معناست که این فرد در 7 روز کیهانی ، 

حرکتهای مادی خویش را آغاز نموده است . 

 

خصوصیات کلی اعداد کیهانی :

خصوصیات کلی افراد با توجه به عدد کیهانی آنان 

 

عدد کیهانی یک 1 :

افرادی که در این گروه قرار دارند ، دارای نوعی خصوصیات و خلق و خوی 

بسیار آرام و ملایم می باشند . اغلب آنان ، از نظر حسی قوی بوده 

و به وسیله ی حواس پنجگانه ی خویش ، همه چیز را تشخیص میدهند . 

اغلب این افراد در سنین بالای پنجاه سالگی 

و در برخی مواقع ، دچار نوعی اختلال حواس میشوند .

همچنین ، هنگامی که این گونه افراد ، به دوران نوجوانی قدم میگذارند ،

 اغلب دچار گوشه گیری و یا لجبازی شدید با خانواده ی خویش میشوند 

که این مورد در پسرها بیشتر است . اما این خصوصیات آنان ،

 قبل از دوران جوانی به پایان خواهد رسید .

 و اغلب به فردی منزوی تبدیل می شوند که ممکن است از همه کس دوری کنند

 و آنها دوست دارند در تنهایی بسر برند تا در میان جمع .

 اغلب افراد گروه یک ، از هوش سرشاری برخوردارند .

 دارا بودن این هوش گاه برای آنان مفید و گاه مضر است .

 اغلب این افراد ، در جوانی و یا میانسالی می میرند . 

چرا که حرکتهای کیهانی ، این گونه افراد را ، سریعتر به انرژی تبدیل می نمایند. 

در مورد خصوصیات ظاهری این افراد ، آنان معمولا دارای موهای قهوه ای ، 

خرمایی و گاه مشکی مایل به قهوه ای هستند و حتی ممکن است 

موهای روشن تر نیز داشته باشند . البته افرادی که موهای بسیار روشن دارند ،

 در دوران میانسالی یا پیری ، موهای خویش را سریعتر از دست می دهند . 

از نظر معنوی ، این گونه افراد معمولا به دنبال چیزهایی که در گذشته بیان شده 

و یا راهی که دیگران آن را پیموده اند ، می روند .

 و هرگز در راهی که کسی قبلا در آن قدم نگذاشته ، حرکت نمی کنند . 

چرا که بسیار محتاط بوده و محافظه کارند .

 آنان در زندگی مادی خویش نیز ، این گونه عمل می کنند ، 

البته گاه به ضرر آنان تمام خواهد شد . 

این گونه افراد معمولا دارای ارتباطی ذهنی با خدا بوده 

که هیچ گاه مورد استقبال قرار نمی گیرد 

این عدم استقبال یا از سوی خود شخص و یا از سوی اطرافیان است .

که معمولا به قطع جریان الهی می انجامد .

 سنگی که با این افراد مطابقت دارد سنگ عین الشمس است . این افراد 

معمولا ، از بیماریهای حنجره ، کیسه صفرا ، دردهای مزمن ،

 انواع میگرن و سر دردهای مزمن و همچنین پا درد و زانو درد رنج می برند ،

البته ممکن است هر فردی فقط به یکی از این نوع بیماریها ، دچار گردد 

جهت درمان بیماریهای فوق ، بهتر است این افراد از انواع سبزیجات ، 

مخصوصا هویج و شاهی و کرفس ،بیشتر استفاده نمایند .

 ( جهت اطلاعات بیشتر به کتابهای اسرار نیروها و انرژیها مراجعه نمایید ) 

اغلب رنگهای سرد ، افراد این گروه را شاد و سرحال و پر نشاط می کند

 و آنان را از ابتلا به بیماری دور نگه می دارد . رنگهای آبی ، 

بنفش متمایل به آبی ، سبز متمایل به آبی ، سبز ، بنفش ، یشمی

 و حتی یکی از رنگهای غیر سرد ، مانند ارغوانی

 جهت افراد گروه یک بسیار مفید است . 

افراد این گروه میتوانند از فلزات مختلفی نیز ، استفاده نمایند .

 اما بعضی از آنان به برخی از فلزات ، انواع چرم ،پلاستیکها ، چوب و .. 

حساسیت داشته و نمی توانند از این گونه اجسام ، استفاده کنند . 

اجناسی سفالی و چینی و همچنین نقره ای ، 

با این گروه بسیار همخوانی داشته و چنانچه

 در اطراف خویش از این اجناس بگار گیرند،

 از سلامتی بیشتر و بهتری برخوردار خواهند شد . 

بنابراین به آنان توصیه می گردد که از اجناس دیگر استفاده نکنند 

و یا استفاده کمتری نمایند . معمولا این افراد به چرم و فلزات 

بکارگرفته شده در ساعتها ، بیشتر حساسیت دارند .

 چنانچه دقت کنید ، این افراد معمولا بدون این که بدانند ،

 از بستن ساعت به پشت دست ، خودداری می کنند . 

این افراد ،اغلب به نظافت محیط اطراف خویش بسیار اهمیت می دهند 

و خودشان نیز بسیار تمیز و مرتب هستند . اغلب ، 

نزدیک به 60% مردهای این گروه و نزدیک به 92% زنهای این گروه ، 

به وسواس و یا تمیزی شدید دچار هستند . 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

 

 ماه تولد

 روز شانس

عدد یا اعداد شانس 

 فروردین

 سه شنبه

 ۹

 اردیبهشت

 جمعه

 ۶

 خرداد

 چهار شنبه

 ۵

 تیر

 دو شنبه

 ۲

 مرداد

 یکشنبه

 ۱

 شهریور

 چهار شنبه

 ۵

 مهر

 جمعه

 ۶

 ابان

 سه شنبه

 ۹

 اذر

 پنج شنبه

 ۳

 دی

 شنبه

 ۲ - ۸

 بهمن

 شنبه

 ۱ - ۴ - ۷

 اسفند

 پنج شنبه

۲ - ۶ - ۷ 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

طالع بینی و تحلیل شخصیت بر اساس اسم و فامیلی با حروف ابجد

برا ی گرفتن این فال اعداد نام و نام خانوادگی خود را در کنار هم بنویسید سپس عدد مربوط به هر حرف را طبق جدول زیر ، در زیر آن قرار  دهید سپس اعداد یاداشت شده را باهم جمع کنید

 

برای این منظور به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنیم نام شما (حسین) و نام فامیل شما (کریمی) باشد. ابتدا حروف این نام را جداگانه مینویسیم و سپس براساس ابجد صغیر اعداد این حروف را زیر آنها نوشته جمع می‎کنیم :

ح+س+ی+ن+ک+ر+ی+م+ی
 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فامیل شماست. شما می‎توانید مطالب مربوط به این عدد را مطالعه نمایید .

 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

سپس یکان ودهگان عدد حاصل از مجموع اعداد تاریخ تولد خود ، که عددی دو رقمی  می باشد را برای به دست آوردن عدد نهایی به صورت با هم جمع کنید :

3= 0+3

در نتیجه عدد سه عدد نام و نام خانوادگی شماست.

 

الف

1

ب

2

پ

2

ت

4

ث

5

ج

3

چ

3

ح

8

خ

6

د

4

ذ

7

ر

2

ز

7

ژ

7

س

6

ش

3

ص

9

ض

8

ط

9

ظ

9

ع

7

غ

1

ف

8

ق

1

ک

2

گ

2

ل

3

م

4

ن

5

و

6

ه

5

ی

1

 

تذکر مهم
اعداد تاریخ تولد و همین طور اعداد حروف نام و نام فامیل را بایستی آنقدر با هم جمع کنیم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماییم .

گاه ممکن است عدد به دست آمده از تاریخ تولد و عدد نام و نام فامیل یکی باشد. مثلاً هر دو (1) یا (2) یا (3) یا (4) و .... باشد. در این صورت این دو عدد را با هم جمع کرده و طالع به دست آمده را مطالعه نمایید .
 

..

خصوصیات عدد یک (1)

رمز موفقیت در زندگی یک ها اعتماد به نفس و خلاقیت است. انرژی حیاتی و سازنده این افراد در افکارشان محبوس است. با اعتماد به نفس و گرایش به سوی خلاقیت و سازندگی، این افراد می‎توانند به آنچه که در زندگی انتظار دارند برسند .

یکها عموماً پرانرژی - فعال و الهام گیرنده هستند و در صورت مثبت اندیشی - هنرمند و دارای خلاقیت خواهند بود. اینان گاه احساس ناامنی - ناامیدی - کسالت و بی حالی می‎کنند - بیش از دیگران زمینه اعتیاد دارند .

یکها در ظاهر از خود اعتماد به نفس نشان می‎دهند و خود را مستقل جلوه می‎دهند. ولی در درون به خود اعتماد ندارند و فکر می‎کنند نمی‎توانند به تنهایی از عهده کارها برآیند. حال اگر از اعتماد به نفس واقعی برخوردار شوند و از قدرت خلاقیت خود بهره بگیرند، از طریق کار و تجارت و همین طور در زمینه ‎هایی چون موسیقی - نقاشی - نمایشگری - نوشتن - مجسمه سازی - طراحی - ورزش - تعلیم وتربیت کودکان و ... موفقیت‎ های خوبی به دست خواهند آورد .

احساس عدم امنیت، یک مانع برای پیشرفت یکهاست. این افراد بایستی با تلقینات مثبت این احساس را از خود دور کنند تا شرایط برای آزاد شدن استعدادهای بالقوه آنان فراهم شود. به خصوص این که آنان افرادی تلقین ‎پذیر نیز هستند .

یکها برای موفقیت در امور، فقط استقامت و پایداری لازم دارند. زیرا مهارت و تسلط بر هر کاری قبل از همه، نیاز به جدیت و پایداری دارد. این افراد در اوقاتی که فعالیت‎شان زیاد می‎شود، لازم است غذاهای سرشار از پروتئین مصرف کنند. اما در مواقع دیگر، به خصوص در ایامی که احیاناً احساس ناامیدی و فشار روحی می‎کنند، مصر غذاهای پر حجم و پر ویتامین، موجب چاقی و تنبلی آنها می‎شود .

یکها در مواقع بیماری و غیر اورژانسی، می‎توانند از درمان‎های طبیعی مانند: گیاه درمانی - انرژی درمانی - طب سوزنی - طب فشاری و غیره استفاده کنند. زیرا درمان‎های طیبیعی با این افراد سازگارتر است .

طبیعت تأثیری انرژی‎ زا و شفابخش برای یکها دارد. به خصوص پیاده‎ روی در بین درختان، گلها و گیاهان، یکها بیش از دیگر افراد نیاز به انرژی طبیعت دارند، زیرا این انرژی موجب خلاقیت و آزادسازی استعداد درونی آنان می‎گردد .

یکها در زمینه انرژی جنسی نیز قوی هستند. اما زمانی که سخت مشغول کار و تجارت و به خصوص فعالیت‎های هنری باشند، این انرژی به جای مصرف مادی، در بخش روحانی فعال می‎شود. مضافاً این اکه شخص در مصرف مادی غیر صحیح و نادرست این انرژی، احساس گناه و خود کیفر نیز بکند .

یکها دارای استعداد و انرژی نهفته زیادی در درون خود هستند و اگر در طول زندگی بتوانند به اعتماد به نفس کامل برسند، مانع و سد انرژی درونی‎شان برداشته می‎شود و عموماً به خلاقیت و الهام‎پذیری می‎رسند .

یک ویژگی در یکها وجود دارد و آن این است که هر گاه این افراد به کاری که انجام می‎دهند علاقمند باشند، و در ضمن در آن کار احساس امنیت و استقلال کنند، به خواب کمتری نسبت به دیگران نیاز خواهند داشت .

یکها چنانچه اعتماد به نفس و احساس امنیت کافی داشته باشند، بیش از دیگران، به خصوص در زمینه‎ های هنری، به توفیق و خلاقیت می‎رسند. در چنین شرایطی آنان احساس شدابی و زنده بودن می‎کنند .

یکها در بالاترین شرایط به ادراک و افکار معنوی خوبی دست پیدا می‎کنند و می‎توانند در این زمینه نیز از خود خلاقیت به خرج دهند ...........

خصوصیات عدد دو (2)

رمز موفقیت در زندگی دوها، همکاری و تعادل است. دوها افرادی خوش بین و مقاوم و پایدار بوده اغلب حدود توانایی خود را می‎شناسند. اما گاه ممکن است کاری را که با شدت و علاقه شروع کرده‎اند را ناگهان رها کنند یا ناگهان خود را از ادامه همکاری با دیگران کنار بکشند. آنان گاه احساس محدودیت می‎کنند و بیش از حد وابسته می‎شوند .

دوها به ظاهر افرادی متعادل و مسلط بر خود جلوه می‎کنند، اما در باطن دچار تضاد ذهنی و فکری هستند واین باعث فشار روحی و روانی در آنان می‎شود. اغلب از دیگران ایراد می‎گیرند و این به خاطر احساس مسئولیت است .

دوها در این دنیا مسئولیتی درونی جهت ارتباط با دیگران و رفع نیازهای خود و دیگران، چه از لحاظ مادی و چه معنوی دارند، اینان لازم است ابتدا خود را به تعادل برسانند و سپس در بلاترین شرایط، از طریق ارتباط عاطفی و روانی با دیگران، به آنچه که مقوصد دارند، برسند .

تعادل در ارتباط با دیگران، از طریق افکار و رفتار احساسات، در دوها نقش اسای دارد. اینان ابتدا بایستی با رفع تناقض و ابهام درونی، افکار و رفتار و احساسات خود را متعادل سازند، سپس در عین وجود احیاناً اختلاف نظرها و تضادها و ناسازگاریهای بیرونی، به هماهنگی و ارتباط متعادل با دیگران اقدام کنند .

موفقیت‎ دوها در زندگی، بستگی به همکاری با دیگران (و نه اتکاء به دیگران) دارد. خصایص روانی این افراد به گونه‎ای است که در همکاری با دیگران، توانایی و خلاقیت بیشتری از خود نشان می‏دهند. دوها در صورتی ه انرژی و استعداد درونی خود را رها سازند، به امداد گرانی بزرگ مبدل شده و منشا خدمات زیادی خواهند شد .

اگر این افراد به جای استفاده از کلمات و جملات منفی، فقط از کلمه (باید) و (می‎توانیم) استفده کنند، موفقیت‎های بسیاری در زندگی به دست خواهند آورد. زیرا این دو کلمه، اثر مهمی در آزادسازی انرژی روانی و خلاق، در دوها دارد .

دوها ابتدا بایستی احساس واقعی و سپس اهداف واقعی را کشف و معلوم کند تا انرژی روانی و قوه درونی آنها در همان راستا آنان را یاری کند .

از آنجائیکه باورهایمان روی تجربیاتمان تأثیر می‎گذارد لذا پروراندن افکار و ذهنیت مثبت و رسیدن به آرامش و اعتماد به نفس عامل مؤثری برای رسیدن به موفقیت برای دوها خواهد بود. لازمه رسیدن به تعادل ذهنی و روانی برای دوها، قبول حقیقت زندگی تصمیم‎گیری جدی برای آن است. یعنی احساس مسئولیت کردن و زندگی خود را پذیرفتن .

نبایستی تضاد و کشمکشهای درونی، عامل ضعف در تصمیم‎گیری جهت ایجاد تعادل و پذیرش مسئولیت در دوها گردد. وقتی فشار عاطفی برای دوها بوجود آید آنها در مقابل واقعیت مقاومت می‎کند و این عمل موجب تنش جسمی و روانی منفی در آنها می‎شود .

دوها از لحاظ بیماری مقاوم هستند. زیرا ذاتاً دارای بنیه قوی هستند. اما گاه قدرت آنها ممکن است به صورت کله‎شقی – عدم ثبات و تنش متضاد، ظاهر گردد .

دوها در بالاترین سطح، قهرمانان ناشناس جامعه هستند. در این افراد استعداد خدمت، سازندگی و مدیریت رهبری وجود دارد. وقتی این استعداد در جهت مثبت به کار بیافتد، آنان منشاء خدمات فراوانی خواهند شد .

از آنجائیکه قدرت ذاتی و تمایل درونی و طبیعی این افراد، بهبود حیات و تعیین نیازهای خود و دیگران است، وقتی هدف مشترکی بین آنان و دیگران پیش بیاید، آنان در بدترین شرایط بیشترین توفیق را بدست خواهند آورد .

دوها اغلب در زندگی، نقش‎ آفرین هستند و عموماً از لحاظ شغلی، مدیر و رئیس –رهبر و فرمانده بودهن و یا در مراکز رفاهی و خدماتی و غیره، شاغل می‎باشند .

دوها اغلب زیادی حساس هستند و گاه برای دیگران نیز احساس مسئولیت می‎کنند. اغلب عیب‎ جوی دیگران هستند و گاه از خود نیز انتقاد می‎کنند. اینان در ابراز دوستی نیز گاه تندروی می‎کنند، اما به زودی آرام و سرد می‎شوند .

دوها اغلب در تصمیم ‎گیری دچار وسواس هستند. اغلب این ترس در آنها وجود دارد که ممکن است دچار شکست شوند. و این می‎تواند به دوران کودکی آنان مربوط باشد. این افراد اغلب گرفتار تعارض درونی هستند و بزرگترین مشکل بعضی از این افراد این است که نمی‎توانند به تعادل درونی برسند .

دوها وقتی به تعادل و ثبات و استقلال برسند، افرادی پرقدرت و انعطاف‎ پذیر شده و اغلب در بین دوستان و فامیل، مغز متفکر و حلال مشکلات آنان خواهند بود .

دوها از لحاظ بدنی، قوی و خوش بنیه هستند. اغلب در مقابل بیماری‎ها مقاوم یا مصون هستند، اما به خاطر ذهن همیشه مشغولشان، گاه دچار تنش‎های روحی و جسمی می‎شوند. در چنین مواقع یک رژیم غذایی کم چربی به همراه تمرینات تمرکزی سبک و تنفس عمیق و آرام، بسیار سودمند خواهد بود .

دوها عموماً به ناخودآگاه خود دسترسی دارند. لذا در مواقعی که دچار افکار منفی و مخرب می‎شوند، می‎توانند از تلقینات مثبت هیپنوتیزمی و تجسم ذهنی مثبت، بهره بگیرند .

دوها در شرایط کاملاً مثبت، دارای قدرت و توانایی بالای هستند و به خوبی می‎توانند در امور خانوادگی، اجتماعی و شغلی، موفق باشند. آنان در امور معاونت، واسطه‎ گری – مدیریت و پیشتبانی، استعداد خوبی از خود نشان می‎دهند ........

خصوصیات عدد سه (3)

رمز موفقیت در زندگی سه ‎ها قدرت بیان و ابراز وجود است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صادق و صمیمی – الهام گیرنده – شاد و خوش برخورد – دوست طلب و اجتماعی هستند. و اگر استعداد خود را به کار بگیرند، سخنران خوبی خواهند بود .

سه‎ ها در وجهه منفی، افرادی ناامید – بیش از حد حساس – اهل انتقاد و گله – شکاک – و بعضاً دچار حالات افسردگی هستند. اینان عموماً خود را منطقی و باهوش و متعادل جلوه می‎دهند تا ترس درون، شک و افسردگی خود را پنهان کنند .

اغلب کشفیات، ابداعات و اختراعات بزرگ دنیا به دست کسانی پدید آمده که احساسات آنها فراتر از ذهنیاتشان حرکت می‎کرده است. سه ‎ها از این جمله افراد هستند. اگر این افراد به طور جدی احساسات عمیق درونی خود را درک و به آنها نظم دهند، قطعاً افراد مؤثری برای جامعه خواهند بود .

اگر چه ذهن عقل گرای بشر، اغلب حتی عمیق‎ترین احساسات درونی را پس می‎زند، اما همین احساسات روشن درونی است که اگر به نظم درآید، هم در ورطه مادی و هم معنوی، می‎تواند انسان را به سر منزل مقصود نزدیک نماید .

عموماً افرادی که دارای عدد سه (3) می‎باشند. قدرت بیان خوبی خواهند داشت و هرگاه بتوانند به صورت مثبت و منطقی، احساسات درونی خود را بیان کنند، هم آرامش و هم توفیق نصیب آنها خواهد شد. این افراد می‎توانند از طریق صحبت کردن – خواندن – نوشتن – نقاشی کردن – شعر گفتن – بازیگری – نوازندگی و غیره، احساسات و تمایلات درون خود را به صورت صحیح بیان کنند .

بیان صادقانه احساس واقعی درون و ترغیب و تحریک عاطفی دیگران، اساس و محور زندگی سه‎ها را تشکیل می‎دهد که در شرایط مناسب، برای افراد میسر خواهد بود. متأسفانه برخی از سه ‎ها از لحاظ روانی، تمایل دارند به جنبه منفی هر چیز نگاه کنند. این تمایل اغلب در سنین نوجوانی و جوانی شدت دارد که که لازم است به آن توجه شود و مثبت اندیشی را به این افراد تذکر داد .

اگر چه علت اصلی آن، عدم ابراز صحیح احساسات درونی از جانب این افراد، به دلیل ترس و تشویق و خجالت و غیره، و عدم درک این افراد توسط دیگران است، اما از زمانی که این افرائ بتوانند به طور صحیح تمیلات و احساسات خود را بیان کنند، دیگران نیز آنها را بهتر درک می‎کنند و این خود موجب تحریک و تقویت قوای روانی و بیانی و احساسی آنها شده و راه توفیق و پیشرفت را برای آنان هموار می‎سازد .

قدرت عاطفی و احساسی سه‎ها بسیار زباد است. اینان دارای سیستم عصبی و روانی خوبی هستند و گیرنده‎های حسی خوبی دارند که می‎تواند به خوبی از دیگران تاثیر گرفته و به همان میزان بر دیگران تأثیر بگذارد .

اکثر سه‎ ها از انتقاد نسبت به خودشان بیزارند یا به آن حساسیت دارند. ولی خود ممکن است به راحتی از دیگران انتقاد کنند. حال آن که بایستی به جای انتقاد کردن، انتقادپذیر باشند تا از این طریق به نقاط ضعف خود پی ببرند و یا اگر انتقاد در مورد آنان نادرست باشد، علت سوء درک و سوء تفاهم دیگران را دریابند .

سه‎ ها گاه در برزخ تردید، احساس عدم آمادکی، عدم صلاحیت و عدم توانایی، گرفتار می‎شوند. در چنین موارد لازم است با تقویت اعتماد به نفس و جای گزینی افکار مثبت از طریق تلقین و اراده، این عواطف منفی را از خود دور کنند .

سه‎ ها در صورت داشتن دیدگاه مثبت و اعتماد به نفس، استعداد خوبی در زمینه هنر بازیگری – تدریس – مدیریت و .... از خود نشان خواهند داد. حتی در شرایط مناسب می‎توانند از استعداد فراحسی خود استفاده کنند .

سه ‎ها به دلیل داشتن روحیه حساس و عاطفی، اغلب نیاز به بیان و ابراز وجود دارند و اگر این عمل به طور صحیح انجام بگیرد، برای آنان آرامش – سلامت و موفقیت به همراه خواهد داشت .

گاه عدم ابراز وجود و سرکوب عواطف و احساسات درون، این افراد را به سوی عادات مضموم مانند استمناء می‎کشاند که این خود عدم کفایت و احساس گناه را برای آنان در پی خواهد داشت .

سه ‎ها از نظر جسمانی، معده حساسی دارند و هرگاه مورد تعرض قرار بگیرند، ممکن است دچار حالتهای عصبی از این ناحیه و یا اسهال شوند .

سه ‎ها از لحاظ شغلی و اقتصادی، تا زمانی که اعتماد به نفس لازم را نداشته باشند، مشکل خواهند داشت، اما از زمانی که به اعتماد به نفس کامل برسند و تردیدها را کنار بگذارند، موقعیت‎های خوبی به دست خواهند آورد .

سه‎ ها هر چه از لحاظ سنی جلوتر بروند، با شکوفایی بیشتر استعداد خود مواجه می‎شوند و رضایت و نشاط و آرامش بیشتری به دست خواهند آورد .

همه افراد از جمله سه ‎ها اگر بتوانند نیروهای بالقوه درونشان را از طریق افکار و اعمال و احساسات مثبت آزاد سازند، علاوه بر توفیق در امور مادی، از ادراک و نشاط روحی و روانی نیز برخوردار می‎گردند ......

خصوصیات عدد چهار (4)

رمز موفقیت در زندگی چهارها، ثابت قدم بودن است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صبور – واقع‎بین – دارای احساس و منطقی متعادل و پیش رونده هستند و اگر از استعداد خود بهره کافی بگیرند، توفیقات خوبی در زندگی به دست خواهند آورد. اما در وجهه منفی، بسیار عجول – زیاد خواه – بدون پشتکار – و اغلب دارای حالات و افکار متغیر هستند .

هدف اصلی چهارها در این جهان، رسیدن به امنیت روانی و ارتقاء روحی است. این افراد جهت رسیدن به این مقصود، ابتدا بایستی در درون به ثبات عاطفی و ذهنی و احساسی برسند،سپس با اشتیاق – تعهد – صبر – هدف خود را دنبال کنند .

چهارها قبل از هر چیز بایستی اهداف زندگی‎شان را مشخص کنند. سپس با این تعهد و اراده که همه قوای خود را در آن جهت به کار خواهند گرفت، به سوی اهداف خود حرکت کنند .

ابتدا این که هدف آنها بزرگ یا کوچک است و یا اهداف مادی یا معنوی است، نباید حائز اهمیت باشد. مهم این است که قوای درونی آنان از حالت ایستایی خارج و با تعقیب هدفها پویا شود. پس از این که قوای درونی آنها از حالت ایستایی خارج شد و به همراه آن، افکار و عواطف و احساساتشان نظم گرفت، آن وقت می‎توانند اهداف بزرگتر را دنبال کنند .

هرگونه دستاوری در این جهان، سرچشمه ‎اش قصد و نیتی روشن، و همچنین اراده و کوششی متمرکز بوده و هست. همان طور که برای احداث یک ساختمان ابتدا باید پی آن را مستحکم کرد، قصد و اراده نیز پی و زیربنای دستیابی به اهداف خواهد بود .

اکثر چهارها تمایلات و حرکتی متناقض دارند. گاه می‎خواهند پله‎ های ترقی را چند تا یکی طی کنند. گاهی مدتها در یک پله دچار وسواس شده و درجا می‎زنند. علت اصلی این تناقض این است که آنان قبل از رسیدن به هدف قبلی، به سوی هدف‎های بعدی می‎روند .

چهارها ابتدا بایستی انرژی زیربنایی را مستحکم کنند. سپس با قدرت و اعتماد به نفس بیشتر، پیگیر اهداف خود باشند. آنان در اغلب موارد تا آستانه موفقیت نزدیک می‎شوند، اما چون برای رسیدن به آن تعجیل می‎کنند، گاه ناامید شده و از ادامه راه باز می‎مانند .

چهارها در روابط اجتماعی نیز چنین عمل می‎کنند به سرعت با دیگران دوست می‎شوند، اما با اولین تفاهم و مشکل، دوستی‎شان را به هم می‎زنند. یا اغلب در حال تغییر شغل هستند. خانه عوض می‎کنند. رابطه‎ ها را تغییر می‎دهند و .... حال آن که آنان برای رسیدن به موفقیت در زندگی، نیاز به استقامت و ثبات و پایداری دارند .

چهارها اغلب در زندگی خانوادگی دچار مشکل می‎شوند. بعضی از این افراد اغلب با یکی از اعضای خانواده در اختلاف هستند. بعضی دیگر از چهارها در کودکی یا نوجوانی، پدر یا مادر خود را از دست می‎دهند یا به طریقی از سرپرستی و محبت آنان محروم می‎شوند. یا ممکن است مورد سخت‎گیری و گاه آزار و اذیت والدین یا دیگر اعضاء خانواده قرار بگیرند .

چهارها اغلب خود والدین خوبی می‎شوند. ”آن دسته از چهارها که گرفتار محرومیت‎ها و مشکلات بوده‎اند اغلب توجه بیشتری نسبت به فرزندان خود دارند. همچنین این افراد به دلیل رنج و سختی که در گذشته با آن مواجه بوده ‎اند، آسان نمی‎توانند گذشته را فراموش کنند و چنان مسائل را از پهنه ذهن و فکر پاک کنند. این افراد خوب است از تمرینات تمرکزی و ریلاکسیشن بهره بگیرند .

چهارها اگر بتوانند با مثبت اندیشی، هماهنگی و ثبات لازم را بین افکار و احساسات خود به خود بیاورند، و در ضمن حس مسئولیت‎پذیری را در خود تقویت نمایند، به توفیقات خوبی در زندگی دست خواهند یافت .

چهارها اگر به خود نیایند و خود را افکار و احساسات منفی رها کنند، گاه تا حد هستریک پیش خواهند رفت و یا ممکن است در حالتی از گیجی و پریشان حالی و بی تصمیمی گرفتار شوند .

چهارها در وجهه مثبت و در شرایط مناسب، دارای عقاید و افکار سازنده هستند. آنان مشاوران ، مدیران – معاونان و همکاران خوبی در امور مختلف از جمله در امر تجارت و معاملات خواهند
بود .

چهارها قبل از هر چیز در زندگی، نیاز به ثبات و پایداری دارند. آنان بایستی ابتدا هدفهای کوچک را پی بگیرند و با صبر و استقامت به آنها دست یابند، سپس با قدرت و اعتماد به نفس کافی، به سوی هدفهای بزرگتر حرکت کنند .
 

 

خصوصیات عدد پنج (5)

رمز موفقیت در زندگی پنج‎ ها انضباط و آزادی طلبی و بلکه آزادسازی استعداد درون خواهد بود. اینان تا حدی مستقل و منضبط بوده دارای ذوق و سلیقه هستند – اغلب دارای افکاری سازنده گاه وابسته – متظاهر و بلوف زن هستند – در ظاهر خود را مستقل نشان می‏ دهند، ولی در باطن وابسته هستند – این افراد اغلب ظاهری آرام و باطنی پرتشویش دارند – گاه عجول و پر جنب و جوش هستند – اغلب اطلاعات زیاد، اما سطحی دارند – در همه حال مایل به کسب تجربه هستند و از بی حوصلگی گریزانند .
پنج‎ها عموماً در زندگی در طلب آزادی و استقلال هستند – گاه با تجربیات درونی و روحی مثبتی مواجه می‎شوند که این خود موجب اعتماد به نفس آنها خواهد شد .
پنج‏ها در امور احساسی – عاطفی – روحی – اجتماعی – جنسی و مالی آزادی طلب هستند و هرگاه به آن دسته یابند، احساس امنیت و آرامش می‎کنند .
اگر چه آزادی برای افراد مختلف، معانی مختلفی خواهد داشت. اما در این جا مقصود از آزادی، خود رها شدگی و بی نظمی در امور نیست، بلکه مقصود بیان کامل خود براساس خود نظمی و کنترل نفس است. و از جهتی نیز مقصود رهایی از توهمات و قیدهای زندگی و ورود به ابعاد روحانی تجربیات در زندگی روزمره است .
پنج‎ها حتی اگر یک بار با کسی مواجه شوند که بخواهد آزادی آنها را محدود سازد، به طور نا خودآگاه رابطه خود را با او محدود و ساخته یا او را از زندگی خود دور می‎کنند. آنان به طور کلی از محدود شدن و بسته شدن توسط هر کسی یا هر چیز پرهیز می‎کنند .
آزادی توام با انضباط و مسئولیت‎پذیری، پنج‎ها را به آزادسازی استعداد درون موفق می‎سازد. اگر پنج‎ها بتوانند از مرز بی حوصلگی عبور کنند و در ضمن به خود اعتماد کنند، راه موفقیت برای آنان هموار می‎گردد. حال اگر از همت و اراده خود نیز بهره بگیرند، به تجربیات خوبی خواهند رسید. اما اگر به ا5فکار منفی دل بدهند و در برزخ ترسها و تردیدها گرفتار شوند، قوای حیاتی و استعدادهای درونی آنها در بند خواهد ماند. اینان باید بدانند که قیدهای ذهنی و فکری بندهای انسانی هستند که روح شخص را از تجربیات و هدف واقعی زندگی دور می‎سازند .
بعضی از پنج‎ها از انرژی بینشی و از استعاداد الهام‎پذیری و روشن‎بینی برخوردار هستند. در واقع گاه هم از الهامات حسی و هم شهودی برخوردار می‎شوند. اینان پنج‎ها مثبت نگر هستند و اگر بتوانند استعداد الهامی و بینشی خود را پرورش دهند، حقایق زیادی را از جهان هستی درک خواهند کرد .
پنج‎ها در وجهه منفی، افراد منفی باف – متغیر و بی ثبات – پریشان فکر و غیر موفق هستند – اینان در عین توانمندی، ناتوان جلوه می‎کنند و اغلب تا حد اعتیاد پیش می‎روند. این افراد دوران نوجوانی و جوانانی حساسی دارند، و اگر خوب تربیت و راهنمایی و کمک شوند. افرادی مفید و مثمرثمر برای خود و جامعه خواهند بود. در غیر این صورت ممکن است دچار آسیب‎های فراوان گردند .
 

 

خصوصیات عدد شش (6)

رمز موفقیت در زندگی شش‎ها بصیرت و مسئولیت‎ پذیری خواهد بود. اینان افرادی خودباور – مستقل – صبور – دقیق – اجتماعی – خونسرد – مهربان و لبخند بر لب و مراقب هستند. اغلب کارهای درست و منطقی انجام می‎دهند. ولی در باطن از برخی تضادها و ناهماهنگی‎ های اجتماعی، احساس خشم و نومیدی می‎کنند. این افراد گاه با مسائل جزئی درگیر می‎شوند – احساس خشم و نومیدی می‎کنند. گرفتار قضاوت نابجا می‎شوند. با این حال افرادی کمال طلب و کمال گرا هستند و در صورت استفاده از استعدادهای بالقوه خود، قاضی یا وکیل خوبی می‎شوند .
زندگی دارای قله‎ های بلند است که صعود به آن، مبارزه‎ای سخت را طلب می‎کند. شش‎ها در وجهه مثبت، قادر به این مبارزه طلبی هستند. آنان اغلب در زندگی نظر بلند بوده امکانات برتر را جستجو می‎کنند. این افراد به دلیل کمال طلبی و انعطاف‎ پذیری اغلب به توفقیات بالایی در زندگی دست می‎یابند .
همه ما دارای امیدها و ایده ‎آل هایی هستیم که مکن است به آنها برسیم یا نرسیم. اما شش‏ها در این خصوص حساس‎تر و ضربه ‎پذیرتر هستند. آنان اگر به خواسته‎ ها و آرزوهایشان نرسند، ضربه ‎های شکست و ناامیدی را با شدت بیشتری حس می‎کنند .
شش‎ها اغلب قضاوت عجولانه می‎کنند. دیگران را با ایده‎ آل های خود می ‎سنجند. اغلب در حال انکار زندگی عاطفی هستند. آنان از اشتباه هراسانند و اگر گاه در زندگی دچار اشتباه شوند، ممکن است مدتها خود را شماتت کنند .
همکاری یا زندگی کردن با شش‏ها مشکل است. چون اینان اغلب چیزی را برای ایراد گرفتن و بهانه کردن دارند. ولو این که این ایراد و بهانه از خودشان باشد .
شش‏ها عموماً انتظار دارند در هر کاری در صدر قرار بگیرند و این گاه آنان را دچار فشار یا انصراف از عمل می‎کند. بعضی از شش‎ها در دوران نوجوانی در مدارس برای خوب جلوه کردن، چنان فشاری را احساس می‎کنند که ممکن است دچار فشار آسمی شوند. یا اگر دیگران را از خود جلوتر ببینند، اعتماد خود را از دست می‏دهند و ممکن است از ادامه درس یا کار، منصرف شوند. در چنین موارد نیاز به راهنمایی و توجیه شدن دارند تا به خود بصیرت پیدا کنند و واقعیات وجودی خود را بپذیرند .
شش‎ها عموماً بالاخره به این بصیرت می‎رسند و می ‏فهمند آنچه که اهمیت دارد این است که آنها خود چه کسی هستند و توانایی ‎هایشان چیست. نه این که چگونه باید جلوه کنند. آنان وقتی به این مرحله برسند، قدر کمال فردی و ذاتی خود را درک می‎کنند .
شش‎ها وقتی شروع به درک حقایق پیرامون خود و کمال ازلی کنند و هدفمندی هر کس و هر چیز را درک کنند، سپس به این معنا برسند که مشکلات و مبارزات افراد در طول زندگی، خود برانگیزنده تجلی ذات و شخصیت باطنی اوست، آن وقت زندگی و حیات تازه‎ای را تجربه خواهند کرد و به حس آرامش و اعتماد به نفس دست خواهند یافت .

 

 

خصوصیات عدد هفت (7)

رمز موفقیت در زندگی هفت‎ها گشاده ‎دلی و خود اعتمادی خواهد بود. این افراد زیاد حساس و خوش بین بوده به همه اعتماد می‎کنند. از آنجایی که رازدار و محافظه کار نیستند، گاه احساس فریب خوردگی می‎کنند و نسبت به خود و دیگران بی اعتماد می‎شوند. این افراد اگر به خود بیایند و استعدادهای خود را پیدا کنند، معلمین و استادان خوبی خواهند بود .
این افراد به ظاهر خود را مستقل و خودمتکی نشان می‏دهند، لذا گاه تصمیمات تحمیلی و بدون مشورت می گیرند و این خود بازتاب عدم اعتماد به نفس واقعی در هفت‎هاست .
انرژی هفت‎ها بیشتر متوجه درون است تا بیرون. بیشترین امکان پیشرفت برای آنان، در زمینه علوم روانی – فرهنگی و هنری است. هرگاه هفت‎ها در این نوارد علاقه نشان دهند و تحصیل کنند به توفیقات خوبی دست خواهند یافت .
هفت‎ها وقتی به احساسات و افکار و الهامات خود توجه و اعتماد کنند و به این حقیقت که فطرت الهی در ذات همه انسانها و بلکه جمع مخلوقات هستی، جریان دارد، برسند. آن وقت به نوعی عشق الهی و خود درونی نزدیک می‎شوند، و گاه می‎توانند راهنمایان خوبی برای دیگران باشند .
هفت‎ها قبل از هر چیز باید به خود اعتماد کنند. باید نه زیاده‎ خواه، بلکه واقع بین باشند. اعتماد به نفس آنها بایستی شامل همه امور باشد. از آنجایی که رسیدن به اهداف زندگی، مشکلات و چالش‎های مربوط به خود را دارند، لذا هفت‎ها قبل از رسیدن به خود اعتمادی، لازم است از اطلاعات و نصایح دیگران در زندگی بهره بگیرند تا کم کم به خود اتکایی و اعتماد به نفس لازم برسند .
اعتماد به احساسات و الهامات درونی، برای هفت‎ها یک مبارزه تلقی می‎شود. زیرا ذهن عقل‎گرای آنان اغلب راه را به سوی ادراکات و الهامات درونی می‎بندد. این افراد برای آن که از این سد بگذرند و راه را برای بصیرت درون باز کنند، بایستی ناخودآگاه خود را نظم دهند و با ایجاد نظم در ناخودآگاه، راه همکاری را با آن بگشایند .
هفت‎ها با اعتماد به خود و اعتماد به فطرت الهی، می‎توانند به نظم درونی برسند و از این طریق قوای روانی و حیاتی خود را آزاد سازند. اینان لازم است اعتماد به خود را از طریق تجربیات شخصی، کار و روابط اجتماعی به دست بیاورند. آنان بایستی از مشکلات و چالش‎ها، به عنوان پلی برای رسیدن به درک عمیق‎تر زندگی بهتر و تکامل و آموختن استفاده کنند .
هفت‎ها گاه خود را از واقعیات فیزیکی زندگی دور ساخته و به مسائل متافیزیکی روی می‎آورند. بدین منظور بعضی از این افراد مانند خانه به‎دوشان، به دنبال استاد روحانی می‎گردند. اما این افراد باید بدانند تا وقتی که نتوانند به درون خود نگاه کنند و دریابند که هر چه به آن محتاجند، از جمله ایمان به خداوند، در درون خودشان است، از این سرگردانی و سردرگمی نجات نمی‎یابند .
بیشتر هفت‎ها به طبیعت علاقمند بوده و اغلب مایلند در طبیعت و محیطی آرام زندگی کنند. یا حداقل گاه به دامان طبیعت پناهنده شوند. این عمل تا حد زیادی روحیه آنان را متعادل می‎کند .
هفت‎ها عموماً نیاز به شریک و همدم دارند تا در زندگی به تعادل برسند. ولی یا در این مورد وابسته و فریب خوار می‎شوند، یا سرد و محتاط عمل می‎کنند. لذا کمتر به این تعادل و هماهنگی دست پیدا می‎کنند .
بسیاری از هفت‎ها استعداد آن را دارند که به صورت متفکران – نویسندگان – عرفا یا محققین برجسته درآیند. آنان قادرند در زمینه‎های فلسفه – ریاضیات – فیزیک – الهیات – متافیزیک و روان‎شناسی، تحقیق یا تدریس کنند .
بعضی از هفت‎ها اگر چه در ابتدا نسبت به متافیزیک بی اعتنا و گاه بی اعتقاد هستند، اما در نهایت به گرایش روی می‎ آورد و کم و بیش راه خودشناسی را پیش می‎گیرند .
کودکان معمولاً هفت‎ها را دوست دارند و این محبت متقابل است. زیرا هفت‎ها عموماً قلبی رئوف و کودکانه دارند و در عمیق‎ترین سطح با خداوند مرتبط هستند. آنان به گونه‎ ای خرد و دانش باطنی را درک و احساس می‎کنند و از آن بهره می ‎برند .


 

 

خصوصیات عدد هشت (8)

رمز موفقیت در زندگی هشت‎ها قدرت طلبی و رفاه طلبی آنهاست. این افراد از تاثیرگذاری بر دیگران لذت می‎برند. به خصوص اگر این تأثیر معنوی باشد. اما از مشکلات مالی می‎ترسند. گاه از قدرت و شهرت هم ترس دارند. گاه رفتارشان به گونه‎ای است که گویی برای خود هم کارشکنی می‎کنند. حال اگر این افراد به خود بیایند و از استعداد ذاتی خود بهره بگیرند، افرادی مثبت – موفق و نیک خواهند بود .
هشت‎ها به ظاهر از رسیدن به قدرت اجتناب می‎کنند، ولی در باطن در جستجوی آن هستند و به طریق مبهم اما محسوس، برای دست‎یابی به قدرت و موفقیت، سازشکاری می‎کنند. اینان بایستی مشکلاتی را که در ارتباط با قدرت و مقام و تشخیص، که با آن مواجه می‎گردند، از میان بردارند .
رسیدن به اهداف معنوی و دست یابی به آرامش درون، برای عده‎ای از هشتها مقدم‎تر از قدرت مادی است، اما قدرت مادی در کنار قدرت معنوی، راه را برای رسیدن به اهداف انسانی آنها باز می‎کند .
هشت‏ها اغلب انگیزه‎ های لازم را برای به دست آوردن پول و قدرت دارند و آنهایی که از این انگیزه ‎ها بهره می‎گیرند، به موفقیت و ثروت خوبی هم دست پیدا می‎کنند .
هرکس بخواهد به استعداد معنوی و روحی خود دست پیدا کند، باید شرایط از همه لحاظ برای او فراهم باشد. که از جمله این شرایط، احساس امنیت مالی در حد متعارف است .
البته هشت‎ها وقتی در زندگی به ثروت و قدرت با معنویت برسند، نباید از آن سوء استفاده کنند، زیرا این عمل آینده روحی آنان را تحت ‎الشعاع قرار می‏دهد .
هشتها به طور کلی اغلب متغیر و دمدمی مزاج هستند – گاه اعمال و رفتاری مثبت دارند و گاه نیز منفی باف و لجوج هستند – بعضی قدرت طلب بوده و حتی گاه از قدرت خود سوء استفاده می‎کنند – بعضی دیگر از پول و قدرت دوری می‎کنند و به روحانیت گرایش دارند – آنان گاه فعال و اهل کار و کوشش و اجتماعی بوده و گاه منزوی و غیر فعال می‎باشند با این حال اغلب افراد خوش شانسی هستند .
هشت‎ها وقتی مثبت اندیش باشند، به اکثر خواسته ‎های خود می‎رسند. چون این توانایی در ذات آنها وجود دارد. هشت‎هایی که به شکوفایی استعداد مادی و معنوی خود برسند، ممکن است خیلی ثروتمند باشند یا با قناعت و در رضایت کامل زندگی کنند. ممکن است به شهرت و احترام و موفقیت خوب اجتماعی دست یابند، یا غیر از خانواده و دوستان و همکاران، برای دیگران ناشناس باقی بمانند و ....

 

 

خصوصیات عدد نه (9)

رمز موفقیت در زندگی نه‎ ها عقل و درایت آنهاست. نه‎ها در وقت لزوم می‎توانند دیگران را هدایت و راهنمایی کنند. اگر از استعداد خود خوب بهره بگیرند، مدیران – رؤسا و رهبران خوبی می‎شوند – اینان اغلب قوی – پرجاذبه و دارای افکار مثبت هستند – آنان اغلب به دنبال اهداف بزرگی در زندگی هستند، ولی یک احساس عدم اطمینان به خود و آسیب ‎پذیری از گفتار دیگران، در درون خود دارند .
با آن که همه ما کم و بیش استعداد رهبری دیگران را داریم، اما نه‎ا به خوبی از این استعداد برخوردار هستند. این افراد دارای نیروی جاذبه بوده به خوبی می‎توانند نظر دیگران را به خود جلب نمایند .
حال اگر این نیرو را در جهت مثبت به کار گیرند، رهبری مثبت خواهند داشت و اگر در جهت منفی به کار گیرند، رهبری منفی خواهد شد .
استعدادهای بالقوه خوبی در ذات وجود نه‎ ها وجود دارد، اگر این افراد به قلب و احساساتشان رجوع کنند و با الهامات درون هماهنگ شوند، به خرد و دانش خوبی دست می‎یابند .
ضمیر ناخودآگاه ما، مانند کودکان، بیشتر متأثر از اعمال و رفتار ماست، لذا لازم است از طریق اعمال و رفتار درست، ضمیر ناخودآگاه همان را به یاری بطلبیم و از این طریق راه را برای تظاهر استعدادهای درونی باز کنیم .
نه‎ها می‎بایست گفتار و اعمالیشان را یکی کند. بایستی تردیدها را کنار بگذارند. وقتی هدفی را در نظر می‎گیرند، بایستی تمام وجودشان در راستای آن هدف متحد شود .
نه ‎ها در وجهه مثبت، در هر کاری می‎تواند موفق شوند. از معلمی و استادی تا ریاست و مدیریت، از مشاغل آزاد گرفته تا منشی – پستچی و ....
نه‎ ها در اموراعتقادی متغیر هستند. بسیاری از نه ‎ها بین سرحد مسئولیت اخلاقی و تقوا یا انکار کلی قوانین اخلاقی، در نوسان هستند. بعضی در اوج اخلاق و تقوا ظاهر می‎ شوند، و بعضی دیگر بی اعتنا به این دو خواهند بود .
نه ‎ها هرگاه به بلوغ فکری و درکی برسند و در ضمن از همت و اراده مثبت خود بهره بگیرند، معلمان و راهنمایان خوبی برای افراد خواهند بود. البته این افراد لازم است بین اراده مثبت و اراده منفی تفاوت قائل شوند. همچنین بایستی تفاوت بین اراده شخصی و اراده روحانی و بلکه اراده الهی را درک نمایند .
نه‎ها در وجوه منفی زندگی، ممکن است به خود بی‎اعتماد و بی اعتقاد گردند. حتی ممکن است از روی ناامیدی و از طریق مصرف الکل – مواد مخدر – یا آولده شدن به برخی گناهان، روح و جسم خود را تخریب نمایند و یا به بیماری‎های مختلف مانند دردهای پشت و آرتروزها، گرفتار شوند . بعضی از نه‎ ها نسبت به گفتار دیگران مقلد و بلکه متعصب هستند. در چنین مواقع به افکار و ایده‎های خود بی توجه می‎شوند .
نه‎ها اغلب ظاهرشان با باطن‎شان یکی نیست. در ظاهر آرام جلوه می‎کنند، اما در باطن منقلب هستند. گویی چیزی گم شده را جستجو می‎کنند. البته این در نه‎ های مثبت‎اندیش و موفق کمتر دیده می‎شود .
نه‎ها در وجوه مثبت، انسان‎هایی آرام و صبور – درستکار – هوشمند – صادق و مهربان هستند. آنان مشاور و راهنمای خوبی برای خویشان و دوستان و بلکه همه مردم خواهند بود. این افراد استعداد تأثیرگذاری دارند و از طریق گفتار و اعمال و رفتار خود، اراد را به سوی خود جلب می‎کنند .

 

خصوصیات عدد ده (10)

رمز موفقیت ده‎ها در زندگی، بهره ‎گیری از استعدادهای درون خواهد بود. آنان از این استعداد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‎ کنند. همین طور برای کمک به دیگران .
ده‎ها در وجهه مثبت، افرادی خلاق – هوشمند و دارای جاذبه مغناطیسی هستند. در وجهه منفی تا حد اعتیاد و انحراف پیش می‎ روند. این افراد گاه در مقابل ارادات و الهامات درونی خود گیج هستند و بعضاً بیش از حد حساس و عصبی می‎شوند. آنان تا وقتی که به اعتماد به نفس واقعی نرسند، اغلب لاف زن و غلوگو هستند .
قانون درک مستقیم و الهام پذیری ده‎ها به آنها کمک می‎کند تا به خود اعتمادی برسند و در ضمن از انتقاد دیگران نهراسند. اینان عموماً  راه زندگی را خود انتخاب می‎کنند .
ده‎ها قدرت مقاومت خوبی دارند و وقتی به خود اعتمادی برسند، قادر خواهند بود از تمامی مشکلات و سختی‎ها بگذرند و خود را به اهداف مورد نظر در زندگی نزدیک کنند. اما اگر انرژی و استعداد خلاق این افراد در درون محبوس بماند، موجب بروز مشکلات فراوان برای آنان می‎شود که از جمله آنها ناراحتی‎های جسمی – تنش‏های عصبی – گرایش به اعتیاد و غیره خواهد بود .
گاه محبوس شدن انرژی در ده‎ها، موجب بروز عوارض در پروستات یا تخمدان – کمر یا قلب – مشکلات ذهنی – یبوست و غیره می‎ گردد .
بعضی از ده‎ها وقتی بیمار می ‎شوند، به درمانهای طبیعی مانند گیاه درمانی – انرژی درمانی – روان درمانی – لمس درمانی یا ماساژ درمانی و ... بهتر از درمان پزشکی رایج، پاسخ می ‎دهند .
اگر ده‎ها در زندگی روزمره از پیاده ‎روی – ورزشهای سبک و بدن سازی و از هوای آزاد در طبیعت بهره بگیرند، زندگی سالم و پرنشاطی خواهند داشت.زیرا از این طریق انرژی منفی آنان آزاد و انرژی مثبت جایگرین آن می‎شود .
ده‎ها گاه رفتار و اعمال متغیری دارند. ممکن است با افراد خانواده رفتار خوبی نداشته باشند، اما با غریبه‎ ها رابطه و دوستی خوبی برقرار کنند. ممکن است در وقت خشم، دست به خودآزاری بزنند. یا به وقت تأثر و ناامیدی، به اعتیاد و گاه برخی اعمال ناصواب مانند خودکشی، دست بزنند. گاه وقتی کسی آنها را می‎ رنجاند یا به آنها زور می‎گوید، خشم خود را بر سر نزدیکان و افراد خانواده خالی میغکنند. عجیب این که آنان در وجهه مثبت، افرادی توانان – خلاق – خوداتکا – مردم دوست و موفق هستند. در این حالت آنان افرادی جدی و کوشا بوده و در اغلب امور، از خود توانایی نشان می‎دهند. حتی بعضی از آنان می‎ توانند شفابخشان روحی خوبی بشوند .
ده‎ها عموماً دارای نیروی خلاق خوبی هستند و اگر از آن در زمینه ‎های هنری مانند نقاشی – شعر – موسیقی – هنرپیشگی – کارگردانی – یا اختراع و ابداع، بهره بگیرند، به توفیقات خوبی دست یابند. این افراد به هر نسبت که بتوانند بر احساسات منفی خود غلبه کنند و بیاموزند که به الهامات درون اعتماد کنند، به همان نسبت نبوغ و استعداد بیشتری در آنها ظاهر خواهد شد .
ده‎ها عموماً دارای انرژی شفادهنده هستند. اگر آنان با مثبت اندیشی و بصیرت کامل این انرژی را در جهت صحیح به حرکت درآورند، می‎توانند از آن هم برای خود درمانی و هم در درمانی بهره بگیرند .
ده‎ها تا زمانی که به خود اتکایی و خود اعتمادی نرسند و به دیگران متکی باشند، نمی‎ توانند زندگی را آن طور که باید تجربه نمایند. اما وقتی به مرحله خود اتکایی برسند و کنترل زندگی خود را شخصاً به دست بگیرند، به رضایت خاطر و توفیقات خوبی دست می‎ یابند .
ده‎ها اگر برای پول ارزش زیادی قائل شوند، پس از به دست آوردن آن، احساس رضایت نخواهند کرد. و اگر هم به پول بی ‎اعتنا باشند. به شرط آن که مقصود اعتلای معنوی باشد، احساس رضایت خواهند کرد، در غیر این صورت با عدم رضایت و پشیمانی مواجه خواهند شد .
از جمله قوانین موفقیت‎ مادی و معنوی، برای ده‎ها و دیگران عبارتند از: صداقت و راستگویی – بصیرت و روشن ضمیری – انتخاب هدف و هدفمند بودن – بهره‎ گیری از همت و اراده فردی و ...
عدم توجه به قوانین فوق، مانع ظهور خلاقیت ده‎ها شده و ممکن است آنان احساس ناامیدی و سرخوردگی کنند و یا به مسائل منفی گرایش پیدا کنند. در چنین شرایط ممکن است به دلیل خشم و افسردگی – ترس و خجالت – و کناره گیری از دیگران، دچار کشمکش درونی شوند و بالاخره به بیماری‎های جسمی و روانی گرفتار آیند .
این افراد اغلب در انتهای ستون فقرات – اعضاء تناسل – زانوها – مرکز خورشیدی و قلب، دچار حساسیت می‎شوند و لذا بایستی مراقب افکار و اعمال خود باشند. همچنین آنان نباید در امور جنسی – مصرف غذا و مصرف دارو، افراط کنند .
بیشتر ده‎ها به دلیل داشتن استعداد درونی برای تمرکز، انرژی مساعدی از خود خارج می‎ سازند و با استفاده از نبوغ الهامی که از طریق صفر (0) عدد تولدشان می‎آید، به موهبت نیروی پیش‎ بینی و درون‎ نگری خوبی می‎رسند .
ده‎ها در وجهه منفی، افرادی مایوس – خجول – بی صبر و عجول – منفی باف – ایرادگیر – پرتوقع – خیالاتی و بدون احساس مسئولیت می‎ باشند. اما در وجهه مثبت، افرادی پرانرژی – قوی – حساس و الهام گیرنده – دارای افکار و ایده‎ های روشن – موفق در امور تجاری – هنری – اجتماعی با حس مسئولیت و دارای زمینه پیشرفت در هر کاری هستند. به خصوص در کارهای که سازندگی در آن مطرح باشد، مانند معماری – طراحی و غیره .


 

 

خصوصیات عدد یازده (11)

یازده در برگیرنده دو تا یک (11) است. به عبارت دیگر، یازده تمام یا بخشی از خصوصیات یک‎ها را با شدت بیشتر در بر دارد .
یازده عموماً افرادی خلاق – پرانرژی – با اراده – دارای اعتماد به نفس – و دارای نیروهای بالقوه زیاد هستند. اگر چه گاه در زندگی با مشکلات مواجه می‎شوند که ممکن است نسبت به خود بی‎اعتماد شوند، اما در کل افراد موفقی خواهند بود .
یازده قبل از آن که بتوانند از نیروهای بالقوه ذاتی‎شان استفاده کنند، بایستی خودشان را پیدا کنند. مرکز وجودی و هویت واقعی خودشان را بایستی خود را از وابستگی رها کند و به طور مستقل زندگی‎شان را اداره کنند .
یازده‎عموماً ممکن است در دوران کودکی مورد خشونت و تعرض قرار بگیرند و این در شکل‎گیری شخصت منفی آنان تأثیر می‎گذارد. لذا قبل از هر چیز این افراد نیاز به احساس امنیت – استقلال و اعتماد به نفس برای آینده دارند. در غیر این صورت گرفتار ترس – خشم و عصبانیت شده احساس ناامنی و بی اعتمادی خواهند کرد. و این حالات، آنان را به سمت احساس حقارت سوق می‎دهد .
یازده دارای میدان انرژی وسیعی هستند و هرگاه تصمیم به انجام کاری بگیرند، حتی در زمینه اختراع و ابداع، انرژی فوق‎العاده‎ای از خود نشان می‎دهند. زیرا ذاتاً دارای استعداد و خلاقی ذهنی هستند. اما گر انرژی آنها در جهت منفی به کار بیفتد، اثر ویرانگری خواهد داشت. به خصوص این که عده‎ای از این افراد، گرایش درونی به سوی انحراف و اعتیاد دارند .
یازده در وجهه مثبت، دارای افکار و ایده‎های خوبی هستند و علاوه بر استعداد خلاقیت بالا، دارای انرژی شفابخش نیز می‎باشند. آنان هرگاه در امور از خود پایداری نشان دهند، علاوه بر استعداد معمول، از قوه الهام نیز برخوردار می‎شوند .
بعضی از یازده با آن که ظاهری آرام و سازشکار دارند، در باطن زورگو و مستبد و خود رأی هستند. و این حالت متأثر از تأثیرات دوران کودکی آنهاست. این افراد اغلب از لحاظ جسمی، در ناحیه اعضاء تناسل – تخمدانها – زیر شکم و پایین کمر حساس هستند و گاه از این مناطق، دچار آسیب و عفونت می‎ شوند. که عامل آن انسداد مسیر انرژی حیاتی و روانی، می‎باشد .
اکثر اوقات، مشکلات جسمی و احساسی یا جنسی این افراد، بر اثر مسدود شدن انرژی خلاق، به وجود می‎آید. این افراد در چنین مواقع، به درمانهای طبیعی مانند: طب سوزنی – طب فشاری – انرژی درمانی و .... بهتر از درمان پزشکی رایج پاسخ می‎گویند. در ضمن فعالیت‎های بدنی برای این افراد بسیار مفید خواهد بود. زیرا انرژی مسدود و متراکم آنان را آزاد می‎سازد .
ورزش روزانه و مصرف غذاهای طبیهی و سبک مانند: سبزیجات – حبوبات – گوشت ماهی – گوشت پرندگان و .... برای این افراد مفید می‎باشد .
یازده عموماً در فعالیت‎های ذهنی، موفق‎تر از فعالیت‎های بدنی هستند. این افراد در صورت رسیدن به تعادل و امنیت و اعتماد به نفس، دارای خلاقیت حضور مید در اجتماعی خواهند بود و ممکن است در جمع مخترعین – هنرمندان – ورزشکاران – مدیران – رؤسا و ... آنها را پیدا کنید. در واقع از هنگامی که انگیزه فعالیت و خدمت در این افراد پیدا شود. قوای خلاقه آنان نیز تحریک و فعال می‎گردد .
یازده بایستی به هر طریق با احساسات درونی هماهنگی شوند. تردید و دودلی‎ها را کنار بگذارند و خشم خود را در برخورد با ناملایمات مهار کنند و آرام آرام با ایجاد تعادل در خود بهره‎ گیری از استقلال شخصی، راه را برای آزاد شدن استعدادهای درونی و خلاقیت فردی، بگشایند .
یازده عموماً در ابتدا تصور می‎کنند نمی توانند به تنهایی در امور موفق گردند. لذا انرژی آنان در اتکاء به دیگران فعال می‎شود. اما وقتی اعتماد به نفس کافی پیدا کنند، استقلال خود را به دست می‏آورند و گاه ریاست مآبانه نیز عمل می‎کنند. از آن پس ممکن است با رقابت و گاه حیله‎گری، از دیگران پیشی بگیرند و تا حد ریاست و مدیریت و غیره پیش بروند .
یازده عموماً به این مقصود در این جهان آمده‎اند که عامل ترقی روحی و معنوی برای خود و دیگران باشند. خود را وقف مردم کنند و عامل تغییرات مثبا در دنیا شوند. این افراد اگر مجذوب مادیات نشوند، در معنویات، پیشرفت خوبی خواهد داشت .
ا آنجایی که هدف زندگی، گزوشدن راه به سوی تعالی و معنویات است، یازده‎ها با مسال و امتحانات مرتبط با عدد تولد و زندگی خود مواجه میغگردند. لذا لازم است برای طی مراحل شد و تعالی، بر مشکلات زندگی که ممکن است از کودکی با آن مواجه گردند، غلبه کنند و به تدریج ذهن و قلب خود را بر ری الهامات هدایت کننده درون بگشایند .
یازده‎ها عموماً پرانرژی و دارای بدنی قوی اما حساس هستند. وقتی بیمار شوند، ذهنشان فعال می‎شوند. لذا اگر انرژی درمانی خود را باور داشته باشند، به صورت تجسم ذهنی و روشهای مناسب دیگر، می‎توانند درمان خود را تسریع نمایند .
تغذیه سبک به همراه ورزشهای سبک از جمله پیاده‎روی و بدن سازی – همچنین نقاشی – موسیقی – کارهای نمایشی – مجسمه ‎سازی و .... در آزاد سازی انرژی خلاق یازده‎ها تأثیر خوبی دارند. ضمناً طبیعت بکر، چون جنگلها – کوهها – دشت‎های سرسبز و .... تاثیری الهام بخش روی این افراد خواهد داشت .
 

 

خصوصیات عدد دوازده (12)

دوازده در برگیرنده مشخصات (1) و (2) است که حاصل آن همکاری خلاقه است. دوازده‎ ها بعضاً ممکن است تمامی خصوصیات 1 و 2 را در بر داشته باشند. یا ترکیبی از بخشی از این خصوصیات دوگانه باشند .
دوازده ‎ها عموماً انرژی زیادی دارند. آنان افرادی جدی و هوشمند هستند. اگر چه ممکن است گاه اعمال ساده لوحانه انجام دهند اما این موجب تعادل در آنان خواهد شد .
دوازده ‎ها اغلب نسبت به دیگران احساس تفاوت می‎کنند. گاه حساس – مشکوک و منزوی به نظر می‎رسند. اما عموماً افرادی متعادل و اجتماعی هستند .
دوازده‎ها استعدادهای بالقوه خوبی دارند که اغلب در همکاری با دیگران، تظاهر می‎کنند. اینان افرائی صادق – بی ریا و صمیمی هستند. در عین حال گاه کله شق – منتقد و دارای زبان نیش‎دار هستند .
دوازده‎ها عموماً به دلیل حساسیت زید و احساس مسئولیت کردن، گرفتار مشکلات می‎شوند و در چنین مواقع حالتی تهاجمی پیدا می‎کنند و گاه دچار آلرژی می‎شوند که منبع آن، فشار درونی و انسداد انرژی است .
دوازده‎ها عموماً در زندگی برای آزادسازی انرژی بالقوه خود، نیاز به همسر، شریک یا همکاری دلسوز و مهربان دارند. این افراد بعضاً دارای افکاری رمانتیک بوده گاه نسبت به دیگران عمیقاً احساس کشش می‎کنند. و گاهی یک باره ممکن است رابطه‎ شان را قطع نمایند. این افراد به خصوص قبل از ازدواج، بهتر است از زنان و مردان متأهل، دوری کنند. یا کمتر با آنان معاشرت کنند .
دوازده‎ها وقتی به تعادل و اعتماد به نفس کافی برسند، افرادی فعال – با اراده – خوش فکر بوده و در زمینه ‎های مختلف از خود استعداد نشان میغدهند و اغلب در اموری که اراده کنند، موفق می‎شوند. آنان اغلب در امور اقتصادی موفق بوده و به خصوص در نیمه دوم عمر، از رفاه خوبی برخوردار می‎شوند .
دوازده ‏ها عموماً دارای خلاقیت ذاتی هستند و به مقصود بهره ‎گیری از این استعداد و ایجاد تغییرات مفید، به این جهان آمده ‎اند. اما بایستی مراقب باشد تا جاه ‎طلبی آنان، مانع ظهور استعدادشان نشود .
به طور کلی موفقیت یا عدم موفقیت دوازده‎ ها بستگی به روش و روال زندگی آنها دارد. این افراد در وجهه مثبت، افرادی صبور – دقیق – فعال – سازنده – سخاوتمند و موفق هستند. اما در وجهه منفی، افرادی خشک تند – جاه‎ طلب – گاه مایوس – افراط گر – عجول – آسیب‎پذیر و ... می‎باشند .
دوازده‎ه در بدترین شرایط و تحت فشارهای روحی، سیستم ایمنی خود را از دست میغدهند و اغلب دچار صدماتی در ناحیه زانو – قوزک پا و به طور کلی در نیمه اول بدن می‎شوند که تمرینات ورزشی منظم، به خصوص بدن سازی، میغتواند تا حد زیادی به آنها کمک نماید. همچنین تمرینات تنفسی و تمرکزی در چنین مواقع اثر مثبتی خواهد داشت .
دوازده ‎ها در بالاترین شرایط، افرادی قوی – وفادار – قابل اعتماد – یاری دهنده – عقل گرا – بلند همت و موفق خواهند بود. اینان اغلب از این که گره‎ای را بگشایند یا مشکلی را حل کنند و یا در مسائل تازه، مهارتی را از خود نشان دهند، احساس آرام می‎کنند. این افراد در بسیاری امور ممکن است نوآوری داشته باشند .
اگر چه دوازده‎ها گاه با مشکلاتی سخت در زندگی مواجه می‎شوند، اما با صبر و پشتکار آنها را پشت سر گذاشته و به وی هدفهای خود پیش می‎روند. به خصوص اگر از پشتوانه دیگران و منابع مالی برخوردار باشند، اعمال بزرگ و خیرخواهانه برای جامعه خواهند داشت .
دوازده ‎ها بایستی بدانند که خود کنترلی و اتکاء به خود، بالاترین امتیاز برای آنان خواهد بود. باید قدم به قدم به اهداف خود نزدیک شوند. بایستی یاد بگیرند که فقط در همکاری مسالمت‎آمیز و صادقانه است که می‎توانند منشأ اعمال بزرگ و مفید باشند .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

شنبه
این افراد در برخورد با طوفان های زندگی، زود جا خالی نمی کنند. برای موفقیت و خوشبختی می جنگند و در آخر آن را به دست می آورند. باید کناره گیری و دوری کردن از اجتماع را کنار بگذارند. از چشم تنگی و خساست اجتناب کنند و تا می توانند با مردم به شوخ طبعی و اخلاق خوب رفتار کنند.
 
یکشنبه
یکشنبه روزی بسیار خوش یمن و میمون است . افرادی که در این روز به دنیا می آیند اغلب در زندگی ثروتمند و موفق خواهند شد. هر کجا می روند، شانس به دنبال آنهاست. افرادی خوش بین و بشاش هستند، اما خود را خیلی جدی می گیرند. باید مراقب باشند که گرفتار غرور و خودبینی نشوند.
 
دوشنبه
بچه ی متولد روز دوشنبه، پولدار و ثروتمند نخواهد شد، اما از گرسنگی هم نخواهد مرد. همیشه به دنبال آرامش و خوشبختی است. باید یاد بگیرد که کمی باثبات تر باشد و خیلی تحت تاثیر حرف های دیگران قرار نگیرد. معمولاً از عقل خود تبعیت می کند و مراقب خیالات خود هست.
 
  سه شنبه
متولدین سه شنبه زندگی آسوده ای نخواهند داشت. باید برای خوشبختی و موفقیت خود همواره بجنگد تا بتواند جاه طلبی های خود را ارضاء کند. باید مراقب باشد که گرفتار سلطه جویی و  تعصب نشود.
 
  چهارشنبه
بچه ی متولد چهارشنبه ذاتاً هنرمند و هنرگراست. باید اجازه بدهد تا استعدادهایش شکوفا شود. می تواند در زمینه های کسب درآمد هم موفق باشد، اما باید از افراط و زیاده روی در این مورد خودداری کند.
 
کسی که پنج شنبه به دنیا آمده است، باید در همین روز نیز ازدواج کند. فقط از این طریق است که میتواند اطمینان حاصل کند که زندگی زناشویی خوبی در انتظار اوست. نباید در کارها زیاده روی کند و تا می تواند باید قدرت شخصیتی خود را بالا ببرد. اگر سخت کوشانه کار کند و از تنبلی دوری کند، مطمئناً موفق خواهد شد.
 
جمعه
این روزِ آدم های عادی است. افرادی که در این روز به دنیا می آیند، زندگی بسیار ساده و معمولی را پشت سر خواهند گذاشت و به همان زندگی نیز راضی و خرسندند. فقط باید مراقب باشند تا زندگیشان دچار پوچی نشود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

عدد سال


در مبحث عددشناسی فقط با اعداد یک رقمی ۱ تا ۹، همچنین اعداد دو رقمی ۱۱،۲۲ و گاهی ۳۳،۴۴ و مشابه آن سروکار داریم. این اعداد را (اعداد رهبر) می‌نامند. برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد، ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می‌کنیم. برای مثال، اگر متولد سال ۱۹۹۶ باشید ارقام این عدد را باید باهم جمع کنید. اگر حاصل جمع آنها یکی از اعداد ۱،۲،۳،…،۹،۱۱،۲۲،۳۳،… نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی ۱ تا ۹ یا دو رقمی ۱۱،۲۲،۳۳،… برسید.

در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه می‌شود حاصل جمع برابر است با: ۲۵= ۶+۹+۹+۱ پس باید ارقام ۲ و ۵ را جمع کنیم: ۷=۵+۲ بنابراین عدد سال تولد شما ۷ است. در مثالی دیگر مثلاً اگز در سال ۱۹۹۳ به دنیا آمده باشید آنگاه داریم: ۲۲ = ۳+۹+۹+۱ همانطور که ملاحظه می‌کنید حاصل آن عدد ۲۲ می‌شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد ۲۲ است. مثال‌های دیگر: اگر کسی در سال ۱۹۹۵ به دنیا آمده باشد برای به‌دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل کند: ۶ =۴+۲=۲۴=۵+۹+۹+۱=۱۹۹۵ بنابراین عدد سال تولد او ۶ است. اگر متولد سال ۱۹۴۸ باشید آنگاه: ۲۲=۸+۴+۹+۱ پس عدد سال تولد شما ۲۲ است.


عدد ماهژانویه


1


مه


۵سپتامبر


۹

فوریه


2


ژوئن


۶


اکتبر


۱۰
مارس


3


ژولای


۷


نوامبر


۱۱


آوریل


4


آگوست


۸


دسامبر


۱۲
بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از:
۱=۰+ ۱=۱۰= اکتبر


یعنی عدد ماه تولد او ۱ است و اگر در ماه نوامبر به دنیا آمده باشد:
۲=۱+۱=۱۱= نوامبر
یعنی عدد ماه تولد او ۲ است.


عدد روز


برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی ( به جز ۱۱ و ۲۲) را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلاً اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از: ۳ =۱+۲=۲۱، یا اگر در روز هیجدهم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد، داریم: ۹ = ۸+۱ = ۱۸ یعنی عدد روز تولد او ۹ است. یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد: ۱ =۰+۱=۱۰=۹+۱=۱۹ یعنی روز تولد او ۱ است. ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه‌های سال به دنیا آمده باشد همان عدد، عدد روز تولد اوست.


عدد سرنوشت


بعد از آنکه عدد سال تولد، عدد ماه تولد، و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا عدد ۱۱ یا ۲۲ برسید. مثلاً اگر در روز سی و یکم ماه دسامبر سال ۱۹۵۵ به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می‌آید:

۶ = ۴+۲ = ۲۴ = ۵+۹+۹+۱ = ۱۹۹۵ = عدد سال تولد
۳ = ۲+۱ = ۱۲ = عدد ماه تولد
۴ = ۱+۳ = ۳۱ = عدد روز تولد
۴ =۳+۱=۱۳=۴+۳+۶= عدد روز تولد+عدد ماه تولد+عدد سال تولد =عدد سرنوشت. بنابراین عدد سرنوشت شما ۴ است.


عدد خورشیدی


در این مرحله، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید. (مثلاً اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او ۹ است).
علامت خورشیدى


حمل (متولد فروردین)


1


اسد (متولد مرداد)


5


قوس (متولد آذر)


9ثور (متولد اردیبهشت)


2


سنبل (متولد شهریور)


6


جدى (متولد دى)


10جوزا (متولد خرداد)


3


میزان (متولد مهر)


7


دلو (متولد بهمن)


11


سرطان (متولد تیر)


4


عقرب (متولد آبان)


8


حوت (متولد اسفند)


12
عدد تقدیر


برای به دست آوردن عدد تقدیر، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد ۱ تا ۹ یا ۱۱ یا ۲۲ برسیم. مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی ۴ و عدد علامت خورشیدی او ۹ باشد، آنگاه داریم: ۴ = ۳+۱ = ۱۳ = ۹+۴ یعنی عدد تقدیر او ۴ است.


تفسیر عدد تقدیر

 
پس از محاسبه عدد تقدیر خود آن عدد حتماً یکی از اعداد زیر است پس خود را بشناسید:ـ عدد ۱: خود‌ساخته، شما فردی متکی به نفس، مستقل، مبتکر، مخترع، فردگرا، شایسته و رهبر هستید.

ـ عدد ۲: مطیع و گوش به فرمان، شما فردی متواضع و فروتن، آماده برای خدمت به دیگران، علاقمند به کار دسته جمعی، مهربان و با محبت، یک همکار خوب، سیاستمدار، مصلح، صبور و شکیبا، شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید.

ـ عدد ۳: برون گرا، شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خود را ابراز می‌کنید. فردی خلاق، هنرمند، زیبا هستید. کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده می‌کند. فردی شوخ طبع و دوستی خوب.

ـ عدد ۴: منضبط، هرکاری که لازم و ضروری می‌دانید انجام می‌دهید. فردی وظیفه شناس، سخت‌کوش، و خدمتگزار به دیگران. شما آدمی خویشتندار، خود‌کنترل، با کفایت و با لیاقت، سازمان‌دهنده، سازنده، بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید.

ـ عدد ۵: آزاد‌منش، شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید. کسی که خود را با تغییرات سازگار می‌کند و می‌داند چگونه با موقعیت‌های غیرمنتظره مواجه شود. عاشق ایده‌های جدید، مکتشف، ماجراجو و اهل سفر، تیزبین، کسی که به خوبی یادگرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد.

ـ عدد ۶: سازمانگر و هماهنگ‌کننده، کسی که در هر موقعیتی می‌داند که چگونه افراد را با هم هماهنگ کند. مسئول، وظیفه‌شناس، وکسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ می‌کند و از عهده مسئولیت‌ها به خوبی برمی‌آید. کسی که ارزش خانه و خانواده، کمک و حمایت دیگران را می‌داند. فردی که به خوبی می‌داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند.

ـ عدد ۷: درون‌گرا، شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است. می‌داند که چگونه بیاندیشد، تحلیل کند، مطالعه کند، بخواند، به مراقبت بپردازد، از بیرون به مسائل بنگرد، در جستجوی حقیقت باشد، اکثر اوقات را به تنهائی بگذراند و یاد گرفته که از تنهائی نترسد.

ـ عدد ۸: محکم و پرقدرت، شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی می‌توانید در راه کسب برتری‌های مادی بهره بگیرید، کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند. شما می‌توانید بدون طمع ورزی و خودخواهی یا بهره کشی از دیگران به کنترل امور بپردازید و به موفقیت‌های مادی دست یابید.

ـ عدد ۹: ایثارگر و از خود گذشته، شما فردی فداکار و علاقمند به خدمت به دیگران هستید و همه چیز خود را فدای دیگران می‌کنید. فردی دوست داشتنی، دلسوز، بخشنده و با گذشت، و دارای قدرت درک بالا هستید. یاد گرفته‌اید که آدم خشک و یک دنده‌ای نباشید و تعصبات بیجا را کنار گذاشته‌اید و نسبت به آنها بی‌توجه هستید. در هرموردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می‌خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسازید.

ـ عدد ۱۱: روشنفکر، فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می‌کند. آدمی مثبت‌اندیش و خوش‌بین هستید که فقط خوبی‌ها را در دیگران می‌بیند، با حقیقت زندگی می‌کند، و نظرات روشنفکرانه‌ی خود را با دیگران در میان می‌گذارد. به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو می‌روید. فردی دلسوز و مهربان، جسور و بی باک، و در عین حال متواضع هستید.

ـ عدد ۲۲: مسلط برنفس، خویشتندار، نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده‌اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می‌برید. شما خودتان را هرگز محدود نمی‌کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می‌کنید و اینکه چگونه می‌توان از قدرت‌های خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد. شما فردی سازنده و دوراندیش هستی
د

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 12 مهر، 22 مهر،  1آبان،  10 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 4 و سیاره اورانوس هستند. ماه مهر تحت نفوذ سیاره زهره است. خصوصیات خواندنی افرادی که متولد ۱۲مهر هستند، تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 12 مهر

شخصیت:

زندگی این فرد غیر عادی و پراز تغییرات واتفاقات عجیبی است که از کنترل او خارج است . در زمینه عشق و ازدواج تجربیاتی جدای از تجربیات دیگران دارد. گاهی اوقات کله شق و لجباز می شودودوست دارد با افراد خانواده اش مخالفت کند. رفتارش طوری است که گاهی مورد تهمت دیگران قرار می گیرد. او از قیود و رسوم آزاد است. استعداد قابل توجهی در انجام کارهای ادبی وهنری دارد. با خصوصیات غیر عادی ای که دارد تشریک مساعی، کارهای اجتماعی و ازدواج نتایج مطلوبی برای وی به همراه ندارد و در صورت انجام این کارها طرف مقابلش باید از خودگذشتگی داشته باشد. او جذب کارهای اسرار آمیز ، هیپنوتیزم و خواب مغناطیسی می شود. فعال و باهوش است و هدفش نوسازی وبهتر شدن زندگی آدمهاست. خصوصیات عجیب و غریب وی باعث ایجاد تغییر در زندگی و اجتماعی می شود و این نه تنها به خاطر افکار آزادیخواهانه اوست که از طرفی تحمل فشار محیط و اجتماع را ندارد. او از دورویی بیزار است. عاشق هنر و موسیقی است. شخصیتی گیرا و جذاب دارد. به روش خودش از ارزشها پیروی می کند. خصوصیت بدوی تحمیل افکارش بردیگران است. افکاری تند، منطقی و تجزیه گرا دارد. در زندگی احساس تنهایی می کند.

 

متولد 22 مهر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

باهوش و قد بلند است و چهره ای خوش رنگ دارد. با فکر و نیک اندیش است . عاشق کتابهای ادبی و علمی است. علاقمند به کار در جایی آرام وخلوت است . در کار مسوولیتهای سنگینی به عهده می گیرد و همین باعث پولدار شدنش می شود. موفقیت در کار برایش از سن 31 سالگی آغاز می شود. ظاهری ملایم و باطنی سرسخت دارد. باوفا و دلسوز است . در بیان عشقش دچار مشکلاتی می شود. او تمام خصوصیات فرد شماره 4 را با شکلی اغراق آمیز دارد.

 

متولد 1 آبان:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

او قد بلند است و قدرت بینایی خوبی دارد. معمولا کار خوبی دارد، اما مسوولیت چندانی به وی واگذار نمی شود. بی قید و بی ثبات است. گاهی فعالیت هایش با عصبینت و تشنج همراه است. در امور عشقی خوش شانس است. از زندگی خانوادگیش راضی است، اما بیشتر علاقمند به داشتن یک همدم است. فداکار است و خودش را وقف دیگران می کند. گاهی اوقات بشدت احساس تنهایی می کند. فعالیت اجتماعی محدودی دارد و دوستانش معدود هستند. تمایلات صرفه جویانه و اقتصادی دارد. در بحث و مشاجره مراقب خودش نیست.

 

متولد  10 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

این تاریخ نشانگر جاه طلبی، غرور و سادگی است. او علاقمند به کار کردن در موسسات خیریه، موسسات ناشنوایان و معلولین جسمی است. بعد از 40 سالگی به موفقیت می رسد و شهرت و ثروت کسب می کند .واقع بین است و عزم راسخی دارد. توجه زیادی به جنس مخالف دارد و عاشق مسافرت است.

از لحاظ مالی:

ثروت و پول قابل ملاحظه ای بدست می آورد. خوش حساب است. اهل جمع کردن ثروت نیست. اما رفتارش شبیه به ثروتمندان است. ولخرج است و خانه اش را خوب تزئین می کند. بعد از 40 سالگی به موفقیت مالی می رسد.

از لحاظ شغلی:

او در مشاغل مربوط به حمل و نقل ، برق و انواع ماشین آلات موفق است. به عنوان مهندس ، پیمانکار ساختمان، دانشمند وکارخانه دار هم می تواند موفق باشد. به مسایل اسرار آمیز مانند کف بینی و طالع بینی علاقه دارد و می تواند این کار را خوب انجام بدهد.

از لحاظ سلامتی:

متولدین 12 و 22 مهر ماه دچار انواع بیماریهای عجیب و غریب هستند و همچنین ممکن است جراحی در ناحیه گلو ، بینی، صورت و اندامهای داخلی داشته باشند. متولدین 1 و 10 آبان در بچگی معمولاً افرادی ضعیف هستند. اما از 31 سالگی به بعد معمولا در برابر بیماریها مقاوم می شوند. متولدین این روزها ممکن است دچار مشکلات تنفسی، زانودرد، پادرد و عفونتهای ادراری شوند.

ازدواج و دوستان :

او به طور طبیعی به متولدین 1 بهمن تا 30 اسفند و 30 شهریور تا 30 آبان و افرادی که تحت نفوذ اعداد 1، 2، 7 و8 هستند گرایش دارد. توصیه می شود همسرش را از یکی از این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 4 به عنوان شوهر

او زیرک و باهوش است و توقع دارد همسرش با او هم عقیده باشد. توقع دارد تمام امور از کارهای خانه تا سفر و گردش زیر نظر او باشند. ازهمسرش توقع پاکیزگی ، فریبندگی و جذابیت دارد. با وجود اینکه در خانه فضایی دوستانه ایجاد می کند، اما گاهی درمورد نیازهای خانواده دچار مشکلاتی می شود که باعث دلسردی اعضای خانواده وناخشنودی خودش بشود.

فرد تحت نفوذ عدد 4 به عنوان زن:

او زیرک و دلرباست. خوب لباس می پوشد . عزم راسخی دارد. در زندگی چند هدف را دنبال می کند، اما به سختی و بندرت می تواند یکی از آنها را عملی کند.

عاشق دکوراسیون داخلی است. اما خودش توانایی انجام کارها را ندارد و کارهایش را به دیگران واگذار می کند. اغلب خودرای ، پولکی و ولخرج است. بدهی هایی که دارد اغلب به خاطر دهن بینی است. عاشق خانه است. اما زیاد به آن رسیدگی نمی کند. مضطرب است بهتر است دوستی را که تحت تاثیر عدد 1 یا 2 است را انتخاب کند.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1، 2، 4 ، 5، 7 ، 8 و9 متولدین ماه های اسفند، فروردین، تیر و هم ماه خودش باشند. او علاقمند به افراد مبتکر، هوشمد ، هنرمند و مودب است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای شنبه، یکشنبه ، دوشنبه و اعداد  2، 4 ، 6 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. همچنین بهتر است که شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 2، 4، 6 و یا سه رقم آخر آنها 2، 4 و6 باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

آبی ، خاکستری تیره، سفید و خرمایی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

الماس ، مرجان، مروارید

مهمترین سالهای زندگی :  4، 13 ، 22 ، 31، 40 ، 49، 58، 67، 76 سالگی و...

صفات و ویژگیهای خوب :

فعالیت، تحمل پذیری، پرانرژی بودن، قابلیت ، اعتماد، نظم .

صفات زیان آور و بد:

ناپایداری ، سلطه گری، لجاجت، کینه جویی ، حسادت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 15 مهر،  25  مهر،  4 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 7 وسیاره نپتون قرار دارند. ماه مهر تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی متولدین ۱5 مهر تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین 25 مهر و 4 آبان دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 15 مهر

شخصیت :

فردی که در این تاریخ متولد شده باشد قدرت فکری بالایی دارد و اگر بتواند توازن فکرش را حفظ کند قادر به انجام کارهای قابل توجهی علی الخصوص در حوزه تخیل مانند شعر، ادبیات ، نقاشی و به طور کلی کارهای هنری است. بسیار حساس است و به نظر می رسد که خود را پشت کارهایش پنهان می کند. او میل شدیدی به کارهای خلاف عرف دارد و به خاطر این خصلت بسیار مورد نقد و عیب جویی قرار می گیرد و باعث ایجاد رسوایی می شود. این عدد تحت تاثیر سیاره نپتون است و به نظر می رسد که خصوصیات افراد تحت نفوذ عدد 2 و ماه را دارد. افکاری شریف دارد و خودمختار است. طبعی ماجراجو دارد و عاشق تنوع است. علاقه به رفتن به کشورهای دیگر و دیدن سرزمینهای دورافتاده دارد. افکار خاصی در زمینه مذهب دارد و علاقه به دنبال کردن راه های ناآشنا ندارد. با دیگران رفتاری مرموزانه دارد. اغلب حواس پرت است. بسیار منطقی فکر می کند و به هدفهای بسیاری در زندگیش دسترسی پیدا می کند. لجوج است و عقاید دیگران را ندیده می گیرد. استعداد خوبی برای پول در آوردن دارد. بطور کلی در مورد مسایل مالی کمی سهل انگار است . او با بهترین را می خواهد یا هیچ چیز نمی خواهد. بسیار هیجانی است و احساس واقعیتش را پشت ظاهری خونسرد پنهان می کند. او به نشست و برخاست با مردم عادی علاقه ندارد. ترجیح می دهد اوقاتش را صرف خواندن کتابهای مورد علاقه اش بکند. وقتی می خواهد نظراتش را بیان کند با قدرت حرف می زند . او انگیزه هایش را می شناسد.

متولد 25 مهر ماه

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

آسان گیر است و کار سخت را دوست ندارد. خوش مشرب و بخشنده است. بسیار احساساتی است. زودآشفته می شود و زود عذرخواهی می کند. مرتباً دچار کسالت می شود .در داشتن بچه های خوب و موفق خوش شانس است. در زندگی زناشویی چندین بار دچار پشیمانی می شود. ظاهری آرام وافکاری مغشوش دارد. گاهی زودرنج است . عصبی بودنش را آشکار نمی کند ودر تصمیم گیری هایش بسیار آرام است. اهل دخالت و فضولی نیست.

متولد 4 آبان:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

به چند موضوع علاقمند است. اما درمورد هیچکدام وارد جزئیات نمی شود. بنابر این اطلاعاتش بسیار سطحی است . از سفر و تماس با کشورهای خارجی لذت می برد. صادق ، با وفا و خوش نیت است. افکار تند و متناقضی دارد. حافظه اش خوب است. واعظ و معلم خوبی هم هست.

از لحاظ مالی:

در جریانات مالی دچار تغییرات قابل توجهی می شود. گاهی کاملاً ثروتمند و گاهی بسیار ناکام است بطور کلی در خرید و فروش چندان خوش شانس نیست، چون راحت گول افراد متقلب را میخورد. بهترین کار را برای او سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی است که سود قابل اطمینانش آینده اش را تضمین می کند. عدد 7 نشانگر این است که فرد در زندگی به جایگاه رفیعی دست پیدا می کند، اگر شغلی را انتخاب کند ودر آن بماند می تواند ثروتمند بشود و از رفاه کامل برخوردار باشد.

از لحاظ شغلی:

عشق او به مسافرتهای دریایی و دیدن کشورهای دیگر از او بازرگانی موفق در زمینه صادرات وواردات می سازد. میتواند درتوزیع محصولات لبنی، شیلات و محصولات دیگر مانند صابون هم فعالیت و در زمینه داروسازی وجراحی هم تحصیل کند.

از لحاظ سلامتی:

او مبتلا به بیماری عجیبی می شود ممکن است براثر بی دقتی دچار مسمومیت غذایی بشود. کلیه ها، کبد ، طحال و آپاندیس هم می تواند برای او مشکل ساز باشند.

ازدواج ودوستان:

او گرایش طبیعی به افراد متولد 30 شهریور تا 30 آبان و 1بهمن تا 30 اسفند و کسانی که تحت تاثیر اعداد 3، 5، 8 هستنددارد. توصیه می شود همسرش را از بین یکی از این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 7 به عنوان شوهر:

بسیار بلند همت است و احساسات همسرش را درک می کند. بسیار ملاحظه کار است و هرگز عقایدش را به همسرش تحمیل نمی کند. آزاد اندیش است و علاقه به گردش، سفر، سینما وتئاتر دارد. دست ودلباز است و تمایلاتی افراط گرایانه دارد. از نظر جمعیت خانواده ای متوسط دارد که همه در آن احساس رضایت میکنند.

فرد تحت نفوذ عدد 7 به عنوان زن:

بسیار بداخلاق است و رفتارش غیر قابل پیش بینی است. از هر چیز کوچکی آشفته می شود. از دوستانش خوب پذیرایی می کند و دوست دارد دیگران را مهمان کند. از همسرش انتظار دارد که تمام مدت به او توجه داشته باشد.

دوستان:

بهترین دوستان وی، افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1، 3، 4، 5، 7، 8 و9 ومتولدین اسفند، فروردین، تیر و هم ماه خودش باشند. او علاقمند به دوستداران هنر است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای یکشنبه ، دوشنبه، چهارشنبه ، پنج شنبه و اعداد 1، 5 ، 7 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را درچنین روزهایی انجام بدهد و شانس خود را در خریدن بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 1، 5، 7 و یا سه رقم آخر آنها 1 ، 5، 7 می باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

انواع سبز تیره وزرد

سنگها وجواهرات قیمتی خوش یمن:

یاقوت زرد، زمرد سبز، سنگ مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :

7 – 6- 25- 34- 43- 52-61-70 -79  سالگی و ...

صفات و ویژگیهای خوب:

سادگی، صلح، تفکر، آرامش ، بردباری

صفات زیاد آور وبد:

دلسردی، کم رویی ، بی قراری، دهن بینی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 10 مهر، 20 مهر ، 29 مهر و 8 آبان

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 2 وماه قرار دارند. ماه مهر تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی کسانیکه متولد ۱۰ مهر هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 10 مهر

شخصیت:

او انگیزه بسیار شدیدی برای دنبال کردن هر مسیری را دارد و در موارد اضطراری به نظر می آید که به او الهام می شود که چه بکند. او می تواند نتیجه انجام نقشه هایش را از قبل ببیند و در به انجام رساندن آنها پایداری و مقاومت کند. در زندگی بسیار حساس و شدیداً اهل انتقاد و عیب جویی است . در موارد اضطراری با قدرت وارد عمل می شود. هنگامی که تنهاست و دیگران بر او اعمال نظری ندارند باید در تصمیم گیری هایش بسیار دقت کند. گاهی اوقات بداخلاق است و در مورد قدرت اجرای کاری احساس یاس و بددلی می کند. قلباً فردی عاطفی و محتاج عشق عمیق و پایدار است. عاشق سفر و رفتن به کشورهای دوردست است. چون تحت نفوذ ماه قرار دارد قدرت تخیل بالایی دارد. آرمانگرا و رویایی است. خونگرم است و گاهی در برابر فشار و زور مقاومت نشان می دهد. روحیه بزرگ نشانه ای دارد. بسیار بی ثبات و دمدمی مزاج وعاشق تغییر و تحول است.

آدمی بی ادعا و عاشق صلح و جوانمردی است. قدرت هیپنوتیزم و تاثیرذاری بر دیگران را دارد

 

متولد20 مهر:

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولاً در زندگی و عشق موفق است و افتخار ، مقام و قدرت به دست می آورد. به دوستانش وفادار است. رفتار باشکوهی دارد. در برابر دشمن ناشناخته باید از خود مراقبت کند. عاشق عرفان، فلسفه و علم است .به مسافرت علاقه دارد. صادق و دوست داشتنی است. گاهی اوقات بدون فکر عمل می کند و خیلی زود به هیجان می آید. خیلی سریع تصمیم می گیرد و این خصوصیت از او یک فرمانده می سازد. مشاور خوبی است و الهام بخش است.

 

متولد 29 مهر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دوستان زیادی دارد و در این بین زنان ثروتمند هم دیده می شوند که به وی فایده می رسانند. استعداد نویسندگی دارد و می تواند به عنوان یک نویسنده به شهرت برسد. این عدد نشانگر مفهوم ویژه ای است و آن نشانگر نقشه ها و تصمیمات جدید برای بهبود وضع مردم است.

 

متولد 8 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 10 مهر را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان رامطالعه کنید.

دمدمی مزاج و مرتب در حال تغییر وتحول است.  در هیچ کاری ثبات ندارد. جرات ریسک کردن دارد و به هیچ کاری تا به آخر نمی چسبد. با هوش و متفکر است و روحیه افراط کارانه دارد. در زندگی زناشویی چندان خوش شانس نیست. علاقه اش در کار خلاصه می شود . به آینده ای خوب و سعادتمندانه خوش بین است . زندگی او پر از حادثه است .

از لحاظ مالی : این فرد در جریانات مالی موفق نیست. دیگران موقعیتهای خوب را از دستش بیرون می آورند. می تواند از قدرت تخیل و الهام که دارد پولی بدست بیاورد. می تواند یک نویسنده یا نقاش خوب بشود و از این طریق امرار معاش کند، اما بی ثباتی که در نهادش وجود دارد باعث می شود که او کاری را دنبال نکند و به همین خاطر درآمد ثابتی هم نداشته باشد.

از لحاظ شغلی : قدرت تخیل که تحت تاثیر عدد 2 قرار دارد به فرد کمک می کند تا موسیقی دان و نویسنده داستان های تخیلی درمان بشود. می تواند هنرمند خوبی از کار در بیاورد و کارهای با ارزشی را خلق کند. شاهکارهای نقاشی ، نمایش نامه ها و شعرهای معروف توسط افرادی که تحت نفوذ عدد 2 هستند آفریده می شوند. او یک فرهنگ لغات بزرگ است و استعداد زبان شناسی دارد و می تواند به عنوان یک معلم یا استاد زبان بدرخشد، می تواند همچنین مترجم و ویراستار خوبی هم باشد.

از لحاظ سلامتی : مهمترین عاملی که سلامتی او را تهدید می کند گردش خون و نارسایی آن است. او مستعد ابتلا به بیماریهای ناشی از گردش خون است. کم خونی و نارسایی قلب از جمله این بیماریهاست. تاثیر ماه بر این فرد ایجاد اضطراب است که باعث ناراحتی روحی و بی خوابی می شود. همچنین بیماری دیابت و بیماری آسم نیز او را تهدید می کند.

ازدواج و دوستان: این فرد به طور طبیعی به متولدین 30 شهریور و 1 بهمن تا 30 اسفند و افرادی که تحت تاثیر اعداد 1 و 6 می باشند، کشش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 2 بعنوان شوهر :

او علاقمند به ازدواج است و معمولاً در سنین اولیه جوانی ازدواج می کند. از همسرش انتظار تمیزی، فریبندگی و خوش اندامی دارد. معمولاً خانواده پرجمعیتی دارد. بسیار مهربان، دست و دلباز ، فداکار و عاشق بچه ها و خانه اش است. با اینکه فضایی دوستانه درخانه ایجاد می کند، ولی گاهی به خاطر مشکلاتی که در برآوردن نیازهای اعضای خانواده پیدا می کند، باعث ایجاد نارضایتی برای اعضای خانواده و ناخشنودی برای وی می شود. او نسبت به دیگران علاقه بیشتری به خانه و توجه به آن دارد. این عدد دارای دو تیپ مختلف از مردان است.

یک نوع که پرهیجان و پرجنب و جوش و بهانه گیر هستند و هیچ چیز آنها را راضی نمی کند. نوع دیگر که تنبل و بی حال و ولخرج هستند. اینها به خاطر پول ازدواج می کنند. و فقط به فکر راحتی و لذت بردن در زندگی هستند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 2 به عنوان زن:

مادری فداکار و همسری دوست داشتنی است. از تلاشی که شوهرش برای زندگی می کند احساس رضایت دارد. عاشق خانه داری است و ترجیح می دهد که همیشه در خانه باشد. هرگز به سراغ طلاق نمی رود. سختی های بسیاری را تحمل می کند، اما هرگز از شوهرش جدا نمی شود. در برخورد با دیگران بسیار بانزاکت است. در مجامع عمومی خوب ظاهر می شود. هرگز از خانه داری و نظافت غافل نیست. اهل حساب و کتاب است. خصوصیت عشوه گری ندارد.

دوستان: بهترین دوستان این فرد کسانی هستند که تحت تاثیر اعداد 2، 4، 6، 9 و متولد ماه های دی ، اردیبهشت تیر و هم ماه خودش است، باشند. وی همچنین به کسانی که قدرت ابتکار، بخشندگی و جذابیت دارند علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن: روزهای دوشنبه ، سه شنبه، جمعه و اعداد 2 و 4 و 6 برای او خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگی اش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل اعداد آن 2،4،6 یا سه رقم آنها به این اعداد ختم می شود امتحان کند،

رنگهای خوش یمن: سفید ، انواع کرم تیره یا آبی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن: مروارید، الماس، سنگ مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :  2 ، 11، 20 ، 29، 38، 47، 56، 74 سالگی و ...

صفات و ویژگیهای خوب: احساساتی ، پیگیر، صداقت ، تخیل ، ساده دلی .

صفات زیان آور و بد: سردی، حسادت، تنفر ، از خود راضی، ترسویی، دهن بینی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین  12 آبان،  21آبان، 30آبان و 9 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 2 و ماه قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است . خصوصیات خواندنی که تحت نفوذ عدد 2 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 12 آبان

شخصیت

این فرد باید استعدادهایش را بشناسد تا بتواند بهترنی راه را در زندگی انتخاب کند . او باید برای به دست آوردن اعتماد به نفس تلاش بسیار بکند. او در سنین بسیار جوانی برای پیدا کردن شغل دلخواه دردسرهایی بسیاری را تحمل می کند. استعداد بسیاری برابر کارهای هنری وتخیلی دارد. ولی چون اکثرا در خواب وخیال است دچار یاس وناامیدی می شود. گاهی زندگی برایش حکم میدان جنگی را بازی می کند که در آن کاملا شکست خورده است. زنان متولد این روز از مردان متولد این روز بیشتر دچار سختی می شوند. بسیار احساساتی است و این احساسات باعث می شود که برای ازدواج انتخاب اشتباهی داشته باشد. او علاقه زیادی به کتابهای رمان و کتابهای عشقی دارد. احساسات عاطفیش اکثرا زود فروکش می کند. با اینکه فردی عصبی است اما در اجتماع و با دیگران بودن را دوست دارد.خونگرم است. در برابر ظلم تا حدودی مقاومت دارد. بسیار بی ثبات است. دمدمی مزاج وعاشق تغیر وتحول است. علاقمند به مسافرت ، علی الخصوص سفر به مکانهای دور دست است تا از این طرق تخیل اش ارضا شود. او با قدرت تخیل دائماً در ابرها برای خود قصر می سازد. فروتن ، بشاش و در لباس پوشیدن خوش سلیقه است. دوستدار صلح ویگانگی است. قدرت هیپنوتیزم دارد.

متولد21 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولا در زندگی ، عشق، احترام، موقعیت وتوانایی هایش موفق است. رفتاری تشریفاتی دارد، اما در عین حال به دوستانش وفادار است. باید در مقابل دشمنان ناشناخته ازخود مراقبت کند. او علاقمند به فلسفه، علم و عرفان است. علاقمند به سفر است. مهربان و صادق است . به سرعت هیجانزده می شود و بدون فکر دست به عمل می زند. حتی نگران مسائل بسیار جزئی است. سریع تصمیم می گیرد و این حالت به او روحیه رهبری می دهد. مشاور است وقدرت الهام دادن به دیگران را دارد.

متولد 30 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دوستان زیادی دارد ومحبوب زنهاست. استعداد نوشتن دارد ومی تواند یک نویسنده باشد. این عدد نشانه خصوصیتی ویژه است و آن بودن تصمیمات و ایده های جدید برای بهتر شدن وضع مردم است

متولد 9 آذر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 12 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

دمدمی مزاج است ، زود تغییر می کند ودر فکر و عمل بی ثبات است. با جرات است و شهامت ریسک کردن دارد وتا اخر به کاری نمی چسبد . باهوش و عمیقاً متفکراست. در ازدواج چندان خوش شانس نیست. اگر در زندگی شانس به او روی بیاورد فردی خوشبخت است. زندگی پر از حادثه و ماجرایی دارد.

از لحاظ مالی

او بی نهایت محتاط و با دقت است. مرتباً نگران جریانات مالی است. ممکن است بواسطه تلاش خود یا به دلیل ازدواج برای مدتی صاحب ثروت بشود که این به درازا نمی کشد میتواند با استفاده از توانایی ها و استعدادهایش به پول برسد و روی دیگران حساب نکند. میتواند از طریق هنر و انجام کارهای تخیلی پولدار بشود می تواند نویسنده یا نقاش بشود وشاهکارهای نقاشی وداستانی به جا بگذارد. البته این قدرت تخیل گاهی اوقات او را از تلاشهای روزمره باز می دارد و همین باعث می شود که در آمد ثابتی نداشته باشد و این سبب نگرانی او می شود.

از لحاظ سلامتی

قدرت تخیل از او یک موسیقی دان خوب و نویسنده داستان های تخیلی و عشقی می سازد، میتواند هنرمندی قابل با کارهای هنری عالی باشد. شاهکارهای نقاشی ، نمایشنامه و شعرهای ماندگار توسط قدرت و توانایی  افرادی که تحت تاثیر عدد 2 قرار دارند خلق می شوند. استعداد زبان شناسی وواژه شناسی دارد و می تواند به عنوان معلم یا استاد زبان بدرخشد. کار ترجمه و ویراستاری هم برای او مناسب است.

ازدواج ودوستان:

وی به طور طبیعی به متولیدن 29 مهر تا 30 آبان و 2 اسفند تا 30 اسفند و کسانی که تحت تاثی رعدد 2 و 6 قرار دارند کشش دارد، پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 2 به عنوان شوهر

شدیداً عاشق و علاقمند به خانه اش است. معمولاً در خانه جوی دوستانه و لذت بخش ایجاد می کند. تصویری خیالی و ذهنی از همسری که می خواهد داشته باشد در سر می پروراند  معمولا به خاطر پول ازدواج می کند و همین باعث ایجاد راحتی و فرام شدن امکانات برای وی می شود.

 

فردی تحت نفوذ عدد 2 به عنوان زن

همسری جالب برای مردی جاه طلب است. عاقل است و در گفتگوها هوشمندانه وارد می شود. بچه هایش را دوست دارد ولی چندان به آنها توجه ندارد ودوست دارد آنها روی پای خودشان بایستند. باید همیشه خود را مشغول کاری بکند. چون بداخلاقی هایش ممکن است باعث ناراحتی اعضای خانواده بشود. توصیه می شود که دوستی به عنوان محرم راز برای خود پیدا کند.

دوستان:

 بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد  2-4-6-8 و یا متولدین اسفند، اردیبهشت و مرداد و هم ماه خودش باشند.

روزها واعداد خوش یمن: روز سه شنبه، دوشنبه، جمعه و اعداد 2-4-9 برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن 2-4-9 و یا سه رقم آخر آن  2-4-9  است امتحان کند.

رنگهای خوش یمن: سفید ، کرم و آبی

سنگهای و جواهرات قیمتی خوش یمن: مروارید ، الماس ، عقیق و سنگ ، مروارید نما.

مهمترین سالهای زندگی :  2-11-20-29-38-48-56-65-74 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب: احساساتی بودن، رفاقت، صداقت، قدرت ، تخیل ، سادگی

صفات زیان آور و بد: سردی، حسادت، کینه جویی ، دهن بینی، خودنمایی، خجالت

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 13 آبان، 22 آبان،1 آذر، 10آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 3 و سیاره مشتری قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 3 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 13 آبان

شخصیت

فردی با اعتماد به نفس بالاست. او خیلی زود مسئولیت پذیر می شود. در سالهای اولیه زندگی با موانع و مشکلاتی مواجه می شود، همسرش را از دست میدهد. کارها و فعالیت هایش بی نتیجه می مانند ومرتباً بی پولی می کشد،اما این موانع او را پرورش می دهد تا هر چه زودتر مسئولیت بپذیرد. به عبارتی مشکلات برای او نقش یک معلم و مربی را بازی می کنند. اگر به مشکلاتی که با آنها رورو بوده است نگاه کند می فهمد که تمام انها از سهل انگاریهای او ناشی می شود. او روز به روز در مسئولیت هایش بیشتر غرق می شود و نقش یک بزرگ فامیل را بازی می کند. او توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد و اگر شانسی با او همراه باشد کارهایش به موفقیت می رسند وقتی مسئولیتی به او واگذار می شود هرگز از زیر بار آن شانه خالی نمی کند. متکی به نفس است و خودش تصمیم می گیرد. عادت دارد باصدای بلند حرف بزند. مایل به دیدن اجرای نظم وقانون است. خوشگذران است و رفتاری صمیمی دارد. خودجوش و مایل به زندگی در بیرون شهر است . در بیاناتش خوش صحبت و جدی و باهوش و سریع است. قدرت درک مسائل را دارد و عاشق دنیاست. چه برای انچه که هست و چه برای آن که باید باشد و نیست. روشن فکر ، بردبار ، خوش مشرب و راستگو و رک گو است. فاقد بدجنسی و حسادت است . اگر مراقب نباشد مردم ازاو سوء استفاده می کنند. جاه طلبی ، هدایت کردن، مذهبی بودن، غرور ، صداقت ، عشق به طبیعت، جدیت، بخشندگی و محترم بودن از خصوصیات اوست.

متولد  22 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

توانایی و صداقت از خصوصیات مهم اوست. مغرور و متکبر و جاه طلب است. دوست دارد از زندگی لذت ببرد. تمایل به جنس مخالف دارد. تنهایی و انزوا را به حضور در جمع ترجیح می دهد. برای دیگران فداکاری می کند  گاهی اوقات قربانی توطئه و دسیسه دیگران می شود. با دیگران روابطی ملایم و دوست دارد. او به جزئیات هم دقت دارد. افکار بزرگی دارد.

متولد 1 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

مهربان و بخشنده و عاشق پدرش است. در سنین بسیار بالا به شهرت و ثروت می رسد. خوشرو و علاقمند به مسافرت است. مناعت طبع دارد. احساسات تندی دارد و متاسفانه کمی هم بدگمان است.

متولد 10 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 13 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

خوش شانس و بخشنده و خوش بین است. افکاری مذهبی دارد. عاشق سفر و دیدن مکان های زیارتی است. برای معلمی ، کارشناسی آموزش و پرورش و وزارت مناسب است. مودب و صادق است . اما این خصوصیات در او نهان هستند. ممکن است گاهی فعال بشود، اما در مجموع بی حال است. هنگام مواجه شدن با مشکلات قدرت کافی برای غلبه بر آنها را دارد.

از لحاظ مالی :

خوش شانس و به طریقی قادربه کسب درآمد است. برای رسیدن به مقام بالاتر وموفقیت فرصتهایی را به دست می آورد که اگر از آنها استفاده کند سریعتر پولدار می شود. جاه طلبی ،جدیت و روحیه رهبری او را به جلو سوق می دهند و معمولا از همه امکانات و رفاه زندگی برخوردار است.

از لحاظ شغلی

عشق به مقام و امر و نهی کردن او را به شغل های مثل وزارت، سفارت ، قضاوت و دبیرکلی سوق می دهد. علاقمند به کار در ادارات مهم ومکان های سیاسی است. در ارتش هم ممکن است کاری بدست بیاورد. پزشکی بانکداری، کارهای تبلیغاتی و هنرپیشگی هم برای او مناسب است.

از لحاظ سلامتی:

سیاره مشتری تاثیر عمده خود را برگردش خون او می گذارد. حس بویایی او هم تحت تاثیر این سیاره است . مستعد ابتلا به دردهای قفسه سینه، ریه، گلو، نقرس، سکته و تبهای ناگهانی است. همچنین ممکن است مبتلا به زخم گلو ، غذه، ذات الریه ، آماس ریه و سل بشود.

ازدواج و دوستان :

این فرد به طور طبیعی به متولدین 2 اسفند تا 30 اسفند و 31 خرداد تا 30 تیر و افرادی که تحت تاثیر اعداد  3-6-9  هستند گرایش دارد. پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 3 به عنوان شوهر

 جاه طلبی او باعث می شود که انتظارات زیادی از همسرش داشته باشد. علاقمند به داشنتن زنی است که وجود او باعث تفاخر وی بشود. همسرش باید شخصیتی جذاب، رفتاری فریبنده داشته و باهوش باشد. سالم و آتشین مزاج و مشتاق زندگی زناشویی است. به خانواده و بچه هایش عشق می ورزد. علاقمند به داشتن خانه ای خوب است. معمولا با تند خویی و جاه طلبی هایش زندگی زناشویی خویش را به لجبازی و بی قانونی می کشاند. بهتر است همسرش را از اعداد 3و6 انتخاب کند

 

فرد تحت نفوذ عدد 3 به عنوان زن:

بهترین همراه برای شوهرش است. کنجکاو و فضول نیست. اما دوست دارد از کارهای شوهرش سردربیاورد. در گفتگوها با هوشمندی ظاهر می شود. حضور اجتماعی قدرتمندی دارد. باید خود را همیشه مشغول انجام کاری نگه دارد، چون بدخلقی هایش ممکن است باعث نارضایتی اعضای خانواده بشود.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعدد 1-3-5-6-7-8-9 ومتولدین بهمن ، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش باشند. وی به افراد جاه طلب ، پر انرژی و سریع هم علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای سه شنبه ، پنجشنبه و جمعه و اعداد  3-6-9  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن  3-6-9  یا سه رقم آخر 3-6-9 می باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن: زرد، تیره ، بنفش ، زرشکی، وسبز

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن: یاقوت زرد، یاقوت ارغوانی

مهمترین سالهای زندگی ،  3-12-21-30-39-48-57-66-75 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب: بلند همتی، وقار، استقلال، بردباری ، شرافت

صفات زیان آور و بد: ظالم بودن، دیکتاتوری، دورویی، ولخرجی ، خودخواهی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 15 آبان،  24 آبان و  3 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد5و سیاره عطارد قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 5 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 15 آبان

شخصیت

فردی تیزهوش است و قدرت روحی قابل توجهی دارد. استعداد فراوانی برای سازمان دادن دارد. درموضوعات مختلف خوب داوری می کند. زیرک، باهوش و کمی بدگمان و علاقمند به کسب پول از طرق غیر عادی است. عشق عمیقی به هنر و زیبایی دارد. استعداد بسیاری برای انجام کارهای تخیلی دارد. توجه زیادی به جنس مخالف و مسائل عشقی زیادی دارد. اما در این مسایل هم مرتب دچار تغییر و تحول می شود. بی قرار و عاشق سفر کردن است. در محل زندگیش هم تغییر ایجاد می کند. عطارد نشانه زیرکی، هوشمندی، قدرت انجام کار، ابتکار ، بصیرت، سیاست و پژوهش علمی است. فرد متولد این روز علاقمند به سخنرانی است و با قدرت احساساتش را بیان می کند. او توانایی پیگیری و پژوهش در موضوعات مختلف را دارد. لذات او بیشتر فکری و روحی هستند. در روابط کاریش همه چیز را ارزیابی می کند.

متولد  24 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

شخصیتی جذاب وحس همکاری بالایی دارد. علاقه ای به خشمگین کردن دیگران ندارد. معمولا موقتیهای خوبی نصیبش می شود. و در کارش فردی موفق است نه تنها پرحرف نیست که حتی کمی هم تودار است. این عدد، عدد زیرکی و هوشیاری و در زنان نشانه ازدواجی موفق است. اما این فرد در به دنیا آوردن فرزند باید مراقب باشد. مرد متولد این تاریخ در عشق و بیان احساساتش دچار تناقض است. هیجانی است و بدون فکر عمل می کند که این حالت در سنین جوانی بیشتر است. در مسایل مالی خوش شانس و در بیان افکار و انجام اهدافش قاطع است معمولاً به شرط بندی و حل جدول علاقمند است.

متولد  3 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 15 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

معمولاً این فرد محبوب زنهاست. در زندگی خوش شانس است و شهرت و ثروت به دست می آورد. ممکن است پولی از طریق ارث به او برسد. او با هر وسیله ای که دوست داشته باشد خود را سرگرم می کند. از مافوق خودش کمک و حمایت دریافت می کند. در مجموع فردی موفق ، مهربان و عاشق آزادی است. از تشریفات بیزار است . روحیه ای بی نیاز و علاقه به تسلط داشتن بر دیگران دارد.

از لحاظ مالی :

او قدرت انجام هر فعالیتی را دارد و به همین سبب انتظار می رود که ثروتمند بشود. باهوش و استعدادی که دارد در صنعت به موفقیت می رسد. اگر نقشه ها و خواسته هایش را با دقت پیگیری کند نتیجه خوبی به دست می آورد. در مسایل مالی خوش شانس است.

از لحاظ شغلی:

او برای انجام هر کاری مناسب است. سازگار است و با این روحیه می تواند با هر تیپ آدمی و شغلی کنار بیاید . بانکداری حرفه مناسبی برای اوست. عطارد همچنین نشانه استعداد در داروسازی و جراحی است. می تواند وکیل خوبی هم باشد.

از لحاظ سلامتی:

اساسی ترین مشکل وی از سیستم عصبی و صفرای وی ناشی میشود. البته صفرا هم ارتباط نزدیک با سیستم عصبی دارد. با افزایش فشار عصبی، صفرا هم افزایش و با کاهش و تحت کنترل گرفتن اعصاب، صفرا هم کاهش می یابد. یا از بین می رود. عطارد بر نواحی عصبی ، گردن، بازو ،گوشها ، سیستم تنفسی تسلط دارد.

ازدواج و دوستان

این فرد به طور طبیعی به متولدین  30 شهریور تا  30 آبان و  1 بهمن تا  30 اسفند و افراد تحت نفوذ اعداد  1-7-8  گرایش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 5 به عنوان شوهر:

در زندگی زناشویی موفق و خوش شانس است . انتخاب خوبی دارد و معمولا فردی را که هم تیپ خودش باشد برای ازدواج انتخاب می کند. عاشق همسرش است. از همسرش توقع پاکیزگی و نظم دارد. و می خواهد که در لذات زندگی با او سهیم باشد. عاشق بچه ها و خانواده اش است. حتی اگر به سفری طولانی برود سعی می کند هر چه زودتر به خانه و پیش خانواده اش برگردرد. دست و دلباز است و هر چه که اعضای خانواده می خواهند فراهم می کند. خانه اش با سلیقه خوبی تزئین می کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد 5 به عنوان زن

او به اندازه بیرون به خانه علاقمند است. بسیار فعال است و کارهایش را به بهترین شکل انجام می دهد. پاکیزگی و نظم را دوست دارد ولی بندرت خودش کاری انجام می دهد و از دیگران تقاضای کمک می کند.

دوستان:

 بهترین دوستان وی، افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 1-3-4-5-7-8  و متولدین ماه های بهمن، اردیبهتش، مرداد و هم ماه خودش باشند و افرادی که زیرک و باهوش و سریع هستند علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای چهارشنبه ، جمعه ، شنبه و اعداد 1-3-5 برای وی خوش یمن هستند وی باید کارهای مهمش را در چنین روزها یا اعدادی انجام دهد . می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن  1-3-5  یا سه رقم آخر آنها  1-3-5  باشند امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

  سفید و سبز

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

زمرد سبز ، الماس و یاقوت کبود

صفات و ویژگیهای خوب:

همکاری ، زیرکی، چالاکی

صفات زیان آور وبد:

 فقدان پشتکار، شکاکی ، غیر قابل اعتماد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 16 آبان ،  25 آبان ، 4 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد6 و سیاره زهره قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 6هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 16 آبان

شخصیت

او بشدت محبوب بستگان و برای همسرش اهل فداکاری است. همیشه کسی را برای حفاظت و نگهداری از خودش دارد. ممکن است در سالهای جوانی با مشکلات و سختی هایی مانند مرگ همسر روبرو بشود که باعث افتادن بار مسئولیت برروی شانه اش می شود. حتی اگر درخانواده ای مرفه متولد بشود باز در زندگی دچار مشکلاتی می شود. بیشتر مشکلات وی ناشی از ولخرجی و برآوردن خواسته هایش به هر طریق ممکن هستند. او یک جذابیت جادویی برای جنس مخالف دارد. ولی درمجموع انتخاب خوبی در زمینه مسایل عشقی ندارد. مصایب و سختی ها باعث می شوند که وی به عشق روی بیاورد. استعداد هنرمند بودن را دارد. در نقاشی و موسیقی می تواند خودی نشان بدهد. در انجام مسئولیتهای بزرگ معمولاً خشونت به خرج می دهد. در کارهای تبلیغاتی پرزرق و برق هم موفق است. شخصیتی دلپذیر دارد. ترجیح میدهد پولش را صرف خرید لباس های گران قیمت ، جواهرات، عطر و انواع چیزهای زیبا بکند. مصاحبت با او پر از فریبندگی و جذابیت است. او سرزنده است و خوب حرف می زند. ممکن است بارها عقاید و افکار اجتماعی و فردی مان را کنار بگذاریم تا بتوانیم احساسات و عقاید وی را درک بکنیم. او شادی را به افسردگی و غم ترجیح می دهد. حتی دیگران را در شادیهای لحظه ای خود شریک می کند. دیدش نسبت به آینده روشن و سرزنده است . هیجانی است اما خود را کنترل می کند. خشمش راحت فروکش نمی کند. او عاشق بچه هایش است و در قبال آنها بسیار احساس مسئولیت می کند اما کمتر از آنها قدردانی می بیند.

متولد  25 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 16 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

باهوش است و حافظه ای قوی دارد. برای کارهایی چون سفارت، کنسولگری و فرمانداری مناسب است. بسیار جاه طلب ، لاف زن، عجول و مغرور است. به هنر و موسیقی علاقه دارد. ظاهری آرام دارد. اما در عقایدش سخت است. مرتباً اضطراب دارد که باعث می شود زندگیش مالیخولیایی و افسرده باشد. سرنوشت او طوری است که خود را قربانی دیگران می کند.

متولد 4 آذر:

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 16 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

خوش شانس است و از مافوق خودش کمک و مساعدت دریافت می کند. از جنس مخالف سود می برد. با دختری پولدار و موفق ازدواج می کند. در مسایل مالی و معاملات سهام نیز موفق است. در فعالیت های اجتماعی و فردی بسیار سختگیر است. افکار منظمی دارد. گاهی سعی می کند نظراتش را به دیگران تحمیل کند. عزت نفس بسیار دارد.

از لحاظ مالی:

به پول توجه چندانی ندارد. تمام علایقش در زندگی برآوردن خواسته هایش است. به همین خاطر هرچه را که بدست می آورد خرج می کند.

اگر به الهامات درونیش گوش کند، در امور مالی شانس می آورد و موفقیت می رسد. او پول ساز است و اگر پولش را صرف خرید لباس های گرانقیمت و چیزهای گران دیگر نکند میتواند پولش را نگه دارد. دوست دارد همیشه خوش ظاهر باشد که این هم باعث خالی شدن جیبش می شود.

از لحاظ شغلی:

به عنوان دکوراتور داخلی ، نقشه کش ، جواهر ساز ، موسیقی دان، مدیر هتل ، و قناد به موفقیتهایی دست پیدا می کند. امور دلالی ، معاملات املاک و کارمندی دولت هم برای وی مناسب هستند.

از لحاظ سلامتی

درمجموع فرد سالمی است با این حال گاهی ممکن است مبتلا به التهاب ریه، گلودرد ، درد مجرای بینی و گوش بشود.

ازدواج و دوستان :

این فرد به طور طبیعی به متولدین  30 مرداد تا  30 شهریور و  30 آذر تا 1 بهمت و افرادی که تحت تاثیر اعداد  2-3-4-6-9  هستند گرایش دارد، پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد  6  به عنوان شوهر

او معمولا علاقمند به ازدواج است و زودهم تشکیل خانواده می دهد. از همسرش انتظار پاکیزگی و فریندگی و جذابیت دارد خانواده ای بزرگ و پربچه دارد. عاشق خانه و بچه هایش است . بسیار مهربان ،بخشنده و فداکار است با اینکه فضایی دوستانه درخانه ایجاد می کند اما گاهی در براوردن نیازهای خانواده دچار مشکل می شود که نتیجه آن دلسردی برای افراد خانواده ونارضایتی برای وی می شود. هنر بری او همه چیز است و به همین خاطر ارزش زندگی زناشویی خوب وموفق خود را نمی داند.

فرد تحت نفوذ عدد 6 به عنوان زن:

او هرگز به طلاق پناه نمی آورد. سختی ها را تحمل می کند. اما هرگز از شوهرش جدا نمی شود. مادری فداکار و همسری دوست داشتنی است. از تلاشی که همسرش برای وی می کند احساس رضایت دارد. زندگی خانوادگیش را دوست دارد وخانه ای دلپذیر فراهم می آورد.

دوستان:

بهترین دوستان وی افرادی هستند که تحت تاثیر اعداد 2-3-4-6-9 متولدین بهمن، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش هستند. همچنین به افراد جذاب، زیبا وجاه طلب نیز علاقمند است.

روزها و اعداد خوش یمن :

روزهای دوشنبه ، سه شنبه ،پنجشنبه وجمعه و اعداد  2-4-6  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است کارهای مهم زندگیش را در چنین روزهایی انجام دهد. میتواند شانس خود را در خرید بلیط های بخت آزمایی که کل ارقام آن  2-4-6  و یا سه رقم آخر آنها 2-4-6 باشند امتحان کند.

رنگهای خوش یمن :

انواع آبی تیره، سرخ وصورتی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

فیروزه، زمرد سبز ، مروارید والماس

مهمترین سالهای زندگی:

  6-15-24-33-42-51-60-69-78 سالگی و..

صفات و ویژگیهای خوب:

هماهنگی ، عشق ، صلح، حافظه قوی

صفات زیان آور و بد:

فقدان دوراندیشی ، فضولی، بدخلقی ، کمرویی

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

متولدین 18 آبان، 27 آبان ،  6 آذر

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد8و سیاره زحلقرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره مریخ است. خصوصات خواندنی افرادی که تحت نفوذ عدد 8هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه متولدین سایر روزها به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 18 آبان

شخصیت

زندگی او در سنین کودکی و جوانی مانند تپه ای پر شیب است که او باید با سختی از آن بالا برود. به خاطر خودرایی دائماً دچار مشکل می شود. در افکارش چه صحیح و چه غلط ، سرسخت است. به دیگران بدگمان است. حتی اگر برای او خوب بخواهند. معمولا این حس را دارد که دیگران در برابرش ایستاده اند. و با او مبارزه می کنند. اگر بر این حس غلبه نکند در زندگی رنجهای بسیاری را متحمل می شود. بخاطر امور عشقی نادرست ودلدادگی های پنهانی ممکن است دچار مصایبی بشود.فوق العاده باهوش است و برکاری که برای او نفعی به دنبال دارد سماجت می کند. با این سماجت قادر است هر مانعی را از سرراهش بردارد وبر انها پیروز بشود. معمولا دراوایل چهل سالگی مشکلاتی برسر راه او سبز می شوند. ویژگی این عدد تعلل درکارهاست او به هر کاری که اشتغال داشته باشد، هیچ گاه سروقت وظیفه اش را انجام نمی دهد. برای بدست آوردن زندگی آرام و بی دغدغه تلاش می کند. او باید مشکلات وموانع را تجربه کند. این حالت از تاثیر سیاره زحل و عدد 8 ناشی می شود. این دوسیاره بسیار قدرتمند هستند و بر ضد هم عمل می کنند. مریخ به خوش بینی وزحل به بدبینی اشاره دارد. مریخ نشانه فعال بودن و زحل نشانه یکنواختی است و این خصوصیات سبب بوجودآمدن حالت ستیزه جویی در فرد می شوند. زحل نشانه انضباط بسیار زیاد، ثبات قدم ، وفاداری و وظیفه شناسی است . متولد این روز لفردی هوشیار و منزوی و عاشق موسیقی های کلاسیک و غم انگیز است. در زمینه هنر، عاشق منظره ، چشم اندازهای طبیعی و گل است . بدبین است و تنهایی را به جمع ترجیح می دهد. از اجتماع دوری می کند، حتی اگر آن اجتماع به وی اظهار محبت کند. در باره آینده محتاط است . در مسایل مالی بسیار با دقت است و پشتکار دارد. توانایی انجام امور بزرگ را برای رسیدن به اهدافش دارد. شکاک ، تحلیل گر ، مخترع ،تولید کننده و مسلط است. در مورد دیگران تقریباً همیشه دچار سوء تفاهم است. بسیاری از اوقات احساس تنهایی می کند. با ضعیفان و ستمدیدگان رفتاری دلسوزانه دارد ووضع آنها را درک می کند. مدیر به دنیا می آید و برای دیگران اشتغال ایجاد می کند. رفتارهای جوانمردانه را می پسندد و مایل است برای چنین کارهایی پاداش بپردازد. حافظه خوبی برای اسامی و چهره ها دارد.

متولد  27 آبان :

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 18 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

متفکر و سازنده ای خوب وخلاق است. عاشق صلح و بشریت است. به موضوعات اسرار آمیز علامند است با جرات ومتکبر و با اراده ،محکم، باهوش و زیرک است. به نظر احساساتی و آرام می آید. گاهی نسبت به گناه بخشنده و گاهی بشدت سختگیر می شود. محافظه کار و مسلط است.

متولد  6 آذر

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 18 آبان را دارید. پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید وسپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بدون کار کردن می خواهد از زندگی لذت ببرد. تنبل و بی حال است .دمدمی مزاج و نسبت به تعداد بچه هایش بی دقت است. درمسایل مالی خوش شانس است وراحت پول بدست می آورد. باهوش و بی ثبات است دوست دارد ظاهری آرام داشته باشد. اما باطناً مضطرب ونگران است. درمسایل عشقی دچار مشکلاتی می شود.

از لحاظ مالی :

برای او راه وسط وجود ندارد، یا موفق است یا نابود می شود. برای او یا بی نهایت وجود دارد و یا هیچ چیز وجود ندارد. این فرد در تمام روابط زندگیش تعلل می کند. در مسایل مالی مهم هم این تعلل و بی ثباتی سبب رسیدن به موفقیت در سنین بسیار بالا می شود . باید از عدد 8 در زندگیش دوری کند و در عوض به هنگام فعالیتهایش عدد 1 و 3 را انتخاب کند. عدد 8 در موارد زیر میتواند برای او شانس به همراه بیاورد. خرید بلیط بخت آزمایی با این دو عدد و شرکت درمسابقات اسب دوانی و شرط بندی روی آنها برای وی ممکن است موفقیتی به همراه داشته باشد. در مسایل مالی به شدت محتاط باشد.

از لحاظ شغلی

شیمی، فیزیک، داروسازی و ریاضیات عالی برای وی مناسب هستند. در زمینه معادن زغال سنگ، چوب بری هم موفق است. می تواند در شرکت های ساختمان سازی هم فعالیت کند. او یک حسابدار و مدیر خوب است اما با توضیحاتی که قبلاً داده شد برای هر کاری باید سخت تلاش کند ونتیجه تلاشش را فقط در سنین بالا ببیند.

از لحاظ سلامتی:

او یا بی نهایت سالم است یا فوق العاده ضعیف است. مستعد برای دمل، کورک و آبسه شدید است. از مصرف دارو یا نوشابه هایی که باعث تحلیل قوای ذهنی اش می شوند باید خودداری کند. معمولا تحت فشار با هیجان شدید توازن فکریش به هم می خورد مشکل اساسی او از اعصاب ، چشم، ساق پا، دندان و گوش ناشی می شود. سکته ، روماتیسم هم او را تهدید می کند. بیماریهای مزمن بشدت وقت او را صرف خود می کند. واریس شریان ها و بواسیر هم اغلب او را آزار می دهد.

ازدواج و دوستان

این فرد به طور طبیعی به متولدین  1 اردیبهشت تا  31 اردیبهشت و  30 مرداد تا  30 آبان و افراد تحت نفوذ اعداد 5 و7 گرایش دارد. پس توصیه می شود همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

 

فرد تحت نفوذ عدد  8 به عنوان شوهر:

معمولاً سعی می کند ازدواجش را به تاخیر بیاندازد که نتیجه آن ازدواج در سنین بالاست. در انتخاب همسر دچار مشکل می شود. انزوا را به جمع ترجیح می دهد و همین ، زندگی زناشویی اش را دچار مشکل می کند. افکاری متعصبانه دارد و به همسرش اجازه نمی دهد که در لباس پوشیدن چه در منزل و چه در اجتماع از مد پیروی کند. نتیجه چنین افکاری سبب دلسردی همسر و بیزاری شوهر می شود. اگر می خواهد در زندگی زناشویی موفق باشد باید همسری را که به مطالعه عمیق و جدی و موضوعات فلسفی و اسرار آمیز علاقه دارد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 9 به عنوان همسر

او همسری مناسب برای مردی جاه طلب است. عاقل و درگفتگوهایش زیرک است و از لحاظ اجتماعی حضوری موفق دارد. در فعالیت های همسرش نقش یک دستیار را بازی می کند. ممکن است خود دست به کاری بزند و باعث افزایش درآمد خانواده بشود. اگر با فردی آتشین مزاج وثروتمند ازدواج کند از زندگی راضی است. با اینکه بچه هایش را دوست دارد اما به آنها زیاد توجه ندارد و دوست دارد روی پای خودشان بایستند. باید خود را به طریق مشغول کند تا بدخلقی هایش سبب نارضایتی افراد خانواده نشود. توصیه می شود که با فردی دوست بشود که بتواند به او رازهای دلش را بگوید.

 

 

دوستان:

بهترین دوستان وی افراد تحت نفوذ اعداد  3-4-5-7-8 و متولدین بهمن ، اردیبهشت  مرداد و هم ماه خودش هستند. او به افراد متفکر و وظیفه شناس هم علاقمند است

 روزها و اعداد خوش یمن:

روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و شنبه و اعداد  3-4-8  برای وی خوش یمن هستند. بنابر این بهتر است کارهای مهم زندگیش را در چنین روزها یا اعدادی انجام بدهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن  3-4-8  و یا سه رقم آخر آنها  3-4-8  باشد امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:  خاکستری، آبی تیره ، زرشکی، سیاه

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:  یاقوت کبود، مروارید سیاه، الماس سیاه ، و یاقوت ارغوانی

مهمترین سالهای زندگی : 8-17-26-35-44-53-62-71 سالگی و ..

صفات و ویژگیهای خوب: توانایی، اهل عمل بودن ، استواری

صفات زیان آور و بد:  عیب جویی، تعلل ، کینه جویی ، عصبانیت ، تنبلی .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 1 وخورشید قرار دارند. ماه آبان تحت تاثیر سیاره زهره است . خصوصیات خواندنی که تحت نفوذ عدد 1 هستند تقریباً در مورد تاریخ های دیگر هم صدق می کند. بعلاوه خصوصیات ویژه ای که متولدین سایر روزها دارند نیز به طور جداگانه شرح داده شده است.

 

متولد 11 آبان

شخصیت

از این فرد انرژی عظیمی ساطع میشود. نفوذ زیادی بر دیگران دارد. بسیار خلاق، قوی ، مقتدر است. اگر مدیر باشد ایده های جدید بسیاری ارائه می دهد. در مسایل سیاسی به موفقیتهای بسیار دست پیدا می کند. ملاحظه کار و سخن چین است. ستیزه جو و دراجرای نقشه هایش مصمم است. با زیردستانش با فروتنی برخورد میکند. با هوش و بذله گو است و توانایی به دست آوردن جواب سوالهای بسیار جدی وسخت را دارد. عشق را به سخره می گیرد. لحن طعنه آمیزش مانند نیش عقرب است. احساساتی است وبه خاطر سهل انگاری به راحتی آسیب می بیند. خشمش چندان طول نمی کشد بسیار سخاوتمند و بخشنده است. این فرد تحت تاثیر خورشید است و ابتکار، فعالیت ، قدرت بیان، جدیت و هنر از علایم مشخصه اوست. فردی خودجوش است و به هر چیزی نگرش مثبت دارد .از زندگی لذت می برد. در انجام کارها معمولا موفق است و توانایی نشست و برخاست با هر جمعی را دارد. ذاتاً هنرمند است و این تواناییها در وجودش بالفطره هستند. بسیار خوش سلیقه است و همیشه زیباترین ها را انتخاب می کند .بندرت به طور جدی و عمیق وارد موضوعی می شود با اطلاعات و معلومات بسیاری که دارد میتواند بر دیگران نفوذ داشته باشد. او بیشتر قهرمان اتاق پذیرایی است. دمدمی مزاج است و به دوستی اش وفادار نیست. درستکار وصادق است و عیبهایش را قبول می کند. می تواند بی مقدمه در گفتگویی شرکت کند وخود را نشان بدهد. گرایش مذهبی دارد اما در عقایدش خرافاتی ومتعصب نیست. گاهی سرسخت وخودخواه میشود. عاشق اختراع و خلق است. بهترین قاضی وعدالت خواه بشریت است. اهل دنباله روی نیست وهمیشه میل به رهبری دارد. ایده های نو او را به شدت به هیجان می آورند و او از این موضوع بیشتر ازداشتن حساب بانکی خوشحال می شود.داشتن ایده های جدید باعث می شود که همیشه احساس جوانی کند.

متولد 20 آبان

شما همه خصوصیات اصلی متولدین 11 آبان را دارید.پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار گیراست و مانند آهن ربا همه را جذب خود میکند. بخاطر اطلاعات و هوش بسیارش مورد احترام همه است. از پدر، پدر زن ، همسر و مادر کمک مالی دریافت میکند. موفقیتهای او بعد از سن 41 سالگی است. درکار موقعیت خوبی دارد وهمیشه موفق است. چهارشانه و قیافه مردانه ای دارد. عاشق صداقت است. این عدد نشانه محترم بودن واعتماد به نفس است . این فرد به خاطر عزم راسخ و اراده قوی می تواند هم به شهرت و هم به بدنامی برسد. فرد سالمی است و معمولاً به سرعت بهبود مییابد. دوست دارد به دیگران کمک کند و توقع جبران هم ندارد با دوستانش رابطه ای صادقانه دارد.

متولد 29 آبان:

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بسیار فعال و پرانرژی وبا شوق وذوق است. استعداد پژوهش وتحقیق داردو هرکاری را از راه منطقی اش انجام میدهد. سریع تصمیم می گیرد و همیشه درگیر چند موضوع مرتبط به هم است. او به ورزش علی الخصوص اسب سواری، تیراندازی و بازی های پهلوانی علاقمند است. درامورعشقی صبوروبی پروا است وممکن است با چنین خصوصیتی پایانی پرنزاع به همراه داشته باشد. دوست دارد به دیگران کمک کند مورداعتماد مردم است. این عدد ضامن موفقیت، صداقت وشادی است. دیگران به سختی او را درک می کنند. همیشه در جمع است، ولی قلباً احساس تنهایی میکند. کله شق است ونمیتواند با دیگران کار کند. محتاط است وحتی به جزئیات هم دقت میکند. سخنگوی قابلی نیست. اما می تواند احساساتش را ازطریق نوشتن شرح بدهد واین نشانه این است که میتواند نویسنده خوبی بشود.

متولد 8 آذر

شما همۀ خصوصیات اصلی متولدین 11آبان را دارید، پس ابتدا مطالب مربوط به این تاریخ را بخوانید و سپس مطالب مربوط به تاریخ خودتان را مطالعه کنید.

بشدت جاه طلب است. معمولادرهرکاری موفق است وبه اسم ورسم می رسد، اما بندرت مانند دیگران درمسایل مالی موفق است. باید درانتخاب همسر دقت کند. دوراندیشی دارد  اما به خاطر اعتماد بیش از حد به دیگران اکثراً فرصتهای بسیاری را از دست می دهد. مرتب شغلش را تغییر میدهد. بندرت احساساتش را بروزمیدهد وبه همین خاطر به نظر ادمی دلسرد وبی روح می آید. عزم واراده ای راسخ وسرکش دارد و درانجام نقشه هایش هرگز تعلل نمی کند.

از لحاظ مالی:

در مسایل مالی خوش شانس است به خاطر به دست آوردن پول و فرصت هایی که بدست می آورد اکثرا خودنمایی میک ند. ذاتا اهل جمع کردن پول و ثروت نیست. اما رفتار و ظاهرش او را شبیه ثروتمندان میکند. به شرط بندی علاقه دارد واگر نتواند این وسوسه راکنترل کند ممکن است تمام سرمایه و ثروتش را ازدست بدهد.

از لحاظ شغلی :

او عاشق کارهای پرمخاطره و پرمسئولیت است و به عنوان پیمان کار، نقشه کش، مهندس طرح های بزرگ سازنده ، طرح های بدیع و جسورانه موفق است. مشکل اصلی این فرد در ارتباط با کار این است که به کاری برای مدتی طولانی نمی چسبد وهر سه سال یک بار کارش را عوض میکند. برای کارهای تبلیغاتی روزنامه نگاریف تصدی سینما و کارهای نمایشی مناسب است.

می تواند شغلی راانتخاب کند که درارتباط با کشورهای دیگر باشد که در این میان سفارت وتجارت از همه مناسب تر است. روحیه یک رهبر رادارد ومیتواند رئیس یا مدیر عامل یک سازمان باشد. شغل جراحی، جواهر سازی ، برق و کارهای پژوهشی هم برای وی مناسب است.

از لحاظ سلامتی:

گلودرد ، مشکلات ریه ونای او را آزاد می دهند. هرگز نباید در جاهای سرد یا مرطوب زندگی کند. او برای سالم ماندن نیازمند نور خورشید است. مشکلات چشمی و قلبی هم او را تهدید می کند. اما بیشترین چیزی که می تواند سلامتی او را تهدید کند فشار وخشم بیش ازحد است که در این زمینه هم باید خود را کنترل کند.

ازدواج ودوستان :

این فرد گرایشی ذاتی به متولدین  30 تیر تا 30 مرداد و  29 مهر تا  30 آذر و 2 اسفند تا 1 اردیبهشت وکسانی که تحت تاثیر اعداد 1-2-4-5-7 هستند،دارد. پس توصیه می شود که همسرش را از بین این اعداد انتخاب کند.

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان شوهر

زورمند وقوی و سالم و آتش مزاج وعلاقمند به زندگی زناشویی است. علاقمند به داشتن زنی زیبا ومطیع در برابر خواسته هایش است. زندگی خانواگی و بچه هایش را دوست دارد ومایل به داشتن خانه ای خوب است. معمولا با تندمزاجی زندگی زناشویی خویش را به سوی لجبازی وبی قانونی هدایت می کند وتصویری خیالی ورویایی ازهمسری که میخواهد داشته باشد درذهن دارد. بیشترین مشکل در زندگی زناشویی این فرد ناشی از رضایت او از این عشق خیالی است.

 

فرد تحت نفوذ عدد 1 به عنوان زن:

زنی جالب برای مردی جاه طلب است. عاقل است و در گفتگوها هوشمندانه ظاهر می شود در فعالیت های شوهرش نقش یک دستیار را بازی می کند. این فرد به کاری اشتغال دارد و باعث افزایش درآمد خانواده می شود. اگر با مردی آتشین مزاج و ثروتمند ازدواج کند احساس رضایت می کند. اگر چه بچه هایش را خیلی دوست دارد اما به آنها چندان توجهی ندارد و می خواهد آنها روی پای خود بایستند. باید مراقب باشد تا با بدخلقی هایش موجب ناراحتی اعضای خانواده نشود . به او توصیه می شود که دوستی را به عنوان محرم راز برای خود پیدا کند.

دوستان:

 بهترین دوستان این فرد کسانی هستند که تحت تاثیر اعداد 1-3-4-5-7-9 و متولدین ماه های بهمن ، اردیبهشت، مرداد و هم ماه خودش باشد. او به کسانی که سریع هستند و جرات و جدیت دارند نیز علاقمند است

روزها و اعداد خوش یمن:

 روزهای یکشنبه ، دوشنبه، پنجشنبه و اعداد 1-4-9 برای وی خوش یمن هستند. بنابر این توصیه می شود که کارهای مهم زندگیش را در این روزها یا اعداد انجام دهد. می تواند شانس خود را در خرید بلیط بخت آزمایی که کل ارقام آن 1-4-9 و یا سه رقم آخر آن 1-4-9 باشد نیز امتحان کند.

رنگهای خوش یمن:

 طلایی ، زرد، نارنجی و زرشکی

سنگها و جواهرات قیمتی خوش یمن:

زمرد سبز، یاقوت، سنگ مروارید نما، سنگ سبز

مهمترین سالهای زندگی

 : 1- 10- 19-28-37-46-55-64-73...

صفات و ویژگیهای خوب:

 عزم راسخ، پویایی، توانایی ، داشتن عزم ، پژوهش ، قدرت، استعداد.

صفات زیان آور و بد:

لجاجت، کناره گیری ، سلطه گری ، فضولی، سختی، تکبر ، خودنمایی و ولخرجی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

جدول روز تولد

برای این‌که بتوانیم از تقویم‌ها استفاده کنیم باید اول بدانیم که از کدام تقویم باید استفاده کنیم و رنگ‌های آبی و قرمز نمایانگر کدام خانه برای ما هستند. برای دسترسی به این اطلاعات ما به جدول روز تولد مراجعه می‌کنیم. ما فقط به روز و ماه تولد نیاز داریم؛ زیرا مشخصات فوق وابسته به موقعیت خورشید یعنی کره زمین هنگام تولد می‌باشد و از آن‌جایی که تقویم شمسی ما بر اساس موقعیت خورشید ساخته شده است، موقعیت خورشید برای هر سال مشخص است. برای بدست آوردن اطلاعات فوق که تا آخر عمر باید از آن استفاده کرد شما اول به ستون تاریخ‌ها مراجعه کنید و مشخص کنید تاریخ تولد شما در کدام قسمت جدول قرار گرفته است. تاریخ‌ها هم بر حسب هجری شمسی و هم میلادی  ارائه شده‌اند. دو ستون بعدی درجه مرکز خانه اول و گروه تقویم را مشخص می‌کنند و چهار ستون آخری نشان می‌دهند که کدام رنگ‌های آبی و قرمز نشانگر کدام خانه‌ها، یعنی مثلث‌ها می‌باشند.

به‌عنوان نمونه

نخست وزیر سابق هند خانم گاندی در تاریخ 19/11/1917 میلادی متولد گردید. طبق جدول روز تولد، روز 19 نوامبر با تقویم (A) که دامنه‌اش از 19 نوامبر تا 25 نوامبر است مطابقت دارد. رنگ قرمز،  قهوه ی ، سبز و آبی به ترتیب نشانگر مثلث‌های اول، دوم، سوم و چهارم هستند.

قوانین تعبیر و تفسیر حرکت سیارات

برای تفسیر تقویم‌ها، از این به بعد بیشتر درباره خانه‌ها و نه برج‌ها صحبت خواهد شد. تقسیم‌بندی دایره‌المنازل یا خانه‌ها مانند برج‌هاست؛ برج‌ها همیشه با برج اول (حمل) آغاز می‌شوند ولی خانه‌ها متغیر هستند و آغاز خانه اول همیشه وابسته به موقعیت خورشید هنگام تولد است. برای تفسیر تقویم‌ها، اولین و مهم‌ترین عامل عبارت است از ادوار سیارات و رابطه‌هایی که نسبت به همدیگر تشکیل می‌دهند.

عامل دوم عبارت است از دایره‌المنازل دوازده‌گانه که به چهار مثلث تقسیم شده‌اند و مثلث‌های اول و سوم مثبت و مثلث‌های دوم و چهارم منفی می‌باشند.  خانه اول همیشه مثبت است و خانه دوم منفی و به همین صورت یکی در میان تا آخر. مانند برج‌ها هر خانه‌ای که در فاصله زاویه‌ای 120 درجه با خانه دیگر قرار گرفته است یک مثلث هندسی را تشکیل می‌دهد. بنابراین چهار مثلث وجود دارند که به ترتیب زیر تشکیل شده‌اند و به‌عنوان مثلث اول، دوم، سوم و چهارم نامیده می‌شوند.

1-     مثلث اول مثبت است و توسط خانه‌های 1و 5 و 9 تشکیل می‌شود.

2-     مثلث دوم منفی است و توسط خانه‌های 2و 6 و 10 تشکیل می‌شود.

3-     مثلث سوم مثبت است و توسط خانه‌های 3 و 7 و 11 تشکیل می‌شود.

4-     مثلث چهارم منفی است و توسط خانه‌های 4 و 8 و 12 تشکیل می‌شود.

از آن‌جایی که این چهار مثلث نقش مهمی ایفا می‌کنند بهتر است به حافظه سپرده شوند.

حرکت مشتری مهم‌ترین عامل برای تعیین سال یک رویداد است؛ زیرا دوره تناوب مشتری 12 سال است و به مدت حدود یک سال در یک خانه می‌ماند. سپس حرکت زحل دارای اهمیت است؛ زیرا زحل یک دوره تناوب 30 ساله دارد و به مدت 5/2 سال در یک خانه می‌ماند. همه سیارات از اهمیت مساوی برخوردار نیستند. مهم‌ترین اجسام سماوی خورشید و ماه هستند و برای تعیین ماه و روز رویداد استفاده می‌شوند. از قدیم این دو جسم به‌عنوان «شاه» و «ملکه» معروف هستند و این هم زیاد بی‌دلیل نیست. حرکت 12 ماهه خورشید یعنی زمین برای ما که روی این کره زندگی می‌کنیم از بیشترین اهمیت برخوردار است. به همین علت موقعیت خورشید به‌عنوان مرجع، یعنی آغاز خانه اول قرار می‌گیرد. مثلاً فصل‌های سال که فرآورده‌ای از حرکت زمین است اثر بسیاری بر روی روند زندگی ما دارد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی ما را کنترل می‌کند. در مورد کره ماه به‌همین صورت است. با کمی بررسی در زیست‌شناسی همراه با مشاهده حرکت کره ماه می‌توانیم پی ببریم که چقدر این کره بر روی زندگی زمینی اثر می‌گذارد. مثلاً جذر و مد اثر زیادی برای موجوداتی که در آب زندگی می‌کنند دارد. در بدن هر انسان و موجودات زنده دیگر از جمله گیاهان، به علت داشتن مقدار زیاد آب، یک نوع «جذر و مد جسمانی» وجود دارد که اثر بسیاری بر فعالیت‌های ذهنی، مغزی، احساسی، از جلمه فکر کردن و تصمیم گرفتن و جریانات دیگر دارد. قاعدگی زن‌ها در ارتباط مستقیم با حرکت 5/27 روزه کره ماه است و همین‌طور جفت‌گیری خیلی از موجودات زنده. به‌نظر می‌رسد که بی‌اساس نبوده است که از قدیم کره ماه را به‌عنوان سمبل آب می‌شناختند؛ زیرا ماه بیشترین اثر را بر روی مایعات که یک عامل اساسی زندگی است دارد. به همین ترتیب سیارات دیگر هم اثر دارند ولی اثرات آنها شاید به‌راحتی کره زمین و کره ماه قابل مشاهده نباشد.

به‌طور کلی ما می‌توانیم کم و بیش، جرم و فاصله سیارات را به‌عنوان معیار اهمیت قرار دهیم. در این معیار، ماه و خورشید دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی هستند. سیاره مشتری و زحل به‌عنوان سیارات غول پیکر معروف هستند؛ زیرا جرم مشتری 318 برابر جرم کره زمین و جرم زحل، 95 برابر جرم زمین است. از این‌رو مهمترین سیارات برای تعبیر و تفسیر تقویم‌ها، سیاره زمین (خورشید)، ماه، مشتری و زحل هستند. خورشید و کره ماه برای تشخیص ماه و روز رویداد و مشتری و زحل برای تشخیص سال رویداد استفاده می‌شوند. از سیارات دیگر می‌توان به‌عنوان سیارات کمکی تلقی کرد، یعنی آنها می‌توانند اثر سیارات فوق را افزایش یا کاهش دهند.

برای تشخیص وقوع سال یک رویداد بعد از مشتری و زحل، اورانوس دارای اهمیت است؛ زیرا دوره تناوب اورانوس 84 است و به مدت هفت سال در یک خانه می‌ماند. دوره این سیاره را می‌توان به‌عنوان نشانگر دوره‌های اصلی زندگی که هر یک به مدت 7 سال است، درنظر بگیریم. در مورد نپتون و پلوتو، دوره‌های اینها به قدری طولانی هستند که برای انسان‌ها زیاد قابل توجه نیستند. دوره‌های این دو سیاره به‌طور خیلی ضعیف اثر سیارات دیگر را افزایش یا کاهش می‌دهد و اثر نپتون نسبت به پلوتو قوی‌تر است. دوره‌های این دو سیاره بیشتر در ارتباط با مسائلی هستند که دارای عمر طولانی‌تری هستند مانند سلسل خانواده‌ها، امپراطوری‌ها، گرایش‌های جوامع، روندهای تاریخی و غیره. درباره این دو سیاره بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.

به‌طور کلی، هر قدر تعداد سیارات در یک خانه یا مثلث بیشتر باشد، اهمیت رویدادها و احتمال وقوع یک رویداد بیشتر می‌شود.

برای تعیین ماه وقوع یک رویداد، حرکت 12 ماهه خورشید از بیشترین اهمیت برخوردار است. عطارد، زهره و مریخ می‌توانند اثر خورشید را افزایش یا کاهش دهند.

برای تعیین روز وقوع یک رویداد (یا نزدیک‌ترین روز) از موقعیت کره ماه استفاده می‌شود و به‌‌طور متوسط یک رویداد را می‌توان با دقت سه روز تعیین کرد. هر پانزده روز هنگام ماه کامل یا نو، روندها و تحولات روزانه به یک نوع اوج می‌رسند (مانند جذر و مد).

روند زندگی هر انسان تشکیل شده است از دوره‌هایی که با ادوار سیارات مطابقت دارند. موقعیت و حرکت سیارات برای همه انسان‌ها یکی است ولی هر انسان چیز دیگری تجربه می‌کند و این تجربیات را می‌توان به چهار گروه بزرگ تقسیم کرد. این چهار گروه بزرگ همان چهار مثلث هستند. به‌ علت این‌که خانه‌ها و مثلث‌ها عامل مهمی برای تفسیر تقویم‌ها هستند خوب است اگر فلسفه اینها بهتر درک شود (به بخش فلسفه خانه‌ها و مثلث‌ها مراجعه کنید.)

مهم‌ترین تقسیم‌بندی خانه‌ها عبارت است از گروه مثبت و گروه منفی. خصوصیات گروه منفی عبارتند از جمع خصوصیات مثلث دوم و چهارم. خصوصیات گروه مثبت عبارتند از جمع خصوصیات مثلث اول و سوم. به علت این‌که مثلث اول و سوم هر دو مثبت هستند آنها مکمل و پشتیبان همدیگر هستند و مثلث‌های منفی دوم و چهار به همین صورت هستند. به‌طور کلی، گروه مثبت نشانگر پیشرفت، برآوردن آروزها، سلامت (آرزو ذاتی) و هر چیز که به نفع ما عمل می‌کند. گروه منفی نشانگر ضد گروه مثبت می‌باشد یعنی عدم پیشرفت، بیماری، موانع بر سر راه پیشرفت و غیره. تجربه نشان می‌دهد که منفی بودن مثلث چهارم قوی‌تر است نسبت به مثلث دوم یعنی مثلث چهارم اثرات بد را بیشتر نسبت به مثلث دوم نشان می‌دهد. در هر صورت، به علت این‌که مثلث دوم یک مثلث منفی است، این مثلث مکمل مثلث چهارم می‌شود و از اثرات آن حمایت می‌کند. درباره این موضوع بعداً صحبت بیشتری به میان خواهد آمد.

رنگ‌های تقویم‌ها طوری انتخاب شده‌اند که دو رنگ روشن (قرمز و سبز) و دو رنگ تیره (آبی تیره و رنگ قهوه ی) هستند. طبق روز تولد، رنگ‌های روشن یا مربوط به مثلث‌های مثبت یا مربوط به مثلث‌های منفی می‌شوند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

تقویم‌های گرافیکی

در این کتاب حرکت سیارات توسط ذیج‌های گرافیکی با یک معیار روزانه و هم با یک معیار سالانه  ارائه می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره ساخت این تقویم‌ها می‌توانید به فصل اول، بخش ساختار تقویم‌ها مراجعه کنید. در تقویم سالانه موقعیت سیارات «کند دوران» یعنی مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو برای 150 سال از سال 1900 میلادی تا 2150 (1529 هجری شمسی)  ارائه می‌شوند. در تقویم روزانه حرکت خورشید، ماه و همه سیارات برای هر روز و  ارائه داده می‌شود. با کمک این تقویم‌ها می‌توان به ‌راحتی دانست که سیارات در کدام برج قرار گرفته‌اند.

تقویم روزانه

این تقویم دارای ده ستون که کنار هم قرار گرفته‌اند می‌باشد و هر ستون، حرکت و موقعیت یک سیاره را نشان می‌دهد. ترتیب کنار هم گذاشتن ستون‌ها طبق سرعت دورانی سیارات است، یعنی با سریع‌ترین سیاره (کره ماه) آغاز می‌شود و با کندترین سیاره (پلوتو) تمام می‌شود. به‌عبارت دیگر، پنج ستون اول موقعیت سیارات «سریع‌الدوران» و پنج ستون آخر موقعیت سیارات «کند دوران» را نشان می‌دهد. سیارات مریخ، زهره، عطارد همراه با خورشید و کره ماه سریع‌الدوران نامیده می‌شوند؛ زیرا حرکت دورانی آنها نسبت به سیارات دیگر خیلی سریع‌تر است. سیارات مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو «کند دوران» نامیده می‌شوند.

1-  ستون اول حرکت دورانی کره ماه را نشان می‌دهد. حرکت ماه کم و بیش یکسان است و همیشه دارای حرکت جلورونده می‌باشد، یعنی مثل سیارات دیگر حرکت رجعی ندارد. کره ماه حدوداً 5/27 روز نیاز دارد تا از همه 12 برج عبور کند و برای عبور از یک برج به‌طور متوسط به دو روز و شش ساعت نیاز دارد.

2-  ستون دوم حرکت دورانی خورشید (زمین) را نشان می‌دهد. برای عبور از همه 12 برج به 12 ماه و برای عبور از یک برج به یک ماه نیاز دارد. مانند کره ماه حرکت خورشید کم و بیش یکسان و جلورونده است.

3-  ستون سوم حرکت دورانی عطارد را نشان می‌دهد. از آن‌جایی که عطارد نزدیک‌ترین سیاره به خورشید است موقعیت زمین مرکزی عطارد کم و بیش مانند موقعیت خورشید است، یعنی عطارد همیشه در همان برجی است که خورشید در آن قرار گرفته است و بعضی اوقات عطارد در برج قبلی یا بعدی نسبت به خورشید قرار می‌گیرد. حدود هر چهار ماه عطارد برای 24 روز حرکت رجعی دارد و حدوداً به مقدار 11 درجه به سمت عقب حرکت می‌کند و به همین علت زمان عبور از یک برج خیلی نامنظم است. به‌طور متوسط هر سال یک بار از همه 12 برج عبور می‌کند.

4-  ستون چهارم حرکت دورانی زهره را نشان می‌دهد. زهره مانند عطارد یک سیاره داخلی است یعنی مدار زهره در داخل مدار زمین قرار گرفته است و به همین علت موقعیت زهره کم و بیش مانند موقعیت خورشید است و حداکثر اختلاف با موقعیت خورشید حدود یک تا دو برج می‌باشد. هر 19 ماه برای 40 روز و به مقدار 15 درجه حرکت رجعی دارد و به‌طور متوسط هر سال یک بار از همه 12 برج عبور می‌کند.

5-  ستون پنجم حرکت دورانی مریخ را نشان می‌دهد. زمان لازم برای عبور از همه 12 برج حدود 23 ماه است. حدوداً هر 25 ماه برای حدود 68 روز حرکت رجعی دارد.

6-  ستون ششم دوره 12 ساله مشتری را نشان می‌دهد. حدوداً برای یک سال در یک برج می‌ماند و هر 13 ماه برای مدت 4 ماه حرکت رجعی دارد.

7-  ستون هفتم حرکت دورانی زحل را نشان می‌دهد. دوره تناوب زحل حدود 30 سال است و به مدت حدود 5/2 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت 5/4 ماه حرکت رجعی دارد.

8-  ستون هشتم حرکت دورانی اورانوس را نشان می‌دهد. دوره تناوب اورانوس حدود 84 سال است و به مدت حدود هفت سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود پنج ماه حرکت رجعی دارد.

9-  ستون نهم حرکت دورانی نپتون را نشان می‌دهد. دوره تناوب این سیاره حدود 165 سال است و به مدت حدود 14 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود 5 ماه حرکت رجعی دارد.

10-ستون دهم حرکت دورانی پلوتو را نشان می‌دهد. دوره تناوب این سیاره حدود 251 سال است و به علت نامنظم بودن حرکت این سیاره به مدت حدود 10 تا 25 سال در یک برج می‌ماند. هر 12 ماه به مدت حدود 5 ماه حرکت رجعی دارد.

آن تقویمی که با حرف   C مشخص شده است، ذیج اصلی یا استاندارد است و با ذیج‌های بین‌المللی مطابقت دارد. برای این‌که تاریخ وقوع رویدادها با دقت بیشتر با حرکت سیارات مطابقت داشته باشد تقویم‌های B، D، A تهیه شده است و استفاده از آنها وابسته به روز و ماه تولد شخص است. در تقویم روزانه ورود و خروج سیارات از برج‌ها با دقت یک روز و در مورد کره ماه با دقت چند ساعت  ارائه شده است.

تقویم سالانه

به علت این‌که سیارات کند دوران دارای دوره‌هی تناوب درازمدتی هستند و برای مدت زیادی در یک برج می‌مانند، لذا تقویم سالانه تهیه شده است تا موقعیت این سیارات راحت‌تر مورد تفسیر قرار بگیرند. همه توضیحات که برای سیارات کند دوران در تقویم روزانه  ارائه شده است برای این تقویم هم صدق می‌کند.

در تقویم سالانه موقعیت گره صعودی کره ماه (رأس) نیز نشان داده می شود. این یک سیاره نیست و در استرولوژی هندیان به‌عنوان «سیاره سایه‌ای» معروف است. دوره تناوب آن 61/18 سال است و بر خلاف سیارات دیگر حرکت می‌کند، یعنی رأس کم و بیش به‌طور یکنواخت حرکت رجعی دارد. رأس و ذنب برای تعیین کسوف و خسوف مهم هستند ولی برای تفسیر تقویم‌ها فعلاً مورد استفاده قرار نخواهند گرفت و اثر اینها باید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته شود. در تقویم سالانه ملاحظه می‌شود که قسمت اول و آخر اکثر برج‌ها شکسته به‌نظر می‌آیند و در مورد مشتری چنین شکستگی‌ها زیاد وجود دارد. اینها به علت حرکت رجعی سیارات بوجود می‌آیند و بیشتر از چند ماه طول نمی‌کشند. این‌جا سیاره وارد یک برج می‌شود و هنگام حرکت رجعی دوباره به برج قبلی برمی‌گردد و بعد از مدتی با حرکت جلورونده مجدداً وارد اولین برج می‌شود. در مورد رأس و ذنب که حرکت یکنواخت دارند این شکستگی‌ها وجود ندارند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

استرولوژی متداول که امروزه رواج دارد

استرولوژی را می‌توان  به‌طور کلی به دو گروه تقسیم کرد: 1- استرولوژی شرقی که اغلب  مبتنی است بر زودیاک نجومی؛ 2- استرولوژی غربی که مبتنی است بر زودیاک برجی. با توجه به تقویم اعتدالین که باعث می‌شود این دو زودیاک نسبت به یکدیگر جابجا شوند ما می‌توانیم درک کنیم که چرا مغایرتی بین این دو مکتب استرولوژی وجود دارد. همان‌طور که قبلاً ذکر شد پیشگویی‌ها توسط تجزیه و تحلیل جدول طالع (Horoscope) صورت می‌گیرند. این‌جا موقعیت خورشید، ماه، سیارات و طالع در برج‌ها و خانه‌ها بررسی می‌شوند و هم‌چنین صاحب برج‌ها. از آن‌جایی که همه بررسی‌ها بر روی پایه برج‌ها استوار هستند و با توجه به این‌که این دو زودیاک در حال حاضر به مقدار حدود 24 درجه نسبت به همدیگر جابجا شده‌اند همه عوامل فوق دگرگون می‌شوند و دو نتیجه مختلف را  ارائه می‌دهند.

اغلب مردم در غرب و شرق از برج تولدشان اطلاع دارند؛ زیرا هر روز در اکثر روزنامه‌ها و مطبوعات به‌طور کلی، پیشگویی‌های روزانه یا هفتگی انتشار می‌یابد. این پیشگویی‌ها مبتنی بر برج تولد هستند. اگر کسی بین اول و سی‌ام فروردین متولد شده باشد می‌داند که برج تولد وی Aries (حمل) است؛ ولی این بر حسب زودیاک برجی است؛ زیرا خورشید اول فروردین تا سی‌ام فروردین از برج حمل که مربوط به دایره‌البروج برجی است عبور می‌کند. برج حمل اصلی که مبتنی بر ثوابت (یعنی صورت فلکی حمل) و دایره‌البروج نجومی است، بین حدود 24 فروردین و 24 اردیبهشت قرار گرفته است. در شرق بخصوص در هند از این برج‌های اصلی استفاده می‌شود. در زیر قسمتی از روزنامه هندی Hindustan Times (هندوستان تایمز) آمده است و در این‌جا برای برج‌های مختلف، پیشگویی‌های هفتگی  ارائه می‌شود. اگر به تاریخ عبور خورشید از این برج‌ها که برای هر برج درج شده است توجه کنید درمی‌یابید که این دوره‌ها با دوره‌های زودیاک برجی فرق می‌کنند. به عبارت دیگر، همه خصوصیاتی که بری برج اول (حمل) یا فروردین  تعبیر و تفسیر می شوند بید  طبق سیستم شرقی به کسی تعلق بگیرد که بین حدود 24 فروردین و 24 اردیبهشت متولد شده است. فرض کنید شما در روز دهم اردیبهشت متولد شدید. اکنون طبق احکام نجومی که از سیستم غربی  پیروی می کند شما داری خصوصیات برج دوم  یا ثور هستید که زهره صاحب ین برج است و عنصر آن خاک است و ...  ولی طبق احکام نجومی که از سیستم شرقی  پیروی می کند شما داری خصوصیات برج اول  یا حمل هستید که مریخ  صاحب ین برج است و عنصر آن آتش است و ...توجه داشته باشید که طبق هر دو سیستم فوق ، خصوصیات برج ها و احکام نجومی وابسته به آن  یکسان هستند !! سوال ینجاست. یا شما ثور یا حمل هستید ؟ خاک یا آتش ؟ ... تازه ین فقط آغاز موضوع تعبیر و تفسیر است. کدام یک درست است ؟ ینجاست که کار تحقیقاتی جدی شروع می شود و بید از بکار گرفتن  احکام نجومی بطور  کورکورانه  احتیاط کرد.

قسمتی از روزنامه هندی  Hindustan Times (هندوستان تایمز):

 

 

برج

فارسی

تاریخ

انگلیسی

تاریخ

سانسکریت

تاریخ

1

حمل

1  فروردین  تا  31  فروردین

Aries

March 21 - April 19

Mesha

April 15 - May 14

2

ثور

1 اردیبهشت  تا  31  اردیبهشت

Taurus

April 20 - May 20

Vrishabha

May 15 - June 14

3

جوزا

1  خرداد   تا  31   خرداد

Gemini

May 21 - June 21

Mithuna

June 15 - July 14

4

سرطان

1 تیر تا 31 تیر  

Cancer

June 22 - July 22

Kataka

July 15 - August 14

5

اسد

1 مرداد تا 31 مرداد

Leo

July 23 - August 22

Simha

August 15 - September 14

6

سنبله

1 شهریور تا 31 شهریور

Virgo

August 23 - September 22

Kanya

September 15 - October 14

7

میزان

1 مهر تا 30 مهر

Libra

September 23 - October 23

Tula

October 15 - November 14

8

عقرب

1 آبان تا 30 آبان

Scorpion

October 24 - November 21

Vrishchika

November 15 - December 14

9

قوس

1 آذر تا 30 آذر

Sagittarius

November 22 - December 21

Dhanu

December 15 - January 14

10

جدی

1 دی تا 30 دی

Capricorn

December 22 - January 19

Makara

January 15 - February 14

11

دلو

1 بهمن تا 30 بهمن

Aquarius

January 20 - February 18

Kumbha

February 15 - March 14

12

حوت

1 اسفند تا 29 اسفند

Pises

February 19 - March 20

Meena

March 15 - April 14

جدول شماره 2

 

جدول فوق اسامی برج‌ها را به زبان فارسی، انگلیسی و سانسکریت که همه کم‌وبیش هم‌معنی هستند  ارائه می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود فرق موقعیت خورشید در این دو زودیاک تقریباً سه تا چهار هفته است. برای سیاره مشتری این اختلاف تا نزدیک به یک سال می‌رسد؛ زیرا حرکت مشتری نسبت به خورشید آهسته‌تر است و برای زحل این اختلاف نزدیک به دو سال بالغ می‌شود. اگر از منجمانی که از این موضوع آگاه هستند، پرسیده شود که چرا او از زودیاک منتجنه خود استفاده می‌کند، اغلب جواب می‌دهند که تجربه بهتری با آن زودیاک دارد، در حالی که او با احتمال زیاد، هر دو زودیاک را آزمایش نکرده و تحت بررسی قرار نداده است و این به هیچ عنوان یک رفتار و نگرش علمی نیست.

تقویم‌های گرافیکی که در این کتاب  ارائه می‌شوند طبق استاندارد بر زودیاک برجی استوار هستند. ولی برای تعبیر و تفسیر آنها از هیچ قانونی یا عواملی مانند خصوصیات سیارات، برج‌ها، صاحب برج‌ها و غیره که باعث دو نتیجه مختلف نسبت به زودیاک برجی یا نجومی باشد، استفاده نمی‌شود. قوانینی که ما به‌کار خواهیم برد برای هر دو زودیاک نتیجه یکسانی می‌دهد.

از همه قوانین استرولوژی، ما فقط از خصوصیات خانه‌ها که قبلاً به آن اشاره شد استفاده می‌کنیم و آن هم با احتیاط کامل. قبلاً ذکر شد که آغاز خانه‌ها برای هر کس فرق می‌کند و وابسته به روز و ماه تولد اوست. هر خانه دارای یک خصوصیت خاصی است و همه خانه‌ها به چهار گروه یا مثلث تقسیم می‌گردند و سرانجام فقط به یک گروه مثبت و یک گروه منفی تقسیم می‌شوند اکثر منجمین به خصوصیات فردی هر خانه توجه زیادی دارند و برای چهار گروه مثلث توجه خیلی کمتری قایل می‌شوند و گروه مثبت و منفی را تقریباً نادیده می‌گیرند. ولی ما در این کتاب برعکس بیشترین توجه را به گروه مثبت و منفی می‌دهیم و سپس چهار گروه مثلث و خصوصیات فردی هر خانه را تقریباً نادیده می‌گیریم. به‌عبارت دیگر، ما از همه قوانین استرولوژی تنها یک قسمت بسیار کمی را که از طریق آمار نتایج خوبی می‌دهد، مورد استفاده قرار می‌دهیم. ولی با همین قسمت کم و یا کمک تقویم‌های گرافیکی و روش تعبیر و تفسیر آن می‌توان کارهای زیاد و تعجب‌آوری را انجام داد.

تقسیم تقویم‌ها به چهار گروه A، B، C، D

تقویم C، تقویم اصلی و استاندارد می‌باشد. برای این‌که رویدادها با دقت بیشتری با موقعیت سیارات مطابقت داشته باشند، تقویم A، B و D هم تهیه شده است. تقویم C فقط برای کسانی قابل استفاده است که خورشید آنها هنگام تولد در نزدیکی مرکز برج قرار گرفته است.

علتش این است که دامنه هر برج سی درجه است و دامنه هر خانه هم سی درجه می‌باشد. موقعیت خورشید هنگام تولد، حدود خانه اول را تعیین می‌کند. درجه موقعیت خورشید مرکز خانه اول است و بنابراین دامنه خانه اول از 15 درجه جلوتر تا 15 درجه بعد از موقعیت خورشید می‌باشد. از این‌رو اگر خورشید در مرکز برج قرار گرفته باشد،‌ کل سی درجه برج با سی درجه خانه مطابقت خواهد داشت. از آن‌جایی که هر کس با چنین موقعیتی متولد نمی‌شود لذا تقویم‌هی D، B، A نیز تهیه شده است. به‌عبارت دیگر، تقویم B، D، A مطمئن می‌سازند که خورشید هنگام تولد برای هر کس تا حدودی با مرکز خانه اول مطابقت داشته باشد.

شرح زیر اهمیت تقویم گروه A، B و D روشن‌تر می‌کند. فرض شود که فقط از تقویم استاندارد C استفاده می‌شود. اگر کسی اول ماه آذر متولد شود خورشید او در آغاز برج نهم است و بنابراین برج نهم، خانه اول او می‌شود. حال کسی دیگر در روز 28 آذر متولد می‌شود و این‌جا خورشید هم در برج نهم است ولی در قسمت آخر آن. برای این فرد برج نهم هم خانه اول او می‌شود. اکنون فرض می‌کنیم که سیاره مشتری در قسمت آخر برج هشتم قرار گرفته است، مثلاً دارای طول سماوی 239 درجه می‌باشد، یعنی با آغاز برج نهم یک درجه فاصله دارد؛ زیرا برج نهم با 240 درجه آغاز می‌شود. چون برج نهم خانه اول دو نفر مذکور است،‌ لذا برج هشتم خانه دوازدهم می‌باشد. بنابراین تفسیرکننده می‌بایست اثر خانه دوازدهم برای هر دو نفر تفسیر کند که در این صورت اشتباه خواهد بود؛ زیرا مشتری فقط برای نفر دوم که خورشید او در قسمت آخر برج نهم بود در خانه دوازدهم است ولی برای نفر اول که خورشید او در قسمت اول برج نهم بود، مشتری در واقع در خانه اول است. علت این‌ اختلاف این است که دامنه یک خانه به اندازه 30 درجه است و موقعیت خورشید هنگام تولد، نقطه مرکزی خانه اول را مشخص می‌کند. پس برای این‌که چنین اختلافی روی ندهد لازم است که در نظر گرفته شود آیا کسی در قسمت اول، وسط یا آخر یک برج متولد شده است و تقویم A، B و D دقیقاً همین نقطه را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن، موقعیت سیارات را نشان می‌دهند. برای این‌که مطمئن شود که برای هر کس، خورشید هنگام تولد تا حدودی با مرکز خانه اول مطابقت داشته باشد هر 5/7 درجه دایره‌البروج به گروه‌های A، B، C و D تقسیم شده‌اند،‌ یعنی هر برج به چهار قسمت تقسیم شد. همان‌طور کع در شکل شماره 7 ملاحظه می‌شود هر گروه حدود یک هفته دربر گرفته‌اند و موقعیت خورشید در آن هنگام حدوداً با مرکز تقویم مربوطه مطابقت دارد. این‌جا دیده می‌شود که تقویم C فقط برای کسانی قابل استفاده است که در وسط ماه متولد شده‌اند. خورشید روزانه حدود یک درجه حرکت می‌کند، لذا حدود یک هفته در هر یک از این چهار گروه می‌ماند. اگر هنگام تولد، خورشید در گروه A بود در این صورت آن فرد باید از تقویم A استفاده کند؛ زیرا فقط در تقویم A، مرکز خانه با موقعیت خورشید مطابقت دارد. مثلاً اگر کسی در روز دهم دی ما متولد شده باشد، طبق شکل 7 ملاحظه می‌شود که خورشید از قسمت گروه B عبور می‌کند و لذا او باید از تقویم گروه B استفاده کند. همان‌طور که دیده می‌شود در تقویم B، مرکز خانه با روز تولد نسبت به تقویم‌های دیگر مطابقت بیشتری دارد. هم‌چنین دیده می‌شود که برج دهم، خانه اول او خواهد بود و بنابراین مثلث اول او دارای رنگ  قهوه ی  خواهد بود و به این ترتیب رنگ مثلث‌های دیگر هم مشخص می‌شوند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

تقدیم اعتدالین (Precession of the equinoxes)

کره زمین یک کره دقیق و کامل نیست و کمی به تخم‌مرغ شباهت دارد، یعنی قطر دایره کره زمین از قطب شمال تا قطب جنوب نسبت به قطر دایره زمین در نواحی خط استوا کمتر است. این نامنظمی همراه با اثر نیروی جاذبه خورشید و ماه باعث می‌گردد که محور زمین که دور آن، زمین هر 24 ساعت یک بار می‌چرخد، به حالت لرزش دربیاید. اگر محور زمین را به‌طور فرضی امتداد دهیم، خط محور امتداد یافته، به علت لرزش محور، یک دایره کوچک به اندازه °5/   23  (بیست و سه و نیم درجه) درجه بر سقف آسمان می‌کشد که این دایره کوچک همراه با خط محور امتداد یافته به یک مخروط شباهت دارد. این لرزش محور باعث می‌شود که منطقه‌البروج برجی، نسبت به منطقه‌البروج نجومی جابه‌جا شود و در طی 26000 سال یک‌بار دور هم بچرخند. به‌عبارت دیگر، نقطة اعتدال بهار نسبت به ثوابت در یک پیشروی رجعی بسیار آهسته‌ای قرار گرفته است و مانند یک سیاره در امتداد دایره‌البروج در حالت حرکت می‌باشد ولی حرکت آن به‌صورت رجعی است و بعد از 26000 سال و طی کردن همه 12 برج یک دور کامل انجام خواهد داد. در حال حاضر این اختلاف به میزان حدود º23 تا º25 درجه می‌باشد.

کره ماه

برای ناظری که از سطح زمین به ماه می‌نگرد چنین به‌نظر می‌رسد که ماه در مداری به دور زمین می‌چرخد که هر یک دور کامل آن نسبت به ستارگان حدود 5/27 روز به طول می‌انجامد. این دور تناوب را ماه نجومی (Sidreal month) می‌نامند. در این مدت، زمین در مدار خودش به حرکت ادامه می‌دهد به‌طوری که موضع خورشید نسبت به ستارگان تغییر می‌کند. از این‌رو برای این‌که ماه موضع خود را نسبت به خورشید به‌دست آورد باید فاصله بیشتری طی کند. فاصلة زمانی لازم برای بازگشت ماه به موضع قبلی‌اش نسبت به خورشید، ماه هلالی (Synodic month) نام دارد و حدود 30 روز طول می‌کشد. ماه و خورشید (زمین) برای تفسیر زیج‌های گرافیکی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

موقعی که ماه و خورشید دقیقاً در یک سمت کره زمین قرار گرفته باشند در این حالت، کره ماه نمی‌تواند نور خورشید را به زمین منعکس کند و بنابراین قابل رویت نیست. در این روز، ماه نو است. پانزده روز بعد، ماه در یک سمت کره زمین قرار می‌گیرد و خورشید در سمت دیگر و فاصلة زاویه‌ای ماه نسبت به خورشید به میزان º180 درجه می‌باشد. در این حالت، ماه با کل صورت خود، نور خورشید را منعکس می‌کند و ما کره ماه را به ‌شکل کامل ‌می‌بینیم و آن روز را روز کامل ‌می‌نامیم.

 در این شکل  ، کره زمین در دو موقعیت مختلف قرار گرفته است. در موقعیت دوم، کره زمین به اندازه حدود سی روز و سی درجه زاویه‌ای حرکت کرده است. به علت این‌که زمین در این مدت به اندازه سی درجه حرکت کرده است لذا کره ماه باید حدود 2/1 2 روز بیشتر طی کند تا دوباره با خورشید و زمین روی یک خط مستقیم بیفتد و به حالت ماه کامل دربیاید.

 

خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی

کره ماه طی هر 5/27 روز (دور کامل) دو بار خط دایره‌البروج را قطع می‌کند. یک بار وقتی‌که از سمت جنوب به سمت شمال و یک بار وقتی‌که از شمال به جنوب حرکت می‌کند. این دو نقطه که با فاصلة زاویه‌ای º180 درجه روبه‌روی همدیگر قرار گرفتند گره صعودی و گره نزولی یا رأس و ذنب نامیده می‌شوند. در این دو نقطه عرض سماوی ماه همیشه صفر درجه است. رأس و ذنب در استرولوژی، دین و فلسفه هندیان اهمیت زیادی دارد و به‌عنوان «سیارات سایه‌ای» شناخته شده‌اند. رأس و ذنب مانند سیارات دیگر در منطقه‌البروج حرکت می‌کنند ولی حرکت آنها همیشه به سمت عقب یعنی رجعی است و در طی حدود 5/18 سال یک دور کامل انجام می‌دهند و از همه برج‌ها عبور می‌کنند. هر وقت قرص ماه جلو خورشید باشد آن وقت خورشید‌گرفتگی یا کسوف رخ می‌دهد. بنابراین لازم است که کره ماه دارای همان طول و عرض سماوی مانند خورشید باشد. از آنجایی‌ که مسیر خورشید به‌عنوان مرجع قرار گرفته است، عرض خورشید همیشه صفر درجه است و عرض سیارات نسبت به این خط مسیر خورشید تعیین می‌شوند. عرض کره ماه تنها در زمانی به صفر می‌رسد که در یکی از این گره‌های صعودی یا نزولی قرار گرفته باشد. لذا برای این‌که خورشید و ماه هم‌عرض شوند لازم است که خورشید در محل رأس یا ذنب قرار بگیرد. هر شش ماه، خورشید در چنین موقعیتی است و بنابراین هر شش ماه امکان خورشیدگرفتگی یا  ماه گرفتگی وجود دارد. خورشیدگرفتگی همیشه در روز ماه نو رخ می‌دهد. طی یک سال، 12 بار ماه نو می‌شود ولی هر ماه نو همراه با کسوف نیست؛ زیرا خورشید به حد کافی در نزدیکی رأس یا ذنب قرار نگرفته است و این باعث می‌شود که قرص ماه از بالا یا پایین قرص خورشید عبور کند و جلو خورشید را نگیرد. پدیدة ماه‌گرفتگی یا خسوف زمانی رخ می‌دهد که کره زمین سایه خود را بر روی ماه کامل بیندازد. پانزده روز بعد یا قبل از خورشیدگرفتگی امکان ماه‌گرفتگی وجود دارد؛ زیرا خورشید هنوز در نزدیکی رأس یا ذنب قرار گرفته است. همان‌طور که کسوف فقط در روز ماه نو امکان‌پذیر است، خسوف فقط در روز ماه کامل امکان‌پذیر است. اگر زاویه بین خط گره‌ها (رأس و ذنب) و خورشید یا ماه از º12 درجه و ´15 دقیقه بیشتر باشد امکان تشکیل ماه‌گرفتگی کلی وجود ندارد در حالی که اگر این زاویه کمتر از º9 درجه و ´30 دقیقه باشد باید ماه‌گرفتگی رخ دهد. اگر زاویة مذکور بیشتر از º18درجه و ´31 دقیقه باشد، خورشیدگرفتگی صورت نخواهد گرفت. در حالی که اگر این زاویه از º15 درجه و ´31 دقیقه کمتر باشد یک خورشیدگرفتگی باید رخ دهد. در مکتب‌های استرولوژی یا مذهبی خاور دور و میانه، بخصوص در هند، روز کسوف و خسوف یک روز شومی است.

 

 Aspects   (جنبه‌ها)  در استرولوژی

 Aspects (نظر، جنبه) در استرولوژی به معنی موقعیت سیارات نسبت به همدیگر می‌باشد یا به‌عبارت دیگر، زوایة ی  که آنها نسبت به همدیگر دارند. در استرولوژی این زاویه‌ها دارای اهمیت زیادی هستند. بخصوص در استرولوژی غربی. در زیر مهمترین زاویه‌ها که در این کتاب مورد توجه قرار می‌گیرند  ارائه می‌شوند.

 

 

 

 

ساختار تقویم‌های نجومی   

شکل شماره 6

 

 

 

 

شکل شماره 6 نشان می‌دهد که این تقویم‌ها به چه صورتی ساخته شده‌اند. در این شکل، منظومه شمسی به‌صورت زمین مرکزی  ارائه می‌شود. از دیدگاه زمین، همه سیارات دور زمین حرکت می‌کنند. تنها استثنا، عطارد و زهره هستند؛ زیرا آنها دور خورشید و همراه با خورشید دور زمین حرکت می‌کنند. همه این حرکات توسط تقویم‌ها به‌صورت گرافیکی نمایان می‌شوند. در این شکل به نسبت حقیقی فواصل سیارات از همدیگر توجه قایل نمی‌شود (برای نسبت حقیقی فواصل به شکل شماره 2 مراجعه شود). این تقویم‌‌ها در اصل ذیج‌های گرافیکی هستند که موقعیت سیارات را توسط نشان دادن تاریخ ورود و خروج آنها از برج‌ها  ارائه می‌دهد. موقعیت سیارات طبق استاندارد مبتنی بر «دستگاه مختصات  دایره‌البروجی  زمین مرکزی» (Geocentric ecliptical system) می‌باشند، یعنی موقعیت سیارات بر حسب دایره‌البروج برجی از دیدگاه زمین مرکزی  ارائه می‌شوند. طبق شکل 6 هر سیاره دارای یک ستون خاصی در این تقویم است. پنج ستون اول به ترتیب مربوط به کره ماه، خورشید، عطارد، زهره و مریخ می‌باشد. پنج ستون دیگر مربوط به سیارات دیگر هستند و ستون‌ها بر حسب فاصله سیارات از مرکز کنار هم گذاشته شده‌اند. در تقویم سالانه آخرین ستون که کمی فاصله از بقیه دارد مربوط به موقعیت رأس (گره صعودی کره ماه) که برای تعیین خسوف و کسوف لازم است می‌باشد. عددهای یک تا دوازده نشان می‌دهد که سیاره در چندمین برج قرار گرفته است. همان‌طور که قبلاً ذکر شد به هر برج یا بهتر بگوییم به هر یک از مثلث‌های چهارگانه یک رنگ خاصی اختصاص شده است و این رنگ‌ها  بعداً به تفسیر تقویم‌ها سهولت می‌بخشند.

موقعیت سیارات برای ساعت 12 ظهر (G.M.T) یعنی ساعت 12 ظهر در شهر گرینویچ (Greenwich) محاسبه شده است (G.M.T مخفف Greenwich Mean Time یعنی «زمان متوسط گرینویچ» است و مرجع زمان جهانی می‌باشد) و با ساعت 30/15 در ایران مطابقت دارد. اطلاعات فوق فقط در مورد کره ماه کمی دارای اهمیت است؛ زیرا کره ماه خیلی سریع حرکت می‌کند و حدود هر دو روز و چند ساعت به‌طور متوسط از یک برج به برج دیگری عبور می‌کند. رنگ سیاه نشان می دهد که  زاویه فاصله بین قمر و خورشید 180 درجه  (ماه کامل) یا ضفر درجه (ماه نو) است.

در  ضمیمه 1 ، داده‌هایی که مربوط به سیارات هستند فهرست گردیده‌اند. طبق این جدول ملاحظه می‌شود که مثلاً عطارد در هر 88 روز یک بار دور خورشید (خورشید مرکزی) حرکت می‌کند و از 12 برج عبور می‌کند و از دید زمین (زمین مرکزی) به‌طور متوسط هر سال یک بار از همه 12 برج عبور می‌کند و حداکثر تمایل مدار این سیاره به مقدار 7 درجه است و فاصله متوسط به میزان 387/0 A. U است یعنی حدود یک سوم فاصله زمین از خورشید و دیگر ملاحظه می‌شود که در هر 4 ماه به مدت حدود 24 روز حرکت رجعی دارد (طبق زمین مرکزی) و به اندازه 11 درجه به سمت عقب حرکت می‌کند.  در ردبف 11ام ،‌ جرم سیارات بر حسب جرم کره زمین ارائه می‌شود.

از آن‌جایی که ما برای تقویم‌ها و کار عملی، زمین را به‌عنوان مرکز قرار می‌دهیم و نه خورشید، هر وقت در این کتاب درباره خورشید یا حرکت خورشید حرف به میان می‌آید، منظور زمین است نه خورشید؛ زیرا این حرکت 12 ماهه زمین است که باعث می‌شود ظاهراً خورشید از همه برج‌ها در طی یک سال عبور کند.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

سیارات

منظومه شمسی ما 9  عدد سیاره دارد که دارای اهمیت می‌باشند . البته امکان کشف سیارات جدید وجود دارد. سیاره پلوتو در قرن حاضر و سیاره اورانوس و نپتون در قرن قبلی کشف شده‌اند. شکل حرکت سیارات دور خورشید یک دایره کامل نیست بلکه کمی بیضی‌شکل است. سطح صفحه مدار حرکت سیارات کم و بیش در یک سطح قرار گرفته‌اند طوری که منظومه شمسی به یک نیمرو شباهت دارد، یعنی زرده تخم‌مرغ جای خورشید را می‌گیرد و قسمت سفید رنگ تخم‌مرغ نشانگر سطح مدار حرکت سیارات که کم و بیش در یک سطح قرار گرفته‌اند می‌باشد. یک نقطه‌ای که قابل توجه است فواصل سیارات از خورشید می‌باشد. فواصل سیارات از خورشید دارای یک نظمی هستند که به‌عنوان قانون بوده (Bode’s law) معروف است. این قانون باعث شد که سیاره نپتون کشف شود. سیاره Ceres (ثرث) هم توسط این قانون کشف شد. بین مدار مریخ و مشتری تعداد زیادی از سیارات بسیار کوچک که سیارات صغار (Asteroid) نامیده می‌شوند،‌ وجود دارند که Ceres بزرگترین آنهاست. اطلاعات داشتن درباره قانون فوق کمک خوبی است که تصویر شکل منظومه شمسی و حرکت سیارات در ذهن رشد کند و این به نوبه خود کمک خوبی است برای درک و بکارگیری ادوار سیارات که دارای دوره‌های تناوبی هستند که تابع فواصل فوق می‌باشند.

قانون Bode از این قرار است که اگر یک سری اعداد با صفر و سه آغاز شود و هر عدد بعدی دو برابر عدد قبلی باشد (غیر از دو عدد اول) در این صورت سری زیر بدست می‌آید:

صفر، 3، 6، 12، 24، 48، 96، 192 … حال اگر عدد چهار را به هر کدام از اینها اضافه کنیم سری زیر بدست می‌آید:

4، 7، 10، 16، 28، 52، 100، 196 … اکنون روابط بین اعداد فوق کم و بیش مانند روابط فواصل سیارات از خورشید می‌باشد، اینجا فاصله کره زمین از خورشید مقدار 10 دارد. معمولاً فاصله زمین از خورشید به‌عنوان یک A.U. (Astronomical Unit یا واحد نجومی) به‌حساب می‌آید و فاصله سیارات دیگر بر حسب این واحد نجومی ارائه می‌گردند. در  ردیف ششم ، فواصل سیارات بر حسب A.U. ارائه شده‌اند و اگر این فواصل ضرب در ده شوند عددی به‌دست می‌آید که خیلی نزدیک به اعدادی است که طبق قانون Bode به‌دست آمده است. فاصله میانی سیارات از خورشید با نسبت واقعی نشان داده می‌شود. در زمان آقای Bode (بوده) در قرن هیجدهم سیارات اورانوس، نپتون، پلوتو و Ceres ناشناخته بوده‌اند. وقتی‌که در تاریخ 13/3/1781 سیاره اورانوس توسط ویلیام هرشل (William Herschel) کشف شد قانون Bode اعتبار بیشتری پیدا کرد؛ زیرا فاصله اورانوس که دارای حدود 192 فاصله زمینی یا A.U. بود با عدد 196 که طبق قانون فوق به‌دست آمد مطابقت خوبی داشت. تنها نقطه ضعف این قانون مربوط به عدد 28 بود. عدد 28 در جایی بین مریخ و مشتری قرار گرفت که دارای هیچ سیاره‌ای نبود. ولی به علت این‌که طبق قانون فوق، احتمال بسیار زیادی بود که در آن فاصله می‌توانست یک سیاره وجود داشته باشد، یک گروهی از منجمین تشکیل گردید تا آن سیاره را پیدا کنند. در تاریخ 1/1/1801 به‌طور تصادفی پیاسی (Piazzi) یک شیء بسیار کوچکی کشف کرد که بعداً معلوم شد این یک سیاره است و پیاسی اسم Ceres را به آن داد و به این ترتیب سری Bode تکمیل گشت. توسط این قانون در تاریخ 4/8/1846 سیاره نپتون کشف شد ولی کشف این سیاره باعث شد که اعتبار قانون فوق کمتر شود؛ زیرا فاصله حقیقی نپتون با فاصله تعیین شده دارای اختلاف زیادی بود. با کشف سیاره پلوتو این اختلاف حتی خیلی بیشتر شد.

به علت این‌که مسیر سیارات دور خورشید بیضی‌شکل است سرعت حرکت سیارات یکنواخت نیستند. وقتی‌که سیاره دور از خورشید باشد سرعت دورانی سیاره کمتر می‌شود و اگر به خورشید نزدیک شود، سرعت سیاره افزایش می‌یابد. در مسیر هر سیاره یک نقطه وجود دارد که در آنجا سیاره در نزدیک‌ترین موقعیت خود به خورشید است. 180 درجه روبه‌روی نقطه فوق، سیاره در دورترین نقطه از خورشید است و سرعت سیاره به کمترین حد می‌رسد.  ردیف چهرم نزدیکترین نقطه مسیر سیارات به خورشید که «طول خصیص» نامیده می‌شود فهرست شده است. مثلاً طول خصیص مشتری در برج اول (حمل) قرار گرفته است و بنابراین مشتری از برج دوازدهم، اول و دوم سریعتر عبور می‌کند و از برج هشتم،‌ هفتم و هشتم کندتر عبور می‌کند.

برای تعیین موقعیت دقیق یک سیاره غیر از فاصله فضایی سیاره، نیز به طول و عرض نیاز است. برای تعیین موقعیت یک مکان بر روی سطح کره زمین ما تنها به دو مختصات طول و عرض جغرافیایی نیاز داریم. ولی برای یک سیاره که در فضا معلق است سه مختصات لازم است. عرض یک سیاره، نسبت به سطح صفحه مدار کره زمین تعیین می‌گردد. سطح حرکت زمین دور خورشید، به‌عنوان مرجع قرار گرفته است و نسبت به این مرجع، سطح حرکت سیارات کمی فرق می‌کنند (مثال نیمرو تخم‌مرغ را به یاد بیاورید) و Inclination (تمایل) نامیده می‌شود و این تمایل همان عرض سماوی سیاره است. مانند عرض جغرافیایی،‌ عرض سماوی نیز می‌تواند شمالی یا جنوبی باشد. تمایل مدار سیارات نسبت به کره زمین خیلی کم است . فقط تمایل عطارد و پلوتو نسبت به سیارات دیگر بیشتر است.

طول سماوی سیارات از صفر درجه تا 360 درجه در امتداد دایره‌البروج حساب می‌شود. منطقه‌البروج در واقع همین قسمتی از آسمان است که شکل آن مانند یک کمربند باریک است و توسط طول و عرض سیارات محدود شده است. سیارات فقط در محدوده همین کمربند حرکت می‌کنند. برای تفسیر تقویم‌ها ما فقط از طول سماوی سیارات استفاده می‌کنیم. دوازده برج منطقه‌البروج نشانگر طول سماوی است و یک سیاره باید اجباراً در یکی از این بر‌ج‌ها قرار بگیرد. برج‌هایی که نسبت به یکدیگر دارای 120 درجه هستند یک شکل مثلث هندسی را تشکیل می‌دهند ). بنابراین ما چهار مثلث داریم و هر مثلث از سه برج تشکیل می‌گردد. برای این‌که چهار مثلث خوب تشخیص داده شوند از چهار نوع رنگ استفاده شده است و برای هر مثلث یک رنگ خاصی انتخاب گردید.

منظومه شمسی از دیدگاه خورشید، «خورشید مرکزی» (Heliocentric) و از دیدگاه زمین «زمین مرکزی» (Geocentric) نامیده می‌شود.دیدگاه زمین مرکزی را  ارائه می‌دهد. از دیدگاه زمین مرکزی، حرکت سیارات نسبت به خورشید مرکزی کمی فرق می‌کند. سیارات عطارد ، زهره ، زمین و مریخ  «سیارات داخلی» (inner planets) نامیده می‌شوند. همه سیارات دیگر «سیارات خارجی» (outer planets) نامیده می‌شوند. اگر یک ناظر بر روی زمین برای یک سال تمام، حرکت سیارات خارجی و مریخ  را مشاهده کند می‌بیند که در زمان بخصوصی سرعت دورانی یک سیاره به تدریج آهسته‌تر می‌شود تا به‌کلی بایستد و سپس تدریجاً به سمت عقب حرکت کند و بعد از مدتی دوباره بایستد و مجدداً به سمت جلو حرکت کند. این پدیده که به علت حرکت دورانی خود کره زمین که ناظر بر روی آن قرار گرفته است،  حرکت رجعی (retrogression) نامیده می‌شود. این پدیده تنها به علت یک اختلاف در زاویه دید ناظر بوجود می‌آید. هر وقت سیاره حدود 120 درجه نسبت به خورشید جلوتر باشد این پدیده آغاز می‌شود و وقتی‌که این فاصله به حدود 240 درجه برسد به پایان می‌رسد. به‌عبارت دیگر، در مورد سیارات خارجی، هر وقت سیاره در روبه‌روی خورشید قرار بگیرد سیاره در حالت حرکت رجعی است و در آن هنگام به بالاترین حد سرعت حرکت رجعی می‌رسد و برعکس اگر سیاره در تقارن با خورشید باشد و نه روبه‌روی خورشید، سیاره دارای حداکثر سرعت جلو رونده می‌باشد.

در مورد سیارات عطارد  و  زهره ، حرکت رجعی با مقارنة تحتانی (inferior conjunction) آنها مطابقت دارد. هر وقت عطارد یا زهره در مقارنه با خورشید باشند و سیاره بین خورشید و زمین (یعنی جلو خورشید) قرار گرفته باشد، این مقارنة تحتانی نامیده می‌شود و در آن هنگام حرکت رجعی سیاره در سرعت حداکثر می‌باشد. اگر هنگام مقارنه، سیاره پشت خورشید باشد، مقارنه فوقانی (یا علوی) (superior conjunction) نامیده می‌شود و سیاره در حداکثر سرعت جلورونده خود می‌باشد.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، زودیاک برجی مبتنی بر مسیر خورشید و دایره‌البروج است.  اعتدال بهار  نقطه آغاز دایره‌البروج است و این همان نقطه‌ای است که با لحظه عبور خورشید از خط استوای زمین به سمت شمال، همزمان است. این لحظه هم آغاز عید نوروز است و همیشه با اول فروردین مطابقت دارد. برای نیم‌کره شمالی زمین بهار و برای نیم‌کره جنوبی، پاییز آغاز می‌شود. بعد از اول فروردین خورشید به سمت نقطة نهایی شمالی خود که با اول تیرماه مطابقت دارد حرکت می‌کند.  این نقطه «نقطه انقلاب تابستانی» (Summer Solstice) نامیده می‌شود و طولانی‌ترین روز و آغاز تابستان برای نیم‌کره شمالی و کوتاه‌ترین روز و آغاز زمستان برای نیم‌کره جنوبی می‌باشد. بر روی نقشه جغرافیایی جهان این نقطه نهایی توسط یک خط‌مشی مشخص شده است که «مدار رأس‌السرطان» (Tropic of Cancer) نامیده می‌شود. سپس خورشید از این نقطه نهایی برمی‌گردد و به سمت خط استوای زمین حرکت می‌کند تا در روز اول مهرماه دوباره از خط استوا عبور کند، ولی این بار از شمال به سمت جنوب. این روز مانند شش‌ماه قبل است ولی دقیقاً به‌طور معکوس. در این روز پاییز برای نیم‌کره شمالی و بهار برای نیم‌کره جنوبی آغاز می‌شود. سپس خورشید به سمت جنوبی‌ترین نقطه خود که در روز اول دی ماه است حرکت می‌کند. این نقطه «نقطه انقلاب زمستانی» (Winter Solstice) نامیده می‌شود و برای نیم‌کره شمالی با آغاز زمستان و طولانی‌ترین شب و برای نیم‌کره جنوبی با آغاز تابستان و طولانی‌ترین روز مطابقت دارد. بر روی نقشه جهان این نقطه با خط «مدار رأس‌الجدی» (Tropic of Capricorn) مشخص شده است. سپس خورشید برمی‌گردد و به سمت شمال حرکت می‌کند تا در روز اول فروردین مجدداً از خط استوا عبور کرده، این سیکل یک ساله فوق را دوباره از سر آغاز کند.

طبق تعریف فوق ملاحظه می‌شود که یک سال کامل با عبور مجدد خورشید از اعتدال بهار مطابقت دارد. کره زمین در حرکت دوازده ماهه خود دقیقاً 25/365 روز یعنی 365 روز و شش ساعت نیاز دارد تا یک دوره کامل انجام دهد طوری که خورشید مجدداً از خط استوا عبور کند. ولی به علت این‌که سال شمسی عرفی ما دارای 365 روز است لذا لازم است که هر چهار سال یک روز (یک روز = 6 ساعت × 4) به تقویم اضافه شود تا عبور خورشید از خط استوا با اول فروردین مطابقت داشته باشد؛ زیرا درغیر این‌صورت بعد از مدتی فصل‌های سال دیگر با تقویم عرفی مطابقت نخواهند داشت. هر چهارمین سال، سال کبیسه نامیده می‌شود و این سیستم تقویم‌نگاری که امروزه در سرتاسر جهان استاندارد است Gregorian Calender «تقویم گرگوری» نامیده می‌شود. پیشوای کاتولیک‌ها پاپ گرگوری هشتم در سال 1582 م. تقویم رسمی سابق را به «تقویم جولیان» (Julian Calender) معروف بود با حذف ده روز (از 5 تا 14 ماه اکتبر 1582م.) و وارد کردن سال کبیسه مورد اصلاح قرار داد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

زودیاک برجی

در گذشته، بعد از مدتی منجمین متوجه شدند که ثوابت، آن مرجع ثابتی نیست که می‌پنداشتند و بنابراین زودیاک برجی توسعه یافت. زودیاک برجی، منطقه‌البروجی است که دیگر بر ثوابت مبتنی نیست بلکه بر موقعیت مسیر خورشید نسبت به خط استوای زمین. مسیر زمین دور خورشید Ecliptic یا دایره‌البروج نامیده می‌شود و مرجع اصلی دستگاه مختصات سماوی امروزی است. این دایره‌البروج مانند منطقه‌البروج به 12 برج که دامنه هر یکی از آنها سی درجه است، تقسیم می‌شود. روزی که خورشید از خط استوای زمین عبور می‌کند و به سمت شمال حرکت می‌کند، اول فروردین یا آغاز سال شمرده می‌شود و آن قسمت از دایره‌البروج که خورشید در آن قرار گرفته است به‌عنوان اعتدال بهار و هم‌چنین آغاز دایره‌البروج به‌حساب می‌آید.

طبق شرح فوق ملاحظه می‌شود که دو نوع منطقه‌البروج وجود دارد که یکی از آنها مبتنی بر ثوابت و دیگری مبتنی بر مسیر کره زمین دور خورشید می‌باشد. به‌ علت اثر نیروی جاذبه خورشید و کره ماه بر روی کره زمین یک پدیده‌ای به‌نام «تقدیم اعتدالین» بوجود می‌آید که باعث می‌شود این دو منطقه‌البروج با همدیگر مطابقت نداشته باشند و به‌طور تدریجی اختلاف فاصله بین این دو زودیاک بزرگتر می‌شود و دارای پی‌آمدهای مهمی که اعتبار استرولوژی را زیر سؤال می‌برد می‌باشد. درباره این موضوع بعداً بیشتر سخن به میان خواهیم آورد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

زودیاک نجومی

«زودیاک» یک لغت یونانی است به معنی «اشکال حک شده» و منظور از همان منطقه‌البروج می‌باشد و زودیاک نجومی به معنی منطقه‌البروجی است که مبتنی است بر ثوابت. وقتی‌که شب به آسمان نگاه می‌کنیم، هزاران ستاره را می‌بینیم و به علت این‌که آنها ظاهراً حرکت نمی‌کنند ثوابت نامیده می‌شوند. البته آنها مانند هر چیز دیگر در عالم حرکت می‌کنند ولی چون آنها بسیار دور هستند، ثابت به ‌نظر می‌رسند. خورشید ما هم یک ستاره است و با سیارات خود همراه با میلیون‌ها ستاره دیگر دور نقطه مرکز کهکشان ما حرکت می‌کند.

منظومه شمسی ما، مانند یک سلول، یک واحد کامل است. نزدیک‌ترین همسایه‌ ما ستاره Alpha Centauri دارای یک فاصله به اندازه 4/3 (چهار ممیز سه) سال نوری می‌باشد. یک ثانیه از این سال نوری دارای یک فاصله به اندازه سیصد هزار کیلومتر است. به‌عبارت دیگر، اگر اندازه منظومه شمسی، یک متر باشد، نزدیکترین همسایه در فاصله حدود سه کیلومتر دورتر قرار خواهد گرفت.

در زمان‌های گذشته برای یک دستگاه مختصات سماوی، ثوابت به‌عنوان مرجع قرار می‌گرفتند و بر حسب آنها موقعیت سیاره‌ها تعیین می‌شده‌اند. آسمان را به دوازده برج منطقه‌البروج تقسیم می‌کنند و هر برج توسط چند ثوابت که یک صورت فلکی تشکیل می‌دادند تعیین می‌شد. دایره 360 درجه‌ای منطقه‌البروج با صفر درجه در برج حمل آغاز می‌شود و با برج حوت که دوازدهمین برج است تمام می‌شود. دامنه هر برج سی درجه است. موقعیت یک سیاره توسط طول سماوی آن که بین صفر درجه و 360 درجه قرار می‌گیرد تعیین می‌شود. امروزه ثوابت دیگر به‌عنوان مرجع قرار نمی‌گیرند و از یک مرجع دیگر که زودیاک برجی نامیده می‌شود استفاده می‌گردد. ولی در بعضی از کشورهای شرقی، ثوابت به‌عنوان مرجع برای استرولوژی و مسایل مذهبی هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

خصوصیات سمبولیک 12خانه یادایرة المنازل

                                                           

خانه اول ( مثبت) :

خودِ شخص ، بدن ، دانش ، خواب، قوت ، طول عمر، زندگی، مادرِپدر، (زیرا چهارمین خانه از خانه دهم که نشانگر پدر است )، سلامت ذهنی و فیزیکی ، شکل بدن و رنگ بدن ، شهرت ، تحصیلات عالی ، پدرِ ِِ  مادر (زیرا دهمین خانه از خانه چهارم که نشانگر مادر است )، تصمیم گیری ،خانه مثبت ، اخلاق ، دین ، اعتقاد.

خانه دوم (منفی):

امور مالی، سود ،زیان ،منبع شخصی و قدرت ، سند ، مال ، سخن، چشم ، دهان ، دندان، زبان ، ناخن ، لباس ، توانایی ابزار فکر ،حافظه ، تصور ، بینی ، صورت، اعضای خانواده ، قرض ، وام ، دارای جوهر، کسانی که تآمین آنها وابسته به شما است، اموال منقول ، معامله ، خرید و فروش .

خانه سوم (مثبت) :

برادر و خواهر ،همسایه ، ارتباط، مکاتبه با هر نوع وسیله ، حافظه ، گرایش به مطالعه ، شجاعت ،آشنایی های موقتی ،مسافرت کوتاه ، پیام ، اطلاعات ، استقامت ، سرگرمی های ذهنی ،دین (زیرا این خانه روبه روی خانه نهم که نشانگر دین است قرار گرفته است و مکمل آن خانه می باشد )، دست، شانه ، گردن ، سیستم عصبی.

خانه چهارم (منفی) :

مادر ، خانه و محل زندگی ، محیط زندگی، وسیله حمل ونقل ، قبر، باغ، ساختمان، امور شخصی، چیزهای محرمانه ، زندگی مخفی ، مزرعه ها ، معدن ، قلب ، سینه  ملک ،چیزهای قدیم، دوره بچگی ،داریی های ارثی ، مکانهای عمومی، کشاورزی ،کشتی ها ، چاه ، آب ، شیر ، اعتماد ، تهمت ، چادر ، هنر ، ورود به خانه ،مکانی که در آنجا چیزهای به سرقت رفته نگهداری می شوند ، گیاهان ، غار ، دریاچه ، چیزهایی که در عمق روان و ذهن نهفته است .

خانه پنجم (مثبت) :

فرزند ، گرایش شخصی ، لذت ، جامعه ، استعداد هنری ، تفریح ، ورزش ، رابطه عاشقانه ، بازی، چیزهای فرهنگی ، دانش عمیق ، اخلاق خوب ، قمار ، تشخیص خوب و بد ، ذهن مذهبی ، فعالیت های مذهبی ، خرد ، ثروت فوق العاده زیاد، احساس رضایت خیلی شدید ، مهمانی ،روابط نا مشروع.

خانه ششم (منفی) :

بیماری ، پرستاری ،اعضاء ، کارمندها ، زیر دست یا نوکر ، قرض و وام ، حیوانات خانگی، مستآجر ، دشمن، لباس ، بهداشت ، گیاهان ، نتیجه خوب در مسابقه ، مانع بر سر راه یا فعالیت ، دیوانگی ، غم عمیق ، جنگیدن ، زخمها ، ظلم ، کارهای زشت ، دزدی ، زهر ، زندانی شدن ، زندان بیمارستان .                           

خانه هفتم ( مثبت ) :

همسر ، جنس مخالف، اتحاد ، ازدواج ،ارتباط آزادانه در جامعه ، خطر در زندگی ، نطفه ، گم کردن راه ، از دست دادن حافظه ،حضور شخص در جامعه بیشتر و قویتر  است ، برنده شدن در دعوای قضایی ، با کسی آشنا شدن ، طلاق ،جریمه ، قرار داد، کسانی که با آنها دادوستد می شود ، دعوای قضایی ، شهرت ، مادر ِمادر (زیرا این خانه چهارمین خانه از خانه چهارم است ) .

خانه هشتم (منفی ) :

ارث ، وصیت نامه ، بیمه ، مرگ ، جدایی ، خود کشی  ،  تصادف ، آتش سوزی ، چیزهایی اسرار آمیز ، بدبختی ، غم ، نگرانی ، محرومیت ، تاخیر ، نا امیدی ، شکست ، زیان ، موانع ، شهرت بد ، خطر از دشمن ، عمل نادرست ، عبور ازرودخانه ، اموال همسر ، ( زیرا این دومین خانه از خانه هفتم است )  دزدی ، محاصره ، معده ، مادر ، ( زیرا این پنجمین خانه از خانه چهارم است ) ، ثروت حرام ، جراحی ، قصاب ، عفونت ، تسلیم ، باز زاد یا زندگی مجدد بعد از مرگ ( طبق عقاید بعضی از فرهنگها ) .

خانه نهم (مثبت) :

ایمان ، خرد ، دین ، مذهب ، بخت ، فلسفه ، عابد ، ارتودوکسی ، اشراق ،  کلیساها، مسجد ها ، معبدها ، زیارت از مکانهای مقدس ، تحقیق ، زانو ، کارهای خیر ، اختراعات ، کشفیات ، اکتشافات ، معالم ، قانون ، قضاوت ، قانونی ، رویا ، ارتباط با ارواح ، سفرهای دور و دراز ، سفرهای دریایی ، انتشارات کتاب (منظورکتابهای ارزشمند است ) ، حوزه های قانونی ، مراسم مذهبی ، تاجگذاری .

خانه دهم ( منفی ) :

 ( خانه پدر) ، کار ، شغل ، شاه ، حکومت ، فرمان ، دولت ، اداره های دولتی کسانی که مقام بالاتر دارند ، قدرت ، حوادث طبیعی ، شهرت ، رفتار ، فعالیت های دنیوی ، پیشرفت ، ترفیع مقام ، مسوولیت ، تجارت ، نوع شغل ، مادرِهمسر ، (چهارمین خانه از خانه هفتم ) ، همسرِ مادر (هفتمین خانه از خانه چهارم ) ، آسمان ، معاش زندگی ، احترام ، قرض و وام ، قسمت پا بین زانو و قوزک ، سقوط از مقام ، فعالیت فیزیکی .

 یازدهم (مثبت) :

        (خانه سود) ، سود ، دوست ، برادر و خواهر بزرگتر ، نوشتن نامه ، سند ، نامه ، مکاتبه ، مهمانی ، سود بدون زحمت ، نتیجه فعالیت ، ( زیرا خانه قبلی نشانگر فعالیت است ) ،اموال پدر ، ( خانه دوم از خانه دهم ) ، قوزک ، لذت ، تفریح ، گوش چپ، پای راست ، دست چپ ، ثروت ،آغازبخت ، آزادی از رنج و بدبختی ، ترک بیمارستان یا زندان ، دوستها ، برآوردن آرزوها ، امید .

خانه دوازدهم ( منفی ) :

 (خانه ترک و جدایی) ، مرگ ، بیماری ، زندانی ، ورود به زندان ، بیمارستان ، زندان ، محرومیت ، زیان ، تصادف ، خرج پول ، خرج نیرو ، ولخرجی ، هزینه ها ، غریب ، آن چیزی که پشت سر یا صحنه می گذارد، خرید ، سرمایه گذاری ، اهداء جدایی از خانواده و رفتن به جاهای دور ، غم ، گناه ، موانع ، محدودیت ، توطئه ، فعالیت های مخفی ، قتل ، احساس کمبود ، ریاضت کش ، حوادث و مخارج غیر منتظره ، تنهایی ، عبادت عمیق ، ترک دنیا ، تماس با ارواح ، ترور ، تبعید ، تحقیقات روانی ، کارهای اسرار آمیز ، خطر از حیوانات ، کف پا ، چشم چپ ، زخم ، عصبانیت ، پایان کار یا چیز دیگر ، فشار مالی ، تیمارستان .     

**********

خصوصیات خانه‌های فوق فقط برای اطلاع خواننده ارائه شده تا یک دید کلی درباره اینها بدست بیاورد. خصوصیات خانه‌ها در واقع آنقدر زیاد هستند که حتی یک کتابخانه بزرگ کافی نیست همه اینها را در خود جا بدهد. علتش این است که کل عالم با هر چیز که وجود دارد بین این دوازده خانه تقسیم شده‌اند و اکثر این خصوصیات مشتقاتی هستند که باید مانند جبر استنتاج شوند، زیرا از چند خصوصیت اولیه یا مادری مشتق می‌گردند. مثلاً خانه اول نشانگر خود شخص است، خانه چهارم نشانگر مادر او و خانه دوم نشانگر پول اوست؛ اکنون می‌توان استنتاج کرد که خانه پنجم نشانگر پول مادر است؛ زیرا خانه پنجم، خانه دوم مادر است و الخ …

بر خلاف 12 برج که ثابت هستند، خانه‌ها متغیر می‌باشند و آغاز خانه اول می‌تواند از هر نقطه دایره‌البروج شروع شود. به‌طور کلی خانه اول از آن نقطه آسمان آغاز می‌شود که هنگام ساعت و دقیقه تولد در افق شرق طلوع می‌کند و این نقطه را Ascendant «نقطه طلوع» می‌نامند. در واقع واژه «طالع» مربوط به همین نقطه می‌شود و هندیان این نقطه را Lagna (لگنا) می‌نامند. در ارتباط با تقسیم‌بندی دامنه هر خانه سیستم‌های گوناگونی وجود دارد که در این سیستم‌ها طبق موقعیت جغرافیایی دامنه خانه‌ها فرق خواهند کرد، یعنی دامنه هر خانه به‌طور مساوی 30 درجه نمی‌باشد بلکه بعضی‌ها کمتر از 30 درجه و بعضی‌ها بیشتر از سی درجه دارند. خانه‌ها هم می‌توانند غیر از Ascendant هم از موقعیت کره ماه با خورشید آغاز شود. استفاده از موقعیت کره ماه به‌عنوان آغاز خانه اول در هند رایج است ولی در غرب به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یک اختلاف نظر در استرولوژی که در واقع بسیار جدی است و اعتبار این علم را زیر سؤال می‌برد در ارتباط با همین نقطه آغاز خانه‌ها می‌باشد. اختلاف درباره این است که آیا آن نقطه باید به‌عنوان مرکز خانه اول یا آغاز خانه اول به‌شمار برود؛ زیرا برخی این نقطه (درجه طلوع یا خورشید یا کره ماه) را به‌عنوان مرکز خانه اول و برخی به‌عنوان آغاز خانه اول قرار می‌دهند. همین اختلاف نظر هم در مورد زمان دقیق طلوع خورشید وجود دارد. برخی می‌گویند که زمان دقیق طلوع خورشید آن لحظه‌ای است که نقطه مرکز قرص خورشید به خط افق برسد و برخی بر این عقیده هستند که لحظه دقیق طلوع موقعی است که لبه قرص خورشید به خط افق برسد. اگر دامنه خانه اول سی درجه باشد، اختلاف بین دو نظریه فوق به میزان 15 درجه می‌باشد و این کافی است که طبق روش تفسیر آنها دو نتیجه و پیشگویی‌های مختلف بوجود بیاید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

خصوصیات برج‌ها و خانه‌های مثبت:

اظهارکننده، مدعی، شجاع، رسا، فعال، مهاجمی، مصمم، برونگرا، بیشتر گرایش دارد که احساسات خود را ابراز کند.

برج‌های مثبت عبارتند از: حمل، جوزا، اسد، میزان، قوس، دلو

 

خصوصیات برج‌ها و خانه‌های منفی:

انفعال، پذیرا، دفاعی، درونگرا، بیشتر گرایش دارد که احساسات خود را ابراز نکند.

برج‌های منفی عبارتند از: ثور، سرطان، سنبله، عقرب، جدی، حوت

 

خصوصیات برج‌های آتشی، خاکی، هوایی و آبی

آتش: (برج‌های حمل، اسد، قوس)

اظهارکننده، مدعی، مستقل، شجاع و پرذوق، فعال، جاه‌طلب، انرژی و زنده‌دلی، قدرت و تحرک

خاک: (برج‌های ثور، سنبله، جدی)

استواری، رفاه‌ مادی، ثروت، قدرت، مقام، سلامت، فکر قبل از عمل، عملی، مخفی‌کار، سمج، خوددفاعی، کند ولی ثابت‌قدم، خودش را کنترل می‌کند، اقتصادی، استقامت.

هوا: (برج‌های جوزا، میزان، دلو)

خوش‌رو و سرحال، با ادب، مهربان، توانایی ذهنی خوب، فکرهای ثمربخش، هنرمند، آگاه، تعادل ذهنی و روحی.

آب: (برج‌های سرطان، عقرب، حوت)

فکرهای ثمربخش، بدن ضعیف، کم ‌روح ، منفعل، پذیرا، روانی ، اندیشمند، احساساتی.

 

برج‌های حرکت‌پذیر، حرکت‌ناپذیر، حرکت‌پذیر و حرکت‌ناپذیر

حرکت‌پذیر: (برج‌های حمل، سرطان، میزان، جدی)

فعال، پرذوق، جاه طلب، نیرومند، پیشقدم، شهرت، اصلاح‌گرا.

حرکت‌ناپذیر: (برج‌های ثور، اسد، عقرب، دلو)

استقامت،‌ اراده قوی، مصمم، خستگی‌ناپذیر، صبر، عملی، محکم.

حرکت‌پذیر و حرکت ناپذیر: (برج‌های جوزا، سنبله، قوس، حوت)

دوگانگی و دو رو، بی‌ثبات، انعطاف‌ناپذیر، ذهنی، احساساتی، لطیف، نمی‌تواند تصمیم بگیرد، ناآرام، دگرگون‌شونده، دارای استعداد و ذوق، هم‌مشرب و غمخوار.

 

طبق شرح برج‌ها می‌بینیم که هر سیاره در یک برج بخصوصی در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. ضعیف‌ترین موقعیت یک سیاره عبارت است از برجی که دقیقاً روبه‌روی (یعنی 180 درجه فاصله زاویه‌ای) آن برج قرار گرفته است. مثلاً خورشید در برج حمل در قوی‌ترین موقعیت است و در برج میزان در ضعیف‌ترین موقعیت. حال می‌پردازیم به شرح خانه‌ها. خیلی از ویژگی‌های خانه‌ها با ویژگی‌های برج‌ها مشترک است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

معنی سمبلیک برج‌ها

حمل (برج اول)         

Aries

مریخ صاحب این برج است، حاکم عنصر آتش، واکه‌ها، مثبت، مذکر، حرکت‌پذیر، شجاعت، رنگ قرمز، سطح زمین که زیر آن جواهر و فلزها هستند، جاه‌طلب، هدف‌های بلندپرواز، عمل سیع، توانایی اجرایی، ذهنی که پر از ایده‌ها باشد، بیش از حد خوش‌بین، متعصب، برونگرا، دارای ویژگی‌های خورشید و مریخ، خورشید در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار گرفته است.

ثور (برج دوم

Taurus

زهره صاحب این برج است، کره ماه در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، مؤنث، عنصر خاک، حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید، استقامت، صبر، چیزی را فراموش نمی‌کند، کُند، ثابت‌قدم، تنبل، اعتماد‌به‌نفس، وفادار، سمج، نمی‌بخشد، جنگل یا مزرعه، جایی که دارای آب است و کشاورزها زندگی می‌کنند، دارای همه ویژگی‌های کره ماه و زهره.

جوزا (برج سوم) 

Gemini

عطارد صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های عطارد، مثبت، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، رنگ سبز، بدون غم، همیشه سرحال، بیقرار، وفق‌پذیر، باهوش، مشاور، علاقه به مسافرت، نمی‌تواند تصمیم بگیرد، همیشه فکر می‌کند، ناآرامی درونی، هیچ قانونی را نمی‌پذیرد، سریع می‌فهمد، سخاوت، در مکان‌هایی که هنرمندان و خواننده‌ها و زن‌هایی که بدن خود را می‌فروشند زندگی می‌کنند، اتاق خواب، عنصر هوا.

سرطان (برج چهارم) 

Cancer

کره ماه صاحب این برج است و مشتری در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. دارای همه ویژگی‌های کره ماه و مشتری، منفی، عنصر آب، مؤنث، حرکت‌پذیر، بیش‌ازحد احساساتی، تصورهای ثمربخش، انعطاف‌پذیر، کم‌حوصله، وفادار، بی‌صبر، خیلی خودخواه، حافظه خوب، دیپلماتیک، کشتزارهای پر آب، مکان‌هایی کنار رودخانه‌ها که پر از درخت و گیاه باشد، مکان‌های پر رطوبت.

اسد (برج پنجم)   

Leo

خورشید صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های خورشید، مثبت، مذکر، حرکت‌ناپذیر، عنصر آتش، سخاوت، هیبت، ایمان، کم‌حرف، گرایش به چاپلوسی، انسان‌دوست، پر ذوق، عدم فکر‌های پست، جنگل‌های عظیم، کوهستان، شریف.

سنبله (برج ششم)       

Virgo

عطارد صاحب این برج است و هم در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، مؤنث، عنصر خاک، رنگ‌های گوناگون، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، تاجر خوب، کارش را کامل و تمیز انجام می‌دهد، دارو، بهداشت، باغداری، منظم، دقت بیش‌ازحد، دارای همه ویژگی‌های عطارد.

 میزان (برج هفتم)    

Libra

زهره صاحب این برج است و زحل در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد. دارای همه ویژگی‌های زهره، مثبت، عنصر هوا، رنگ سیاه، حرکت‌پذیر، تعادل ذهنی، توجه زیادی به جنس مخالف، سیاستمدار، تصورهای ثمربخش، کمک به دیگران، خیابان‌ها، مغازه‌ها، محل زندگی یک فرد، ثروتمند، خانه یک تاجر، بازار، مذکر

عقرب (برج هشتم) 

Scorpion

مریخ صاحب این برج است، دارای همه ویژگی‌های مریخ، منفی، عنصر آب، رنگ طلایی، حرکت‌ناپذیر،‌ خیلی زرنگ، زحمتکش، بیش‌ازحد انتقادی، مصمم، عمل سریع، معامله خوب، عمل بدون فکر قبلی، استقلال، هیجان، سخن‌چینی، انتقام‌طلب، رک‌گو، مکان‌هایی که دارای حفره یا سوراخ هستند و مارها زندگی می‌کنند، زهر، مخفیگاه، مؤنث.

قوس (برج نهم)  

Sagittarius

مشتری صاحب این برج است، مثبت، عنصر آتش، حرکت‌ناپذیر و هم حرکت‌پذیر، رنگ قهوه‌ای، شجاعت، جاه‌طلب، طماع، خوش‌بین، خستگی‌ناپذیر،‌ اعتماد‌به‌نفس، نیرومند، پر ذوق، دارای نیروی زندگی زیاد، جدی، اعتقاد به خدا، درست‌کردار، اقامتگاه شاه، مکان‌هایی که در آن‌جا مراسم مذهبی اجرا می‌شوند، مذکر.

جدی  (برج دهم)          

Capricorn

صاحب این برج زحل است، دارای ویژگی‌های زحل، مریخ در این برج در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، عنصر خاک، حرکت‌پذیر، رنگ زردی که بیشتر سفید است، اجرا سریع، تصمیم‌گیری با دقت، اعتماد‌به‌نفس، راستکار، جدی، از مسخره شده می‌ترسد، صفت‌های بد عبارتند از: نادرست، متقلب، خودخواه، طمع، جنایتکار.

دلو  (برج یازدهم)          

Aquarius

صاحب این برج زحل است، دارای همه ویژگی‌های زحل، مثبت،‌ عنصر هوا، حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید تیر، باهوش، با احتیاط و دقت، اندیشمند، کند در فهمیدن، حافظه قوی،‌ عدم تنگ‌نظری، رک‌گو، عدم خودخواهی، مددکار، فکرهای نوین، محقق، سمج، گرایش به علم، مکان‌هایی که در آن‌جا آب خشک شده است، محل زندگی پرنده‌ها و افرادی که شراب تولید می‌کنند یا قمار می‌کنند، آن‌جایی که در خانه ظروف نگهداری می‌شود.

حوت (برج دوازدهم) 

Pises

مشتری صاحب این برج است و زهره در قوی‌ترین موقعیت خود قرار می‌گیرد، منفی، حرکت‌پذیر و هم حرکت‌ناپذیر، رنگ سفید، سلامتی متوسط، معتاد، منفی، فلسفه، اندیشمند، تصورات قوی، رک‌گو، کمک به دیگران، زود می‌بخشد و کینه در دل نگه نمی‌دارد، بیش‌ازحد آزاد، سخاوتمند، عنصر آب، مکان‌های مذهبی و مقدس (به علت این‌که مشتری صاحب این برج است)، دریا و دریاچه‌ها، مکان‌هایی که در آن‌جا علما و روحانیون زندگی می‌کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

خصوصیات سمبلیک سیارات

میان همه سیارات، مشتری بهترین اثر را دارد و معروف به سعد اکبر است. زهره به‌عنوان سعد اصغر شناخته است.

بدترین سیارات، زحل، مریخ و «سیارات سایه‌ای» یعنی رأس و ذنب (گروه صعودی و نزولی کره ماه) هستند. طبق باور هندیان، اثر رأس مانند زحل است و اثر دنب مانند مریخ. زحل و مریخ معروف به نحسین هستند، ولی اثر زحل نسبت به مریخ خیلی بدتر است.

خورشید    :     Sun

صاحب برج اسد است، پدر، روح، چشم، نیروی زندگی، مرد،‌ نمایانگر سمت شرق، جنگجو،‌ فلز مس، یاقوت، لباس کلفت، مازه تلخ، موجودات چهارپا، فلزات به‌طور کلی، زرداب، رنگ فلز مس، استخوان، مسجد، کلیسا، معبد، چیزهای ثابت، وادار کردن توسط مجازات، سن 50 سالگی (در بعضی از نوشته‌ها، سن 22 سالگی)، دوره زندگی بین سن 41- 23،‌ مذکر.

کره ماه:     Moon

صاحب برج سرطان، ذهن، مادر، آب، شیر، چیزهای غیر ثابت، چشم، سن 80 سالگی (در بعضی از نوشته‌ها، سن 24 سالگی)، دوره زندگی بین سن صفر تا چهار سال، مؤنث، سمت شمال غربی، مروارید، نقره، طبقه علما، مازه نمکی، لباس نو، حشره‌ها، دنیای گیاه، وادار کردن توسط پول، رنگ سفید، رودخانه‌ها، دریا، خون و گوشت، فقط به زمان حال فکر می‌کند، کم روح، مسافر، ماهی، کسانی که روی کشتی کار می‌کنند یا پیام می‌رسانند.

عطارد :     Mercury 

صاحب برج جوزا و سنبله، پسر، اعصاب، مغز، مؤنث، سمت شمال، پایین‌ترین طبقه جامعه، جیوه، زمرد سبز، مخلوطی از فلزات، مازه مخلوطی، لباسی که قسمتی از آن تر باشد، پرنده‌ها، سن 32 سالگی، دوره زندگی بین 5 تا 14 سال، دنیای گیاهان و فلزات و حیوانات به‌طور مخلوط، وادار کردن توسط ادب، رنگ سبز، کسی که زرنگ است و دارای تلفظ واضح، حرف‌های دو معنی، در حرف زدن و لباس پوشیدن از دیگران تقلید کردن، باهوش، شهربازی، پوست.

زهره:      Venus    

صاحب برج ثور و میزان، مؤنث، سمت جنوب شرقی، طبقه علما، نقره، الماس، مازه ترش، لباس زیبا و قوی و زینت شده، هنر، موزیک، موجودات دو پا، دنیای حیوان‌ها (شامل انسان)،‌ وادار کردن توسط مشورت خوب، مکان‌های تفریح، نطفه، زن زیبا، جواهر، سن 16 سالگی (یا 25 سالگی)، دوره زندگی بین سن 15 – 22، رنگ‌های گوناگون (مانند رنگین‌کمان)، ثروت، آسایش،‌ اطاق خواب، تئاتر.

مریخ:  Mars   

صاحب برج حمل و عقرب، مذکر،‌ سمت جنوب، طبقه جنگجویان، مرجان، مس، طلا، مازه تند، لباسی که قسمتی از آن سوزانده شده باشد، جنگ ، موجودات چهارپا، دنیای فلزات، وادار کردن از طریق مجازات، قرمز، ورزش، شجاعت، بی‌صبر، ناآرام، جایی که آتش روشن می‌شود، آشپزخانه، مغز استخوان، سرباز، جراح، سن 28 سالگی، دوره زندگی بین سن 42 – 56، بچه.

مشتری:  Jupiter  

صاحب برج قوس و حوت، سن 30 سالگی (یا 16 سالگی،‌ طبق بعضی نوشته‌ها) دوره زندگی بین سن 57 ـ 68، مذکر، سمت شمال شرقی، طبقه، علما، یاقوت زرد، طلا، مازه شیرین، لباسی که نه کهنه و نه نو است، موجودات دو پا، دنیای حیوانات (شامل انسان)، وادار کردن از طریق مشورت خوب، رنگ زرد، دانایی، خرد، صدای قوی، بدنی که بزرگ و چاق است. جایی که گنج است، مواد چرب، دین، معالم، رهنما، دوست، عسل، روغن، دادگاه، وزیر، حقیقت، افرادی که در دادگاه یا در کاخ شاه یا در باغ کار می‌کنند، کسانی که با عسل، روغن یا ابریشم تجارت می‌کنند.

زحل:            Saturn احب برج دلو و جدی، سن 100 سالگی (در بعضی از نوشته‌ها سن 36 سالگی) دوره زندگی بین سن 69 ـ 108 سال، مؤنث، سمت غرب، پایین‌ترین طبقه جامعه مخلوط با طبقه دیگر، یاقوت کبود، زرداب، آهن، مازه قابض، نادانی، لباسی که کهنه و خراب باشد، پرنده‌ها، دنیای گیاه، وادار کردن از طریق ادب، رنگ سیاه، قبرستان، جاهای کثیف، تنهایی، جایی که طبقه پایین جامعه زندگی می‌کند، اعصاب، رنج، بدبختی، فقر، ریاضت‌کش، زحمتکش، کفر، سرگردانی، دشمن، احتیاط، صبر، جدیت، سکوت، تصور زیاد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

استرولوژی یا طالع‌بینی چیست؟

امروزه استرولوژی که در شرق و غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای سیستم‌های گوناگونی است به‌صورت یک دانش پیچیده‌ای درآمده است و دارای رشته‌های مختلف است. در این بخش بدون این‌که اعتقاد شخصی خود را ارائه دهم یک شرح عینی از رشته‌های مختلف استرولوژی ارائه می‌کنم.

استرولوژی ادعا می‌کند که هیچ سؤالی وجود ندارد که پاسخ آن از طریق این دانش امکان‌پذیر نباشد. یک رشته از استرولوژی با Natal Horoscope یا «زایچه یا طالع تولد» سر و کار دارد. این زایچه یا طالع، جدولی از آسمان است که برای روز و ساعت تولد حساب و رسم می‌شود و موقعیت سیارات در منطقه‌البروج را نشان می‌دهد. به‌طور کلی چنین جدولی Horoscope یا زایچه یا طالع نامیده می‌شود. با این جدول هر نوع اطلاعاتی قابل دسترسی است. مثلاً ادعا می‌شود که این جدول وضعیت فیزیکی نوزاد بعد از تولد را نشان می‌دهد: مثلاً سر نوزاد در کدام طرف قرار گرفته بود، غرب، شرق، جنوب یا شمال؟؛ چند نفر هنگامک تولد در اتاق حاضر بوده‌اند؟؛ آنها مرد یا زن یا هر دو بوده‌اند؟؛ وضعیت اتاق چطور بود؟؛ خانه بود یا بیمارستان؟؛ صاحب اتاق چه نوع فردی بود و هنگام تولد بچه چه چیزهایی در جیبش بود؟؛ صاحب اتاق چند تا بچه دارد؟؛ مادر صاحب اتاق چه نوع آدمی است؟؛ از چه بیماری‌هایی رنج می‌برد؟؛ این نوزاد در آینده چطور معاش زندگی خود را فراهم می‌کند؟؛ چه نوع آدمی می‌شود؟؛ مادر همسر آینده او چه‌جور آدمی است؟ و … سؤال‌های فوق نشان می‌دهند که حتی به جزییات هم می‌توان پاسخ داد. با وجود این‌که گفته می‌شود که استرولوژی یک علم است ولی خیلی‌ها بر این عقیده هستند که برای پیشگویی صحیح،‌ منجم باید دارای اخلاق پاک و قدرت و اشراق درونی باشد.

یک رشته دیگر Horary Astrology «طالع‌بینی ساعتی» نامیده می‌شود. اینجا یک زایچه یا طالع (Horoscope) برای روز و ساعت پرسش یک سؤال خاصی رسم می‌شود. مثلاً کسی می‌پرسد که چه کسی پول من را دزدیده است؟ منجم برای لحظه سؤال، یک زایچه یا طالع رسم می‌کند و از طریق موقعیت سیارات جواب سؤال را می‌دهد و ادعا می‌کند که حتی به کوچکترین جزییات می‌توان پاسخ داد. با کمک این طالع، منجم می‌تواند بفهمد که چه سؤالی در ذهن سؤال‌کننده وجود دارد بدون این‌که طرف سؤال کند. با این طالع می‌توان فهمید که دزد چه کسی است؛ پول کجا است؛ آیا دزد مرد یا زن است؛ آیا دزد یک غریبه یا آشناست؛ بعد از دزدی، دزد به کدام طرف رفت، شرق، غرب، جنوب یا شمال؛ آیا دزد پول را خرج کرده؛ آیا امکان پس گرفتن پول یا پیدا کردن دزد وجود دارد؛ دزد چه کاره است؟؛ چند تا بچه دارد و غیره. این طالع را می‌توان در واقع استفاده کرد برای پیشگویی کل آینده و گذشته سؤال‌کننده و دزد. یکی از منجمین هند به اسم پاندیت کریشنامورتی و پیروان او ادعا می‌کنند که آنها می‌توانند با سیستم نوین و پیشرفته خود، رویدادها را تا دقیقه و حتی ثانیه پیشگویی کنند. برای تحقیق در این زمینه آنها از سؤال‌هایی استفاده می‌کنند که نتیجه آن را بتوان زود بررسی کرد، مثلاً هنگام قطع برق آنها می‌پرسند که برق در چه لحظه‌ای برخواهد گشت و لحظه برگشت برق را یادداشت می‌کنند و بر اساس لحظه سؤال، این را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. به علت این‌که این نوع رویدادها در عرض چند ساعت روی می‌دهند اینجا چرخش وضعی 24 ساعته کره زمین نسبت به ستارگان را مورد توجه قرار می‌دهند.

یک رشته دیگر، «Selectional Astrology» استرولوژی برای اختیار ایام  نامیده می‌شود. از این رشته استفاده می‌شود برای تعیین یک زمان مناسب برای آغاز کردن یک کار خاص، زیرا اگر یک کار در زمان مناسبی آغاز شود، نتیجه آن کار موفقیت‌آمیز خواهد بود. در هندوستان این جزو وظایف مذهبی است که برای ساخت یک معبد جدید یا نصب یک مجسمه مقدس، یک زمان فرخنده که توسط موقعیت سیارات تعیین می‌شود انتخاب شود. در هند که استرولوژی در امور زندگی روزمره و حتی امور سیاست دولت نفوذ زیادی دارد از رشته فوق بسیار استفاده می‌شود. اگر کسی می‌خواهد به مسافرت برود یا ازدواج کند، یا شرکتی تأسیس کند، خانه‌ای بسازد، چیزی بخرد، زمین را کشت کند یا حتی لباس جدید بپوشد یا موی سر را اصلاح کند یا هر کار دیگر، این رشته استرولوژی،‌ زمان مناسبی برای آغاز این کار را ارائه می‌دهد. به‌عنوان نمونه در ارتباط با این رشته، وقتی‌که در سال 1947 هندوستان استقلال خو را از بند انگلستان به دست آورد قرار بود که آغاز استقلال و انتقال قدرت رسماً رأس ساعت 12 ظهر صورت بگیرد، ولی به علت فشار منجمین هندی ساعت 12 ظهر به ساعت 12 شب تغییر یافت؛ زیرا منجمین بر این عقیده بودند که ساعت 12 ظهر آن روز، زمان مناسبی برای چنین کاری نیست.

نمونه دیگری در ارتباط با این رشته مربوط به آغاز ساختن شهر بغداد در سال 145/762 می‌باشد. این نمونه از کتاب «تاریخ نجوم اسلامی»  اقتباس شده کرلو الفونسونلینو استاد دانشگاه مصر و دانشگاه پالرمو ایتالیا و قسمت زیر رونوشتی از این کتاب است:

… چون منصور در سال 145/762 ساختن شهر بغداد آغاز کرد «شالوده شهر را در وقتی ریخت که نوبخت منجم و ماشاءالله بن ساریه اختیار کرده بودند» و اینکه (ص 241) کسانی که نقشه شهر را ریختند این کار را «با حضور نوبخت و ابراهیم بن محمد  الفزاری و الطبری  که منجم و حسابگر بودند»به انجام رسانیدند. و نیز بیرونی در الاثار الباقیه» ص 270 تا ص 271 آورده است که آغاز بنا در روز بیست و سوم ماه تموز سال 1074 پس از اسکندر  بوده و نوبخت وقت مناسب را اختیار کرده بوده است. سپس بیرونی نوشته است که هیئت فلک در آن وقت به ین صورت بوده است.

 

این شکل نمایندة همان چیزی است که منجمان آن را النصبه الفلکیه می‌نامیدند و بنابر طولهای مواضع خورشید و ماه و دو عقدة فلک قمر (یعنی رأس و ذنب) و کواکب پنجگانه سرگردان در وقت تاسیس بغداد تهیه شده است. طولها با حروف جمل نموده شده که رسم علمای نجوم و ریاضیات در نوشتن جداول و زیجهای خود بوده است. مثلاً از شکل برمی‌آید که برج طالع برج قوس بوده است، و اینکه زحل در کوم (یعنی 26 درجه و 40 دقیقه) از برج حمل قرار داشته و در این وقت حرکت رجوعی داشته است، و دیگر اینکه زهره در کط (یعنی 29 درجه و صفر دقیقه) از برج جوزا بوده است،

پایان رونویسی

شکل جدول فوق، شکلی است که هنوز در هندوستان استفاده می‌شود. این جدول شکل دایره‌ای دایره‌البروج را به شکل مربع نشان می‌دهد و فایده آن این است که راحت‌تر کشیده می‌شود و هم بعضی از خصوصیت خانه‌ها را برجسته‌تر می‌کند. خانه اول همیشه با برج طالع آغاز می‌شود که در این صورت برج قوس است. برج طالع آن قسمتی از آسمان است که در مشرق طلوع می‌کند. در طی 24 ساعت همه برجها یک بار طلوع می‌کند (غیر از مناطق قطبی). وقتیکه شالوده شهر بغداد را ریختند در همان ساعت و دقیقه برج قوس همراه با سیاره مشتری طلوع کرده بود. به علت اینکه سیاره مشتری به عنوان بهترین سیاره و معروف به سعد اکبر است و زمان طلوع آن ساعت پرشگونی است، ساختن شهر را در آن لحظه آغاز کردند. از انجایی که خانه اول، چهارم، هفتم و دهم به عنوان مهمترین خانه‌ها شناخته هستند این چهار خانه در این شکل به طور برجسته‌تر نسبت به خانه‌های دیگر نمایان هستند.

شاخه دیگری از استرولوژی Medical Astrodogy «استرولوژی پزشکی» نامیده می‌شود. این شاخه با بیماریها، تشخیص و درمان سر و کار دارد. نمونه‌ای از سؤالهایی که منجم به آن می‌پردازد به قرار زیر است: فرد از چه نوع بیماری رنج می‌برد؟، بیماری در کجای بدن قرار گرفته است؟، علت بروز بیماری چه بوده است؟، چطور می‌توان این بیماری را درمان کرد؟، آیا فرد بیمار دوباره سالم می‌شود؟، بعد از چه مدتی بیمار سالم می‌شود؟، و سؤالهایی از این قبیل، گفته می‌شود که برای به کار گرفتن این شاخه، منجم باید به اندازه کافی درباره آناتومی و پزشکی اطلاعات داشته باشد. با تعریف فوق، یک دید کلی درباره رشته‌های مختلف استرولوژی ارائه شده است. حال برای اینکه خواننده هم یک دید کلی درباره روش‌های مختلف استرولوژی داشته باشد، به طور مختصر مهمترین روشها شرح داده می‌شود.

در اصل استرولوژی بر یک سیستمی بنا شده است که در این سیستم جایی، برای سیاره اورانوس، نپتون و پلوتون که در این قرن و قرن اخیر کشف شده‌اند وجود ندارد زیرا در قدیم از وجود این سه سیاره بی‌اطلاع بوده‌اند. مهمترین عوامل در استرولوژی عبارتند از 12 برج، 12 خانه و سیارات. هر برجی دارای یک سیاره به عنوان صاحب برج می‌باشد و موقعیت این صاحب می‌تواند خصوصیات یک برج را تغییر دهد. عامل مهم دیگر، موقعیت سیارات نسبت به یکدیگر است فقط اورانوس، نپتون و پلوتو به علت اینکه تازه وارد هستند صاحب برجی نیستند. هر خانه و هر سیاره یک ویژگی خاصی دارد، در واقع هر چیزی که در عالم وجود دارد بین این 12 خانه و سیارات تقسیم شده است. مثلاً خانه چهارم نشانگر مادر است و همه اطلاعات درباره مادر با توجه به این خانه چهارم به دست می‌آید. خانه اول از آن برجی آغاز می‌شود که هنگام ساعت تولد، در افق شرق در حالت طلوع باشد و این برج را برج طالع می‌نامند. وقتیکه خانه اول مشخص شد، خانه‌های دیگر هم مشخص می‌شوند. به علت اینکه هر برج صاحبی دارد آن صاحب هم صاحب آن خانه‌ای می‌شود که مربوط به آن برج است. مثلاً اگر برج میزان خانه چهارم باشد، سیاره زهره که صاحب برج میزان است، صاحب خانه چهارم می‌شود. هر سیاره با سیاره‌های دیگر یک رابطه خاصی دارد. یک سیاره می‌تواند دوست، دشمن یا خنثی باشد. مثلاً خورشید و زحل دشمن همدیگر هستند ولی زحل و زهره دوست همدیگر می‌باشند. هندیان به این رابطه توجه زیادی قائل می‌شوند ولی در سیستم غربی‌ها موقعیت هندسی سیارات نسبت به یکدیگر تعیین می‌کند که آیا دو سیاره در رابطه خوبی یا بدی هستند. مثلاً فاصله‌ای زاویه‌ای 120 درجه بین دو سیاره باعث می‌شود که این دو سیاره در رابطه خوبی با هم باشند، یا فاصله 90 درجه، فاصله بدی است و باعث می‌شود که این دو سیاره اثر بدی نشان دهند. مثلاً اگر صاحب خانه چهارم که نشانگر مادر است در موقعیت بدی قرار بگیرد در این صورت منجم می‌گوید که ما در موقعیت بدی قرار می‌گیرد و با توجه به موقعیت صاحب خانه چهارم، منجم می‌تواند بفهمد که این موقعیت بد در ارتباط با چه چیزی است. برای تفسیر موقعیت سیارات هنگام تولد، روشهای بسیار زیادی وجود دارد که حتی شرح مختصر آنها خارج از حجم این کتاب می‌باشد.

برای تعیین زمان وقوع یک رویداد نیز از روش‌های خیلی زیادی استفاده می‌شود و خیلی از این روشها ارتباط مستقیم با حرکات سیارات ندارند. اکثر این سیستم‌ها توجه خاصی برای کره ماه قایل می‌شوند. غربی‌ها از روش Moon Progression «پیشروی کره ماه» استفاده می‌کنند. در این روش، کره ماه از موقعیت تولد برای هر سال یک درجه به جلو حرکت داده می‌شود و موقعیت جدید را نسبت به موقعیت سیارات دیگر که ثابت می‌مانند مورد مطالعه قرار می‌دهند. اگر می‌خواهند بدانند در سن 30 سالگی چه چیزی روی خواهد داد، کره ماه را به 30 درجه جلوتر می‌برند و آن موقعیت را تجزیه و تحلیل می‌کنند. هندیان از این روش استفاده نمی‌کنند ولی آنها هم از کره ماه استفاده می‌کنند. آنها دایره‌البروج را به 27 صورت فلکی تقسیم کرده‌اند که «خانه‌های کره ماه» نامیده*6-5 می‌شوند؛ زیرا کره ماه برای یک روز در یکی از این خانه‌ها می‌ماند. مانند برج‌ها این خانه‌های کره ماه هم دارای صاحبی هستند.

هنگام تولد، موقعیت کره ماه که در یکی از این خانه‌های ماه قرار گرفته است، یادداشت می‌شود و طبق سیستم Maha Dasas «دورهای بزرگ» تفسیر می‌شود. در این سیستم هر سیاره دارای یک دوره خاصی است، مثلاً زهره یک دوره 20 ساله، مریخ 7 ساله، مشتری 16 ساله و غیره دارد. هر کدام از این دوره‌ها، به دوره‌های فرعی تقسیم شده‌اند که مربوط به یکی از سیارات می‌شود. به این ترتیب یک انسان طبق موقعیت کره ماه هنگام تولد می‌تواند مثلاً در سن ده‌سالگی در دوره بزرگ مشتری باشد و در دوره فرعی مثلاً زحل و این دوره طبق موقعیت مشتری و زحل هنگام تولد تفسیر می‌شود. دلیل این‌که چرا دوره بزرگ مشتری 16 سال است یا دوره زهره 20 سال، زیاد مشخص نیست ولی هندیان اعتقاد زیادی به این دوره‌ها دارند؛ در واقع سیستم‌های دیگری وجود دارد که در آن، دوره مشتری یا زهره دارای رقم دیگری است.

روش دیگری که برای تعیین وقوع رویدادها استفاده می‌شود عبارت است از Gochara (یا Transit به زبان انگلیسی) «عبور سیارات». در این روش از حرکت حقیقی سیارات استفاده می‌شود و موقعیت سیارات نسبت به موقعیت خورشید هنگام تولد تفسیر می‌شود. هندیان به‌جای خورشید از موقعیت کره ماه هنگام تولد استفاده می‌کنند. همراه با این روش هندیان از سیستم Veda «کنترل» استفاده می‌کنند. در این سیستم اگر یک سیاره در یک خانه خاصی باشد و سیاره دیگر در یک خانه معین دیگری قرار گرفته باشد، سیاره دوم می‌تواند اثر سیاره اول را باطل کند. غربی‌ها از چنین سیستمی استفاده نمی‌کنند و آنها بیشتر توجه به موقعیت سیارات از همدیگر دارند که Aspect «نظر، جنبه» نامیده می‌شود. همان‌طور که قبلاً به این موضوع اشاره شد بعضی از فاصله‌های زاویه‌ای خوب و بعضی‌ها بد هستند. مثلاً فاصله 90 درجه بین دو سیاره Square «تربیع» نامیده می‌شود و اثر بدی دارد، فاصله 180 و 270 درجه هم جزو فاصله تربیع می‌باشد؛ زیرا زاویة 90، 180، 270 و صفر درجه یک شکل هندسی مربع شکل را تشکیل می‌دهند. همه فراورده‌های زاویه 90 درجه بد هستند. دو بار 90 مساوی 180 درجه می‌شود و بنابراین 180 درجه بد است یا 45 درجه که نصف 90 درجه است هم یک زاویه بدی است. زاویه‌های خوب عبارتنداز 120درجه و فرآورده‌های آن مانند 240 درجه (2×120)، یا 60درجه و غیره. در همه کشورهای دنیا، اکثر روزنامه‌ها و مجله‌ها پیشگویی‌های روزانه منتشر می‌کنند که بیشتر مبتنی بر همین روش است.

معنی‌های سمبلیک سیارات، برج‌ها و خانه‌ها که در غرب و شرق مورد استفاده قرار می‌گیرند، کم و بیش یکی است و دارای اختلاف نیستند. مهمترین معنی‌ها در زیر شرح داده می‌شود. باید توجه داشت که یک شرح کامل، خارج از حجم و هدف این کتاب است. این معنی‌ها بیشتر جنبه سمبلیک دارند و ترتیب آنها دارای منطق خاصی است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢٥

 

در حالی که سرمایه گذاری در حوزه علمی نجوم می تواند به توسعه سایر علوم چون کامپیوتر، الکترونیک، مکانیک، فیزیک منجر شود ولی در حال حاضر شاهد رشد روز افزون مراکز طالع بینی هستیم که هیچ مبنای علمی ندارد.

هزاران سال پیش انسانها ستارگان را عواملی می پنداشتند که در سیر حوادث خاکی و زمینی و سرنوشت پادشاهان و انسانها مداخله می کنند به طوری که معابد و اهرامی برای این منظور برپا کردند که امروزه نیز همچنان در برخی از کشورها پابر جا است.

در این معابد طالع بینان با بررسی چگونگی وضعیت صورتهای فلکی، سیاره ها، خورشید و ماه و نسبت آنها با یکدیگر به هنگام تولد هر انسان اقدام به پیشگویی درباره خصوصیات روانی و رفتاری و حوادث زندگی آینده آنها می کردند.

طالع بینی به عنوان یک علم به تدریج به سایر جوامع نفوذ کرد و هر جامعه ای بر اساس نحوه برخوردی که با آن داشت باعث قوت و یا تضعیف آن در طول تاریخ شد.

طالع بینی نجومی با نفوذ در اروپا در سالهای 1400 تا 1650 میلادی به شکوفایی خود رسید ولی دانش و علوم طبیعی جدید خیلی سریع ستاره باروری را از میان مردم بیرون راند به طوری که کرسیهای علمی دانشگاهی خود را از دست داد. با این وجود در سالهای اخیر صحبتهای بسیاری از طالع بینی نجومی در میان است و شاید هر کدام از ما افرادی را در پیرامون خود بشناسیم که از فالگیرها و طالع بینها می خواهند برای آنها طالع نما تهیه کنند یا لااقل در مجله مورد علاقه خود به دنبال برج تولد خود بگردند تا ببینند که آیا در هفته آینده بخت و اقبال خوبی در زندگی خود دارند یا خیر.

ولی آیا به پیشگوییهای طالع بینی و طالع بینان می توان اعتماد کرد؟ آیا می توان طالع بینی را علم دانست؟

اخترشناسی و طالع بینی نجومی

در طالع بینی نجومی بر خلاف اخترشناسی که یکی از علوم طبیعی به شمار می رود تلاش می شود تا با توجه به وضعیت ستاره ها اتفاقات، پیشامدها و حوادث خاکی و زمینی پیشگویی شود. طالع بینها با مطالعه و بررسی چگونگی وضعیت صورتهای فلکی، سیاره ها و ستاره ها، خورشید و ماه در زمان تولد هر انسان پیشگویی هایی درباره خصوصیات  رفتاری، حوادث زندگی و آینده و سرنوشت انسانها می کردند.

به تدریج این اعتقاد در مردم ایجاد شد که وضعیت خاص ستارگان با حوادث و پیشامدهای خاصی بر روی زمین ارتباط دارند. این امر تا آنجا پیش رفت که کتیبه های به دست آمده از بابل نشان می دهد که فرایندهای گوناگون آسمانی را با سیر وقوع حوادث و وقایع زمینی مرتبط می دانستند و مردم بعدها از این کتیبه ها برای پیشگویی استفاده می کردند که البته این پیشگویی ها به ندرت به وقوع می پیوست.

با رایج شدن ستاره خوانی یا طالع بینی نجومی در میان مردم هر چند که در ابتدا طالع بینان نجومی به پیشگویی درباره یک سرزمین یا دربار یک پادشاه می پرداختند اما بعدها برای تک تک انسانها بر اساس قرار گرفتن ستاره ها در آسمان در زمان تولد شخص صورت گرفت و در نهایت "طالع نما" تهیه شد.

منظور از "طالع نمای نجومی" نمایش وضعیت خورشید، ماه و سیاره ها و همچنین وضعیت نشانه های نجومی دایره البروج یا مدار جانوری در لحظه تولد هر انسان است. برای این کار طالع بینان آسمان را به 12 خانه یا برج تقسیم می کنند. هر یک از برجها دارای معنا و مفهوم خاصی هستند و هر یک بیانگر ویژگی خاص افراد مانند خصلت، منش، سرشت روحی، میزان سرمایه افراد، بخت و اقبال، سلامتی و مرگ و مهاجرت است. آنها می گویند برای منش و خصلت هر انسان این مسئله مهم است که در لحظه تولد او کدام نشانه نجومی دایره البروج و کدام سیاره ها در کدام خانه قرار دارد. 

علاوه بر این در طالع نماها وضعیت خورشید، ماه و سیاره ها نسبت به یکدیگر و همچنین وضعیت این ستارگان در نشانه های نجومی دایره البروج دارای اهمیت بود که در این زمینه "سمت الراس" ها نقش مهمی ایفا می کردند. منظور از سمت الراس نقطه تقاطع بین دایره البروج و افق شرقی است.

نحوه عملکرد طالع بینان برای دیدن آینده 

طبق نظر طالع بینان اگر خورشید در زمان تولد فردی در علامت نجومی حمل یا دلو قرار گیرد می تواند تاثیر مهمی بر زندگی او ایفا کند. بدیهی است که مسئله تولد انسان در زمستان یا تابستان و به عبارت دیگر اینکه او متولد "جدی" یا "سرطان" است نقش تعیین کننده ای در طالع بینی او بازی می کند. از این رو است که طالع بینان بر عکس روانشناسان کلیه متولدین ماه "دلوی" و یا  ماه "قوسی ها" در یک هفته معین را دارای سرنوشتی مشابه یکدیگر می دانند و معتقدند این دسته از متولدین دارای خصوصیات روانی تقریبا مشابه هستند.

اختر طالع شناسان، سیاره ها که خورشید و ماه نیز جز آنها است را دارای تمایل قطبی منفی و مثبت می دانند. به عقیده آنها خورشید بسیار با نفوذ است و نشان دهنده زندگی و قدرت است. اختر طالع شناسان می گویند که خورشید در علامت نجومی شیر یا اسد فرمانروایی دارد و بر خلاف ماه تمایل قطبی مثبت دارد و اگر در طالع کسی دیده شود آینده خوبی را در پیش دارد.

در کل برای فال و طالع بینی پایه های علمی وجود ندارد. در تاریخ باستان، علم هیئت و طالع بینی یک عملکرد فرهنگی داشته است اما در دنیای امروز بیشتر جنبه حقه بازی دارد که برای اهداف سودجویانه انجام می شود.

اما اکثر محققان نجومی بر اثرات سیارات و ماه و خورشید بر پدیده های زمینی تاکید دارند اما اثرات آن را بر روی زندگی و آینده بشر بی اساس می دانند.

پیشگویی های طالع بینی بر خلاف نظرات اخترشناسان علمی نیست. اخترشناسان علمی با بررسی پدیده هایی چون پریود 11 ساله خورشیدی، اوج و حضیض ماه، ظاهر شدن لکه های خورشیدی و کم و زیاد شدن لکه ها و چرخه 11 ساله آنها می توانند پیشگویی هایی را در زمینه پدیده های زمینی ارائه دهند.

 فعالیتهای خورشیدی در برخی موارد بر روی فیزیولوژیکی انسان چون افت و خیز فشار خون و یا ارسال و دریافت پیامهای مخابراتی اختلالاتی تاثیر دارد اما اینکه بخواهیم با استفاده از وضعیت سیاره ها و ماه و خورشید آینده انسانها را پیشگویی کنیم غیر ممکن است و حتی می توان گفت بر اساس وضعیت ستاره هایی که میلیاردها کیلومتر از ما دور هستند این پیشگویی ها پذیرفتنی نیست.

 علی رغم اینکه گفته های طالع بینان از نظر علمی قابل قبول نیست ولی همچنان شاهدیم که در برخی کشورها طالع بینان فعال هستند تا جایی که در میان حکمرانان نیز استقفاده از نظرات طالع بینان رایج است.

 

این علم در 50 سال اخیر تحولات و پیشرفتهای قابل توجهی داشته است ولی در ایران با توجه به قدمت زیاد آن توجهی به آن نمی شود به طوری که محققان دنیا با صرف میلیاردها دلار به دنبال پاسخ سئوالهای بی شمار خود می روند ولی در کشور ما این علم منحصر به موارد محدودی شده است.

 گرفتن فال و ساعت سعد و نحس در گذشته جزیی از علم نجوم به شمار می رفته که متاسفانه امروزه حتی در برخی از مراکز علمی و پژوهشی این امر را از کارکردهای علم نجوم می دانند.

اجرای پروژه های کلان در برخی از رشته ها مانند نجوم نتایج ناخواسته ای را به دنبال دارد که می تواند به توسعه دانش و افزایش رفاه مردم کمک می کند.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

منظور از استقامت اون حالتی هستش که بعد از این که سیاره در حالت رتروگراد قرار گرفت و میخواد تازه در حالت مستقیم قرار بگیردیه مدت زمانی رو تو اون حالت مکث میکنه که از دید ناظر زمینی این چنین دیده میشه که سیاره انگار
 ثابت در اسمان ایستاده تو این زمانی که در حالت ثابت دیده میشه رو استقامت میگن البته قبل از اینکه بخواد در حالت رتروگراد قرار
 بگیره هم مدت زمانی مکث داره که اینم همونه یعنی همون استقامت
 
 بروج معوج
 صفحه زودیاک جانوس رو که نگاه کنی و این دایره رو به دو نیم کنی شش برج توی یک صفحه قرار میگیرند شش تا هم تو نیمه دیگه
 شش تا از اینها رو بروج مستقیمه میگن و شش تا معوج
 این شش تا مستقیمند از gemini تا scorpi
 شش تا دیگه هم معوجند
 
 زائد نور هم منظور از زمانی هست که ماه بعد از conjunction تا لحظه مقابله opposition اون با خورشید در این زمان ماه زائد نور هستش
 در مورد 111 من نظری ندارم
 منظور از ساقط بودن مریخ از جناب عطارد که پادشاه تجارت هست اینه که این دو به هم نظر بد نداشته باشند البته نظر خوب این دو رو هم فکر نمیکنم تاثیری داشته باشه منظور از نظرaspect هستش
 اون شرف و هبوط والی غیر الان بعضی میگن باز این عربی گفت term triplicity exaltation و موارد دیگه که قسمت traditional chart قسمت dignity table موقعیتهایشون رو نشون میده
 کوکب متحیر هم اون سیاره سرگردان طفلکیه که تو اسمون اینقدر دور خودش چرخیده سرش گیج رفته

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

در موقع رجوع کواکب متحیره بایددید که در بیت خود هستند یا در بیت کواکب دیگر . اگر در بیت خود باشند نحوست رجوع کمتر میشود یعنی نوسان قیمت کمتر و ملایم است و باید در نظر داشت که رجوع قبل از استقامت است یا بعد از استقامت ،اگر قبل از استقامت باشد نوسان قیمت ملایم است و اگر بعد از استقامت باشد نوسان قیمت شدت بیشتری دارد .
 اما اگر کوکب متحیر در زمان رجوع در بیت کوکب دیگری باشد باید دید که در بیت دوست است یا دشمن. اگر در این زمان در بیت دوست باشد نوسان فیمت مقداری از حالت اینکه در بیت خود است شدت بیشتری خواهد داشت و اگر در بیت دشمن باشد شدت نوسان قیمت بسیار زیاد میباشد .
 و این حالت ها را در وبال ، شرف ،هبوط ، حدود،اوج ،حضیض و اثنه عشریه آن باید رعایت کرد .
 
 در مجموع اگر بخواهیم نوسان قیمت یا هر موضوع دیگر را به وسیله نجوم بررسی کنیم باید 111 موضوع را در نظر گرفت .
 
 مثال برای فروش :
 1-قمر در برج معوج باشد
 2-باید ثانی و صاحبش قوی و مسعود باشد
 3-باید آن دو کوکب که قمر از یکی منصرف است ،به دیگری متصل به دوستی باشد و...
 
 مثال برای خرید :
 1-قمر در برج مستقیم باشد
 2-قمر زائدالنور وعددباشد
 3-باید سهم السعادت در بیت مشتری باشد و اگر در وتد باشد بهتر است
 4-مریخ از عطارد ساقط باشد و ...

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

گن راجع به زمان های مربوط به عدد 7 صحبت میکنه و اشاره ای داره به مربع عدد 7 یا 49 و حتی مکعب عدد 7 یا 343 .
 در این پست نگاهی خواهیم داشت به چرخه ی مرکوری از منظر خورشید مرکز که به نظر میرسه رابطه ای با عدد 7 پیدا میکنه .
 
 خب ...
 همونطور که میدونیم زمان تقریبی چرخش سیاره ی مرکوری به دور خورشید 88 روز است .
 ببینیم میتونیم نکته ای پیدا کنیم که پل ارتباطی بین 88 و عدد 7 یا مربع یا مکعب آن را ایجاد کنیم تا در نهایت به یک " الگو " برسیم .
 
 منتهی قبل از آن اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به چرخه ی سیاره ی ژوپیتر از دید خورشید مرکز .
 مدت زمانی که طول میکشد تا سیاره ی ژوپیتر یک دور کامل را به دور خورشید بزند به طور تقریبی برابر است با 11.88 سال .
 سؤال اینجاست ؟
 از آنجایی که 11.88 سال تقریبا نزدیک به 12 سال است و هر سال 12 ماه دارد , آیا رابطه ای با چرخه ی عدد 12 گن پیدا میکند ؟
 آیا این 12 سال پایه و اساس مربع 12 گن میباشد ؟
 این سؤال وجود داره و بین علما اختلاف نظر هست !!!
 
 ببینیم چرخه ی 11.88 سال چند روز میشود ؟؟
 
 4339.0773 = 365.2422 * 11.88
 
 گفتیم در موقعیت خورشید مرکز چرخه ی مرکوری 88 روز می باشد .
 
 اگر عدد دست آمده ی 4339.0773 را بر 88 تقسیم کنیم عدد زیر را دریافت میکنیم :
 
 49.307696
 
 به عبارت دیگر ما پیدا کردیم که در هر چرخه ی سیاره ی ژوپیتر 49 چرخه ی مرکوری وجود دارد . این یعنی در مدت زمانی که سیاره ی ژوپیتر یک دور کامل به دور خورشید میزند , سیاره ی مرکوری 49 دور کامل را طی میکند .
 
 خب !!
 به مربع عدد 7 رسیدیم دیگه !! 
 
 اما مکعب عدد 7 چی ؟؟

  خارج شده است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

طول بیشینه خورشیدی ، لکه های خورشیدی بزرگ و شراره های خورشیدی یک رویداد روزانه هستند که موجب ایجاد شفق های قطبی، خاموشی های رادیویی و اختلال در فعالیت ماهواره ها می شوند.اما در یک کمینه خورشیدی کاملا برعکس آن اتفاق می افتد و می توان گفت شراره های خورشیدی تقریبا وجود ندارند و این همان چیزی است که ما اکنون تجربه می کنیم.
 همچنین Hathaway که وی با مطالعه تعداد لکه های خورشیدی ثبت شده تا از سال 1749 این آمار را ارائه کرده است: " مدت زمان متوسط یک بازه خورشیدی 131 ماه به علاوه یک انحراف استاندارد 14 ماهه است.بازه خورشیدی جاری ، تا کنون 142 ماه (به علاوه بازه 14 ماهه) طول کشیده است و بنابراین به هیچ عنوان غیرعادی نمی باشد."
 به طور خلاصه کمینه خورشیدی که اکنون تجربه می کنیم به طور غیر معمول طولانی نشده است.طولانی ترین کمینه ثبت شده ، کمینه ماندر در سال های 1715-1645 است که به صورت غیر باورکردنی تا 70 سال ادامه یافت.در آن زمان لکه های خورشیدی به ندرت مشاهده شدند و به نظر می رسید که این بازه خورشیدی شکسته شده است.همچنین این دوره مصادف با عصر یخ می باشد یعنی دورانی که در آن فصل زمستان و یخ سرتاسر نیمکره شمالی زمین را فرا گرفته بود.
 
 
 اکثر محققان بر این باورند که فعالیت های اندک خورشیدی با افزایش فعالیت های خورشیدی در هم آهنگی می باشند و در الگوهای اقیانوسی نیز نقشی را همانند قرن 17 ایفا می کنند.بنابر دلایلی که هیچ کس نمی داند ، بازه لکه های خورشیدی از اوایل قرن 18 دوباره رونق گرفت و تا مدت زمان استاندارد 11 سال ادامه یافت.به دلیل اینکه فیزیکدانان خورشید علت تحول کمینه ماندر و اینکه این کمینه چگونه بر آب و هوای زمین تاثیر گذاشت را نمی دانند ، همواره به دنبال نشانه هایی هستند که تضمین کند کمینه ماندر دوباره اتفاق می افتد و باید این را پذیرفت که سال 2008 دومین کمینه ماندر نیست و ما باید به دنبال بازشت شرایط بیشینه خورشیدی در سال های پیرامون 2012 باشیم.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

لکه های خورشیدی و تأثیر آن در زندگی انسان ها
 

 در مورد فعالیت های انسان و اثرات مخرب انسان در طبیعت سخنان زیادی گفته شده از جمله : قطع درختان ،افزایش کار خانه ها و وسایل نقلیه و استفاده از سوخت های فسیلی و.... اما لکه های خورشیدی چیست و چه تاثیری درخشکسالی کره ی زمین دارد ؟و چرا برخی معتقدند که چرخه لکه های خورشیدی حتی بر قیمت سهام و فراز و نشیب های اقتصادی کشور ها نیز تاثیر می گزارند؟ حال باید دید که این نظریه ها درست است یا خیر؟
 در مرکز خورشید دما تقریبا به ۱۴ملیون سانتی گرادمی رسدو در جای جای سطح خورشید گاز ها داغ منبسط وسرد می‌شوند و گاز های سرد از گاز های گرم درخشش کمتری دارند بنا بر این بخش هایی از خورشید تیره تربه نظر میرسند علت تیره گی آن درخشش کمتر گاز های سرد نسبت به گاز های گرم تر است که بصورت تیرگی بر سطح خورشید ظاهر می شوند و این بخش تیره را لکه یا کلف می نامند.
 شماره ی آن ها متغیر است و ازسالی به سال دیگرتغییر میکند گاهی بیش از صد لکه و برخی از سال ها تا کمتراز ۱۰ لکه ظاهر می شود هر ۱۱ سال یکبار تعداد لکه ها به حد اکثر می رسدو خورشید بصورت جسمی پر لک در می آید و سپس لکه ها به حداقل می رسد و خورشید حالت تقریبا بدون لک پیدا می کند این کلف ها یا لکه ها به دلیل گردش خورشید دور محورخودش طی روز ها بر سطح خورشید جا به جا می شوند(خورشید هر ۲۵ روز یک بار به دور خود می چرخد)علت گرما زیاد اطراف این لکه ها این است که در مجاورت این کلف ها یا لکه ها انفجار هایی رخ می دهد و انرژی زیادی تولید میکند .
 این انفجار ها شراره نامیده می شوند و با نور بسیار می درخشند وقتی اموج این انفجار ها با زمین بر خورد می کند حتی قطب نما های هوا پیما ها و کشتی ها را تحت تأثیر قرار می دهند.
 سطح خورشید در مجاورت لکه های خورشیدی طوفانی میشودو هر چند وقت یک بار قسمتی از سطح خورشیدکه نزدیک کلف های خورشیدی قرار دارند بسیار داغ شده بصورت زبانه خارج می شوند و ماده گازی داغ به فضا شلیک می کندو فوران خورشیدی را به وجود می آورد.
 بنا بر این در حالی که لکه های خورشیدی با دمای حدود ۴۵۰۰۰ درجه تا حدودی از بقیه سطوح خورشید سرد تر اند شرارهای گرم تر نه تنها سردی لکه ها را جبران می نمایند بلکه گرمای اضافی نیز تولید میکنندو قسمتی از سطح خورشید که نزدیک لکه ها قرار دارد بسیارداغ شده و به صورت زبانه خارج می شوند و ماده گازی داغ به فضاشلیک شده و فوران خورشیدی را به وجود می آورد پس به این دلیل است که هر ۱۱ سال یک بار که تعداد این لکه ها و سپس فوران هابه حد اکثرمی رسد زمین گرم تر می شود و باید انتظار خشکسالی در سطح زمین را داشت و برای مقابله با آن وپیش گیری از صدمات چاره اندیشی کرد
 ************************************************** *****
 اینجا دوتا سیکل 11 ساله با یک25 روزه پیدا کردم
 این 11 سال میشه 1979 انقلاب ایران که مردم جو گیر بودند 1990حمله صدام به کویت 2001 میشه 11 سپتامبر 20120قراره چی شه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

تصور این که هخامنشیان چه صورت های فلکی و ستارگان زیبایی را می توانستند ببینند جالب است ولی هم اکنون برای اهالی همان مناطق تماشای آن صورت ها ی فلکی و ستارگان آرزویی شده است .
 نکته ای که کمتر به ذهن علاقه مندان به ستاره شناسی خطور می کند آن است که زمین علاوه بر حرکت وضعی و حرکت انتقالی حرکت تقدیمی نیز دارد که همین حرکت باعث آثاری می شود که چندی از آنان را ذکر می کنیم :
 از جمله اثرات حرکت تقدیمی زمین جابجا شدن محور زمین به جاهای دیگر آسمان است که همین امر سبب می شود جایگاه قطب شمال آسمان تغییر کند . که مدت چرخش کامل محور زمین در اثر حرکت تقدیمی حدود 25800 سال می باشد .
 اما یکی دیگر از اثرات حرکت تقدیمی زمین جابجا شدن مکان برج های دوازده گانه است . از آن جا که طالع بینی بر اساس برج های سال به هزاران سال قبل باز می گردد و در زمان هخامنشیان برج حمل اولین برج بوده است) معادل فروردین ماه ) امروزه نیز به اشتباه این برج را برج اول سال می پندارند ، در حال که در اولین روز سال ( دوره کنونی ) خورشید در برج حوت یا همان ماهی دیده می شود و اگر قرار باشد طالع کسی بر اساس ماه تولدش گرفته شود می بایست بر اساس واقعیت حاضر ، برج را در نظر گرفت یعنی به ترتیب زیر :
 حوت (ماهی ) ، حمل ( بره ) ، ثور ( گاو ) ، جوزا ( دو پیکر ) ، سرطان ( خرچنگ ) ، اسد ( شیر ) ، سنبله ( دوشیز) ، میزان ( ترازو ) ، عقرب ( کژدم ) ، قوس ( کمانگیر ) ، جدی ( بز ماهی ) و دلو) آبریزان )
 
 همچنین نقطه ی اعتدال بهاری نیز هر سال 50 ثانیه ی قوسی به سمت غرب حرکت می کند و طی این 2500 سال نزدیک به 35 درجه جابجا شده است و از صورت فلکی حمل به حوت آمده است .
  ((کلیه ی بعد هایی که در ادامه ذکر می شوند همگی متعلق به 2500 سال قبل هستند)(
 
 اگر به 2500 سال قبل بازگردیم متوجه می شویم که به دلیل حرکت تقدیمی زمین ستاره ی قطبی از مکان خود که بعد 23h بوده ( بعد 23 در آن زمان ) و میل 75 درجه ( میل 75 در آن زمان ) به مکان حاضر یعنی قطب شمال آسمان تغییر مکان داده است ( البته می دانیم که این محور زمین بوده که تغییر مکان داده ) و اختلاف مکان 2500 سال قبلش با حال حاضر چیزی حدود 14 درجه است و چون جابجایی به ظاهر بروی بعد 23h بوده ( بعد 23 در آن زمان ) و محور زمین 14 درجه به سمت بالا رفته (جایگاه ستاره قطبی در این دوره ) پس از آن طرف ( قطب جنوب آسمان ) نیز 14 درجه به پایین انتقال یافته است . یعنی محور شمال نسبت به 2500 سال قبل به سمت بالای افق شمالی حرکت کرده و به نزدیکی ستاره قطبی رسیده است .
 در این بین جابجایی بروی ابعاد 23h و 11h بیشترین مقدار را داشته ( 14 درجه(.
 این تغییر میل در ستارگان و صورت های فلکی جنوبی نزدیک به بعد 11h سبب شده ستارگان پر فروغی همچون آلفا و بتا قنطورس و ستارگان صلیب جنوبی بخاطر نزدیکی به این بعد در افق مرودشت (تخت جمشید ) با عرض جغرافیایی حدودا 29 درجه دیده شوند ( 2500 سال قبل(
 برای مثال صورت فلکی صلیب جنوبی با 4 ستاره اش در حال حاضر و در حالت اوج ( از لحاظ ارتفاع ) نسبت به افق جنوبی با ارتفاعات 3 درجه ، 1 درجه ، 20 دقیقه و غیر قابل رویت دیده می شوند اما در گذشته ( سلسه هخامنشیان ) ستارگان نورانی این صورت فلکی در حالت اوج ( از لحاظ ارتفاع نسبت به افق جنوبی ) در ارتفاعات 17 درجه ، 15 درجه ، 14 درجه و 11 درجه دیده می شده اند . همچنین ستاره آلفا قنطورس و بتا قنطورس نیز در ارتفاعات 12 درجه و 13 درجه قابل رویت بودند در حالی که هم اکنون از مرودشت قابل رویت نمی باشند .
 و بالعکس از آن طرف یعنی بعد 23h و ابعاد نزدیک هر چه در ارتفاعات پایین نسبت به افق کنونی ( جنوب ) دیده می شود (ستارگان و صور فلکی )مثل ستاره درخشان آخر النهر ، در آن زمان ( 2500 سال قبل ) قابل رویت نبوده اند ولی هم اکنون این ستاره در ارتفاع 3 درجه ای در حالت اوج ارتفاع نسبت به خط افق جنوبی دیده می شود .
 
 اگر بخواهیم یک نمودار برای آن چه از نقشه های کنونی قابل رویت بوده و نبوده را رسم کنیم به نمودار زیر می رسیم .در این نمودار آنچه بالا خطوط بویژه قرمز دیده می شود همان نهایت رویت پذیری ستارگان در بالای افق جنوبی است و آنچه که زیر خطوط از جمله خط قرمز دیده می شود ستارگانی هستند که در آن زمان رویت نمی شدند .
 
 
 
 این نکته را نیز ذکر کنم که هیچ نقطه ای از آسمان بعد از این سال ها بدون تغییر نمانده و همگی جابجا شده اند .
 
 و همچنین مطلبی قابل توجه است و آن این که چرا همیشه در کتب مختلف فقط جابجا شدن نقطه ی اعتدال بهاری و قطب شمال آسمان را به خوانندگان گوشزد می کنند در حالی که ما بعد از 2500 سال صورت فلکی صلیب جنوبی را دیگر نمی توانیم ببینیم ( در عرض های جنوبی همچون تخت جمشید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

فال عدد زندگی!!!

--------------------------------------------------------------------------------مراحل تعیین عدد زندگی


1. اطمینان حاصل کنید که تاریخ تولدی که در دست دارید کاملاً دقیق و درست باشد. برای نشان دادن مراحل انجام عمل، من تاریخ تولد خودم که 30 آگوست 1983 است را مثال می زنم.

2. تاریخ تولد را به عدد بنویسید، به هر ترتیبی که بنویسید تفاوتی نمی کند اما برای اینکه ترتیب ثابتی را رعایت کنید، اول شماره ی ماه، بعد روز و بعد سال را به صورت کامل بنویسید. 8/30/1983


شماره ی ماه ها را اشتباه نکنید:
1. ژانویه 5. مه 9. سپتامبر

2. فوریه 6. ژوئن 10. اکتبر

3. مارس 7. ژوئیه 11. نوامبر

4. آوریل 8. آگوست 12. دسامبر


3. بین تک تک رقم ها علامت + بگذارید، حتی صفرها؛ بعد تمام رقم ها را با هم جمع کنید تا به حاصل جمع برسید. در مثال 8/30/1983 اینطور عمل می کنیم.

32 = 3+8+9+1+0+3+8


4. وقتی تمام رقم های تاریخ تولد را با هم جمع کردید و به یک حاصل جمع رسیدید، بین دو عدد حاصل جمع هم علامت + بگذرید و آنها را با هم جمع کنید.

5 = 2+3 = 32


اگر حاصل جمع اولیه ی شما به صفر ختم شود، مانند 20، 30 یا 40، باز هم این دو عدد را مانند هر عدد دیگری با هم جمع کنید.
برای اعداد تولد قرن بیستم، شما همیشه در پایان به یکی از اعداد زیر میرسید:
2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، یا 12


5. یکبار دیگر جمع بستن خود را کنترل کنید تا مطمئن شوید دقیقاً عدد زندگی درست را به دست آورده اید.انرژی های هر یک از اعداد


(1) خلاقیت و اعتماد به نفس
(2) همکاری و تعادل
(3) بیان و حساسیت
(4) ثبات قدم و مراحل
(5) آزادی و انظباط
(6) بینش و پذیرش
(7) اعتماد و گشاده دلی
(8) وفور و قدرت
(9) تمامیت و عقل
(0) استعدادهای درونی


آنها که عدد زندگیشان دو رقمی است، انرژی درونیشان از ترکیب دو عدد به دست میآید. مثلاً آنکه عدد زندگی 10 است، ترکیبی از انرژی 1 و انرژی 0 می باشد. 11 مشخص کننده دو مرتبه 1 است که تمام مشکلات و ویژگی های عدد یک را دو برابر قوی تر می کند.


بدون درنظر گرفتن عدد تولدمان، همه ی ما سهمی از تمام مشکلات همراه با اعداد 1 تا 9 را در خود داریم. با وجود آنکه ممکن است آگاهانه با بعضی یا تمام این انرژی ها ارتباط داشته باشیم، اما انرژی عدد زندگی خودمان در دراز مدت تاثیر بسیار بیشتر و شدیدتری بر زندگیمان دارد.مشکلات، موانع و موقعیت های مناسب


عدد تولد ما اشاره دارد به مسائل و امکانات. قبل از اینکه بتوانیم به امکانات برسیم، باید مسائل را حل کنیم. از آنجا که هدف زندگیمان به آسانی به دست نمی آید، بسیاری از 1 ها در ابتدا فاقد اعتماد به نفس لازم برای خلاقیت می باشند. بسیاری از 2 ها بیش از حد همکاری می کنند و بعد خود را کنار میکشند. خیلی از 3 ها در مورد بیان احساساتشان دچار مشکلاتی هستند؛ بسیاری از 4 ها دچار کمبود ثبات هستند و مراحل را در نظر نمی گیرند. خیلی از 5 ها ظاهراً احساس آزادی نمی کنند و به نظر منضبط نمی آیند. بسیاری از 6 ها در مورد قبول خودشان و قضاوت دیگران گرفتار مشکل می شوند. خیلی از 7 ها به خودشان اعتماد نمی کنند و نسبت به دیگران گشاده دل نیستند. بسیاری از 8 ها نسبت به وفور و قدرت رابطه ای ناهماهنگ دارند؛ و خیلی از 9 ها در نشان دادن تمامیت در طول زمان گرفتار مشکل می شوند.


همه ی ما در جهان به ذوق ها و استعدادها دسترسی داریم و هیچیک از این انرژی ها حق انحصاری یک گروه نیست. مثلاً خلاقیت انحصار به 1 ها ندارد، نیروی بیان تنها منحصر به 3 ها نیست و یا وفور و قدرت تنها حق 8 ها نمی باشد.

اعداد، بازتابنده ی وعده های درونی می باشند، چون همراه با هر عدد تولد، انگیزه های ریشه دار روانی در جهت به عمل آوردن آن سرنوشت می آید. و با این انگیزه های باطنی که با عدد تولد ما همراهست، ترس های ناخودآگاه از موفقیت هم هست. ترس از سوء استفاده از نیرویی که برای بیان آن به این دنیا آمده ایم. تنش پویایی که بین انگیزه ها و ترسهای ما وجود دارد، نمایشنامه ی زندگی ما را به وجود می آورد.


به عبارت دیگر، همه ی ما برای به عمل آوردن هدف زندگیمان و رسیدن به قله ی کوهی که باید از آن بالا برویم راهی در پیش داریم. اما وقتی بالاخره به آن هدف رسیدیم، انرژی های عدد تولدمان را به صورتی بسیار مثبت و بسیار نیرومند به ظهور می رسانیم. در همان زمانی که کوه را پیش رویمان قرار دادند، ظرفین صعود از آن را نیز در اختیارمان گذاشتند، حتی با وجود اینکه ممکن است نقطه ی شروع ما باتلاق های پست باشد، بالاخره تا آرمانها می توانیم بالا برویم. پس هر یک از ما قبل از اینکه بتوانیم به آنچه سرنوشت به ما وعده کرده است برسیم، باید به موانع و مشکلاتی که در راهمان قرار دارد غلبه کنیم.


زمانیکه راه زندگیمان را کشف و خود را وقف صعود از آن راه کردیم، خود به خود نیروی الهام بخشی را هم که ما را به سعی برای رسیدن به قله می خواند خواهیم یافت. وقتی به عقل تجربی که به سختی به دست آوردیم مجهز شدیم و موانع را از جلوی راهمان کنار زدیم، می توانیم شروع کنیم به تحقق بخشیدن به هدف زندگیمان.


1 ها خلاقیت و اعتماد به نفسشان را بروز می دهند.
2 ها به صورت سیاستمدارانی تکامل یافته و متعادل درمی آیند.
3 ها با بیان و حساسیتشان خود را بالا می کشند.
4 ها به مراحل قدم به قدم برای رسیدن به اهدافشان غلبه می کنند.
5 ها از طریق انضباط به ازادی درونی می رسند.
6 ها تصویر بزرگتر را می بینند و به قبول کمال ذاتی دنیا می رسند.
7 ها در به روی ایمان به خودشان و دیگران می گشایند.
8 ها به قدرت و فراوانی می رسند و آن را در راه اهداف برتر صرف می کنند.
9 ها با نمونه قرار گرفتن و الهام بخشیدن به دیگران درمورد تمامیت عقل برترشان، دیگران را رهبری میکنند.

معنای اعداد


در معرفی انرژی ها، مشکلات و معانی هر یک از ارقام، باید به خاطر داشته باشید که انگیزه ها و قدرت های همراه با هر یک از اعداد ممکن است تا به حال به ظهور رسیده باشند و یا فعلاً تا مدتی پنهان بمانند. عواملی مانند تاریخ خانوادگی، عادات شخصی و ارزش نهادن به خود ممکن است بر زمان ظهور این انرژی ها تاثیر بگذارند.


1: خلاقیت و اعتماد

وقتی مانعی در جلوی جریان انرژی نباشد، به صورتی طبیعی انرژی خلاقه تبدیل به دستاوردهای واقعی می شود. وفور چنین انرژی به 1 ها قدرت می دهد که در هر کاری که میکنند خلاقیت خود را به ظهور برسانند، همین انرژی مانند رودخانه ای روان نیاز به حرکت و بیان دارد و اگر راه های مناسب برای جریان یافتن آن به وجود نیاید ممکن است خود را به صورت اعتیادهای خطرناک و ویرانگر به ظهور برساند.


2: همکاری و تعادل

انرژی 2 ها از آنها منبع قدرت، پشتیبانی و همکاری در خدمت به خلق می سازد. اما آنها ابتدا باید حدود و مرزها و سطوح مسئولیت های خود را مشخص کنند و اگرنه ممکن است در کمک کردن به دیگران زیاده روی کرده و بعد سرخورده، خود را کنار بکشند. لازم است آنها از زیاده روی در خدمت کردن که منجر به رنجش و مقاومت خودشان می شود خودداری کنند.


3: بیان و حساسیت

لازمه ی اجرای هدف زندگی 3 ها آوردن بیان سازنده ی احساسی به این دنیاست و این کار با درمیان گذاردن احساسات و عقایدشان از مستقیم ترین، مثبت ترین و صادقانه ترین روش ممکن انجام می پذیرد. آنها نیاز دارند که راه هایی برای به عمل آوردن قدرت های بیانگر و حساسیت هایشان در راه بالا بردن دیگران، نه تحقیر کردن آنها، استفاده کنند.


4: ثبات و مراحل

همانطور که در هر ساختمان و خانه ای می بینیم، 4 ها هم باید یک زیربنای محکم و پابرجا بسازند و بعد با طی مراحل گام به گام بعدی به سوی کامل کردن هدف های خود پیش روند. 4 ها با متعادل ساختن قدرت با انعطاف پذیری و تجزیه و تحلیلی، می توانند به هدف هایشان برسند.


5: آزادی و انضباط

افرادی که با انرژی 5 کار میکنند، نوزایی مجدد خود را در جستجوی آزادی از طریق طیف وسیعی از تجربیات مستقیم به دست می آورند. گاهی این کار آنها را در به عهده گرفتن بیش از حد رهنبری میکنند. آنها به این دنیا آمده اند تا از طریق انضباط، توجه و تمرکز به عمق تجربیات دست یابند. آنها ممکن است بین دو سر حد وابستگی بیش از حد و استقلال بیش از حد در نوسان باشند تا وقتی به آزادی درونی خودشان برسند.


6: بینش و پذیرش

بینش زیبایی، پاکی و ایدآل های برترِ آنها که با نیروی 6 کار می کنند ممکن است از طریق قضاوت درمورد خودشان، دیگران و دنیا آلوده شود. هدف آنها باید تشخیص کمال برتر یا متعادل در هر کس یا هر چیز باشد. در عین حال که خودشان و دیگران را قبول می کنند به سوی ایدآلهای برتر حرکت کنند.


7: اعتماد و گشاده دلی

آنها که با عدد 7 کار می کنند، ذهن های بسیار نافذی دارند. آنها از زیبایی دنیای بیرون، زمین، دریا، گل ها، باد و آسمان لذت می برند. آنها به این دنیا آمده اند تا به عقل و عشق درونی خودشان اعتماد کنند و تا آن حد به روح برتری که در درونشان در کار است ایمان داشته باشند که از "پناهگاهشان" بیرون آیند و با گشاده دلی احساساتشان را با دیگرا در میان بگذارند.


8: وفور و قدرت

بیشتر 8 ها یا در طلب پول، قدرت، کنترل، مقام و شهرت هستند و یا از آنها می گریزند. در همین حوزه هم هست که بزرگترین مبارزات و بزرگترین رضایت برای آنها وجود دارد. آنها به این دنیا آمده اند تا با به کار بردن وفور و قدرت در خدمت یک هدف برتر باشند نه اینکه آن را هدف خود بدانند.


9: تمامیت و عقل

هدف زندگی 9 ها، آنها را به سوی برترین تمامیت می خواند. درحقیقت توقعش این است که 9 ها با قرار گرفتن در خط اصول برتر و الگو قرار دادن خود، به دیگران الهام بخشند. آنها با عمق و جاذبه ی طبیعیشان اغلب در مقامهای رهبری قرار می گیرند و به صورت نمونه های تمامیت، تعادل، و عقل و یا به صورت نمونه ی فاقد آن صفات زندگی می کنند.جنبه های مثبت و منفی اعداد


هدف زندگی


1. خلاقیت و اعتماد
بصورت مثبت: انرژی و الهامات برترش را در راه های خلاقه و کمک به کار می اندازد. به خودش مطمئن است.
بصورت منفی: احساس بسته بودن، باز داشته شدن و یاس میکند، احساس حقارت، بیماری، بیحالی، و سنگینی و ناامنی دارد و احتمالاً معتاد است.

2. همکاری و تعادل
بصورت مثبت : در مورد محدودیت ها و مرزهای شخصی خود حس روشنی دارد. به خودش و دیگران به یک نسبت کمک می کند.
بصورت منفی: احساس غرق شدگی و پایمال شدگی دارد، مقاوم است و عکس العمل نشان می دهد. کار را با همکاری بیش از حد شروع می کند و بعد ناگهان خود را کنار می کشد.

3. بیان و احساسات
بصورت مثبت: بیانی صمیمانه، از ته دل، و تعالی بخش دارد. با الهام بخشی، حساسیت و شادمانی ارتباط برقرار می کند.
بصورت منفی : احساس افسردگی و ناامیدی میکند، بیش از حد حساس است، شکایت و انتقاد می کند و بسیار به خود شکاک است.

4. ثبات و قبول مراحل
بصورت مثبت: به خوبی آماده می شود و قدم به قدم پیش می رود. صبورانه راهش را ادامه می دهد. منطق را با احساسات متعادل میسازد.
بصورت منفی: همه چیز را یکباره و همین الان می خواهد. از روی پله ها می پرد. زیاده خواه، عجول، و گیج است. ثبات قدم و پشتکار کمی دارد.

5. آزادی و انضباط
بصورت مثبت: مواهب و ذوق های مختلفی را به صورتی متمرکز به کار می گیرد. برای رسیدن به استقلال انضباط عملی دارد.
بصورت منفی: بین وابستگی بیش از حد و عدم وابستگی در نوسان است، پرشان است، بیش از حد تلاش می کند، متظاهر و بلوف زن است.

6. بینش و پذیرش
بصورت مثبت: تصویر بزرگتر را می بیند، بخشنده و صبور است، کارش را عالی انجام میدهد بدون اینکه در دام کمال گرایی بیفتد. خودش و دیگران را قبول میکند.
بصورت منفی: بیش از حد منتقد است. خودش و دیگران را با معیارهای کمال طلبانه قضاوت می کند، در جزئیات کم اهمیت غرق می شود.

7. اعتماد و گشاده دلی
بصورت مثبت: به درونی ترین احساساتش اعتماد میکند. آنقدر به دیگران اعتماد دارد که قلب خود را به روی او بگشاید. از نظر احساسی خطر می کند و احساساتش را در میان می گذارد.
بصورت منفی : احساس تلخی، گول خوردگی، و دیوانگی دارد. از ذهنش به عنوان یک سپر استفاده می کند. به خودش و دیگران اعتماد ندارد.

8. وفور و قدرت
بصورت مثبت: از وفور و تاثیرگذاری بدون ترس یا سوء استفاده لذت می برد. مواهب الهی را با دست و دلبازی و عاقلانه با دیگران قسمت می کند.
بصورت منفی: از مشکلات مربوط به پول، قدرت، و شهرت هم می ترسد و هم گرفتار آنهاست. برای خود کارشکنی می کند.

9. تمامیت و عقل
بصورت مثبت : در خط اصول برتر زندگی می کند. با مثال وجودیش دیگران را رهبری می کند. تجلی دهنده ی عمق، جذابیت، و عقل است.
بصورت منفی : اهداف برتر را گم کرده، احساس تنهایی و بریدگی می کند. در ذهنیتش گم شده و ارتباط خود را با قلب و رهبر الهامیش از دست داده است.

0. استعدادهای درونی
بصورت مثبت: از مواهب حساسیت، قدرت، بیانگری، و الهام در خدمت به دیگران و برای اهداف برتر استفاده می کند.:
بصورت منفی بیش از حد حساس و عصبی است، کله شق، با زبانی طعنه زن و نیشدار، در مقابل احساسات درونی و الهامات گیج است.
با وجود اینکه هیچ عدد خاصی بر مشکلات یا امکانات انحصار بخصوصی ندارد، میتوانیم عمومی ترین تمایلات و کیفیات همراه با هر یک از این اعداد را خلاصه کنیم. این تمایلات در کسانی که آن ارقام را در هر جای تولدشان دارند، ظهور می کند.بصورت منفی:

1 ها بیش از همه معتاد می شوند.
2 ها بیش از همه وابسته می شوند.
3 ها بیش از همه دچار افسردگی می شوند.
4 ها بیش از همه نوسانی می شوند.
5 ها بیش از همه وابسته می شوند.
6 ها بیش از همه کمال طلب می شوند.
7 ها بیش از همه دیوانه می شوند.
8 ها بیش از همه رفتارهای مهاجمانه نشان می دهند.
9 ها بیش از همه متعصب می شوند.


بصورت مثبت:

1 ها بهترین هنرمندان خلاق را می سازند.
2 ها بهترین سیاستمداران را می سازند.
3 ها بهترین سخنوران را می سازند.
4 ها بهترین تحلیل گران را می سازند.
5 ها بهترین محققین را می سازند.
6 ها بهترین قاضی ها را می سازند.
7 ها بهترین مدرسان را می سازند.
8 ها بهترین بشر دوستان را می سازند.
9 ها بهترین رهبران را می سازند.


تحول انرژی ها: از ناتوانی به قدرت


هر یک از اعداد دارای طیفی از کیفیات هستند که از منفی ترین تمایلات (ناتوانی ها) تا صفات مثبت (توانایی ها) را در بر میگیرد:

آنها که با عدد 1 کار می کنند می توانند از عدم امنیت و اعتماد به قدرت ها ی خلاقه و اعتماد به نفس برسند.
آنها که با عدد 2 کار می کنند می توانند از وابستگی متقابل و رنجش به تعادل و سیاسمتمداری برسند.
آنها که با عدد 3 کار می کنند می توانند از افسردگی و تحمیل خود به بیانگری و الهام برسند.
آنها که با عدد 4 کار می کنند. می توانند از عدم ثبات و عدم قاطعیت به قابلیت اعتماد و مدیریت برسند.
آنها که با عدد 5 کار می کنند می توانند از احساساتی باز و وابستگی به زیرکی و اعتماد به نفس برسند.
آنها که با عدد 6 کار می کنند می توانند از ناامیدی و انتقادگری به دید بازتر و پذیرش برسند.
آنها که با عدد 7 کار می کنند می توانند از دیوانگی و عزلت گرایی به بصیرت و گشاده دلی برسند.
آنها که با عدد 8 کار می کنند می توانند از گول زدن خود و موقعیت طلبی به ثمربخشی و دست و دلبازی برسند.
آنها که با عدد 9 کار می کنند می توانند از ریاکاری و تعصب به تمامیت و عقل برسند.
آنها که با صفر کار می کنند می توانند از ترس های درونی و حساسیت بیش از حد به توازن با محیط و خدمت به خلق برسند.

صورتک هایی که به چهره می زنیم...


احساس درونی ما، از جمله انگیزه های ناخودآگاه، آرزوها و ترس ها همیشه در سطح خود را نشان نمی دهند. اغلب ما به تدریج چهره ی خود را با نقاب اجتماعی میپوشانیم که اغلب کاملاً با احساس درونیمان متفاوت است و درست نقطه ی مقابل آنچه را در درونمان حس می کنیم را نشان می دهد. این نقابها باعث سوء تفاهم شده و ارتباط متقابل مردم را با یکدیگر را مشکل می سازد. این نقابها بر سلامتی، روابط اجتماعی و کار ما تاثیر می گذارند.


هر یک از اعداد کیفیات ذاتی را آشکار می کنند که بر زندگی ما رنگ می زنند. اما نقابی که به چهره می زنیم اغلب با حقیقت درونی ما متفاوت است.

بسیاری از 1 ها ظاهری معتمد به نفس و آرام دارند تا فقدان امنیت درونی آنها را بپوشاند. طبیعت رقابتی آنها از ترسشان از حقارت ریشه می گیرد. آنها ممکن است تظاهر کنند که وابسته نیستند، اما در درون بترسند که به تنهایی نمی توانند از عهده ی کارها برآیند.
بسیاری از 2 ها ظاهراً بیش از دیگران متعادل و تحلیل گر به نظر می رسند، اما در درون گرفتار تضاد و تناقضات ذهنی هستند که منجر به فشارهای روحی آنهاست. آنها ممکن است وقتی نه می گویند به نظر سفت و سخت بیایند چون دارند مخالف فشارهای درونی خود برای تن در دادن و تسلیم شدن عمل میکنند. آنها از دیگران ایراد می گیرند چون در درون احساس مسئولیت میکنند.
بسیاری از 3 ها نقابی معتمد به نفس و محکم به چهره دارند که احساسات ترس آلود و شکاک به خود و افسردگی آنها را پنهان می کند. آنها ممکن است به نظر منطقی و باهوش بیایند تا احساسات عمیق و حساسیت هایشان را بپوشانند.
بسیاری از 4 ها آنطور به نظر می رسند که حساب همه چیز را کرده اند، اما در پشت چهره سرد و تحلیلگر ظاهریشان، ذهنی گردابی نهفته است که آماده است تصمیم های تحمیلی براساس احساس درونی گیجی و بی هوشیشان بگیرد.
بسیاری از 5 ها در ظاهر مستقل به نظر می رسند اما اغلب احساس وابستگی می کنند یا وابستگی ها را به وجود می آورند. آن 5 هایی که در ظاهر متمرکز به نظر می آیند با تمایل به پریشانی درونی میجنگند و رودخانه ی دانش آنها ممکن است به جای عمق پهنا داشته باشد، چون در درون تشنه ی تجربیات بسیارند و از بی حوصلگی می ترسند.
بسیاری از 6 ها در اجتماعات خیلی متفق عمل می کنند، خونسرد، لبخند به لب، مهربان، و مواظب دیگرانند و کارهای درست انجام م یدهند. اما دارند با تمایل قضاوت کردن خودشان و دیگران درمقابل معیارهای بلندشان می جنگند. درست زیر این پوسته ی ظاهری، خشم نومیدی از تقصیرهایشان نهفته است.
بسیاری از 7 ها ظاهراً خیلی از خودشان مطمئن هستند، تصمیم های تحمیلی و بدون مشورت با دیگران می گیرند، اما خلاقیت آنها واکنش فقدان اعتماد درونی به خودشان است. نقاب اجتماعی و ذهن سریعشان به آنها کمک میکند که اسرار خصوصی و دنیای درونیشان را پاسداری کنند.
بسیاری از 8 ها ظاهراً به نظر می رسد که از قدرت اجتناب می کنند یا آن را دور می اندازند، درحالیکه در باطن در جستجوی قدرت کنترل هستند. روش آنها اغلب به نظر منفی می آید چون برای پوشاندن تهاجم منکوب شده و اجبار به داشتن قدرت، تشخص، تاثیرگذاری و موفقیت، بیش از حد سازشکاری می کنند.
بسیاری از 9 ها عمقی مخصوص، جاذبه ای آهن ربایی و عقایدی قوی دارند که پوشاننده ی احساس نامطمئن هویت و زخم پذیری نسبت به عقیده ی دیگران استو اغلب وقتی در مقام های رهبری جای می گیرند برایشان مشکل است که در خط اصول برتری که به آن اعتقاد دارند یا خودشان در بیرون در جستجوی آنند، باقی بمانند.

بندهای بالا تصویری کلی را ترسیم کرد. البته مقصود این نیست که این مطالب در مورد همه کس صدق می کند، بلکه به این نکته اشاره دارد که اکثراً ظاهر و باطن مردن مثل قطب های متضاد عمل می کند، و نشان می دهد که گاهی اوقات عمیق ترین مشکلات و ترسهای زندگی ما به ندرت خود را در ظاهر ما نشان می دهند.


اگر می خواهیم از مشکلات و ترس های زیربنایی شخصیتی خود رها شویم، باید آنها را تشخیص داده و با آنها روبه رو شویم. نقاب اجتماعی ما ممکن است بما کمک کند "بهترین چهره" خود را به دیگران نشان دهیم، اما فقط وقتی ما موجودیت زخم پذیر و شکست ناپذیر زیر ماسک خود را شناختیم می توانیم ارتباطی صادقانه همراه با تفاهم و آرامش با دیگران برقرار کنیم و با نیازها، آرزوها و انسانست عمیق خود زندگی کنیم. آنگاه درمی یابیم که زندگی ما مثبت یا منفی نیست بلکه مثبت و منفی است.در قسمت بعدی اعداد را در به مرحله ی عمل در آوردن هدف زندگیشان راهنمایی می کنیم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۱

 

شانس خودتون رو پیدا کنید


متولدین فروردین :
_ رنگ شانس : قرمزملایم
_ اعداد شانس : 6 ، 9 ، 15 و 343
_ روز اقبال : سه شنبه
_ همراهان مناسب : مرداد ، خرداد ، آذر

متولدین اردیبهشت :
_ رنگ شانس : صورتی وآبی روشن
_ اعداد شانس : 5 ، 6 ، 13 ، 188 و 4524
_ روز اقبال : جمعه
_ همراهان مناسب : تیر ، شهریور ، دی ، اسفند

متولدین خرداد :
_ رنگ شانس : نارنجی
_ اعداد شانس : 3 ، 5 ، 24 ، 433 ، 2545
_ روز اقبال : چهارشنبه
_ همراهان مناسب : مرداد ، فروردین ، مهر ، بهمن

متولدین تیر :
_ رنگ شانس : سفید نقره ای ، آبی نیلی
_ اعداد شانس : 2 ، 4 ، 12 ، 456 و 9742
_ روز اقبال : دوشنبه
_ همراهان مناسب : اردیبهشت ، اسفند ، آبان

متولدین مرداد :
_ رنگ شانس : زرد طلایی
_ اعداد شانس : 1 ، 4 ، 34 ، 653 و 6743
_ روز اقبال : یکشنبه
_ همراهان مناسب : فروردین ، آذر

متولدین شهریور :
_ رنگ شانس : قهوه ای و کرم
_ اعداد شانس : 0 ، 5 ، 16 ، 888 ، 6848
_ روز اقبال : چهار شنبه
_ همراهان مناسب : دی ، اردیبهشت

متولدین مهر :
_ رنگ شانس : بنفش وقهوه ای
_ اعداد شانس : 2 ، 6 ، 16 ، 432 ، 9143
_ روز اقبال : جمعه
_همراهان مناسب : آذر ، بهمن ، خرداد

متولدین آبان :
_ رنگ شانس : قرمز روشن وسیاه
_ اعداد شانس : 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 83 و 659
_ روز اقبال : سه شنبه
_ همراهان مناسب : تیر واسفند

متولدین آذر :
_ رنگ شانس : آبی وسفید............._ اعداد شانس : 3 ، 12 ، 582 ، 934 و 2343
_ روز اقبال : پنجشنبه
_ همراهان مناسب : فروردین ، مهر ، مرداد ، بهمن

متولدین دی :
_ رنگ شانس : سفید وقهوه ای
_ اعداد شانس : 8 ، 9 ، 62 ، 122 ، 7544
_ روز اقبال : شنبه
_ همراهان مناسب : شهریور ، اردیبهشت

متولدین بهمن :
_ رنگ شانس : آبی تیره
_ اعداد شانس : 4 ، 8 ، 10 ، 84 ، 915 و 999
_ روز اقبال : یکشنبه
_ همراهان مناسب : خرداد ، آذر ، مهر

متولدین اسفند :
_ رنگ شانس : آبی آسمانی وقهوه ای روشن
_ اعداد شانس : 7 ، 11 ، 73 و 354
_ روز اقبال : پنج شنبه
_ همراهان مناسب : اردیبهشت ، تیر ، دی ، آبان

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۱