یکی از علوم جهانی که روز به روز در حال توسعه و ترویج می باشد، علم ریاضیات و سپس ستاره شناسی و نجوم می باشد. این علم را ایرانیان چهارده هزار سال پیش در متون خود آورده اند. علم اعداد یکی دیگر از علومیست که بر پایه ریاضیات بنا شده است ولیکن به جنبه های مرموز و اسرار آمیز و معانی نهفته در اعداد می پردازد.


ایرانیان باستان بر پایه علم اعداد به طالع و سرنوشت انسان می پرداختند و تا قرن ها پس از روزگار خود را بر پایه این علم پیش گویی و پیش بینی می کردند. علم اعداد، علم رمل و ستاره یاب(اسطرلاب)، علم جفر جامع و جفر اصغر، علوم کیمیا، سیمیا، ریمیا، رموز جادوگری و غیره، همه و همه جزو علم مهم ریاضیات بوده است. پیتا گوراس حکیم، از بزرگ نوابغ ایرانی در علم اندازه (هندسه) وایاره (ریاضی) بوده که بعدها او را به نام فیثاغورس لقب کرده و یونانی دانسته اند!!! و یا زردشت نخست که خود یکی از بزرگترین ریاضی دانان جهانی بوده و در آثار خود به نسبیت پرداخته که بعدها شیخ شهاب الدین سهرودی و ملاصدرا نظریه نسبت را در فلسفه خود آوردند. در دوران ایران باستان، هدف علوم از جمله شمارگری و علم اعداد، رسیدن به راز هستی و آفرینش بوده است و شمار هرچند که نمایشگر کمیت هاست، لیکن در کنه خود، کیفیت نما نیز بوده است.

هندوهای باستان و مصری ها و کلدانی ها را می توان استادان مطلق شناسائی رموز مخفی اعداد دانست. آنها همچنین به چگونگی ارتباط و به کارگیری اعداد در زندگی روزمره پی برده بودند. با مطالعاتی که بر روی علم اسرار انجام گرفته است در می یابیم که بشر از دیرباز به آنچه که به نحوی با زندگی او سرو کار داشته عددی اختصاص داده است. در مورد کیهان اگر به خود اجازه دهیم و همانطوریکه این کار را می کنیم یک لحظه خلقت و یک لحظه فنا وجود دارد. همچنین در ارتباط با سالها، ماه ها، روزها و ساعت ها که زنجیره زندگی بشر را تشکیل می دهند، غیر منطقی نخواهد بود که بگوئیم هر کدام از حلقه های زنجیرهء زندگی نه تنها دارای مکان خاصی است، بلکه دارای عددی خاص می باشد.

اعداد معانی زیادی به همراه خود دارند و زندگی ما ارتباط تنگاتنگ با این اعداد دارند. اعدادی مثل آدرس منزل، آدرس محل کار، شماره تلفن، شماره حساب و ده ها عدد دیگر که ما را احاطه کرده اند هر کدام به اندازه انرژی نهفته خود و ارتعاش خود می توانند در زندگی روزمره ما تاثیر زیادی بر جای بگذارند که ما از آنها بی خبریم.

برای مثال اعدادی که دارای صوت های بسیار سنگین و ارتعاشات بالا و هماهنگ و هم چنین انرژی های بی کران هستند، عبارتنداز :3 ، 7 ، 9 و 40 که هریک از این اعداد، به نوبه خود با زندگی بشر و انسانهای زمینی وابسته و آمیخته شده است. مرگ انسان نیز با این اعداد ارتباطی تنگا تنگ دارند. برای نمونه، در روز سوم مرگ انسان ، روح فرد که از جسم خویش خارج گردیده است، تا روز سوم پس از مرگ، هنوز دارای ارتعاشاتی زمینی است و در اطراف بدن وی می باشد. در روز هفتم مرگ، ارتعاشات اطراف هاله جسد خارج گردیده و دیگر آن جسد دارای ارتعاش نیست. روح نیز به طور کامل از بدن فرد جدا می گردد و دیگر هیچ گونه وابستگی ارتعاشی به بدن خویش نخواهد داشت. هنگامی که 40 روز از مرگ کسی می گذرد، زمانی است که فرد از چهل حلقه جهان اول ارتعاش گذشته و وارد جهان اثیری می گردد.
مثال دیگر اینکه روز آدینه (جمعه) که هفتمین روز هفته می باشد، در تمامی نقاط کره زمین، روزی است که اغلب انسان ها احساس دلتنگی و افسردگی، بخصوص در هنگام غروب دارند. این حالت به خاطر اینست که ارتعاشات سطحی زمین و کره ماه با یکدیگر برخورد نموده و طی آن اثری بوجود می آید که بر روی اعصاب و افکار انسان های زمینی اثر نامطلوب می گذارد. بر عکس روز یکشنبه که روز خورشید است، روز شادی بخش و دارای ارتعاشات هماهنگ برای انسان می باشد.
عدد 666 ، میان مسیحیان به عدد شیطانی معروف است. این عدد در طول تاریخ برای اروپای غربی گرفتاری های زیادی را بوجود آورد.

عدد یکی از مفاهیم و نکات ریز در فرهنگ و تاریخ هر کشوری است که به علت مذهبی یا خرافی و حتی علمی، حضوری چشم گیر داشته و می توان ردپای آن را در کشورهای مختلف جستجو کرد. اعتقاد به رمز گونه بودن ویژگی های عدد و استفاده از آن برای پیش بینی سرنوشت فرد یا جامعه، از کهنترین دوران ما و بیش از هرجای دیگر در میانرودان، بین مردم ساکن بابا وجود داشت و از آن جا به یونان نفوذ کرد. به ویژه میان فیثاغورسیان ریشه گرفت و به تدریج، ویژگی های شکل هندسی به آن افزوده شد. یاری گرفتن از حرف های الفبا و اغلب در رابطه با عدد، برای پیش بینی، تاریخی تازه تر دارد و آغاز آن را باید سده های میانه دانست و به تقریب می توان گفت هیچ سزمینی از آن مصون نبود.

بر خلاف آنچه که ما فکر می کنیم حاکم بر زندگی و سرنوشتمان هستیم ولی اکثر مواقع ، وقایع زندگی ما توسط نیروهای دیگر هدایت می شود و مسیر دلخواه ما را برهم می زند. هر یک از ما پتانسیل ها و ویژگی هایی داریم که با استفاده از آن استعداد ها می توانیم راه موفق تری را انتخاب کنیم. علم اعداد در این مواقع می تواند به ما بگوید چگونه پتانسیل های شخصی را مشخص نموده و از زمان و موقعیت ها حداکثر استفاده را برد.
جدول اعداد حروف

جدول اعداد حروف (دایره آلفا - α ) به قرار زیر است :

9 8 7 6 5 4 3 2 1
I H G F E D C B A
R Q P O N M L K J
- Z Y X W V U T S

در این جدول به هر حرفی عددی اختصاص داده شده است. برای مثال عدد حروف C,L,U عدد سه(3) می باشد.
مثال : فرضا می خواهیم عدد یک اسم و فامیل را محاسبه کنیم : محمد لوری زاده
اعداد حروف صدادار را در بالای اسم (A,E,I,O,U) و اعداد حروف بی صدا ( تمامی حروف به غیر از حروف صدادار- حرف Y حالتی دو گانه دارد) در پایین اسم نوشته می شود، به ترتیب زیر :
5 = 2+3 = 32 = 5 1 9 3 6 1 1 6
M O H A M M A D L O U R I Z A D E H
4 3 9 8 4 8 = 56= 5+6 = 11 = 1+1 = 2 4 4 8 4
پس از این مرحله باید تمامی اعداد را به نحو زیر با هم جمع کنیم تا به یک عدد برسیم :
5= 2+3 = 32 = 5+1+9+3+6+1+1+6
عدد 5 مجموع اعداد بالای اسم و فامیل است که از مجموع اعداد حروف بی صدای اسم و فامیل حاصل می شود که به آن عدد احساسی گفته می شود(S.N – به بخش عدد احساسی مراجعه شود)
پس از این مرحله باید اعداد پایین اسم و فامیل را که از مجموع اعداد بی صدا (P.N) حاصل می شود را به نحو ذیل با هم جمع کنیم :
2 = 1+1 = 11 = 6+5 = 56 = 8+4+8+9+3+4+4+4+8+4
سپس دو عدد حاصل را (s.n و p.n ) را با هم جمع می کنیم که از حاصل این دو عدد (G.N ) حاصل می شود :
7 = 2+5 = G.N


اولین عدد S.N یا Spritual Nunber یعنی عدد احساسی، روحی، عاطفی و معنوی.این عدد بیانگر احساسات ،عواطف و خصوصیات روانی ماست. این عدد در دوستی ها ،در ازدواج،در نامزدی و...موثر است. این عدد روی اعداد دیگرر اثر می گذارد و اثر می پذیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد حروف صدادار (‌ a, e, i, o, u ) اسم و فامیل به دست می آید. حرف Y وضعیتی دوگانه دارد. اگر حرف قبل از آن بی صدا باشد این حرف صدادار تلقی می شود و بلعکس.
کران اعداد بی نهایت است پس اعداد را باید از 1 تا 9 خلاصه کنیم. یعنی اعداد را آنقدر با هم جمع کنیم تا به یک عدد خلاصه شوند.

دومین عدد P.N یاPersonal Number یعنی عدد شخصیتی که بیانگر شخصیت، هویت و ساختارهای رفتاری ما در بیرون است. این عدد از هیچ یک از اعداد دیگر تاثیر نمی گیرد.

محاسبه: از مجموع اعداد بی صدای اسم و فامیل به دست می آید.

سومین عدد G.N یا General Number یعنی عدد عمومی و ترکیب وبرآیندی است از ساختار زندگی، رفتارو عملکرد ما؛ و به معنای کلی پتانسیل هایی است که در زندگی ما می توانندبه وقوع بپیوندند.

محاسبه: از جمعSN با PN به دست می آید.
چند نکته برای درست نوشتن اسم و فامیل:
1- باید دقیقا همان اسم و فامیلی را که صدا می شویم بنویسیم. نام نوشتاری هیچ ارزشی از جهت محاسبه ندارد.
2- حروف مشدد را دوبار می نویسیم. مثل:mohammad.
3- اسم یا فامیل هایی که آخر آنها به ی ختم میشود چه در اسم و چه در فامیل فقط با i نوشته می شوند. از نوشتن آنها با y و e باید پرهیز کرد.
4- اسم و فامیل را همانطور که صدا می شوند می نویسیم. مثلا اگر زهرا، زری صدا می شود همان زری را می نویسیم.
5- ش با sh نوشته می شود.
6- خ با kh نوشته می شود.
7- غ یا ق با gh نوشته می شود.
8- ژیا ج با j نوشته می شوند.
9- نوشتن اسم ها یا فامیل ها باoo غلط است و باید با ou نوشته شود مثل: minou
10- گ باg نوشته می شود.
11- ع بر حسب جایگاهش و تلفظش با ai / ae / aa نوشته می شود.
12- اسم هایی مثل لیلا بصورتleyla نوشته می شود.
13- حرف x به هیچ عنوان نوشته نمی شود. این حرف در فارسی مترادفی ندارد.
14- ه آخر اسم یا فامیل با eh نوشته می شود.
15- y بر حسب جایگاهش حالتی دو گانه دارد؛ یعنی اگر بعد از حروف صدادار واقع شود به عنوان حروف بی صدا شناخته می شود و اگر هم بعد از حروف بی صدا قرار بگیرد به عنوان حرف صدادار شناخته می شود.
1-توانایی ترکیبب : باید تمام اطلاعات را با هم در نظر بگیریم.
2-توانایی حذف: باید بتوانیم نقایص و اختلالات را با اعداد خوب و مناسب جبران کنیم که در این صورت اثر موارد بد خنثی یا در مواردی تبدیل به موارد مثبت شود.
3- علم الاعداد از تمام زندگی شخص صحبت می کند.
4-از نظر علم اعداد نتیجه حوادث مهم است نه خود حوادث.
5-از دادن اطلاعات زیاد به عموم پرهیز کنیم.

بررسی شخصیت آدولف هیتلر :

Sn=3: تمایل به هنر و خلاقیت و تخیل قوی.(او نقاش بوده است)شخصی که از حمایت و دوستی های پر نفوذ بر خوردار است.علایق هنری وکمال جو، بی پروایی،افراطی،دخالت در کار دیگران،دوستان و حامیان پر نفوذ.
عدد 3 در احساسات به معنی تنوع طلبی است (هیتلر 19 معشوقه داشته است) مگر اینکه عدد دیگری جلوی آنرا بگیرد.
Pn=8 خشن ودشمن بیرحم و سلطه جوو بسیار جسور و استفاده نابجا از قدرت.
Gn =2 اجتماعی، عاطفی که عاطفی بودن از بین می رود چرا که pn فرد 8 است و آنرا از بین می برد.
2 عدد گروه و شراکت است. این فرد همیشه با گروه رشد می کند. همان طور که می دانیم او با تشکیل حزب رشد کرد.

تفسیر گروه:

همیشه گروه اول نمایا نگر فعالیت شخص است و گروه دوم جهت آنرا نشان می دهد.
شخصیت: عاطفی- مادی.
مسیر زندگی اش محقق ساختن رویاها و خیالات مادی اش است. عاطفی بودن از بین می رود چرا که pn فرد 8 است. چون عدد عاطفی 5 و مادی 2 است و اختلاف زیاد است موفقیت تا مراحلی پیش رفته و سپس شکست می خورد.
گروه اول به ما می گوید که تمام زندگی آقای هیتلر در جهت محقق ساختن و رویاها و خیالات او صورت می گیرد. و به دلیل گروه دوم (مادی) این رویاها به مادیات و جاه طلبی های او تعلق خواهد داشت. اول موفق میشود ولی بعد شکست می خورد. چون امتیاز گروه اول 5 وگروه دوم 2 است.

حرف اول و دوم اسم و فامیل:
اسم:
A: وقتی این به عنوان اولین حرف صدادار در یک اسم واقع شود, وجود طبیعی سلطه جو را می رساند.
D : اراده قوی.
فامیل :
H : قوی، خشن، استوار و اراده ای قوی.
I : افسار گسیختگی خلل ناپذیر که ناشی از ذهن و روحیه قوی فرد می شود.

تکرار حروف:

L: کسانی که چند l در اسمشان وجود دارد از فعالیت های عشقی متنوعی بهره می برند.
O : اقبال خوب برای مال اندوزی.
F : جاودانگی، روشنایی و امید ولی pn=8 این عوامل را از بین می برد.
T : نشانه قدرت تشخیص و از خود گذشتگی که این مطلب اشتباه است چون عدد عقلانی ضعیف تر است و حرف a اول اسم از خود گذشتگی را از بین می برد.
E : قدرت تکلم خوب و توانایی ایجاد ارتباط.
R : نیروی شگفت طبیعت. نماد دنیای مادی است.

تکرار اعداد:

عدد 7 نشانه ترحم ودلسوزی و عدالت است. این عدد در اسم و فامیل هیتلر وجود ندارد پس این خصوصیات در او دیده نمی شود.
عدد 9 (قوی)در کارهای اجتماعی قدرتمندند.
عدد 3(قوی)از تخیل قوی و ارتباط قوی.
عدد 6 (قوی)حمایت دائم شدن که با pn خنثی می شود.pn 8 دشمن بسیار بدی است.
عدد1: (جاه طلبی)
عدد2: توانایی کار گروهی.
عدد3 :سلطه جو.
عدد4 : لجبازی وسرسختی و خواست مادی زیاد.
عدد5: دمدمی مزاج
عدد8: سلطه گری.
سال شخصی ( Personal Year ) :

به سال جهانی کاری نداریم، سال شخصی به ما می گوید امسال برای ما چه سالیست و در این سال چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم.
طریق محاسبه:
ماه تولد+ روز تولد+ سال حاضر جهانی= سال شخصی.
سال شخصی دارای ریتمهای اختیاری و اجباری است. سال شخصی،روز شخصی و ماه شخصی ریتم اختیاری است ولی ریتم 9 ساله اجباری است. زندگی ریتم های 9 روزه،9 هفته،9 ماهه و نه ساله دارد که ریتم های کوچک بر ریتم های بزرگ غالب هستند.
مثال:13/1/1974
13+1+2004+=2 PY))

ماه شخصی(Personal Month) :
این عدد به ما می گوید این ماه برای ما چه ماهی است. در چه چیزی موفق در چه چیزی ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
عدد سال شخصی+ ماه حاضر جهانی= ماه شخصی

با مطالعه اعداد سال و ماه مورد نظر مطالبی به دست می آید. باید در نظر داشت زمان کوچکتر غالب است بر زمان بزرگتر، یعنی اتفاقات ماه بر سال در کوتاه مدت غالب است ولی اتفاقات سال ماندگاری بیشتر دارد یعنی تاثیر آن در زندگی فرد ماندگارتر است. ولی ماه شخصی دوره اش +9 و-9 روز است.
ماه شخصی 9 تایی است چون کران اعداد در علم اعداد از 1 تا 9 است ولی سال 12 ماه است. پس همواره برای هر کس سه ماه همیشه تکرار می شود که ماههای عطف نامیده می شود.
مثال: که با توجه به تقویم پایین ماههای 5 6 7 برای این شخص ما ههای عطف است زیرا در سال تقویمی وی تکرار شده است.
5-6-7-8-9-
1-2-3-4-5-
6-7-

روز شخصی(Personal Day) :

این عدد به ما می گوید هر روز برای ما چه معنایی دارد. در چه امری موفق ویا ناموفق هستیم.
طریقه محاسبه:
ماه شخصی+ روز حاضر جهانی= روز شخصی.

زمان تصمیم گیری و اقدام به کارها:

• کار مالی را در روز یکم و هشتم هر ماه انجام دهید.(ماه 1 یا روز8)
• امور عاطفی را در روز 2 3 6 انجام دهید.(خانمها 2و6 و آقایان 3و6)
• امور سلامتی در روز 4 و 5 انجام شود.
• امور سفر و تفریح در روز 3و7و9 انجام شود.
• تحصیلات و اقدامات متناسب تحصیلی در روز 7و 9 انجام شود.
• هیچ یک از کارهای طولانی مدت را در عدد 5 آغاز نکنیم.
• در زمان 4 هر کاری را آغاز کنیم آن کار به سختی پایان می پذیرد. عدد 4 انسان را دچار وام و قرض و قسط می کند.
• برای پرداخت زود قرض و وام باید از عدد 3 استفاده کنیم..
• در ریتم 8 رشد مالی بسیار خوب است ولی اگر زمین بخوریم و یا ورشکست شویم دیگر جای جبران باقی نمی ماند. خانم ها در ریتم 8 می توانند صاحب همسر پولدار شوند.
• درخواست ارتقاء و تغییر محل سکونت را در ریتم 1 انجام دهیم.
به اعتقاد علم اعداد پتانسیل های انسانی چهار گونه اند :

1-رفتارهای ذهنی و عقلانی
2-رفتارهای مادی، جسمی و مالی
3-رفتارهای احساسی و عاطفی
4-رفتارهای شهودی و درون یافتی.
این 4 گروه به زمینه فعالیت فرد در زندگی می پردازند.
به هر یک از این رفتارها اعدادی اختصاص یافته که بر اساس زیر است:
ذهنی و عقلانی: 1 و 8
مادی و مالی و جسمانی: 4 و 5
احساسی وعاطفی: 2 و3 و6.
شهودی: 7,9

گروههای چهار گانه اعداد:

1و 8 گروه اعداد عقلانی.ذهنی.استعداد و هوش
4 و 5 مادی. مالی. سلامتی.
2و 3 و 6 عاطفی. احساسی. جنسی
7 و 9 شهودی و معنوی.

نکته مهم : محاسبه تاریخ تولد افراد با این اعداد صورت نمی گیرد.
نکته مهم : اگر فردی دارای ارزش مساوی در بین رفتار های بالا بود اولویت بندی شخصیتی فرد بدین قرار است:
1- مادی2 .عقلانی3 .عاطفی. 4-شهودی.
یعنی چنانچه چند امتیاز یکسان باشد اول مادی بعد عقلانی و سپس عاطفی و سرانجام شهودی محاسبه می شود.
مثال:
محمد لوری زاده mohammad lourizadeh
محاسبه s.n :
5 1 9 3 6 1 1 6
sn=5 m o h a m m a d l o u r i z a d e h
محاسبه pn :
M o h a m m a d l o u r i z a d e h 8 4 8 9 3 4 4 4 8 4 pn=2
gn=7

محاسبه پتانسیل های انسانی فرد :

گروه مادی:4 (5)و5(1)امتیاز=6
گروه شهودی:7 (0)و9 (2)امتیاز=2
گروه عاطفی:2(0)و3(2)و6(2)امتیاز=4
گروه ذهنی: 1(3)و8(3) امتیاز=6
چون امتیاز دو فرد برابر است باید بر اساس اولویت عمل کنیم که شخصیت این فرد مادی-عقلانی است.
عناصر پنجگانه :
عبارتند از اتر ، آتش ،‌آب ،‌ باد و خاک .
در اینجا به معانی فیزیکی آنها اشاره ای نداریم . این عناصر صرفا به ادراک دلالت دارند . در علوم روحی هیچ چیز وجود ندارد مگر به جای ناظر آن. اگر چیزی وجود دارد ، به آن دلیل است که کسی آن را درک کند و هیچ چیز بطور مستقل وجود ندارد.
اتر : بیانگر فضا است و در ماههای تولد جای ندارد. بیانگر فضا و فاصله بین دو حوزه است.

عناصر اصلی :

ماه تولد به میگوید که ما صاحب چه عنصری هستیم. عناصر ماه تولد عبارتند از :
1. فروردین : آتش
2. اردیبهشت : خاک
3. خرداد : باد
4. تیر : آب
5. مرداد : آتش
6. شهریور : خاک
7. مهر : باد
8. آبان : آب
9. آذر : آتش
10. دی : خاک
11. بهمن : باد
12. اسفند : آب

این عناصر نباید بر اساس سال میلادی نوشته چون نجومی هستند و باید بر اساس ماه شمسی باشند.

آتش خاک باد آب
1-فروردین 2 -اردیبهشت 3- خرداد 4- تیر
5-مرداد 6- شهریور 7- مهر 8- آبان
9- آذر 10 – دی 11- بهمن 12- اسفند

معنای عناصر :
• خاک : بیانگر امور مادی و فیزیکی ، ثبوت ،‌کندی ،‌لجاجت و یک جا بودن .
• آب : حرکت ، سیالیت ، جریان پذیری ،‌ ملایمت ، تاثیر بر حیطه رویاها و عواطف
• باد : متغیر بودن ،‌ ناپایداری ، دمدمی مزاجی و تاثیر زیاد روی عواطف .
• آتش : هیجان ، ‌سرعت ، ‌زیاده خواهی و افراط یا تفریط .
باید هر یک را در کنار عدد تقدیری لحاظ کنیم. برای مثل کسی که دارای عدد تقدیری 1 است در عنصر آتش با کسی که عدد تقدیری 1 باشد در عنصر خاک بسیار با هم فرق دارند. اولی سریع و دومی کند است .
عدد تقدیری:
ما تاریخ تولدی داریم که تغییر ناپذیر است و بیانگر بنیادی ترین ویژگی های زندگی ماست. عدد تقدیری هسته و مرکز شخصیت ماست. این عدد عصاره و مرکز سرنوشت ما و همچنین تمام پتانسیل های زندگی ما را در بر می گیرد. افرادی که می خواهند شغل انتخاب کنند حتما باید از این عدد استفاده کنند.
برای بدست آوردن عدد تقدیری باید تاریخ تولد را حتما به میلادی بنویسیم. چون تقویم شمسی یک تقویم نجومی است و با تغییر فاصله ستاره ها تغییر می کند ولی تقویم میلادی یک تقویم مذهبی و ثابت است.

نحوه محاسبه عدد تقدیری:
باید تمام اعداد سال و ماه و روز میلادی را با هم جمع کنیم و حاصل را تبدیل به یک عدد کنیم. فرضا تاریخ تولد فردی 2/12/1981 است. طریقه محاسبه عدد تقدیری این فرد به قرار زیر است:
1981
12 +
2 +
6 = 4+2 = 5+9+9+1 = 1995
پس عدد تقدیری این فرد 6 است ( برای خواندن معانی می توانید به قسمت عدد تقدیری مراجعه کنید)

بدست آوردن سال تولد میلادی:
1) تاریخ تولد قبل از 11 دی ماه باشد: در این صورت سال تولد را با عدد 621 جمع می کنیم.
2) تاریخ تولد بعد از 11 دی ماه باشد: در این صورت سال تولد را با عدد 622 جمع می کنیم.
مثال: برای محاسبه تاریخ تولد 8/10/1331 شمسی به میلادی ابتدا 1331+621=1952 بعد از صفحه اول جدول با توجه به سال تولد روز را در ستون اول عمودی و ماه را در ستون افقی بالا پیدا می کنیم. در خانه محل بر خورد آنان به روز و ماه تولد خودمان به سال میلادی که بت محاسبه و رعایت تمامی سالهای کبیسه به دست امده است پی می بریم.برای این تاریخ به رقم 29/5 می رسیم که تاریخ تولد 8/3/1331 به میلادی می شود:29/5/1952 و برای سال تولد 15/11/1338 با ملاحظاتی که در استفاده از جداول امده است به رقم 1338+622=1960 میرسیم و به این ترتیب سال .ماه وروز تولدمان را به سال میلادی تبدیل می کنیم که از جمع انها عدد تقدیری به دست می آید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳

 

عدد هفت عددی است که شاید مثل همه ی عدد های دیگر در نظر ما عادی جلوه کند اما نگرش ما وقتی متبلور می شود که خواص عدد هفت را بدانیم و ببینیم چه «هفت» هایی در زندگی ما وجود دارند و ما در گیر و دار زندگی ماشینی و با بی تفاوتی از کنار آن ها رد می شویم مثلا شاید جالب باشد که بدانیم، رنگین کمان دارای هفت رنگ است .عجایب جهان، هفت تا هستند.(که به عجایب هفت گانه معروفند ) یا در یونان باستان، اسطوره ای با نام هفت خدای، در ذهن مردم نقش بسته است، ویا شهر عشق، که دراشعار عطار آمده است، هفت شهر می باشد، سوره ی مبارکه حمد، که اوّلین سوره ی قرآن کریم است، هفت آیه دارد. آسمان دارای هفت طبقه است. بهشت وجهنم هر کدام دارای هفت طبقه و درجه هستند و طواف خانه خدا هفت دور است، موسیقی ایران و یونان هفت دستگاه داد، هفت نوع ساز بادی وجود دارد و علاوه بر این هفت نت موسیقی وجود دارد(دو، ر، می، فا، سل، لا، سی) و…

ب) تاریخچه:

در سال ۱۸۸۹ میلادی کتابی ار یک جهان گرد منتشر شد که، از جمله روش شمردن را در میان قبیله ای از تورس شرح داده است. اینها برای شمردن تنها از دو واژه استفاده می کردند: یک و دو. برای عدد سه می گفتند «دو و یک » برای چهار «دو و دو»، برای پنج «دو و دو یک » و برای شش «دو و دو و دو» ولی برای عددهای بزرگ تر از ۶، هر قدر بود، می گفتند «خیلی ». گرچه این آگاهی مربوط به پایان سده ی نوزدهم است ولی می تواند گواهی بر شیوه ی شمردن در آغاز شکل گیری مفهوم عدد در میان انسان های نخستین باشد. بعد ها که برای عددهای بزرگتر هم نامی در نظر گرفتند به احتمالی برای عدد «هفت» از همان واژه ی قبلی «خیلی» یا «بسیار» استفاده کردند. عدد هفت که سده های متوالی برای آنها نا شناخته بود، اندک اندک به صورت عددی مقدس در آمد. وقتی که مصری ها، بابلی ها و دیگر امت ها توانستند پنج سیاره ی نزدیک تر به خورشید را بشناسند، با اضافه کردن ماه و خورشید، به عدد هفت رسیدند و این بر تقدس عدد ۷ افزود وقتی در قصه های کهن تر، که تا زمان ما هم ادامه پیدا کرده است، صحبت از شهری می شود که هفت برج و هفت بارو داشت، به معنای آن است که این شهر برج و باروهای بسیار داشت. هفت آسمان و هفت دریا و هفت کشور، به معنای آسمان ها و کشور ها و دریاهای بزرگ است نه هفت آسمان و هفت دریا (نه کم و نه زیاد ). هنوز در زبان فارسی اندرز می دهند « هفت بار گز کن یک بار پارچه کن ». این جمله به معنای آن نیست که برای دقت کار و کم کردن اشتباه در اندازه گیری یا هر کار دیگری باید درست ۷ بار آزمایش کرد، نه شش یا هشت بار. در اینجا هم هفت به معنی «بسیار» است. عدد۱۳ هم چنین سرنوشتی دارد….

ب) هفت و…

نزد بسیاری از اقوام عهد باستان «هفت» عدد ویژه ای بود. در فلسفه و نجوم مصریان و بابلی ها، عدد هفت به عنوان مجموع هر دو زندگی، سه و چهار، جایگاه ویژه ای داشت.(پدر و مادر و فرزند؛ یعنی سه انسان، پایه و اساس زندگی هستند و عدد چهار مجموع چهار جهت آسمان و باد است.)
ایرانیان قدیم در آیین زرتشت، اهورامزدا را مظهر پاکی میدانستند و برای او هفت صفت را بر می شمردند و در مقابل او اهریمن را پدید آورنده ی پلیدیها می دانستند و می گفتند در پیرامون اهورامزدا فرشتگانی هستند که مظاهر صفات حسنه هستند و برای احترام به آن ها که اول هرکدامشان سین بود هنگام سال تحویل سفره می گستراندند و هفت قسم خوراکی که نام هریک با سین شروع می شود: سیر، سرکه، سیب، سماق، سمنو، سنجد، سکه، و سبزی را سر سفره می گذاردند که به سفره ی هفت سین معروف بود.
برای فیلسوف و ریاضیدان یونانی«فیثاغورث» نیز عدد هفت، مفهموم ویژه ی خود را داشت که از مجموع دو عدد سه و چهار تشکیل می شود: مثلث و مربع نزد ریاضیدانان عهد باستان اشکال هندسی کامل محسوب می شدند، از این رو عدد هفت به عنوان مجموع سه و چهار برای آن ها عدد مقدسی بود. علاوه بر این در یونان هر هفت سیاره را خدایی میدانستند : سلن، هیلیوس،آرس،هرمس، زئوس، آفرودیت و کرونوس.
یهودیان قدیم نیز برای عدد هفت معنای ویژه ای قایل بودند. در کتاب اول عهد عتیق (تورات) آمده است که خداوند جهان را در شش روز خلق کرد، در روز هفتم خالق به استراحت پرداخت. موسی در ده فرمان خود از پیروانش می خواهد که این روز آرامش را مقدس بدارند(روز شنبه و روز تعطیل یهودیان). علاوه بر این در آن کتاب مقدس هفت با عنوان عدد تام و کامل نیز استعمال شده است. از آن زمان عدد هفت نزد یهودیان و بعد ها نیز نزد مسیحیان که عهد عتیق را قبول کردند، به عنوان عددی مقدس محسوب می شد.
به این ترتیب بود که از دوران باستان هفتگانه های بیشماری تشکیل شدند: یونانیان باستان همه ساله هفت تن از بهترین هنرپیشگان نقش های سنگین و غمناک و نقش های طنز و کمدی را انتخاب میکردند. آن ها مانند رومی های باستان به هفت هنر احترام میگذاشتند. روم بر روی هفت تپه بنا شده بود. در تعلیمات کلیسای کاتولیک هفت گناه کبیره(غرور، آزمندی، بی عفتی، حسد، افراط، خشم و کاهلی) و هفت پیمان مقدس(غسل تعمید، تسلیم و تصدیق، تقدیس و بلوغ، ازدواج، استغفار و توبه، غسل قبل از مرگ با روغن مقدس، در آمدن به لباس روحانیون مسیحی) وجود دارد. برای پیروان محمد(ص) آخرین مکان عروج، آسمان هفتم محسوب می شود. در بیست و هفتم ژوئن هر سال، روز «هفت انسان خوابیده » مسیحیان یاد آن هفت برادری را که در سال ۲۵۱ بعد از میلاد، برای عقیده و ایمان خود، زنده زنده لای دیوار نهاده شده و شهید شدند، گرامی می دارند؛ مردم عامه می گویند که اگر در این روز باران ببارد، به مدت هفت هفته بعد از آن هوا بد خواهد بود، آن گاه انسان باید هفت وسیله ی مورد نیازش را بسته بندی کند و با چکمه های هفت فرسخی خود به آن دورها سفر کند. صور فلکی خوشه ی پروین یا ثریا به عنوان «هفت ستاره» معروف است، در حالی که حتی با چشم های غیر مسلح میتوان در این صورت فلکی تا یازده ستاره را دید.
عرفای بزرگ عشق و وصال را در هفت مرحله و هفت وادی نشان داده اند و فاصله ی بین هستی و تباهی را پنچ مرحله دانسته اند.
در افسانه ها نیز با هفت سحر آمیز برخورد می کنیم: سوار ریش آبی هفت همسر داشت، سفید برفی با هفت کوتوله پشت هفت کوه زندگی می گرد و افسانه ی اژدهای هفت سر…
علاوه بر این می توان به هقت اقلیم، هفت اورنگ، هفت دفتر شاهنامه، هفت پیکر، هفت هیکل، هفت گناه کبیره، هفت خان رستم، هفت الوان، هفت گنج، هفت رکن نماز،هفت تحلیل و هفت طواف (در اعمال حج)، هفت قبله(مکه، مدینه،نجف،کربلا،کاظمین،سا مرا،مشهد) و… اشاره کرد و به این ترتیب بود که تعداد بیشماری هفتگانه در دنیا بوجود آمد و به عدد هفت تقدس خاصی بخشید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳

 

اسم شما و تاریخ تولدتان یک عدد رمزی دارد که اگر آن را کشف کنید خوتان وروحیه تان را بهتر خواهید شناخت! 

در جدول زیر شماره اعداد  سی ودو حرف الفبای فارسی را بریتان شرح می دهد تا از روی آن بتوانید اعداد مربوط به اسم خودتان را استخراج کنید.

  1

  2

  3

   4

  5

  6

  7

  8

  9

آ

ب

س

د

ع

ف

ج

ه

ی

خ

ص

ث

ش

غ

گ

پ

ح

ز

ط

ت

ظ

ژ

ض

و

ق

ر

ذ

چ

ک

ل

م

ن

 

 

 

 

 

  مفهوم رمزی عدد<5> زنان:

  • برای آنکه بتوان اعداد لازم را بدست آورد باید نام و نام خانوادگی کامل شخص مورد نظر را و همچنین تاریخ صحیح و کامل تولدش را بدانید.فرض می کنیم فرد مورد نظر ما شادی فاطمی نام دارد.این شخصیت کاملا فرضی است. تاریخ تولد او 29/8/1348 است. برای بدست آوردن عدد رمزی اعداد تاریخ تولد او به شرح زیر عمل می کنیم:

روز تولد 2=1+1=2+9=29

ماه تولد 8

 سال تولد 7=1+6=16=8+4+3+1=1348

حالا عدد رمزی نام ونام فامیل این خانم را استخراج می کنیم.ابتدا از روی جدول نمره هر کدام از حروف نام وفامیل او را تعیین می کنیم:

 ش  ا  د  ی     4  1  4  9                           9 = 1+8 = 18 = 4+1+4+9    

     ف    ا   ط   م   ی     6   1    1    4   9          3=2+1=21=6+1+1+4+9   

اکنون باید تمام ارقام بدست آمده را دوباره با هم جمع بزنیم.به این شکل:

29=3+9+7+8+2  اکنون روی عدد 29 مانند گذشته عمل می کنیم.عدد رمزی زندگی:

2=1+1=11=9+2=29   باید توجه داشت که رقم کل بدست آمده برای هر کس باید بین 1 تا 9 باشد.

نقش اعداد در زندگی زنان و مردان متفاوت است و اگر رقم رمز زندگی یک زن با یک مرد مساوی باشد نمی توان گفت خصوصیات اخلاقی و ذاتی آنهن شبیه یکدیگر است.

مفهوم عدد رمزی <1> زنان:

زن شماره یک عقیده دارد همیشه حق با اوست و تصمیمش بجاست. چون بسیار پر احساس و گرم و پرهیجان است مهمانی های بزرگ ترتیب میدهد و به بزرگان ادب و هنر علاقه فراوان دارد. قدرت خارق العاده ای برای کشف حقایق دارد.ماهر زیرک کاردان وبا سلیقه است. زندگی دز کنار چنین زن مستل و توانایی بسیار مشکل است و فقط مردی با اراده می تواند او را درک کند. در میان زنان از محبوبیت فوق العاده ای برخوردار است چون می تواند دوستیی مشکل گشا و چاره ساز باشد.این رو حیه و رفتار موجب می شود او تا اندازهای رنج بکشد زیرا زندگی او سوای زنان عادی است.این زن علاقه فراوانی به سیاست دارد و می تواند از عهده شغل های تراز اول اجتماعی که نیاز به فعالیت و دانش زیاد دارد برآید.او در سراسر زندگی کوشش می کند مفید واقع شود مفید به حال مردم و جامعه و به حال خود وخانواده اش. 

مفهوم عدد رمزی <1> مردان:

مرد شماره یک حقیقتا می خواهد شماره یک باشد. او می خواهد دیگران به ارزشهایش اوج بگذارند و بزرگش بدارند.در حقیقت او با ایده های روشن تفکر فراوان و زیرکی طبیعی تمام خصوصیت لازم را برای شماره یک بودن دارد.اگر در مقام خود قرار داشته باشد دنیا به کامش شیرین و خوشایند است و در این صورت بهترین افکار وایده ها را پیاده می کند. او شماره یک بودن را به خاطر جاه طلبی نمی خواهد بلکه می خواهد مفید واقع شود راهنما باشد و می خواهد برای تمام کسانی که به نحوی با او بستگی دارند از هر جهت پر سود و مفید باشد.در مقابل این انتظار فداکاری نیز دارد.مرد شماره یک از تاجر بودن و مال اندوزی و خست نفرت دارد با این همه هرگز فقیر هم نخواهد شد.مرد شماره یک انقلابی نیست آزاد منش است و می خواهد با قدرت و هیجان و صمیمیت افکار و ایده های خود را بر زبان آورد.می خواهد در جهان اطراف خود تغییراتی بوجود آورد.ولی در این راه چندان پرطاقت و پردوام گام بر نمی دارد. او ذاتا مرد حسودی نیست زیرا برای او کار همیشه در مقام اول زندگی قرار دارد. به این ترتیب همسر او در خانه هر کاری می تواند انجام دهد تغییرات کوچک در خانه توجه او را به خود جلب نمی کندو به مسائل خانگی کمتر اعتنا دارد.

مفهوم رمزی عدد <2> زنان:

شماره 2 یک شماره کاملا مونث و زنانه است.این در جهان اعداد یک استثناء محسوب می شود. او آنقدر قدرت بدنی دارد که بتواند در یک رشته ورزشی قهرمان شود.از لحاظ روحی نیز قدرت سازماندهی و مدیریت فراوان دارد ولی بسیار حساس استو اگر احساس کند در محیط اطراف زندگی خود به نحوی پذیرفته نشده خود را به سختی می خورد.

زن شماره 2 بسیار احساساتی است. خیلی زود به گریه می افتد. به همین علت است که مانند مرد شماره دو می تواند یک هنر پیشه خوب باشد. اگر ژن های مذکر در وجودش نیرومندتر باشدزوج زندگی او باید بتواند به او ارج فراوانی بگذارد و غرور او را ارضاء نماید.او زنی است که ارزشهای عشق را می شناسد و می خواهد دوست داشته شود.

زن شماره دو مادر مهربانی است که در خانه قدرت فراوانی دارد و از عهده تربیت فرزندانش به خوبی برمی آید. زن شماره دو یک زن کامل و به تمام معنی است.

مفهوم رمزی عدد <2> مردان:

مرد شماره دو یک مرد خارق العاده است. به این علت است که دائم سعی دارد قدرت و توانایی و مردانگی اش را به اثبات برساند. مرد شماره دو ایده های روشن و طرز تفکر مشخص دارد. می تواند همه چیز را به خوبی در ذهن خود مجسم کند.سعی دارد همیشه عاشق باشد.عاشق طبیعت  عاشق زندگی عاشق آلبوم و هر چیز دیگری است کهبرای او سرگرمی آور باشد.او خود را شخصیت مهمی می داند و می خواهد اطرافیان احترام فراوانی به او بگذارند. اگر چنین نباشد غمگین می شود. دوستان او فقط کسانی هستند که او را بخوبی می شناسند.مرد شماره دو کمتر در قضاوت خود اشتباه می کند. استعدادهای هنری و هنر پیشگی در او زیاد است.مرد شماره دو می تواند دو چهره متفاوت داشته باشد و می تواند روی هر کدام از این دو چهره یک ماسک دیگر بگذارد و به این ترتیب دیپلمات خوبی از آب درآید.او در مقام شوهر یک شوهر معمولی است. او به همسری احتیاج دارد که کدبانوی خانه اش باشد و سر گرم بزرگ کردن بچه

مفهوم رمزی عدد<3> زنان:

با اینکه زن شماره سه یک مادر کامل است اگر در کارهای اجتماعی و در شغل خود موفقیت نداشته باشد رنج فراوان می برد و همین رنج موجب می شود این زن همیشه با خودش در جنگ وجدال باشد.او چه در شغل طبابت و چه در شغلهای دیگر موفق است و می تواند در هر شغل و درجه ای که باشد با مردان به شدت رقابت کند.بدون اینکه احساسات آنها را جریحه دار کند و زمانی موفق می شود که مدیریت گروه شغلی خود را بدست گیرد.با این همه هرگز یک مدیر طراز اول نمی شود زیرا کمی حساس و زودرنج است و در روابط اجتماعی خود با زیرکی و سیاست عمل نمی کند.

 

زن شماره (5) همیشه می خواهد در مرکز توجه اطرافیان قرار گیرد.این زن برای دفاع از موجودیت و وضع زندگی خود با چنگ و دندان می جنگد. علاقه فراوانی به کار کردن و سرگرم بودن دارد و میخواهد کار فراوانی در اطرافش باشد تا سرگرمش کند زیرا این سرگرمی به او آرامش می بخشد.این زن خوش قلب دست و دل باز و بخشنده است. عقیده داد باید به کمک بینوایان بشتابد و از آنان دستگیری کند. البته او می خواهد این کار را داوطلبانه انجام دهد و هیچ گونه تجاوزی را به حریم زندگی اش نمی پذیرد. او می تواند یک وکیل خوب و یا یک قاضی عادل باشد با این وجود در کارههای علمی تحقیقی و اجتماعی نیز موفق است.

بهترین شوهر برای او همان مرد شماره (5) است که تا اندازه ای از نظر خصوصیات اخلاقی با هم توافق دارند.

مفهوم رمزی عدد <5> مردان:

مرد شماره (5) قدرت سازمان دهی فوق العاده ای دارد. او در هر شغلی که باشد به خاطر فعالیتش انگشت نما است و می تواند مدیر بسیار خوبی باشد.برای هر شغلی کارایی لازم را دارد. او می خواهد همیشه در مرکز توجه عموم قرار داشته باشد و نظرها را به خود جلب کند.این مرد سخنور خوبی است به این علت می تواند یک وکیل دعاوی خوبی هم باشد.اولیاء یک پسر شماره پنج باید اجازه بدهند او همان طور که می خواهد بزرگ شود باید او را در کارها و انتخابهایش آزاد بگذارند در غیر این صورت نخواهد توانست راه درست زندگی اش را پیداکند.به طور کلی بدن نیرومندی دارد بیماری تنها چیزی است که چنین مردی را از پا می اندازد و از نظر روحی او را به شدت ضعیف می کند.

مفهوم رمزی عدد <6> زنان:

شماره <6> یکی از شماره های مغز و تعقل است. قاعتا این زن باید زنی متفکر محتاط و حسابگر باشد. او براحتی می تواند عقاید روشن و دقیق خود را برای دیگران تشریح کند.او در عین حال زنی بسیار بردبار و صبور است به همین دلیل می تواند معلم خوبی باشد همان طور که در مادری و تربیت فرزند همتا ندارد.او نه تنها در خانه حرفی برای گفتن دارد بلکه در خارج از خانه در زمینه های شغلی مقتدر سخن گو و خوش زبان است.او به خوبی می تئاند در قلب دیگران نفوذ کند.روی هم رفته او را می توان عقل کل دانست که هر کار و رفتارش ولو ازدواج کردنش از روی حساب و کتاب است.

مفهوم رمزی عدد <6> مردان:

مرد شماره (6) مردی بیقرار است ضمنا می تواند اسرار را برای همیشه اسرار نگاه دارد.او برای تجارت و پول سازی خلق شده است. تجارت و اقتصاد در سطح بسیار بالایی برایش مطرح است. او میتواند بدون اینکه تعادل عصبی خود را از دست دهد در مواقع بحرانی مسائل را به خوبی تجزیه و تحلیل کند و بعد عمل کند.او هرگز احساسات خود را بروز نمیدهد و خیلی تودار است. او قانون و نظم را بخوبی میشناسد و با تلفیق این دو موفق به تجارت و دادوستدهای بسیار بزرگی میشود. او قدرت سازندگی هنری ندارد و کاشف خوبی نیست ولی هنرشناس است و به هنرمندان احترام میگذارد.او احتیاج به یک همسر نیرومند دارد این همسر باید شوهر خود را به خوبی بشناسد و بتواند او را در راهی که پیش گرفته یاری دهد.این مرد نسبت به زن خود حساسیت فروان دارد.

 مفهوم رمزی عدد <7> مردان:

او علاقه زیادی به زمین و گیاه و طبیعت دارد. بردبار ،آرام و سخت کوش است.او به زندگ خانوادگی علاقه فراوانی دارد،اغلب شانس می آورد و همسر متناسب و ایده ال خود را پیدا می کند.اگر هماهنگی با همسر خود پیدا کند،یک شوهر عالی و یک پدر خوب خانواده است.در خانواده و در هر جا که کار می کند ریاست آنجا باید به طور کلی از او بیشتر بداند و قابلیت بیشتر داشته باشد تا بتواند او را مهار کند.بدون تردید مرد سیاستمداری نیست ولی راه را از چاه به خوبی تشخیص می دهد.

مفهوم رمزی عدد <7> زنان:

 زنی که بیشتر در آرزوهازندگی می کند تا در واقعیت و آرزوهای او اغلب غیر ممکن و رسیدن به آنها محال است. این زن چنان در رویاهای خود غرق است که حرکت وجنگیدن به خاطر زندگی را فراموش می کند.او روحیه ای مذهبی دارد. در روابط خود با شوهر سخت گیر و کم گذشت است، به این علت احتیاج به شوهری دارد که انعطاف پذیر و نرم باشد. او برای خانواده اش احساس فداکاری مافوق تصوری دارد و وقتی مادر می شود، همه عشق خود را به فرزندانش تقدیم می کند.نمی تواند شغلی را در خارج از خانه قبول کند و خانه او همیشه پاکیزه و مرتب است و هر چیز در آن نظم خود را دارد.این زن به خوبی تحمل می کند که مرد رئیس و تصمیم گیرنده خانواده باشد به شرطی که مرد احترام زن خود را نگه دارد و به حق و حقوق او تجاوز نکند.

مفهوم عدد رمزی <8> زنان:

این زن اتکا به نفس شگفت آوری دارد، به همین علت از مخاطره جویی و ریسک کردن هراس ندارد. او برای موفقیت و پیروزی متولد شده است. هدفی جز منظم کردن خانه و شغل خارج از خانه نارد. با آن که جاه طلب و خواهان اشتغال به کار در خارج از منزل است با این همه یک کدبانوی رقابت ناپذیر است.

با نیروی اراده می تواند از نفوذ پذیرترین موانع عبور کند و خود را به سر حد موفقیت برساند.وقتی موضوع مربوط به پیش برد هدفهای خانواده می شود او فعال تر و آرام نگرفتنی ترمی شود.در مقابل شوهرش فرمانده ودرر مقابل فرزندانش ضعیف وهمیشه بازنده است. او بچه هایش را متوقع بار می آورد.از آن دسته زنانی است که بدون مرد هم می تواند به راحتی زندگی کند.

 

مفهوم رمزی عدد «8» مردان

این عدد نماینده قدرت و اعتبار است. بنابراین این مرد یا بانکدار است یا صاحب شرکت و یا پزشک است که مورد اعتماد همه قرار گیرد ولی چنانچه زندگی او را مجبور کند شغلهای دیگری اختیار کند، در هر صورت مردی است که دیگران برای تبادل نظر و راهنمایی به او مراجعه میکنند. چنین مردی هرگز از طبیعت خود جدا نمی شود و طبیعت او چیزی جز جلب اعتماد دیگران نیست. او مرد دست و دلبازی است.

او به خانه و خانواده علاقه دارد، غذاهای خوشمزه را دوست دارد و زیاد می خورد.او دوستان زیادی دارد، بسیار مودب است، در زندگی شغلی سخت کوش است و دوستان فراوانی دارد که می توانند به موقع به کمکش بشتابند. او احتیاج به همسری دارد که بسیار اجتماعی باشد و بتواند دوستان او را بپذیرد و با شوهرش سیاستمدارانه رفتار کند.

مفهوم رمزی عدد «9» زنان

زن شماره «9» از آن دسته زنانی است که فقط می تواند زن باشد، همسر باشد، مادر باشد و یک خانه دار تمام وقت.این زن سرشار از ابتکار، انرژی و منطق است و علاقه زیادی به ورزش دارد.مردان را بیشتر از زنان درک میکند و با عقاید مردان، در هر زمینه ای، موافقت دارد، حتی پسران خود بهتر از دخترانش سازگاری دارد.اگر مجبور باشد شغلی را دنبال کند این کار را با کمال میل انجام نمی دهد، زیرا زن را متعلق به خانه می داند.با این همه به وقت ضرورت برای چرخاندن چرخ زندگی تا آنجا که بتواند تلاش میکند. او خود را همراه و پشت و پناه شوهرش می داند.شوهرش همیشه می تواند در وجود این زن یک سنگ صبور واقعی پیدا کند.

مفهوم رمزی عدد «9» مردان

مفهوم آن قدرت است، قدرت در هر زمینه ای! به این ترتیب پدر و مادر مرد شماره «9» نباید در زندگی خصوصی او دخالت کنند.او باید راه زندگی خود را به تنهایی پیدا کند، زیرا به طور تعجب آوری مستقل الرای است. او مهربان است اما این مهربانی را وقتی بروز میدهد که مطمئن باشد دردسر و مانعی برایش ایجاد نمی کند.زیرک است و شخصیتی سربلند و قدرتمند دارد. رفتارش طوری است که او را قدرتمندتر از آنچه هست نشان میدهد.

شخصیت او به طور طبیعی انزوا طلب است. ولی او می خواهد به هر قیمت که شده خود را اجتماعی نشان دهد. او با وجود تمام کوشش هایش، آنچه را می خواهد از ثروت گرفته تا مقام، بدست نمی آورد. زنی که می خواهد با او زندگی کند باید نیرومند و زیرک باشد ولی قبل از هر چیز باید بداند شوهر او تا اندازه ای خودرای است و احتیاج به میدان عمل دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم رمزی عدد <2> زنان:

مفهوم رمزی عدد <3> مردان:

مرد شماره سه  مردی سازنده و فعال است. مسائل کوچک و پیش پا افتاده مورد توجه او نیست.می تواند مسئولیتهای سنگین را قبول کند تصمیمات مهم بگیرد و سازمانهای بزرگ را اداره کند.سالم وشاداب است و همه چیز برایش آسان است. ماجرا جویی را دوست دارد. به هر کاری دست می زند موفق می شود. مرد شماره سه مردی است که برای ریاست کردن خلق شده است. اگر نتواند دستور دهد و ریاست کند رنج می کشد و منزوی می شود.می تواند نویسنده و سیاستمدار باشد.او یک شوهرحقیقی و یک پدر خوب است هنگامی که در خانه بسر می برد شادی و خنده همه جا را پر می کندو زن ایده ال او باید فعال و خوش سلیقه باشد.یک اصل کلی در زندگی این مرد حقیقی وجود دارد هر کس با او زندگی می  کند هرگز دچار یکنواختی زندگی نمی شود.

مفهوم رمزی عدد <4> زنان:

زن شماره چهار گرایش شدیدی به ریاست دارد. هر مردی شوهر این زن باشد باید پیه یک تعلیم و تربیت دوباره را به خود بمالد. او خود را همسر و مادر می داند و به سنت و قانون موجود در زندگی احترام می گذارد. تمام این مسائل برای یک زندگی خانوادگی بسیار خوب است در صورتی که زیاده روی نشود.این زن اگر مردی را به شوهری خود انتخاب کند که مناسب با وضع روحی او باشد و مرد بتواند با امر و نهی او سازشگاری کند چنان زندگی برایش فراهم می کند که مایه رشک بسیاری خواهد بود.

مفهوم رمزی عدد <4> مردان:

این مرد اهل عمل و منطق حساب است. به خانه و عادات وسنتها تعلق دارد. او یک مرد واقعا زمینی است. او یک محافظه کار متولد شده و تا آخرر عمر محافظه کارانه زندگی می کند و به زندگی خانوادگی بیشتر از هر چیز دیگری علاقه نشان می دهد. او علاقه فرائانی به غذاهای خوب دارد.او شوهر خوبی است اما به همسری احتیاج دارد که شاد با سلیقه و جوان باشد و قبل از هر چیز باید در آشپزی مهارت فوق معمول داشته باشد.مد شماره 4 پدر خوبی نیز هست.بردبار است و می توان به او اعتماد کرد. او انسان خارق العاده ای نیست ولی راه زندگی کردن و لذت بردن از آن را می داند و این را بها کمال میل به اطرافیان نشان میدهد.

شماره 2 یک شماره کاملا مونث و زنانه است.این در جهان اعداد یک استثناء محسوب می شود. او آنقدر قدرت بدنی دارد که بتواند در یک رشته ورزشی قهرمان شود.از لحاظ روحی نیز قدرت سازماندهی و مدیریت فراوان دارد ولی بسیار حساس استو اگر احساس کند در محیط اطراف زندگی خود به نحوی پذیرفته نشده خود را به سختی می خورد.

زن شماره 2 بسیار احساساتی است. خیلی زود به گریه می افتد. به همین علت است که مانند مرد شماره دو می تواند یک هنر پیشه خوب باشد. اگر ژن های مذکر در وجودش نیرومندتر باشدزوج زندگی او باید بتواند به او ارج فراوانی بگذارد و غرور او را ارضاء نماید.او زنی است که ارزشهای عشق را می شناسد و می خواهد دوست داشته شود.

زن شماره دو مادر مهربانی است که در خانه قدرت فراوانی دارد و از عهده تربیت فرزندانش به خوبی برمی آید. زن شماره دو یک زن کامل و به تمام معنی است.

مفهوم رمزی عدد <2> مردان:

مرد شماره دو یک مرد خارق العاده است. به این علت است که دائم سعی دارد قدرت و توانایی و مردانگی اش را به اثبات برساند. مرد شماره دو ایده های روشن و طرز تفکر مشخص دارد. می تواند همه چیز را به خوبی در ذهن خود مجسم کند.سعی دارد همیشه عاشق باشد.عاشق طبیعت  عاشق زندگی عاشق آلبوم و هر چیز دیگری است کهبرای او سرگرمی آور باشد.او خود را شخصیت مهمی می داند و می خواهد اطرافیان احترام فراوانی به او بگذارند. اگر چنین نباشد غمگین می شود. دوستان او فقط کسانی هستند که او را بخوبی می شناسند.مرد شماره دو کمتر در قضاوت خود اشتباه می کند. استعدادهای هنری و هنر پیشگی در او زیاد است.مرد شماره دو می تواند دو چهره متفاوت داشته باشد و می تواند روی هر کدام از این دو چهره یک ماسک دیگر بگذارد و به این ترتیب دیپلمات خوبی از آب درآید.او در مقام شوهر یک شوهر معمولی است. او به همسری احتیاج دارد که کدبانوی خانه اش باشد و سر گرم بزرگ کردن بچه ها.

مفهوم رمزی عدد<3> زنان:

با اینکه زن شماره سه یک مادر کامل است اگر در کارهای اجتماعی و در شغل خود موفقیت نداشته باشد رنج فراوان می برد و همین رنج موجب می شود این زن همیشه با خودش در جنگ وجدال باشد.او چه در شغل طبابت و چه در شغلهای دیگر موفق است و می تواند در هر شغل و درجه ای که باشد با مردان به شدت رقابت کند.بدون اینکه احساسات آنها را جریحه دار کند و زمانی موفق می شود که مدیریت گروه شغلی خود را بدست گیرد.با این همه هرگز یک مدیر طراز اول نمی شود زیرا کمی حساس و زودرنج است و در روابط اجتماعی خود با زیرکی و سیاست عمل نمی کند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳

 

هستی بر ارقام ، رقم زده شده است

نابودی ، زندگی ، سرنوشت و حتی بازیهای روزگار ، همه و همه نشأت گرفته

از رقمها و اعدادی است که در هر زمان نشان داده میشود .

انسانها ، برای خویش زمان را قرار دادند . اما زمانهای اصلی ، چیز دیگری است و

آن زمانی که ستارگان در آن ماه در کنار هم قرار گیرند ،

زندگی ، خوشبختی و حتی مرگ باشد .

همه چیز بستگی به حرکت ستارگان و سیارات و حتی کهکشانهای مختلف دارد .

که در زندگی بشر و تمامی موجودات هستی ، تاثیر گذار هستند .

با دانستن نقش اعداد در سرنوشت و زندگی انسانها ،

شما میتوانید زندگی بهتری را برای خود رقم بزنید

حال به شرح خواص و تأثیر اعداد در سرنوشت می پردازیم

که در چند پُست تقدیم شما دوستان می گردد
نقش عدد 9 در هستی

مبحث اعداد بسیار و دشوار می باشد . اما نکته ی مهم این است که

چنانچه ماهها و روزها و عدد یک سال را با هم جمع کنیم ،

عدد 9 به دست می آید

که این عدد ، در زندگی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود .

365 + 12 + 1 = 378 3+7+8= 18 1+8=9
سیصد و شصت و پنج روز + دوازده ماه + یک سال = سیصد و هفتاد و هشت


عدد 9 ، عددی است گویا و آگاه که موجب حرکتها و ایجاد اعداد دیگری می گردد

که توانایی رشد دارند و حتی حرکت می کنند .

صوت و حتی فکر و اندیشه نیز ، انرژیهای و یا بهتر بگوییم ، اعدادی را

از خود بر جای میگذارند . که ، افکار شما ، حتی سرنوشت زمان حال و آینده شما

را می سازد . بنابراین ، افرادی که از تفکر مثبت و سازنده ، امتناع می ورزند ،

ممکن است با افکار خویش ، زندگی خود و یا انسانهای دیگر را نیز تباه ساخته و

مسیر رقم خورده اعداد را تغییر دهند.

اگر توجه داشته باشید ، در زندگی بشر روزهایی وجود دارد که آنها در باره ی

خویش سخن می گویند و حتی ممکن است اصواتی را ایجاد کنند

که در هنگام عصبانیت و یا خشم گفته میشود .

این اصوات با انرژیهای موجود در فضا ادغام می گردند

و همراه آنها که یکی از حرکتهای طبیعی هستند ،

اعدادی را بوجود می آورند که برای آن افراد ، مضر
می باشد و شاید هم در برخی مواقع ، مفید واقع گردد .

اعداد ستاره ای : این اعداد از حرکت ستارگان بوجود می آیند .

برای مثال :چنانچه سیاره ی زحل در مدار خود از سوی زمین ،

در قسمت چپ خورشید قرار بگیرد ، بر اساس حرکت زمین ،

عدد 3 بدست می آید .

افرادی که در این سال و حتی در زمان قرار داشتن این سه سیاره

به شکل فوق ، بدنیا می آیند .

عدد 3 در زندگی آنها بسیار مؤثر و مفید است

. چنانچه عدد ستاره ای فرد با عدد روز تولد زمینی اش ، یکسان باشد

روزهای 3 ، 12 ، 21 ، 30

برای او بسیار مفید و خوب خواهد بود .

بنابراین توصیه میشود که اغلب کارهای خویش را در این روزها انجام دهد

البته توجه داشته باشید که اگر عدد روز تولد زمینی فرد

با عدد ستاره ای او یکسان نباشد ، ، برای او ، مفید و خوب نخواهد بود.

همچنین ، روز تولد هر فرد باید بر اساس همان سالی

که در کشورشان محاسبه می گردد، باشد .

برای مثال ، اگر فردی بر اساس سال میلادی به دنیا آمده است ،

باید روزها را از ابتدای همان سال تا روز تولد خویش ، محاسبه کند

و آن روز را به عنوان روز تولد خویش قرار دهد .

همچنین ، اگر فردی در سال شمسی به دنیا آمده است ،

باید روز تولد خود را از ابتدای همان سال محاسبه کند.

برای مثال ، چنانچه فردی ، روز تولدش 25 اردیبهشت می باشد ،

باید آن روز را اول سال ، یعنی اول فروردین تا آن روز ،محاسبه کند .

این روز بر اساس محاسبه فوق ، عدد 56 خواهد شد

که اگر دو رقم را با هم جمع کنید ، عدد 11 به دست می آید

و پس از جمع دوباره آن ، عدد 2 حاصل می گردد،

اکنون اگر شما در روزهای 2 و 11 و 20 در آن ماه ، در کارهای خویش موفق بودید

، مشخص میشود که روز تولد شما و عدد ستاره ای شما ، یکسان می باشد .

افرادی که معمولا در زمستان به دنیا می آیند ،

خصوصا اول زمستان ، از آگاهی بیشتری برخوردار بوده

و در زندگی نیز، خوشبخت تر - از لحاظ معنوی - نسبت به سایر افراد خواهند بود .

البته افرادی که در اولین ماه زمستان ( دی ) و اولین ماه بهار ( فروردین )

و ماه میانی فصل پاییز ( آبان ) بدنیا آمده اند ،

معمولا وظایف سنگینی بر عهده دارند

و برخی از آنان جهت راهنمایی و ارشاد بشر برگزیده گشته اند ت

ا از طریق آنان ، دانش الهی بر انسانها عرضه و الهام گردد.

همه افراد بدنیا آمده در این سه ماه ، همشه موفق نخواهند بود

چرا که بعضی روز تولدشان ، با عدد ستاره ای آنان ، متفاوت است .

بنابراین ، آنان باید کارهای خویش را در روزی انجام دهند

که عدد آنان از عدد 9 کسر میگردد .

برای مثال : چنانچه فردی ، روز تولدش 5 فروردین ، آبان و یا دی ماه است ،

در روزهای 5 ، 14 ، 23 ،32 ، 41 و 50 موفق نیست.

اما در روزهایی که آن روز تولد از عدد 9 کسر می شود ( 9_5=4 ) همچون

4 ، 13، 22 ، 31 و 40 خوش شانس و موفق خواهد بود .

البته چنانچه عدد اصلی روز تولد از ابتدای سال و عدد روز تولد زمینی خویش را

با یکدیگر جمع نموده و یکی از اعداد 3 ، 5 ، 7 ، 9 بدست آید

، این را بدانید که برای یک ماموریت ویژه در زمین آمده اید .

اغلب این افراد مدیومها ، استادان حق ، و اینگونه افراد خاص هستند ،

اما ممکن است که در مورد افراد معمولی نیز چنین اعدادی ، بدست آید

که علت دیگری دارد .


روش محاسبه اعداد ستاره ای :

روش محاسبه سالها و نوع آن بر اساس سال تولد شخص می باشد .

مثال : چنانچه فردی در سال 1335 شمسی به دنیا آمده باشد ،

باید دو عدد اول را با یکدیگر جمع نموده

و دو عدد بعدی را نیز با هم جمع کرده

و هر دو عدد حاصل شده را ، از عدد 9 کسر نمایید.

1+3=4 3+5=8

9_4=5 9_8=1

5+1=6

1+3+3+5=12

12+6=18 1+8=9

سپس هر دو عدد حاصل شده را نیز با یکدیگر جمع نموده

و بعد آن را با عدد جمع کل سال تولد جمع بسته

و چنانچه عدد بدست آمده یک رقمی باشد ، باید از عدد 9 کسر شود .

همچنین اگر عدد بدست آمده دو رقمی باشد ، باید با هم جمع کرده

و پس از ساده نمودن ، از عدد 9 کم کنید .

چنانچه جمع دو عدد 9 باشد ، دیگر کسر نمودن آن از عدد 9 لزومی ندارد .

هنگام محاسبه ی سال میلادی ، مرحله جمع اعداد سال انجام نمیشود.

پس از بدست آوردن مجموع دو عدد ، آن را با عدد 9 جمع کرده

و اگر عدد حاصل شده دو رقمی بود ، آن دو را نیز با هم جمع کنید .

مثال : 1928 میلادی

1+9=10 1+0=1 2+8=10 1+0=1 9_1=8 9_1=8

8+8=16 16+9=25 2+5=7

عدد ستاره ای ( عدد سال تولد )

همچنین ، در مورد سالهای قمری نیز ، به صورت سال شمسی

محاسبه می گردد .

هر یک از افراد دارای ارتعاشی از عدد 1 تا 9 می باشند ،

که خصوصیات خاصی دارند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱۳